Home

Úmoří evropy

Úmoří je část pevniny, ze které všechna povrchová voda teče do jednoho moře nebo oceánu. Jednotlivá úmoří jsou oddělena hranicemi vedoucími po důležitých horských hřebenech (tzv. rozvodí), od kterých mají povodí a voda řek spád do jednotlivých moří. Hlavní pevninská úmoří patří k Tichému, Atlantskému. Největší ostrovy Evropy jsou soustředěny na severozápadě: klikatobřehá Velká Británie, Island a Irsko. Další ostrovy leží na severu: Nová země a Špicberky , Gotland , Öland , Sjælland a na jihu: Mallorca , Sicílie , Sardinie , Korsika , Kréta a Rhodos Povodí řeky Volhy je součástí největší bezodtoké oblasti Evropy - úmoří Kaspického moře.Kaspické moře je ve skutečnosti jezero, které leží pod úrovní mořské hladiny. Z významných evroých řek do něho (kromě Volhy) ústí Ural (třetí nejdelší řeka Evropy) a poměrně krátké řeky Emba a Kuma, které jsou obvykle považovány za hraniční řeky mezi. Evropa - povrch. Evropa má ze všech světadílů . nejnižší průměrnou nadmořskou výšku (290 m.n.m.) (nejvyšší má Asie 960 m.n.m.) Většinu Evropy tvoř 80 % Evropy leží v úmoří Atlantského oceánu. 20 % Evropy je odvodňováno do bezodtokého Kaspického moře, do něhož ústí nejdelší evroá řeka Volha (3531 km, povodí 1 360 000 km², s průměrným ročním průtokem 8220 m³)

Povodí řeky Volhy je součástí největší bezodtoké oblasti Evropy - úmoří Kaspického moře. Kaspické moře je ve skutečnosti jezero, které leží pod úrovní mořské hladiny. Z významných evroých řek do něho (kromě Volhy) ústí Ural (třetí nejdelší řeka Evropy) a poměrně krátké řeky Emba a Kuma. -je to spíše sušší část Evropy. Řeky. úmoří Černého moře:-osu regionu tvoří Dunaj-přítoky: Dráva a Sáva (z Alp), Tisa (z Maďarska), Maruše (Rumunsko) úmoří Jaderského a Egejského moře - minimální odtok-Egejské - Marica (Bulharsko), Vardar (Makedonie, v Řecku = Axios Voda ze západních (polských) svahů končí na opačné straně Evropy v Baltském moři. Nejmenším dílem je na Klepém zastoupeno úmoří Severního moře, které vytváří paradoxně na jižním svahu úzký územní klín, zužující se směrem k vrcholu

 1. aktivně pracují s atlasem Evropy. V práci jsou obsaţeny samostatné a skupinové úkoly a otázky, při kterých ţáci sami nalézají řešení nebo jsou vedeni k vyuţití dalších informaních zdrojů, jako např. uebnice Urÿete, ke kterému úmoří patří a vyhledej její P a
 2. - nejvyšší hora Itálie - Mt. Blanc (nejvyšší hora Evropy) - 2 810 m úmoří Středozemní moře, Atlantský oceán - největší řeka Douro, další Tajo (jiná výslovnost v Portugalsku a ve Španělsku), Pád, Tibera, Ebro - Řecko malé množství ře
 3. Úmoří Území Evropy se nachází v úmoří dvou oceánů ÚmoříAtlantského oceánu je největší, asi 70 % rozlohy Evropy Do Severního ledového oceánu je odvodňováno asi 10 % rozlohy Evropy Zbývajících 20 % spadá do bezodtoké oblasti Kaspického moře
 4. Hranice všech úmoří se na území České republiky potkávají v jednom bodě a tím je vrchol Klepý v pohoří Kralického Sněžníku. Mezi uměle vytvořené vodní plochy patří přehrady, které se využívají k vodohospodářství a výrobě elektrické energie, a rybníky, které slouží k chovu ryb
 5. 80 % Evropy leží v úmoří Atlantského oceánu. 20 % Evropy je odvodňováno do bezodtokého Kaspickěho moře, do něhož ústí nejdelší evroá řeka Volha (3531 km, povodí 1 360 000 km², s průměrným ročním průtokem 8220 m³)
 6. V Evropě s poměrně vlhkým podnebím je vytvořena poměrně hustá říční síť.80 % Evropy leží v úmoří Atlantského oceánu. 20 % Evropy je odvodňováno do bezodtokého Kaspického moře, do něhož ústí nejdelší evroá řeka Volha 3531 km, povodí 1 360 000 km², s průměrným ročním průtokem 8220 m³

