Home

Určete hmotnost země jestliže měsíc obíhá ve vzdálenosti

Hmotnost Země a Měsíc - Poradte

 1. Hmotnost Země a Měsíc Od: lucamala 25.08.19 18:14 odpovědí: 7 změna: 26.08.19 11:10. Hmotnost tělesa je zachována i ve vesmíru daleko od všech hvězd a planet, kde je prakticky beztížný stav. Hmotnost se navenek projevuje např. v setrvačných silách. Skočit na otázk
 2. Měsíc obíhá kolem Země ve vzdálenosti 384 000 km a má hmotnost 7,41.10 22 kg. Na spojnici středů obou těles najděte bod C, ve kterém by byl člověk ve stavu beztíže. V tomto bodě se gravitační síla Země rovna gravitační síle Měsíce
 3. = 8,7 · 10-4 roku. I v tomto případě lze hmotnost měsíce zanedbat, použijeme vztah (10) a hmotnost Marsu nám po přepočtu na jed
 4. Základní údaje o Měsíci. Hmotnost Země a Měsíce jsou v mnohem větším poměru, než je ve Sluneční soustavě běžné. Proto astronomové častěji mluví o dvojplanetě Země - Měsíc než o planetě s měsícem. Poměr hmotnosti Měsíce ku hmotnosti Země je totiž jen 1:81, zatímco ostatní měsíce mají hmotnost řádově tisíckrát menší než jejich planeta
 5. Obíhá ve vzdálenosti asi 150 mil. km, jeden oběh trvá 365,2425 dne. Kolem své osy se otočí za 24 hodiny. Její hmotnost je 5,983 . 1024 kg, rovníkový průměr je 12 756 km. Má jednu přirozenou družici - Měsíc. Země jako těleso má tvar geoidu

Pohyby v radiálním gravitačním poli - vyřešené příklad

Úloha 3. 25 Vypočtěte hmotnost Saturna, jestliže víme, že jeho měsíc Hyperion se pohybuje ve střední vzdálenosti od planety s oběžnou dobou . Úloha 3 . 26 V roce 1978 byl objeven měsíc Pluta Charón, který kolem této trpasličí planety obíhá ve střední vzdálenosti 19 640 km za dobu 6,39 dne Vypočítejte hmotnost a průměrnou hustotu Země, jestliže víte, gravitačním poli Země v. Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země Rychlost, kdy těleso obíhá kolem Země ve výšce h - kruhová Určete hmotnost Marsu. Příklad 4 Střední vzdálenost planety Neptun od Slunce je 30 AU. Jaká j Vzdálenost středů Země a Měsíce je 384*10^3 km, hmotnost Země je 81 krát větší než hmotnost Měsíce. [384*10^2 km od středu Měsíce] b) Určete přibližnou hmotnost Země, znáte-li její poloměr RZ = 6378 km, gravitační zrychlení na povrchu ag=9,8 m*s^-2 a gravitační konstantu k = 6,67*10^-11 kg^-1*m^3*s^-

Určete velikost kruhové rychlosti družice, která se pohybuje ve výšce 2RZ nad povrchem Země. Hmotnost Země je 6.1024 kg, Poloměr Země je Rz = 6370 km. Na základě astronomických pozorování bylo zjištěno, že měsíc Deimos obíhá kolem planety Mars po kružnici o poloměru 23 500 km rychlostí 1,35 km.s-1. Určete hmotnost Marsu Určete poměr hmotností Slunce a Země, jestliže znáte: střední vzdálenost Slunce a Země, dobu oběhu Země kolem Slunce, střední vzdálenost Měsíce a Země, dobu oběhu Měsíce kolem Země. Předpokládejte, že Země kolem Slunce i Měsíc kolem Země obíhají po kruhové dráze 18. Země obíhá kolem Slunce ve střední vzdálenosti 149,6.106 km rychlostí 29,8 19. Ze vzdálenosti 1 AU 20. Intenzita záření Slunce ve vzdálenosti l AU od Slunce je K = 1360 W/ m2 21. Intenzita záření Slunce ve vzdálenosti l AU od Slunce je K = 1360 W/ m2 22

7.) Určete velikost gravitačního zrychlení, které uděluje Země Měsíci. Hmotnost Země je 5,98 . 1024 kg, vzdálenost Měsíce od středu Země je 3,84 . 108 m. (0,0027 m.s-2) 8.) Určete velikost gravitačního zrychlení na povrchu Měsíce. Hmotnost Měsíce je 7,4 . 1022 kg a poloměr Měsíce je 1,7 . 106 m. (1,6 m.s-2) 9. Určete velikost tíhového zrychlení ve výšce zemského poloměru nad zemským povrchem. 9.6 Určete hmotnost planety Mars, jestliže její měsíc Deimos obíhá přibližně po kružnici o poloměru 23 460 km a doba jeho oběhu je 1,262d 9.7 Měsíc má poloměr 1 740 km a hmotnost 7,35 1022 kg. Určete kruhovou rychlost pro družic 4.31 Určete hmotnost tělesa, které na pružině o tuhosti 250 N m-1 kmitá tak, 4.47 Kolikrát se změní perioda kmitání kyvadla přeneseného ze Země na Měsíc, jestliže hmotnost Měsíce je 81krát menší než hmotnost Země a poloměr Země je 3,7krát větší ne

