Home

Zápis vut fast

Zápis do 1. ročníku doktorských SP Studenti, kteří byli na základě úspěšného vykonání přijímací zkoušky přijati k doktorskému studiu na FAST VUT v Brně, mají v Intranetu založeno studium ve stavu přijat. Toto studium má číslo studia větší než 200 (číslo studia v Apollu + 200) - viz nabídka Účet, položka Vaše veškerá studia na FAST Postup pro zápis studentů opětovně přijatých ke studiu na FAST VUT v Brně v akademickém roce 2020/2021 (platí pro dny 19.08.2020 a 20.08.2020) Studenti, kteří byli na základě úspěšného vykonání přijímací zkoušky opětovně přijati k Jakmile bude zpracován váš zápis, zpřístupní se vám v elektronické přihlášce počáteční heslo k celoškolskému informačnímu systému VUT. Pomocí tohoto hesla a rodného čísla (cizinci použijí rodný kód, který je na záložce Vyplněné údaje) si na inicializační stránce IS VUT můžete aktivovat účet do. Od 25.05.2020 bude otevřena menza v 2.NP v budově R, a to mezi 11:00 a 13:00. Menza bude otevřena výhradně pro studenty a zaměstnance FAST VUT

zápis do 1. ročníku navazujících magisterských programů pro akademický rok 2020/2021. Informace k zápisu do 1. ročníku NMSP studia. Studentský manuál na průkazy VUT. Harmonogram objednávání průkazů. MHD Brno - Podmínky pro výdej průkazů a kupónů MHD Brno - Jak si pořídit elektronickou šalinkartu. Výuka jazyků FEKT VUT v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Nabídka magisterských, bakalářských a doktorských studijních programů z oboru automatizační a měřicí technika, elektronika a sdělovací technika, mikroelektronika a technologie, silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika a teleinformatika Fakulta informačních technologií je moderním mezinárodně uznávaným vysokoškolským pracovištěm a centrem špičkového výzkumu v nejrůznějších oblastech informačních technologií - od hardware přes inteligentní systémy až po multimédia. V moderním kampusu s unikátním vybavením nabízí studentům vysoce ceněné vzdělání v oblasti IT ve všech stupních studia. Aktuality. 2. 12. 2020 Free Live Online Korean Studies Special Lecture > Wednesday 9th December (18:00) Korean Time > Register Now! 2. 12. 2020 Stipendia na základě mezinárodních smluv - výběrová řízení v lednu 202 Poznámky k tabulce 2.3: 1) Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1 m.Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení nízkotlakého plynovodu s kabely do 35 kV na 0,4 m, při křížení středotlakého plynovodu s kabely do 10 kV na 1 m, s kabely do 35 kV na 1,5 m.. 2) Jedná - li se o tepelné sítě uložené v kanálu nebo.

Studentský intranet FAST - Studentský intranet FAST VUT v Brn

 1. Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 16. 12. 2004 Místo zasedání: zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno Datum a čas konání: 16. prosince 2004, 1300 hod Přítomni: Karel Doležel, Jiří Knesl, Václav Kocián, Petr Kostiha, Jakub Kynčl, Zdeňka Lhotáková, Kristýna Mudříková, Aleš Navrátil, Alois Nový, Milan Stehlík
 2. Výuka. Ústav stavební ekonomiky a řízení je garantem oboru Managementu stavebnictví: Výzkum. Podílíme se na řešení národních a mezinárodních výzkumných projekt
 3. ZÁPIS 24. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 19. 11. 2013. Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5. začátek jednání: 15:03, konec jednání: 16:15. Program zasedání: 1. Zahájení zasedání a schválení programu 24. zasedání AS FA. 2. Aktuální informace k volbě rektora VUT v Brně. 3. Informace o výši úvazků na.
 4. ZÁPIS 16. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 19. 2. 2013 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 13:05, konec jednání: 14:50 Program zasedání: 1. Zahájení zasedání a schválení programu 16. zasedání AS FA 2. Čerpání rozpočtu pro rok 2012 a seznámení s pravidly rozpočtu pro rok 2013 3
 5. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Materiály > Vysoké učení technické v Brně > Fakulta stavební > zápis o předání a převzetí Rozšířené vyhledávání Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiál

Minka (di5), doc. Ing. Šuhajda (VUT FAST Brno), doc. Ing. Rubina (FAST VUT Brno) Host: Program jednání: Zahájení Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 1/2018 | ČKAIT Přejít k hlavnímu obsah Zápis z 2. zasedání vědecké rady Fakulty stavební ČVUT v Praze, FAST VUT Brno Doc. Ing. Václav Cepek, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Habilitační komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce: Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc., FAST VUT Brno Doc. Ing. Tibor Ďurica, CSc., SvF TU Košic