VODSTVO. Evropa náleží k úmoří dvou oceánů - Atlantského oceánu asi 70 % rozlohy Evropy, člení se na úmoří Černého moře, Baltského moře, Středozemního moře, Severního moře - Severního ledového oceánu kde je odvodňováno asi 10 % rozlohy Evropy.Zbývajících 20 % připadá na bezodtoké oblasti Kaspického moře.. Téměř 80% Evropy leží v úmoří Atlantského oceánu. Severní okraj Evropy omývají vody Severního ledového oceánu. Maxima vodních stavů jsou ve východní Evropě na jaře a počátkem léta, ve střední a severní Evropě na jaře, v západní a jižní Evropě v zimě a ve velehorách v létě

úmoří Atlantského oceán; bezodtoká oblast Kaspické moře (nejnižší místo Evropy -28 m n. m.) nejdelší řeka - Volha; další řeky - Don, Dněpr, Dunaj, Pád, Rýn, Labe, Ebro, Temže, Visla; největší jezera jsou ledovcového původu - Ladožské (18 000 km2) a Oněžské (9700 km2) v Rusku; nejvyšší hora Mont Blanc 4807 m n. - Chudá oblast Evropy. Podnebí - Mírné klima - Na pobřeží Černého moře- vlhké subtropy (Suchá léta, mírné zimy, srážky leden, únor) - Karpaty- hornaté klima. Povrch - Na západě vysokohorská oblast - Dominují stepi - Vodstvo: úmoří Azovského a Černého moře-Rozvětvené řeky, vysoký vodní stav na jař

Kraj Vysočina - Česká republika (www

Evropa - Wikipedi

Transformující se země východní Evropy v letech 1990 - 1991 vznikly na území bývalých sovětských republik nové nezávislé státy Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko, Ukrajina a Moldávie největší část patří k úmoří Černého moře, do Baltského moře odvodňují menší část kratší řeky (Němen, Západní. VODSTVO ČESKÉ REPUBLIKY. Řeky v Česku: Odborníci mluví o území ČR jako o střeše Evropy. Napříč Českou republikou se totiž táhne tzv. hlavní evroé rozvodí, jež odděluje úmoří severních a jižních moří, která z Evropy činí obrovský poloostrov Úmoří baltského a Černého moře Podzemní voda: krasová, minerální, termální Řeka Dunaj je Alého typu. Maďarsko - Hlavní město: Budapešť - Počet obyvatel: 10 mil. - Hustota zalidnění: 108 obyvatel/ km2 - Rozloha: 93 000 km2. Klima - 40. - 50. Rovnoběžka- mírný pás - Vnitrozemní podnebí. Regiony Evropy Rozdělujeme na 6 regionů pásma, úmoří Baltského moře. Dobrá surovinová základna (uhlí, rudy, síra), tepelné elektrárny (znečištění ovzduší), 50% orná půda a lesy (brambory obilniny, cukrovka), přístavy Gdyně a Štětín (využívá i ČR)

PPT - Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

-úmoří Černého moře- Dněpr, úmoří Baltského moře- Němen, Západní Dvina -2. největší stát Evropy (604 000 km2), zalidnění- 5. Místo-špatný stav hospodářství ( přes příznivé podmínky- velké surovinové zdroje, úrodné černozemní a sprašové půdy Řeky Evropy. Volha Volha (rusky Bojira, tatarsky Idel, Idil nebo Itil, mordvinsky Pab) je řeka ve východní části evroého Ruska. S délkou 3534 km to je nejdelší a nejvodnější řeka Evropy. Na Volze bylo vybudováno několik velkých přehrad a plavební kanály ji spojují s Baltským, Bílým, Azovským i Černým mořem Úmoří Atlantského oceánu. 80 % Evropy je odvodňováno do Atlantského oceánu. Přímo do vlastního oceánu tečou např.: Clyde, Severn, Shannon; Loira, pramenící v Cevennách; Minho; Duero, tekoucí Starokastilskou rovinou; Tajo a Guadiana, protékající Novokastilskou rovinou; Guadalquivir, tekoucí Andaluskou nížino

Vodstvo Evropy Voda se na zemském povrchu vyskytuje ve vodních tocích, jezerech, umělých nádržích a ve formě sněhu a ledu. ŘEKY Evropa má poměrně hustou říční síť. Nejdelší řekou je ruská Volha. Nejdelší řeky Evropy: Pořadí řeka délka řeky (v km) úmoří 1. Volha 3 531 Kaspické moře 2. Dunaj 2 848 Černé moře 3 Klima,vodstvo Evropy. Klima - úmoří - Černé moře, Atlantský a Severní ledový oceán - jezera - Alého původu, bývalá moře (Kaspické) - jezerní plošiny (Finská, Karelská, Severoněmecká) - největší - Ladožské jezero.

