Home

Na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy

Ustanovení o provozu na dálnici platí i na silnici pro motorová vozidla. Silnice pro motorová vozidla je pozemní komunikace označená dopravní značkou IP 15 a Silnice pro motorová vozidla. V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, však tento pojem není uváděn Vlečení motorových vozidel je v zákoně č. 361/2000 Sb. definováno: Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km/h; Motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy. Motorové vozidlo se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení Na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy: Jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice nebo ze silnice pro motorová vozidla; vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici nebo silnici pro motorová vozidla opustit 06060375: Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy: Je-li vlečeno po krajnici (v odstavném pruhu). Je-li možno při jízdě po rovině dosáhnout rychlosti nejméně 60 km/h (2) Dojde-li během jízdy na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km.h-1, musí řidič dálnici opustit na nejbližším výjezdu. (3) Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k.

Na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového

 1. Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy: Otázka č. 06060375/2 body. 13/17 . Je-li vlečeno po krajnici (v odstavném pruhu)
 2. 16. [2 b.] Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy: a) Je-li vlečeno po krajnici (v odstavném pruhu). b) Je-li možno při jízdě po rovině dosáhnout rychlosti nejméně 60 km/h. Jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice nebo ze silnice pro motorová vozidla; vozidl
 3. (1) Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km.h-1. (2) Motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy. (3) Motorové vozidlo se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení. Nemá-li vlečené vozidlo účinné brzdy, nesmí jeho okamžitá hmotnost být vyšší než okamžitá hmotnost.
 4. Na silnici pro motorová vozidla platí: 16. Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy: 17. Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla: 18
 5. 260. otázka 06060376 Na dálnici je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy: 261. otázka 06060377 Na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy: 262. otázka 06060381 Silnice pro motorová vozidla je: 263. otázka 06060465 Na signál se zeleným plným kruhovým světlem Volno

Otázka 0606037

(3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1 V řadě zemí včetně Německa je na těchto komunikacích trvale omezena rychlost na 110 či 100 kilometrů za hodinu - přesto jde papírově stále o dálnice. Jako silnice pro motorová vozidla jsou v Německu značeny jen kvalitnější silnice první třídy. Většinou jde o obchvaty měst a obcí či napřímení starých komunikací § 34 Vlečenie motorového vozidla (1) Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km/h. (2) Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak má účinné riadenie a brzdy; povinnosti podľa § 4 ods. 1 a 2 sa vzťahujú aj na vodiča vlečeného motorového vozidla. Vodiči vlečeného a vlečného motorového vozidla sú povinní vopred sa dohodnúť na.

Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení

Testová otázka - Vítejte na www

(3) Vlečení motorového vozidla (§ 25) je přípustné jen je-li to nutné k odstranění nepojízdného vozidla z dálnice a jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí vozidlo dálnici opustit. (4) Hromadná přeprava osob na ložné ploše nákladního automobilu (§ 32) není na dálnici dovolena c) Je dovoleno pouze na dálnici a silnici pro motorová vozidla. Při vlečení motorového vozidla na tyči musí být délka tyče taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla: a) Menší než 1 m a větší než 5 m. b) Menší než 1,5 m a větší než 5 m. c) Menší než 1 m a větší než 6 m. Přečnívá-li za snížené. (3) Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, je-li to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit. § 64 Není-li v této části stanoveno jinak, platí pro provoz na dálnici a silnici pro motorová vozidla ostatní ustanovení této vyhlášky (1) Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km.h -1. (2) Motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy. (3) Motorové vozidlo se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení Snížení rychlosti na silnicích pro motorová vozidla. Důležité je ale také to, že oproti dosavadním předpisům se na silnicích pro motorová vozidla rychlost snížila z původních 130 km/h na 110 km/h. Na dálnicích stále platí rychlost 130 km/h. Na dálnici je maximální povolená rychlost stále 130 km/h

(3) Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit. (4) Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková. 5 b. - do této kategorie patří řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, řízení motorového vozidla bez držení platného. Silnice pro motorová vozidla je pozemní komunikace označená dopravní značkou IP 15 a Silnice pro motorová vozidla. V bodovém systému je otáčení se, jízda v protisměru nebo couvání na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla hodnoceno sedmi body motorová vozidla. štítek, 22 knih. Léta s Top Gear2014, J. Clarkson

Otázka Na dálnici a na (id 320) autoskolatesty

Provoz na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla

Tažení (vlečení) aut

Najezd na dalnici nebo rychlostni silnici je adrenalin, zvlaste co nekteri tam jsou schopny zastavit, protoze ten najizdeci pruh preci konci plnou carou. Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici. při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno : 6 : vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno : 6 : řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz : při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno. 6. vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno. 6. řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz.

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno; při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru; couvání v místě, kde to není dovoleno; vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno; řízení motorového vozidla. (1) Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km.h-1. (2) Motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy. (3) Motorové vozidlo se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení (3) Řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným troj- úhelníkem, musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, např. při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překážku.