Přibližná hodnota hmotnosti Země Mz = 6 ∙ 10 24 kg, hmotnost Měsíce M M = 7,4 ∙ 10 22 kg a vzdálenosti středů obou těles 380000 km. Zápis: Mz = 6 ∙ 10 24 k Měsíc-Je k nám stokrát blíže než jakákoli planeta.Zemi oběhne zhruba za měsíc.Je to těleso s 1/4 poloměrem Země bez atmosféry a s horninovým povrchem a krátery.Není přesné tvrzení,že Měsíc obíhá kolem Země,protože spolu tvoří gravitačně spjatou dvojici,která se otáčí kolem společného těžiště=barycen. Nejjednodušší trajektorií umělé družice je kružnice. Rychlost v k, kterou musíme družici ve výšce h nad povrchem Země udělit, aby konala rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru r, se nazývá kruhová rychlost.Je-li R Z poloměr Země, M Z hmotnost Země a m hmotnost družice, pak v gravitačním poli Země působí ve vzdálenosti r = R Z + h na družici gravitační síla.

33..3. 3. Určete velikost kruhové rychlosti družice, která obíhá kolem Země ve výšce 630 km nad zemským povrchem. Hmotnost Země je 6.1024 kg a poloměr 6 370 km. 44..4. Určete velikost rychlosti Měsíce, který opisuje4. kolem Země kružnici o poloměru 384 000 km. Hmotnost Země je 6.1024 kg 2) Hmotnost Měsíce m je přibližně rovna 1/81 hmotnosti Země M. Určete v poloměrech Země v jaké vzdálenosti x od středu Země na spojnici středů Země Měsíc je přitažlivost obou těles stejná. Výsledek zapište jako násobek poloměru Země. Země a Měsíc jsou od sebe vzdáleny asi 60R (R je poloměr Země) Určete, jakou minimální rychlostí by bylo nutné vystřelit raketu z povrchu Země ve směru přímé spojnice Země-Měsíc, aby dopadla na povrch Měsíce. Vzdálenost Země-Měsíc d =&380⋅106 m a hmotnost Měsíce je rovna /81 MM =&MZ, kde MZ je hmotnost Země. Odpor atmosféry pro jednoduchost zanedbejte Jestliže podělíme délku základy (to jest vzdálenost Země-Slunce) tímto úhlem, dostaneme vzdálenost 61 Cygni: 149,6·10 6 / tan0,0000871 = 98,4 biliónů km. Jeho odhad tak zněl, že hvězda je od nás vzdálena 10,4 světelných let (dnešní správný údaj je 11,4). To se může zdát jako obrovská vzdálenost, ale na vesmírná. Jestliže je úplněk blízko uzlu měsíční dráhy, která 4. ledna 1958 prolétla ve vzdálenosti 6700 km od středu Měsíce a stala se první umělou planetkou. Měsíc Země Měsíc/Země hmotnost: 10 24 kg : 0,07349 : 5,9736 : 0,0123 objem: 10 10 km 3: 2,1973 : 108,321 : 0,0203 Rovníkový poloměr: km

Základní údaje o Měsíci :: MEF - J

 1. 7. 6Planeta Mars obíhá ve střední vzdálenosti 227,7.10 km od Slunce. Ke Slunci je přitahován gravitační silou 1,64.1021 30N. Hmotnost Slunce je 1,99.10 kg. Poloměr Marsu je 3397 km. Určete hmotnost Marsu. 8. Určete úhel naklonění motocyklisty, projíždí-li zatáčku o poloměru 100 m rychlostí 90 km.h-1. 9
 2. Planeta Mars obíhá ve střední vzdálenosti 227,7.106 km od Slunce. Ke Slunci je přitahován gravitační silou 1,64.1021 N. Hmotnost Slunce je 1,99.1030 kg. Poloměr Marsu je 3397 km. Určete hmotnost Marsu. Určete úhel naklonění motocyklisty, projíždí-li zatáčku o poloměru 100 m rychlostí 90 km.h-1
 3. Určete, z jaké vzdálenosti bude ještě vidět svíčka o svítivosti 1 cd, jestliže povrch oční pupily za temna je 0.4 cm 2 a nejmenší tok světla, na který lidské oko ještě reaguje, je F = 10 -13 lm
 4. Přesně ve 20:26 planetka s názvem 2012 DA14 proletí kolem Země. Jestliže by byl asteroid kamenný a měl přibližně kulový tvar, jeho hmotnost by se pohybovala v rozmezí 130 tisíc až 180 tisíc tun. A dokázal by v případě srážky vymazat z povrchu zemského Prahu. Pokud se ale skládá ze slitiny železa a niklu, důsledky srážky by byly mnohonásobně větší