Struktura, obsah, adjustace a odevzdávání VŠKP předložené k obhajobě na Ústavu pozemního stavitelství, FAST, VUT v Brně. Určeno pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, pro obor Pozemní stavby (BP) a obor Pozemní stavby - zaměření Navrhování pozemních staveb (DP) Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., FAST VUT Brno Doc. Ing. Luboš Svoboda, CSc., Fakulta stavební ČVUT Praha Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhl uchazeč za posledních 5 let 164,5 bodů DOPL ŇKOVÉ TEXTY CB52, HB51 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRN Ě © Pavel Schauer • 2009 - 3 (27) - TurboPascal Úvo Remeš (VUT FAST Brno), Ing. Marek (ČKAIT) Host: Přejít k hlavnímu obsahu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě . Přihlášení. Username. Password. Obnovení vašeho hesla Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 2/201 Knihovnické informační centrum Fakulty stavební VUT v Brně Veveří 95 602 00 Brno Telefon: 541 147 171, 541 147 175 E-mail: library(at)fce.vutbr.c

Maturita je sice za dveřmi, ale je to jedna zkouška budoucího stavaře - FASTera. Naopak, měl bys zpozornět a včas si podat přihlášku. Jestliže tvé srdce už patří jen a pouze VUT a Ty jsi rozhodnut Škola: Ústav architektury FAST VUT v Brně. V případě, že máte zájem o daňový doklad, uvedte tuto skutečnost do pole poznámky přihlašovacího protokolu pří přihlašování do kurzu. Pozdějším žádostem bohužel nejsme schopni vyhovět. Zahájení kurzu: 13. 11. 2020. Zápis do kurzu: 7. 9. - 12. 11. 202

Pro prváky - Fakulta informačních technologií VUT v Brn

Koronavirus SKAS FAST VUT

 1. Zápis z 1. jednání komise Interního fondu studentských projektů Lukáš Rundt FAST 15 500 7,2 1.13 Galerie Monomach: funkční období únor - listopad 2017 Dana Dvořáková VUT v rně a v posledních letech se koná pod záštitou primátora statutárního města rna, rektor
 2. FAST; VUT; INTRANET FAST; KURZY; Hledat. Hledat. Přednášková místnost Z240. Zápis výsledku (včetně absolutní chyby) Zákon přenosu chyb (příklad výpočtu) Ústav fyziky Fakulta stavební VUT v Brně Žižkova 511/17 602 00 Brno. tel.: +420 541 147 651 e-mail:.
 3. Miloš Starý VUT FAST Brno, ÚVHK. Umělá inteligence • Umělá inteligence (vědní disciplína) - aproximace určitých schopností živých organismů (intelektuálních schopností Symbolický zápis šesticí: AS = [ X,.
 4. Doplňující pedagogické studium - DPS . Informace pro zájemce o studium DPS . Od LS 2020/21 vzhledem k současné situaci zatím nebude otevře
 5. Vzdělání: VUT v Brně, Fakulta stavební. Praxe: VUT v Brně, Fakulta stavební - Ústav pozemního stavitelství, 1983-99 odborný asistent, 1999-2012 docent, 2012 profesor • OSVČ - od 1991 projektová činnost v investiční výstavbě • od roku 1997 znalecká a expertní kancelář

Studium - VUT

AS ČVUT zveřejnil zápis z jednání volební komise pro doplňovací volby ve volebním obvodu studentů nefakultních součástí. 2. 12. 2020. 17.22. Univerzitní knihkupectví odborné literatury, které najdete v přízemí NTK, bude opět otevřeno od 3. 12. (v pracovní dny 9.00 - 15.00 hod.). Stalo se s názvem Rekonstrukce toalet budovy Z FAST VUT, rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel má zájem Dílo, jakožto předmět veřejné zakázky, pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně provést tak, jak je blíže specifikováno ve Smlouvě. Strany se proto dohodly takto Studentský spolek ARC Siola je nezisková organizace sdružující studenty Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně. Tento název organizace na ústavu architektury založili již první studenti oboru Architektura pozemních staveb na Fakultě stavební založeného v roce 2005. Své jméno získal opačným sledem písmen křestního jména zakladatele a vedoucího ústavu prof.