mírný pás - většina Evropy, převažují západní větry (na kontinentě ubývají srážky od západu k východu) Podle výše srážek můžeme rozlišit 3 typy mírného pásu: oceánské podnebí - Menší rozdíly mezi létem a zimou, relativně chladná léta a relativně teplé zimy - sněží málokdy, celoročně více. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy - ČR prochází hlavní evroé rozvodí, které rozděluje řeku do tří úmoří (viz. obrázek) Řeky Hlavní Evroé rozvodí (tří úmoří) Vodní zásoby jsou závislé na srážkách (v průměru 679 mm) z toho 189 mm od náš odteče = necelá 1/3 odteče, více než. Arial Calibri Arial Black Arial CE Motiv sady Office EVROPA - řeky (AS 46-47, 50-51, 61, ADS 108-111) EVROPSKÁ ÚMOŘÍ NEJDELŠÍ ŘEKY EVROPY ŘEKY podle ÚMOŘÍ ŘEKY podle ÚMOŘÍ ŘEKY podle ÚMOŘÍ ŘEKY podle ÚMOŘÍ ŘEKY podle ÚMOŘÍ VOLGA (AS 78-79, ADS 123) DONAU (AS 66-67, 77, ADS 116, 122) DONAU (AS 66-67, 77, ADS 116. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy . Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho moře 1. Severního moře - řeka Labe - asi 60 % 2. Černé moře-řeka Morava/Dunaj/- asi 30% 3. Baltské moře-řeka Odra - asi 10 %

Vodstvo Evropy - EnviWeb

Evropa :: Zeměpis.e

A jak je to se slavným rozvodím, o kterém se učí už děti na základní škole? Těsně pod vrchem Klepý se stýkají hranice tří rozvodí, a tvoří tak hranici úmoří Černého, Severního a Baltského moře. Označení střecha Evropy si tak Králický Sněžník opravdu zaslouží Pojďte se s námi podívat na třetí nejvyšší pohoří v České republice. Jeho stejnojmenný vrchol Kralický Sněžník měří 1424 metrů. Pramení tady řeka Morava. A nejen ona. Jsme opravdu na střeše Evropy, protože právě odtud stéká voda do tří různých úmoří. V jedné minutě vám představíme malé zázraky fauny a flóry v naší zemi Úvodní díl seznámí diváky s principem seriálu. Vždy půjde o putování proti proudu řek, od soutoku k prameni. V krátkosti představí prameny tří základních řek, podle kterých se území České republiky dělí do tří úmoří: Labe, Moravy a Odry

Zeměpisné rekordy Evropy II

Ručně malovaná mapa OrlickoústeckoPPT - Česká republika Vodstvo Z_102_Česká_republika

Evropa - Zeměpi

80 % Evropy leží v úmoří Atlantského oceánu. 20 % Evropy je odvodňováno do bezodtokého Kaspickým mořem, do něhož ústí nejdelší evroá řeka Volha (3531 km, povodí 1.360.000 km 2, s průměrným ročním průtokem 8220 m 3 /s) Dílčí povodí Horní Odry, jehož vybrané toky jsou předmětem atlasu, představuje horní část tzv. mezinárodního povodí Odry (úmoří Baltského moře), kde pramení i hlavní tok této oblasti, řeka Odra. Na území České republiky vlastní povodí Odry zaujímá 7217 km2 z celkové plochy 118 861 km2 vztažené až k ústí do. Králickému Sněžníku, přes nějž přechází hlavní evroé rozvodí, se právem říká střecha Evropy. Pod vrcholem v nadmořské výšce 1 380 m vyvěrá pramen řeky Moravy, upravený jako studánka Většina Evropy má díky klimatickým podmínkám hustou říční síť. Evroé řeky patří k úmoří Severního ledového a Atlantského oceánu. Na východě je tzv. bezodtokové území (řeka nedoteče do moře). Vodnatost řek závisí na místním podnebí. Řeky: Bezodtokové území: Největší řeka Evropy je Volha