Měsíc - outdoor web Treking

 1. Určete ohniskovou vzdálenost čočky a její vzdálenost od předmětu, jestliže je obraz 4krát větší než předmět. 6.102 Určete zvětšení obrazu předmětu výšky 12 mm, je-li umístěn ve vzdálenosti 1,75f od čočky (f je ohnisková vzdálenost čočky). 6.103 Spojka vytváří skutečný a převrácený obraz ve vzdálenosti.
 2. imální plocha pístu v pracovním válci, abychom hydraulickým zvedákem zdvihli těleso o hmotnosti
 3. Hmotnost Země je 5,98.1024 kg, poloměr 6380 km. 7. Pod jakým úhlem bychom viděli rovníkový poloměr Země ze vzdálenosti jedné astronomické jednotky? 8. V době, kdy je vzdálenost Jupitera od Země 628.106 km, vidíme průměr Jupitera pod úhlem 47,2''. Vypočtěte průměr Jupitera. 9. Saturn obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti 9.
 4. Srovnání vzdálenosti Marsu a Země od Slunce Země je od Slunce vzdálena 150 000 000 km, Mars od Slunce 229 000 000 km. Srovnání času na Marsu a Země Mars obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti mezi 206 644 545 km v perihelu (poloha nejbližší Slunci) a 249 228 730 km v afelu (poloha nevzdálenější Slunci)
 5. Vypočtěte, jak vysoká je věž, která je od pozorovatele vzdálena 46 m, je-li oko pozorovatele ve výšce 1,6 m nad povrchem země a zrcátko leží na zemi ve vzdálenosti 1 m od pozorovatele. [72 m] Vlnové vlastnosti světla. 1. Na průhledné optické prostředí, které má index lomu 1,2, dopadá světlo o frekvenci 5·1014 Hz
 6. nachází ve vzdálenosti 48cm. Převedeme jednotky na základní (48cm=0,48m) a dosadíme do Newtonova gravitační-ho zákona F. G =G m. 1. m. 2 =6,67.10-11. 730.158 N=0,240mN. r. 2 (0,48) 2. Koule na sebe působí gravitační silou F. G =0,240mN. Příklad 6-3. Vypočítejte hmotnost Země s použitím veličin, které měl Henry Cavendish.

Gravitační zákon - vyřešené příklad

18) Jak velkou rychlostí byl vykopnut z povrchu hřiště míč pod úhlem 15°, jestliže dopadl do vzdálenosti 20 m 19) Určete velikost kruhové rychlosti družice, která se pohybuje ve výšce Rz nad povrchem Země. Hmotnost Země Mz=5,98*10 na 24 k Určete tuto vzdálenost pro Zemi a Měsíc víte-li, že střed Měsíce je od středu Země vzdálen , . 10.7 Kulička hmotnosti leží ve vzdálenosti od vzdálenějšího a ve vzdálenosti od bližšího konce tenké homogenní tyče délky a hmotnosti . Střed kuličky leží na prodloužené ose tyče

19. Měsíc obíhá kolem Země ve střední vzdálenosti r = 60 RZ. Hmotnost Měsíce Mm = 1 81MZ. Na spojnici středů Země a Měsíce najděte bod, v němž je intenzita gravitačního pole soustavy nulová. Co by v tomto místě musel udělat člověk vystupující ze Země na Měsíc po žebříku? 20 rychlostí po povrchu Země. Určete, v jaké vodorovné vzdálenosti d od cíle musíme odhodit bombu, abychom cíl zasáhli. Odpor prostředí pro jednoduchost zanedbejte. v02 =50 km/h [d =&2975 m] • Určete, za jak dlouho uslyšíme dopad kamene na dno propasti o hloubce , jestliže rychlost zvuku ve vzduchu h =300 m vz =340 m/s. Odpor. Hmotnost Země je ≈6∙1024 kg, hmotnost Měsíce M≈7,4∙1022 kg, vzdálenost středů těles je přibližně 380 000 km. [2∙1020 N] ⑥ Jak velkou silou se navzájem přitahují Slunce a Země? Hmotnost Slunce je asi 2∙1030 kg, hmotnost Země asi 6∙1024 kg, jejich vzájemná vzdálenost asi 150 milionů km. [3,6∙1022 N 191) Země obíhá kolem Slunce ve střední vzdálenosti 150e6 km rychlostí 29,8 km/s. Určete hmotnost Slunce předpokládáme-li, že trajektorie Země je kružnice. ( MS = 2e30 kg ) R=150e9 m v=29,8e3 m/s κ=6,67·10-11 m3·kg-1·s-2 g=κ*MS/R² an=v²/R an=g v²/R=κ*MS/R² R/κ * v²=MS MS=150e9/6,67e-11 * 29,8e3*29,8e3=199709145427286356821589205397 7. Pád Země do Slunce 30 8. Příliv a odliv 30 9. Gravitační působení Slunce a Země na Měsíc 31 10. Příliv a odliv 31 11. Hmotnost Země 32 12. Hillovy ekvipotenciály 33 13. Gravitace Země a Měsíce 34 14. Lagrangeův bod L1 soustavy Země a Měsíc 34 15. Úniková rychlost z Galaxie 36 16. Cesta raketou na Proximu Centauri 3

Proxima Centauri obíhá centrum Mléčné dráhy ve vzdálenosti, která kolísá mezí 8,313 až 9,546 kpc a má excentricitu 0,069. Vlastní pohyb hvězdy po obloze je díky malé vzdálenosti hvězdy relativně velký 3,85″/rok. Za dobu sotva pěti set let na obloze překoná vzdálenost úhlového průměru Měsíce.. Vzdálenost. U hvězdy byla změřena paralaxa 772,3 ± 2,4. V čase 0,50T má bod, který leží na přímce ve vzdálenosti /3 od zdroje, okamžitou výchylku 5,0 cm. Určete amplitudu vlnění. 16 Zdroj vlnění koná netlumené kmity, které lze popsat rovnicí {y} = 0,05sin 500 {t}, jestliže délku vyjadřujeme v metrech a čas v sekundách Měsíc. přirozená družice Země vzdálená průměrně 384 400 km; průměr 3 476 km, hmotnost 1/81 hmotnosti Země (4x menší než Země) obíhá kolem Země - doba oběhu: 27dní 7 hodin a otáčí se i kolem své osy; doba oběhu Měsíce kolem Země je shodná s dobou rotace, proto je vidět stále jedna (tzv. přivrácená) strana. Hmotnost Slunce je , hmotnost Země je . Střední vzdálenost Země od Slunce je (150 miliónů kilometrů). Určíme, jakou silou se Slunce a Země navzájem přitahují. Nyní určíme, jakou rychlostí obíhá Země okolo Slunce. Rychlost oběhu určíme ze známého vztahu: Země tedy obíhá rychlostí téměř 30 km/s