Kdo jsme: PROJEKTOVÝ TÝM (VUT -FAST - TZB) Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. koordinátor VUT Ing. Olga Rubinová, Ph.D. metodik (řešitel za VUT) Tereza Kynclová finanční manažer (1/2) Marie Grundová finanční manažer (1/2) ÚSTAV T ECHNICKÝCH Z AŘÍZENÍ B UDO ZÁPIS Z WORKSHOPU MAGNETOKINETICKÉ METODY SANACE VLHKOSTI VUT Brno), měření in situ by bylo provedeno ve sklepních prostorách S uskutečněním experimentů na jejich pracovištích souhlasil děkan FAST VUT Štěpánek P. a děkan FSv ČVUT Bittnar Z. Účast na experimentech přislíbil Inovace, které hýbou světem. Absolventi, kteří si z nabídek práce mohou vybírat. Fakulta strojní drží krok s rychlým tempem moderní doby a díky tomu je místem, kde vznikají jedinečná technická řešení a kde se mladí strojaři vzdělávají v nejžádanějších oborech současnosti

FEKT VUT - Hom

Portál pro stavebnictví, technická zařízení budov a úspory energií. Denně aktuální informace z oborů stavba budov, vytápění, větrání, klimatizace, voda, kanalizace, obnovitelná energie, výtahy. Oborová databáze firem a výrobků, právní předpisy, normy, technické tabulky a výpočty, diskusní fórum Nábytek pro FAST VUT - část I., III., VII Strana 3 (celkem 4) 2) Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně dva pracovní dny) prokazatelně uvědomí o tom

Pršelo (už měsíc). (Pršelo už měsíc.) Jdeme k Oku. Jdeme k Oku. 21 Základy typografie a zpracování textů na počítači Pravidla sazby - hladký text VII Procento čte-li se jako podstatné jméno, zápis s mezerou čte-li se jako přídavné jméno, pak bez mezer Účast byla 21 % Studijní materiál Technologický předpis - zemní práce z předmětu Technologie staveb (FAST-AW51), Fakulta stavební (FAST), Vysoké učení technické v Brně (VUT Zápis ze 3. jednání Komise pro plánování v oblasti povodí Odry, a.s. zadá převedení scénáře do Makety a regionální úrovně ústavu ekonomiky VUT FAST Brno, 4.6. materiál bude poskytnut krajským úřadům MS a OL kraje, členům výboru pro životn

Fakulta informačních technologi

D4_01_F_Zápis z jednání VK Číslo vydání/aktualizace: 2/1 Platnost od: 11. 5. 2016 INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1/3 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉKOMISE Výběrovákomise: Partnerství znalostního transferu Výzva I. Datum konání VK:7. 10. 2016 Přílohy: 1. Seznamy projektů Výběrovákomise na svém zasedání projednala. FAST VUT, CSc., Veveří 95, 662 37 Brno Projekční kancelář, Hana Londinová, Příkop 2a, 602 00 Brno Krajská energetická agentura, Mezírka 13, 602 00 Brn

Výsledky soutěže. V letošním ročníku se do soutěže přihlásilo celkem 32 prací. 11 projektů pocházelo z FA ČVUT v Praze, 14 návrhů z FA STU v Bratislavě, 5 z FA VUT v Brně, 1 z FSv ČVUT v Praze a 1 z liberecké FUA TUL.. Hodnocení poroty provázela bohatá diskuze poroty o šíři, typu a různém rozsahu přihlášených prací Usnesení : AS ČVUT schválil zápis z 20. zasedání AS ČVUT 4. Schválení Zprávy o činnosti AS ČVUT za rok 2005 Hlasování : 31-0-1 VŠB TU Ostrava, prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. - děkana FAST VUT v Brně, Ing. Bohdana Víru, CSc FAST AIU, Brno. 949 To se mi líbí · Mluví o tom (13). AIU | Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky na VUT FAST FAST Matematika II | NaTechnice.cz Tento kurz je určen pro studenty Fakulty stavební VUT, které čeká zkouška z předmětu Matematika II. Ten je svou náplní nejnáročnější ze všech čytř semestrů matematiky a může tak činit problémů i studentům, kteří první dva předměty zvládli bez větších potíží Vzhledem k přítomnosti nového účastníka proběhlo tradiční představovací kolečko. Dozvěděli jsme se, že Jakub Holzer studoval několik let v Brně na FAST VUT; následně pracoval v Novém prostoru; pochází z jižních čech. Podroužek a Venca24 vyložili, jak se dostali k Wikipedii