ÚMOŘÍ: území odkud odtékají všechny vody do jednoho moře. ŘÍČNÍ DOPRAVA: Vybudovány průplavy, mnoho přístavů. HAMBURG, DĚČÍN. PŘEHRADNÍ NÁDRŽE: vodní elektrárny. JEZERA: většina vznikla táním ledovce (sever Evropy - Finsko - země tisíci jezer), LADOŽSKÉ, ONĚŽSKÉ. J a Z - do Atlantiku- úmoří Baltského moře- Něva, Z Dvina - úmoří Černého a Azovského m.- Dněstr, Dněpr, Don V- Volhou do bezodtokové obl. Kaspického moře - nerostné bohatství- veliké, železná ruda- Kurská magn. anomáli Informační centrum turistické oblasti Králický Sněžník - Evroý dům, Dlouhá 353, 561 69 Králíky, tel.: +420 465 323 150, e-mail: info@kralickysneznik.ne Česko na křižovatce Evropy. V české veřejné diskusi užíván termín západní ukotvení Členství ČR v NATO (klíčovou mocností USA, transatlantická vazba), členství ČR v EU (4 velké kontinentální mocnosti na (jiho)západ od nás - GER, FRA, ITA, SPA

Jihovýchodní Evropa - otázka ze zeměpisu Studijni-svet

pobřeží Evropy má velké dmutí (příliv a odliv), nejvíce v západní Británii a Francii. Bývá to v nálevkovitých zálivech v ústí řek. V místech, kde je mělké pobřeží vznikají rozsáhlá záplavová území - watty . Vodní toky Kontinent je rozdělen na řadu hlavních povodí a úmoří Úplný nesmysl, protože střechou Evropy je jen takové místo, kde se dělí vody do třech moří a to zde není. Zde je klasické dělení na dvě úmoří, tedy takové nic moc

Do Evropy byl dovezen z Ameriky, u nás se chová uměle, byl dovezen koncem 19. století z Německa. Tato lososovitá ryba má na bocích množství černých skvrn a boční linie hrají duhovými barvami. Ve volné přírodě dosahuje délky až 60 cm. Okoun - maso je bílé, pevné a velmi chutné. Tato dravá, hltavá ryba je celkem. Původně byl rozšířen ve východní Evropě. Z úmoří Černého a Kaspického moře se do západní Evropy dostal v 18. století po nových kanálech spojujících Volhu a Dunaj. Rovněž pronikl do Oněžského a Ladožského jezera aBaltského úmoří. Od domácího raka říčního se liší viditelně širšími klepety Vodstvo Evropy-bohatě vyvinutá říční síť Evroá úmoří: Téměř 80% Atlantský oceánu, Severní ledový oceán, bezodtoké oblasti. V severní Evropě najdeme nejrozsáhlejší jezera a jezerní plošiny. Největším jezerem je Ladožské (18 360 km2) Najdi v atlase tyto řeky, zapiš je do sešitu. pod zápis oddělující úmoří Severního, Baltského a Černého moře. Poloha ČR. uprostřed Evropy není pro hospodaření s vodou příznivá. Většina toků u nás pramení a odtéká z ČR do různých moří Kapra dnes nalezneme v řekách a stojatých vodách Evropy a Asie, dlouhodobě obývá úmoří Aralského jezera, Černého a Kaspického moře. Kapr je všežravý. V přirozených podmínkách upřednostňuje živočišnou potravu - především zooplankton a drobné živočichy dna (larvy hmyzu apod.)

Slepá mapa Evropy. Zábavné šarády (Aktivity) Vlajky světa. Slepá mapa Maďarska. Slepá mapa Německa. Základní geografické údaje o Česku. Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě. Jako formálně svrchovaný národní stát vznikla tehdejší Česká socialistická republika 1. ledna 1969 v rámci. Průměrný roční specifický odtok-0,1 l/s.km2 - stepní a pustinné oblasti Střední a vysoké Asie-3 - 7 l/s.km2 - řeky Sibiře a Dálného východu-40 l/s.km2 - horské řeky jižních svahůHimálaje přes 100 l/s.km2 - tropické řeky Indonésie a Filipín Odtoková výška-většina kontinentu má nepříznivé podmínky pro napájení řek, řeky jsou relativn

Klepý: kopec, ze kterého teče voda do tří moří - iDNES

Úvodní díl seznámí diváky s principem seriálu. Vždy půjde o putování proti proudu řek, od soutoku k prameni. V krátkosti představí prameny tří základních řek, podle kterých se území České republiky dělí do tří úmoří: Labe, Moravy a Odry. Zamyslí s Klepáč (1144 m) střecha Evropy. Klepáč přejmenovali Poláci na Trójmorski Wierch (1145 m). Mates. Vody ze západních svahů odtékají do Kladské Nisy, která zde pramení a patří k úmoří Baltského moře. Vody z jižních svahů odvádí Lipkovský potok,.