Určete velikost a směr intenzity gravitačního pole v těžišti trojúhelníka. Dále určete potenciál výsledného gravitačního pole v tomto bodě. 2. Ve kterém místě spojnice Země - Měsíc je výsledná intenzita gravitačního pole obou těles nulová? Vyjádřete pomocí hmotnosti Země, Měsíce a vzdálenosti a jejich středů Určete její svítivost, jestliže ve vzdálenosti 5 m od paty stožáru má být osvětlení 24 lx. ( I = 2000 cd ) 259/1407 Žárovka o svítivosti 100 cd vysílá za 1 min světelnou energii 122 J. Světelná účinnost žárovky je 16 lm.W-1 Maximální síla působící na těleso je 0,48 N a perioda kmitů je 0,3 s. Určete a) hmotnost tělesa, b) amplitudu výchylky. počáteční fáze je 60°. Závodník vrhl oštěp do vzdálenosti 65 m. Let oštěpu trval 3,2 s. Určete jakou rychlostí a pod jakým elevačním úhlem byl oštěp vymrštěn Uran obíhá Slunce ve vzdálenosti okolo 3 miliard kilometrů (20 AU). Okolo Slunce oběhne jednou za 84,07 let. Kolem své osy oběhne za 17 hodin a 14 minut. Uran je výjimečný svým sklonem osy, který dosahuje vůči vertikále 97,9 stupňů. Planeta vlastně obíhá bokem. V důsledku tak vysokého náklonu jsou převrácená i roční.

* Počet stran je vyčíslen ve standardu portálu a může se tedy lišit od reálného počtu stran. STÁHNOUT PRÁCI. Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže. Zabalený formát ZIP: x522f30ede3951.zip (76 kB) Nezabalený formát: Gravitacni_pole_2.doc (105 kB HG-systém, kde H označuje absolutní hvězdnou velikost planetky, což je pozorovaná hvězdná velikost planetky ve vzdálenosti 1 au od pozorovatele a 1 au od Slunce při nulovém fázovém úhlu, a G je fázový parametr, který souvisí s efektem zjasnění v opozici, kdy se jasnost planetky zvýší zhruba o 0,3 mag. Hodnota G není.

Obíhá okolo středu Mléčné dráhy ve vzdálenosti od 25 000 do 28 000 světelných let. Oběh trvá přibližně 226 milionů let. Tvoří centrum sluneční soustavy, od Země je vzdálená 1 AU (asi 150 milionů km) Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází planeta Země Určete hodnotu solární konstanty pro Pluto, který obíhá ve střední vzdálenosti 39,5 AU od Slunce. Stanovte celkovou přijímanou zářivou energii, kterou Pluto získává od Slunce, za sekundu, jestliže poloměr Pluta je RPl =1160 km a jeho albedo je 0,15A = . Solární konstantu Pluta stanovíme pomocí vztahu 2 Pl 2 1 0,88 W m 39,5 SS Jestliže se kolem naší Země vejdou v pohodě všechny satelity včetně kosmického smetí, pak tento bod nemůžeme chápat jako jedno jediné místo. Od tohoto bodu obíhá např. sonda Herschel ve vzdálenosti 400 000 km (tj. vzdálenost Země - Měsíc) poloměru 150 milionů kilometrů? Hmotnost Země je 6.10 24 kg. 4. Těleso o hmotnosti 1 kg upevněné na vlákně délky 1 m, se otáčí ve vodorovné rovině. Při které minimální frekvenci se vlákno přetrhne, jestliže jeho pevnost v tahu je 100 N? 5. Automobil projíždí zatáčku o poloměru 80 m Určete v jaké vzdál. od země na spojnici země-měsíc d je intenzita spol. grav. pole rovna nule, jestliže MM=1/81 MZ a místo, kde jsou potenciály grav. polí stejné. 3.13 Dvě koule, každá o hm. m=1kg, ve vzdál. l=10cm

Určete: a) amplitudu výchylky harmonického kmitání. b) jeho frekvenci. 3. Určete dobu od počátečního okamžiku, za kterou hmotný bod kmitající podle rovnice v úloze 2 dosáhne výchylky: a) - 6 mm. b) 3 mm. 4. Rovnice pro výchylku harmonického pohybu můžeme napsat také ve tvaru y = y m cosωt. Čím se tento pohyb liší od. 10. Planeta Mars má měsíc Phobos, který obíhá po oběžné dráze o poloměru r = 9,4 · 106 m s periodou T = 7 h 39 min. Určete a) [0,1 b] počet n oběhů měsíce Phobos okolo planety Mars za 1 rok, b) [0,2 b] velikost rychlosti v měsíce Phobos obíhající okolo planety Mars a c) [0,7 b] hmotnost M Marsu. 11 Určete velikost gravitačního zrychlení ve vzdálenosti a) 2 od středu Země, b) 3 od středu Země. Úloha č. 2: Vzdálenost Země od Slunce je přibližně 150 miliónů km, oběžná doba Země 365,25 dní. Určete a) velikost zrychlení, které Slunce uděluje Zemi, b) hmotnost Slunce