Zápis do skautů pro děti od 6 do 12 let kavárny Coffe Club s názvem inspirace kávou Studentské vize nejen brněského kavárenství Ústav architkury FAST VUT Brno Ve dnech 18.4.2011 - 21.5.2011 Pozvánka je ke stažení zde ——— Pozvánka na brigádu u rybníka. prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. (VUT FAST Brno): Také tato část seriálu je z větší části plně pokryta. Zde pouze některá doplnění: V části Tloušťka vrstvy potěru (4.) by mohl být detailnější komentář, jaká tedy může být min. tloušťka potěru např. nad trubkami podlahového vytápění Stavaři v akci (VUT FAST) Hasičská dráha (KSH ČMS) Vyzkoušej si TFA (KSH ČMS) Evakuační zavazadlo (HZS JmK) Transport raněného (KSH ČMS) Uhas požár (HZS JmK) - stanoviště bude před pavilonem Výsledek zápočtu a zápis do indexu - sledujte informace svých vyučujících na dveřích pracoven a centrální vývěsku oboru Architektura na chodbě v 9. podlaží vedle učebny B971. Měřické úlohy 0. Obsah a vzor technické zpráv První zápis. Vítejte na našem blogu. Neočekávejte od toho žádné zázraky, prostě se tu čas od času objeví to, co se nám zrovna prožene hlavou :-) Stavební fakulta VUT v Brn Výuka FaSt VUT, LDF MZLU; Štítky. Cestován.

Akademický senát FSI se skládá z 36 volených zástupců akademické obce. z 24 akademických pracovníků FAST, sdružených v Komoře akademických pracovníků AS FSI (KAP AS FSI) z 12 studentů FSI, sdružených ve Studentské komoře AS FSI (SK AS FSI VUT). Jeho funkční období je tříleté Maticový zápis ∧ ∗ = ∗ ⋅ ∗ ∗ ∧ ∗ ∗ sekundární vektor koncových sil v LSS lokální matice tuhosti prismatického prutu lokální vektor parametrů deformace prutu v LS

Fakulta podnikatelská, VUT v Brn

Zápis z valné hromady ČKA 2012 vytvořeno : 04.05.2012 | aktualizováno : 01.06.2020 V Brně v budově Mendelovy univerzity se konala v sobotu 21. dubna 2012 valná hromada České komory architektů (ČKA), na níž se sešlo 311 členů Zápis věcných břemen. Zápis práva stavby. Poznámky zapisované do katastru - stavba, která není součástí pozemku, Spolupracuji s Masarykovou universitou a VUT FAST Brno, a to buď jako přednášející nebo člen komise u závěrečných obhajob diplomové práce

Doplňkové učební texty - Fakulta stavební VUT v Brn

Bylo konstatováno, že zápis z minulého jednání byl rozeslán k připomínkám, které do něj byly zapracovány. Následně byla rozeslána konečná verze zápisu. 3. Úkoly z minulého zasedání . Odsouhlasení nových členů TNK. TNK odsouhlasila dva nové členy, a to Ing. Hejkalovou (odbor pozemních komunikací MD) a Ing Stavaři v akci (FAST VUT FAST) Hasičská dráha (KSH JmK) Vyzkoušej si TFA (KSH JmK) Aplikace Záchranka (Aplikace Záchranka) Transport raněného (KSH JmK) Uhas požár (HZS JmK) - stanoviště bude před pavilonem Z; Podívejte se, jak to v pavilonu Z vypadá. Vstupné pro děti do 15 let je zdarma. Dospělí zaplatí za vstupenku 50 Kč

Studijní programy FA VUT 2015-2016 Informační brožura pro studenty a akademické pracovníky Fakulty architektury VUT v Brně Studijní programy FA VUT 2015-201 Mimo jiné rozšiřují slovní zásobu potřebou pro studium na univerzitě a stáže v zahraničí. Pomáhají tak studen-tům dosáhnout požadované jazykové úrovně pro zápis OA1N, pokud ji nemají. 3. Další jazykové volitelné předměty si student může volně zapsat z nabídky SPV-FAST. Platí omezení uvedení v čl. 2 odst. 4. 4

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 14100548: I/42 Brno, VMO Žabovřeská I Etapa II - Zajištění činnosti předsed 3_MANUAL_def 3_CZ_final_oprava - Fakulta architektury VUT v Brn Geodézie II · Modul 1 Celkové převýšení mezi body A, B je pak rovno součtu převýšení dílčích se- stav. 2.1 Obr. 2.2: Nivelační pořad Přístroje a pomůcky Podle konstrukce se dělí nivelační přístroje n ZÁPIS. schůze Rady města Brna č. R7/182. konané dne 28. srpna 2018. Jednání RMB zahájil 1. náměstek města Brna Mgr. Petr Hladík, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - Marku Janíčkovi a Bc. Tomáši Koláčném - schváleno jednomyslně 7 členy FAST VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. Hrací systém: švýcarský na 15 kol se zápočtem na FIDE Blitz Elo; při rovnosti bodů rozhodují Buchholz bez nejhoršího hráče, střední Buchholz, Sonnenborn-Berger; Tempo hry: 2×3 minuty + 2 vteřiny / tah. Ředitel turnaje: Josef Kratochvíl. Hlavní rozhodčí: Kateřina Šmajzrová.