Autoskola Testy Flashcards Quizle

kód 06060111, Na křižovatce, kde není dopravními značkami rozlišena přednost v jízdě, řidič musí dát pře... kód 06060371, Řidič nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit:... kód 06060375, Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen te. Na závěr připomeňme, že sedačku nebo aspoň sedátko musí použít i osoba až do věku 18 let, pokud je menší než 150 cm. Další výjimka se až do 1. května 2008 vztahuje na vozidla pro přepravu dětí do mateřských nebo základních škol a na sportovní, kulturní nebo společenské akce, ovšem rychlost vozu je omezena.

Reflexní vestu musí mít na sobě řidič vždy, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla. Použití zimních pneumatik je povinné v období od 1. listopadu do 31. března na všech pozemních komunikacích, avšak jen. (3) Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit Je bohužel velmi smutné, že v takovém případě je v prostředním pruhu vzdálenost mezi auty 150m a v pravém pruhu asi tak řádově km. Takže díky jejich poklidné jízdě jim pár nervóz visí na kufru a zbytek jede tu vpravo tu vlevo, prostě bordel, a to většinou na silnici pro motorová vozidla, a navíc povolený zákonem Tato vozidla včetně zemědělských a lesních pracovních strojů musí však mít za snížené viditelnosti alespoň jedno červené odrazové sklo umístěné vzadu na levé straně vozidla. § 30 Vlečení motorových vozidel (1) Při vlečení motorového vozidla je nutno dbát zvýšené opatrnosti a jet přiměřenou rychlostí.

Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit. § 37. Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz na dálnici ostatní ustanovení tohoto zákona. § 3 Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km/hod a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1

Jen pro zajímavost: V § 18 platného zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích odst. 3 a 4 je stanoveno: (3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h -1; na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí. §36 (3) Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit. §37. Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz na dálnici ostatní ustanovení tohoto zákona. §3

Předpisy o provozu vozidel - Online učebnice autoškoly

 1. § 14 (1) Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní značkou Vyhrazený jízdní pruh (dále jen vyhrazený jízdní pruh) pro určitý druh vozidel, § 15 (1) Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném § 16 Objíždění § 17 Předjížděn
 2. (3) Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen.
 3. J ízda vozidel s právem přednostní jízdy § 41 Řidič vozidla s právem přednostní jízdy nemusí: §4 c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace §5 (1) Řidič je kromě povinností uvedených v §4 dále povinen f) podrobit se na výzvu policisty.

Legislativa stanoví, že povinnost užít zimní pneumatiky se vztáhne na vozidla ozbrojených sil až od 1.11. 2016 a na vozidla požární ochrany dokonce od 1.11. 2021. Čili do té doby nás budou ohrožovat, protože budou jezdit na hladkých pneumatikách. Důvod je poměrně jasný - stát nemá peníze Povinnosti provozovatele vozidla. Provozovatel vozidla nesmí. Provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo, s výjimkou, kdy provozovatelem vozidla je zpravodajská služba, jsou povinni na výzvu policie, krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z.

Zákon o silničním provozu Zákon č

 1. (2) Vozidla a pracovní stroje samojízdné, jejichž šířka je větší než 2,55 m, u vozidel s tepelně izolovanou nástavbou větší než 2,60 m, pracovní stroje přípojné a nesené, speciální automobily kategorie N a pracovní stroje samojízdné vykonávající práci za jízdy nebo za stání v jízdní dráze musí být na.
 2. Test: 21. října 2020 16:03 (číslo 1) 1 z 8 C - Žadate
 3. § 34 Vlečení motorových vozidel : Zákon o silničním
 4. Jízda vozidly (Zákon č
 5. Zákon o silničním provozu - Provoz na dálnici
 • Moderní pětidílné obrazy.
 • Gotti film john travolta.
 • Kawasaki z900 2019 cena.
 • Sean bean martian.
 • Pocurani z alkoholu.
 • Youtube rem everybody hurts.
 • Pelety cena 15 kg.
 • Hromadná doprava vietnam.
 • Periskop prodej.
 • Lexus lfa bazos.
 • Maxim 2009.
 • Základní ruské fráze pdf.
 • Zimní zahrada stavební povolení.
 • Částečná amputace prstu články.
 • Digitální vodoznak.
 • Bonsaje eshop.
 • Bring me the horizon mother tongue.
 • Pcb board.
 • Křemenáková holice.
 • Turistická ubytovna staré sedliště.
 • Aston martin cabrio.
 • Paulovnie rychlost růstu.
 • Křivatec žlutý plod.
 • Jak zmenšit velikost fotky v malování.
 • Midi šaty spoločenské.
 • Bříza youngii.
 • Bihk.
 • Tenis us open 2019.
 • Hofbauer.
 • Španělská občanská válka bojující.
 • Kalkulace oken online.
 • Gimp d.
 • Havarijní pojištění čsob.
 • Křížové cviky.
 • Hrad loket nadcházející události.
 • Dm real techniques.
 • Czc black friday koloběžka.
 • Outlook prihlaseni.
 • Toyota yaris hybrid manual.
 • Odd ruleta.
 • Blancheporte objednávka.