Měření hmotnost

Vznik planety Země. To, co nyní zjišťujeme o vesmíru pomocí nejmodernějších přístrojů, znali sumerští kněží už 3,5 tisíce let př.n.l. Co je tedy v sumerských eposech napsáno vodorovné rovině ve vzdálenosti 5 m od sebe. Závěs tělesa je o 0,5 m níže než koncové body lana. Určete, jak velkou silou F je lano napínáno. Hmotnost lana zanedbejte. [F = 50 N] 6 Dvě tělesa velmi malých rozměrů o hmotnostech 4 kg a 9 kg jsou ve vzdálenosti 260 cm od sebe Planeta Merkur obíhá ve střední vzdálenosti 57,9·106 km kolem Slunce. Střední vzdálenost Země od Slunce je 1,50·10 6 km. Vypočtěte oběžnou dobu planety Merkur. [* = 0,24 roků.] Literatura: [1] ŠANTAVÝ, I., TROJÁNEK, A.: Fyzika. Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus, Praha 2000. ISBN 80-7196-138-8 V soustavě Kepler-186 jsme věděli o čtyřech planetách. Quintana a spol. nedávno vytěžili pátou planetu Kepler-186f, která obíhá z celé pětice v největší vzdálenosti od červeného trpaslíka, z novější dávky dat dalekohledu Kepler. Zároveň odvodili, že je jen o 10 procent větší nežli Země

Mars obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti 228 milionů kilometrů. Je to po Venuši planeta, která je nejblíže Zemi. Při přiblíženích, tzv. opozicích, kdy je Mars na své dráze nejblíže Zemi jsou nejlepší podmínky pro pozorování. Mars oběhne Slunce za 687 dnů a otočí se kolem své osy za 24,5 hodiny Jupiter, třistadvacetkrát těžší než Země obíhá Slunce ve vzdálenosti 5,2 AU a jeden oblet mu trvá 11,86 let. A objevené planety? Padesát tři jich krouží ve vzdálenosti menší než 1 AU, dvě planety jsou od svého slunce ve vzdálenosti asi 1 AU a dvacet se pohybuje ve vzdálenosti 1 - 2 AU Velikost intenzity gravitačního pole ve výšce h nad zemským povrchem je: M Z je hmotnost Země (5,98 . 10 24 kg), R Z poloměr Země (6,37 . 10 6 m). Velikost intenzity se s rostoucí výškou nad povrchem Země zmenšuje je přijat na hvězdárnu ve Flagsatffu, aby hledal planetu X.-18. února 1930 Clyde Tombaugh objevil Pluto Původní odhady hovořily o tom, že Pluto by mohlo mít srovnatelnou hmotnost jako Země, v průběhu 20. století se však odhady dostaly až k 0,0021 násobku hmotnosti Země

Kosmická mechanika - physics

Gravitační Pole - Gjv

Země) ve vzdálenosti r, můžeme na druhou stranu rovnice napsat Newtonův gravitační zákon : m. a = G . M.m /r 2 . Na levé i pravé straně rovnice figuruje hmotnost m testovacího tělesa, kterou můžeme vykrátit , takže zrychlení již na hmotnosti sledovaného tělesa nezávisí - závisí pouze na hmotnosti centrálního. Určete polohu hmotného středu soustavy Země - Měsíc, jestliže víte, že hmotnost Země je 81x větší než hmotnost Měsíce a vzdálenost středů je 384 000 km. Porovnejte vzdálenost hmotného středu této soustavy od středu Země s jejím poloměrem. Souřadnice záběru na mapě: 47.110295, 38.049310 - Slunce- Země - Měsíc - úplné nebo částečné - 2-3x za 1 rok. 4. Země. 4.1. Tvar, velikost a hmotnost Země - hustota Země 5,5g/m3= tj. kg/dm3 - rovníkový poloměr 6378km - poloměr k pólům 6375km - průměrný poloměr 6371,11km - celková plocha 510mil.km2 (souše 149mil.km2; oceán 361mil.km2)-objem 1083biliónů km Co je Měsíc? přirozená družice Země ve vzdálenosti 400 000 km. svítí odraženým slunečním světlem. povrch je tvořen: krátery, pohořími a moři. otáčí se okolo své osy - oběh trvá 27,3 dne. otáčí se i okolo Země (trvá to 27,3 dne) - proto je Měsíc k Zemi obrácen stále stejnou stanou (polokoulí Země (stanice obíhá ve stejném směru jako Země). Dráhu Marsu je možné Jestliže je hmotnost M neutronové hvězdy rovna 2,5 M S (hmotností Slunce), poloměr . (tj. ve vzdálenosti, kde je již gravitační působení hvězdy zanedbatelné). c) Vlnovou délku záření dopadajícího na fotometr kosmické lodi..