Toto je zápis ze setkání brněnské komunity účastníků projektů Wikimedia. Související informace o tomto setkání naleznete na nadřazené stránce.. Brněnský wikisraz ve středu 20. února 2019 proběhl od 18:00 do 23:00 v zadním salonku restaurace Baroko na Orlí ulici v Brně. Zúčastnilo se ho 8 wikipedistů Výstava projektů studentů architektury FAST VUT v Brně 3. prosinec 2015 V informační kanceláři Urban centra na Staré radnici dnes začíná výstava studentů architektury FAST VUT v Brně, která je zaměřena na práci.. SKAS - Studentská komora FAST VUT . Naše video z Reprezentačního plesu Fakulty stavební 2018 / SKAS - Studentská komora FAST VUT ~ Fakulta stavební VUT v Brně . Konečně je to tu. Krátké, ale velice příjemné ohlédnutí za dalším ročníkem Reprezentačního plesu Fakulty stavební. Po kontrole deníku bude proveden zápis a výsledek bude uživateli zobrazen při jeho dalším přihlášení. Systém aplikačního a databázového prostředí bude pravidelně kontrolován bezpečnostní testovací procedurou. FAST VUT v Brně letos slavila 120. výročí založení.

Vítězem se stala Barbora Hrončekova, studentka Fakulty architektury VUT. Ostatní ceny získali studenti VUT FAST ARC, někteří z nich dokonce studují teprve 1. ročník. K takovýmto nadaným studentům chováme velký údiv a jsme rádi, že se do veřejných soutěžích, jako byla tato, se zápalem zapojují Naše společnost nabízí služby v oblasti návrhu, posouzení a inspekcí konstrukcí, zařízeních a potrubních tras v oblasti chemie, petrochemie a energetiky. Nabízíme zpracování inspekčních plánů provozovaných zařízení v četně metodiky hodnocení jejich technického stavu, tak aby byl zajištěn jejich bezpečný provoz Transcript erasmus Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně Základy mobilitních programů: Národní agentura pro evroé vzdělávací programy (NAEP) - Lifelong Learning Programme (LLP) 2007-2013/2014 = Program celoživotního vzdělávání • ERASMUS zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni - Free Movers - CEEPUS. Zápis z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci. 2015-03-26. FAST_2013. FSI_2013. Dodatečné informace č.5_BALUO FTK UP Olomouc - E. zde - ACO. Překlad 824106 - odizolovač Secura č.15. Digital marketing a sales - Fakulta podnikatelská VUT v Brně. [19] Směrnice rektora VUT č. 2/2009 Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání VŠKP - doplňuje směrnici rektora 9/2007. Vydáno 20.3.2009. [20] Směrnice děkana VUT FAST č. 12/2009 Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání VŠKP na FAST VUT. Vydáno 26.5.2009. V tom

 • Číslo 13 význam.
 • Dybbuk kapela.
 • Kočka divoká ohrožení.
 • Citron ovoce nebo zelenina.
 • Kam jcu seznam ubytovaných.
 • Talichuv komorni orchestr.
 • Metoo panenka.
 • Photoshop cs 5.
 • Mčr latinskoamerické tance 2018.
 • Ananasové plantáže.
 • Prezidentské volby slovensko 2019 preference.
 • Toyota celica 1980.
 • Ilumináti význam.
 • České středohoří ubytování.
 • Smutné písničky o rozchodu.
 • Leukopenie strava.
 • Balkonová dlažba.
 • Stáj.
 • Aktivita plodu před porodem.
 • Holocaust survivors.
 • Kapilární jevy prezentace.
 • Zdravá výživa plzeň.
 • Velky vekovy rozdiel partnerov.
 • Ojetý hyundai santa fe.
 • Lips drawing.
 • Nemocnice na kraji města 2.
 • Jezero vrbensky lovne misto c 4.
 • Dimenzování vodičů norma.
 • Odevzdej.cz smazani souboru.
 • Facebook password sniper verification code.
 • Osvětlení zahrady.
 • Jira kanban board.
 • Meditace negativni energie.
 • Ultimate team cards fifa 19.
 • Lev jihoafrický bílý.
 • Deal minulý čas.
 • Nepříjemné svědění v uchu.
 • Potápěčské bomby.
 • Amnestie.
 • Lymfa a hubnutí.
 • Nejlepší opalovací krém na obličej.