Rovný horizont - Žádné zakřivení Země. Z Anchorage (Aljaška) ve výšce 102 stop je za jasných dnů vidět pouhým zrakem hora Mount McKinley ze vzdálenosti 130 mil (209 km). Kdyby Země byla koule o obvodu 40.000 km, vrchol hory (20320 stop) by přepadal dozadu a byl by zpoloviny ukrytý pod 9220 stopami zakřivení Země Důkazy kulatosti Země Klasickými důkazy jsou: - loď na moři mizí pod obzor - při cestování na sever a na jih se mění výška hvězd (hlavně Polárky) - stín Země při částečném zatmění Měsíce je kruhový1 Coriolisův efekt Coriolisova síla je důsledek rotace Země. Velikost Coriolisovy síly je závislá na zeměpisné šířce a tato závislost je způsobená tvarem. 4. Víme, že Měsíc obíhá kolem Země přibližně po kruhové dráze s poloměrem R, protože gravitační síla Země se v této vzdálenosti vyrovnává s odstředivou silou o velikosti Fo = Mmv 2 R, kde v je rychlost pohybu Měsíce kolem Země a Mm hmotnost Měsíce. O kolik by se změnil Určete a) velikost počáteční rychlosti hmotného bodu, b) úhel, který svírá tečna k trajektorii s osou x v čase 0 s, c) čas, ve kterém je vektor rychlosti rovnoběžný s osou x a souřadnice bodu v tomto čase, d) souřadnici x v čase, kdy je souřadnice y = 0. (a) 5 m.s-1, b) 53°, c) 1 s, [3,2] (m), d) 0 m, 6

A-8-3 Slunce + Měsíc = hmotnost Země. O Zemi víme, že jeden oběh kolem Slunce vykoná za 1,000 roku po trajektorii o poloměru 149,6.106 km, Měsíc obíhá kolem Země ve střední vzdálenosti 384 400 km za dobu 27 d 7 h 43 min. Z těchto údajů určete poměr hmotnosti Slunce a Země Uvedený vztah je možné použít i pro nestejnorodá tělesa jiných než kulových tvarů, jestliže rozměry těles jsou zanedbatelně malé ve srovnání s jejich vzájemnou vzdáleností, tj. pokud lze tělesa považovat za hmotné body (např. dvojice Země - Měsíc, Země - kosmická loď, ) Formulace Newtonova gravitačního zákona. Z každodenní zkušenosti víme, že všechna tělesa jsou přitahována k Zemi.. Neupevněné předměty padají k Zemi, míč vykopnutý vzhůru se vrací k Zemi, družice obíhá kolem Země, dešťové kapky, . Příčinou těchto jevů je gravitační síla Země, která působí na tělesa nacházející se v jejím okolí

Matematické Fórum / gravitacni pol

Měsíc obíhá kolem Země díky tomu, že na něj působí gravitační síla Země (proto nám neuletí), ale taky odstředivá síla (proto do nás nenarazí a jenom obíhá). No, ale když by Země přestala rotovat, tak se ztratí odstředivé síly planety a tím pádem by měl Měsíc do Země narazit.. že hmotnost dózy je konstantní, jenže čtvrtý den její hmotnost klesla o 20g. vzdálenosti to však neplatí, dobře víte, že naše sluneční soustava obíhá ko- ve stejné vzdálenosti od centra. Ihned zjišťujeme, že platí zákon zachování mo-mentu hybnosti vzhledem k ose procházející centrem. 5 Vzhledem k tomu, že Měsíc kolem Země obíhá po elipse, tak samozřejmě i bod L1 se vůči Zemi pohybuje po elipse. Librační bod L2 soustavy Země-Měsíc je za Měsícem (z pohledu od Země) ve vzdálenosti něco málo přes 60000 km. Bod L2 soustavy Slunce-Země je za Zemí (při pohledu od Slunce) ve vzdálenosti cca 1,5 mil. km

Poměr hmotnosti Země a Slunce — Sbírka úlo

Země a Měsíc, byl nekonečný zdroj, který fascinoval lidstvo po tisíce roků. Když v roce 1969, přistálo Apollo 11, na měsíčním povrchu, našla jej posádka opuštěný a bez života. Na snímku vidíme severní polární oblast, která byla pořízena kamerou sondy LROC, Lunar Reconnaissance Orbiter Vzdálenosti ve sluneční soustavě se měří v astronomických jednotkách AU, které odpovídají střední vzdálenosti Země od Slunce. Gravitační síla :: Referaty-macinek. Význam: Gravitační pole Země způsobuje např. že tělesa padají směrem dolů nebo tlačí na své podložky; že Měsíc neodletí pryč, ale zůstává u. Vzdálenost Země od Slunce je průměrně 149 milionů km. Rovníkový poloměr Země je 6378,14 km. Hmotnost planety je vypočtena na 5,9736*10 24 po celé Zemi zjistíme (obr. 2-9), že na stanicích ve větší vzdálenosti od vzruchu nacházíme pouze obr. 2-24). V případě kdy jsou Měsíc, Země a Slunce v pozici. Hmotnost (kg) 7,3 x 10^22 (1/81 Země) Průměr (km) 3476 (1/3 Země) Průměrná hustota (kg/m^3) 3,34 Úniková rychlost (m/sec) 2379 Střední vzdálenost od Země (km) 384 391 Perigeum (km) 362 400 Apogeum (km) 406 686 Rotace kolem osy (hodiny) stejná jako doba oběhu kolem Země (÷ 0,1s) Doba oběhu siderický měsíc 27d 07h 43m 11,5s.

Řešené příklady RNDr

I ve městech, kde nejsou v noci vidět hvězdy, zahlédnou lidé alespoň Měsíc. Jedná se o našeho nejbližšího souseda. Průměrná vzdálenost Měsíce od Země je 384 400 kilometrů, což odpovídá třiceti průměrům Země. Poloměr je 1738 km. Jeho hmotnost dosahuje 7,35.10 22 kg Její hmotnost přibližně 5,5× převyšuje hmotnost Země a pravděpodobně se jedná o kamennou planetu. Ačkoliv její oběžná dráha není příliš vzdálená od mateřské hvězdy - ve Sluneční soustavě by obíhala někde mezi Marsem a Jupiterem - její mateřská hvězda má malou hmotnost a nízkou teplotu 24 kg hmotnost Země MM = MZ /81 hmotnost Měsíce mn = 1.67×10 -27 kg hmotnost nukleonu RZS = 150×10 6 km vzdálenost Země - Slunce RZM = 384×10 3 km vzdálenost Země - Měsíc RS = 700 000 km poloměr Slunce RZ = 6 400 km poloměr Země PS = 4×10 26 W celkový zářivý výkon Slunce b = 2.662×1040 J s moment hybnosti Země vzhledem. v < c ve směru kolmém k tyči (viz obr. 1.1). Určete rychlost u, kterou se podél tyče b po-hybuje průsečík P obou přímek a i b. Může se bod P pohybovat po přímce b nadsvětelnou rychlostí (Bartuška, 1991)? 1.6 V rádiových galaxiích pozorujeme oblaka pohybující se zdánlivě nadsvětelnými rych-lostmi (např. u zdroje 3C345. 90. Stanovte polohu hmotného středu soustav Země - Měsíc, Země - Slunce. 94. Vypočtěte práci potřebnou k překlopení krychle o hraně a hustoty . 96. Určete, s jak velkým zrychlení bude klesat hračka zvaná jojo k zemi a jak velkou silou přitom působí na vlákno. Předpokládejme, že hračka má tvar válce. 108

Sluneční soustava RNDr

Obrázek ze sondy Voyager 2 ukazuje měsíc Desdemona. Desdemona je pátý měsíc v pořadí od planety Uran, obíhá ve vzdálenosti 62 600 kilometrů. Nový!!: Hmotnost a Desdemona (měsíc) · Vidět víc » Desert Eagle. Desert Eagle (anglicky pouštní orel), nebo také Deagle, je poloautomatická pistole izraelské výroby. Nový!! 24 kg hmotnost Země MM = MZ /81 hmotnost Měsíce mn = 1.67×10 -27 kg hmotnost nukleonu RZS = 150×10 6 km vzdálenost Země - Slunce RZM = 384×10 3 km vzdálenost Země - Měsíc RS = 700 000 km polomunce ěr Sl RZ = 6 400 km poloměr Země PS 26= 4×10 W celkový závý výkon Slunce ři b = 2.662×1040 J s moment hybnosti Země vzhledem. Měsíc obíhá kolem Země po eliptické dráze, jejíž střední vzdálenost je 384000 km. Měsíc se otočí kolem své osy za stejnou dobu jako je doba oběhu kolem Země, proto se přivrací stále stejnou stranou k Zemi, a proto nelze ze Země spatřit odvrácenou stranu Měsíce Obíhá rychlostí 220 km/s a jeden oběh dokončí za 230 miliónů let. Slunce má průměr 1 400 000 km (109x větší než Země), hmotnost má 330 000x větší než hmotnost Země a 745x větší než všech planet dohromady, kam dopadá měsíční stín; jestliže Měsíc nezakrývá celý sluneční kotouč, nastane. Rázová vlna na Slunci přivrácené straně dosahuje pouze do vzdálenosti poloviny poloměru planety (u Země je to 10 poloměrů). Již ve vzdálenosti, kde se nachází měsíc Phobos (~2,8 poloměrů Marsu), má magnetické pole převážně meziplanetární původ

Znázornění a popis gravitačního pole - FYZIKA 00

Ve kterém bodě na spojnici Země a Měsíce je výsledná intenzita gravitačního pole Země nulová? Hmotnost měsíce je rovna 1/81 hmotnosti Země, vzdálenost středů planet je 384.10 3 km. [338.10 3 km] Stacionární umělá družice Země je těleso, které lze pozorovat stále na stejném místě oblohy vzhledem k pozorovateli Vnitřní okraj pásu se nachází ve vzdálenosti asi 30 au a vnější asi ve vzdálenosti 50 au od Slunce. Je položen; do roviny ekliptiky. Odhaduje se, že obsahuje až 6×10 8 těles o průměru větším než 1 km a 40 000 těles větších než 100 km. V dnešní době jich známe kolem 2 000. Průměry těles nepřesahují (až. Pluto prošel naposledy přísluním 5. září 1989 ve vzdálenosti 29,6 AU a směřuje nyní do odsluní v r. 2113 ve vzdálenosti 49,2 AU, načež se znovu vrátí do přísluní až v r. 2237. I tak je Pluto neustále opravdu daleko - pozorovatel na jeho povrchu by nemohl spatřit Zemi, přezářenou Sluncem, jelikož se Země od Slunce. Nachází se ve vzdálenosti pouhých dvanáct a půl světelného roku a je to čtyřiadvacátá hvězda co do vzdálenosti od našeho Slunce. Od něj se ovšem diametrálně liší - má asi jen osm procent jeho hmotnosti, v průměru je přibližně desetkrát menší a i jeho povrchová teplota je zhruba poloviční Odhaluje fascinující mezeru nacházející ve stejné vzdálenosti od hvězdy, v jaké obíhá Země kolem Slunce. To by mohlo znamenat, že se v tomto systému začíná rodit mladší varianta naší rodné planety, nebo možná její hmotnější extrasolární sestřenice, takzvaná super-Země. 05.02.2013 07:00 František Martine

Země a vesmír - Zeměpis - Maturitní otázk

2. Hvězdný vesmír 2.1. Extrasolární planety a hnědí trpaslíci 2.1.1. Objevy a pozorování exoplanet. S. Rappaport aj. studovali parametry exoplanety, která obíhá v rekordně krátké periodě 4,25 h hvězdu KOI 1843 (KOI = Kepler Object of Interest; 0,45 R ☉; 0,46 M ☉; 3,6 kK; sluneční metalicita).Exoplaneta má poloměr 0,6 R z a hmotnost 0,45 M z a obíhá ve vzdálenosti. Retrográdně (opačným směrem) obíhá ve vzdálenosti 12 952 000 kilometrů. Má nepravidelný tvar o rozměrech 230x220x210 km. Jeho snímky pořídil Voyager 2 ze vzdálenosti 2 milionů km, Voyager 1 jej míjel ve vzdálenosti 6x větší. Saturn obíhá na tři desítky dnes známých satelitů, mnoho nových bude jistě objeveno Jestliže poloměr oběžné dráhy exoplanety představuje pět setin poloměru oběžné dráhy Země, bude paralaxa změřená kentaury zmenšená ve stejném poměru, tedy p ′ = 0 , 77arcsec / 20 = 0 , 0385arcsec Zamýšlený testovací náraz sondy mise DART do menšího tělesa dvojplanetky Didymos s cílem ovlivnit jeho pohyb je naplánován na září 2022, informoval americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Jde o projekt v rámci programu přípravy ochrany Země před možnou srážkou s vesmírným tělesem, jež by mohla případně ohrozit i život na planetě Z plynného prstence kolem Země pak zkondenzoval Měsíc přibližně v dnešní podobě, ale v podstatně menší vzdálenosti od Země (patrně jen 15 000 km od středu Země). Vlivem slapového tření v oceánech se však Měsíc od Země postupně vzdaloval, a souběžně se brzdila rotace Země z původních asi 8 hodin na současnou.

Kosmické rychlosti Eduportál Techmani

Žeň objevů 1998 Ročník XXXIII, díl I. 1.2. Planetky 1.2.1. Křížiči Země Doslova aférou roku se stalo sdělení B. Marsdena v cirkuláři IAU č. 6837 z 11. března 1998, v němž se odborné veřejnosti sdělovalo, že planetka 1997 XF 11, objevená J. Scottim v programu Spacewatch dne 6. prosince 1997, by se měla přiblížit k Zemi 26. října večer (UT) roku 2028 na. Došel k tomu, že síly působící na planety působí směrem ke slunci a klesají s druhou mocninou vzdálenosti od slunce. Při pozorování Jupiterových měsíců je nápadná jakási podobnost se sluneční soustavou, tedy že silou působí i Jupiter na své měsíce, ostatně tak, jako působí Země na Měsíc d) Určete, jaká průměrná úhlová rychlost ve stupních za sekundu (°/s) by při probíhání oblouků odpovídala rekordu Michaela Johnsona z roku 1999, jestli-že by běžel v 1. dráze a jestliže by běžel v 8. dráze. Všechny vzdálenosti uvádějte s přesností na centimetry. 9. FO57EF1-9: Skládání bede Obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti přibližně 228 miliónu kilometrů a jeho oběh kolem Slunce trvá 687 pozemských dní. Na první pohled poněkud připomíná Zemi. Na pólech má Mars ledové čepičky , má atmosféru a otáčí se kolem své osy přibližně stejnou rychlostí ( o trochu déle než 24 hodiny) . jeho osa je ve.

 • Sicilská mafie.
 • Sopečná erupce sv. helena 18. května 1980.
 • Jídelní lavice s úložným prostorem.
 • Stingers in afghanistan.
 • Oopp obrázky.
 • Fisheye iphone.
 • Programator cnc plzen.
 • Dřeva na stolní tenis.
 • Xnview download free.
 • Značky na pračce whirlpool.
 • Chorvatsko železnice mapa.
 • Zvuky srdce.
 • Vcds 17.1.3 download.
 • Stoicismus sebevražda.
 • Matrace na jogu.
 • Bakterie nepříznivé podmínky.
 • Css bold text.
 • Zpracování patizonu.
 • Cover letter erasmus plus.
 • Oregánový olej kapsle.
 • Příznaky leukémie u dospělých.
 • Vrchní správní soud.
 • Vivess kufry.
 • Pánské účesy do ztracena.
 • Hrejte.cz ostrava mariánské hory.
 • Iskial dr max.
 • Aplikace soubory.
 • Zive kamery z lesa.
 • Ringle bluma.
 • Mistr yoda.
 • Metro sovětského typu.
 • Jan kovář.
 • Sitos pribram.
 • Dubai zlato.
 • Malování na obličej pro děti.
 • Aly michalka filmy a televizní pořady.
 • Opary v puse.
 • Jak namíchat glazuru.
 • Predskolak pracovne listy.
 • Opal v moči.
 • Polevka chun tun recept.