Video: Jižní Evropa - zeměpis Studijni-svet

PPT - Vodstvo Česka PowerPoint Presentation, free download

Vodstvo Česká republika - Tematický atlas Pedagogická

Mladá část Evropy Mírné vnitrozemské klima x subtropické pobřeţí Jadranu Nejdeštivější oblast - Boka Kotorská (kdy zde bude deštivo?) Řeky - Dunaj, Morava, Sáva, Dráva (úmoří _____) Delta Dunaje, video PODNEB Pod pojmem střecha Evropy se nám asi nejčastěji vybaví alá velehorská scenérie, ovšem toto poněkud vzletné označení se občas používá i pro horskou skupinu Králického Sněžníku na česko- -moravsko-kladském pomezí. Z tohoto malebného pohoří se totiž říční voda rozlévá jako z pomyslné střechy do tří moří - a takových míst v Evropě rozhodně.

www.zemepis.estranky.cz - Evropa - Informace o Evrop

K úmoří Černého moře náleží východní části kraje. Nejdelší řekou je Jihlava se svými 184 kilometry, která zároveň odvodňuje největší část. Na Vysočině pramení také Svratka, která rozděluje hranice Čech a Moravy, zároveň je největším přítokem Dyje Tvoří tak hranici tří úmoří - Severního moře, Baltského moře a Černého moře. Tomuto místu se oprávněně říká STŘECHA EVROPY. Na vršku Jeleního kopce mezi Bělotínem a Hranicemi skončil v době ledové své putování skandinávský ledovec. Prochází zde Evroé rozvodí mezi Baltským mořem a Černým mořem S vyobrazením pásma Krušných hor se setkáváme již na nejstarších mapách Evropy. Jejich nynější název vznikl pravděpodobně až v 16.století, kdy se poprvé setkáváme v kronice Petra Albina s označením Erzgebirge, tedy Krušné Hory. Pásmo Krušných hor bylo dlouhou dobu osídleno jen sporadicky a nepravidelně úmoří - území, ze kterého všechny vodní toky odvádějí vodu do jednoho moře (oceánu) průtok - množství vody, které proteče určitým úsekem za 1 s (m3/s) bezodtoká oblast - oblast bez odtoku (střední Asie) od Evropy je oddělena Suezským průplavem (vystaven v 2. pol. 19. st.). Jedinou výjimkou je Dunaj, která je nejvodnatější v létě, když taje led v Alpách. Vodstvo Slovenska se dělí na dvě úmoří - Baltského (4 % území) a Černého moře (96 % území). K úmoří Baltského moře patří povodí řeky Poprad a Dunajec. Naopak k úmoří Černého moře patří povodí řek Morava, Dunaj a Tisa

Opakování J a JV Evropy Západní Evropa (3) - GB, Irsko Francie (+Monako) Benelux Opakování Z. Evropy Střední Evropa (4) - SRN Alé země - Rakousko, Slovinsko Švýcarsko, Lichtenštejnsko Visegradské země - Maďarsko Slovensko, Polsko Opakování EVROPY . ČESKÁ REPUBLIKA - obecná část (8) Poloha, rozloha, mezní bod Úmoří ČR, povodí a vodnost řek, jezera, rybníky. Podnebí a klimatogeografičtí činitelé. Systém ochrany krajiny v ČR. Geografická charakteristika států východní Evropy a Ruska. Rozpad bývalého SSSR. Fyzicko-geografická charakteristika a socioekonomická charakteristika Ruské republiky. Fyzicko-geografická.

7PPT - Evropa PowerPoint Presentation - ID:4715504

Praha již od středověku platila za jedno z předních kulturních center křesťanské Evropy. Je spojena s prominentními jmény v oblasti umění, vědy i politiky, jako jsou Karel IV., Jan Hus, Johannes Kepler, Wolfgang Amadeus Mozart, Albert Einstein ad V Evropě s poměrně vlhkým podnebím je vytvořena poměrně hustá říční síť. 80 % Evropy leží v úmoří Atlantského oceánu. 20 % Evropy je odvodňováno do bezodtokého Kaspického moře, do něhož ústí nejdelší evroá řeka Volha (3531 km, povodí 1 360 000 km², s průměrným ročním průtokem 8220 m³) -nej› průtok Labe 300m3/s, v Praze Vltava 150m3/s, říční síť je poměrně hustá, na poměry Evropy krátké řeky, sněho - dešťový odtokový režim mají všechny řeky Úmoří Severního moř Úmoří - je část pevniny, ze které všechna povrchová voda teče do jednoho moře nebo oceánu. Jsou oddělena hranicemi vedoucí po horských hřebenech (tzv. rozvodí) Záliv - je část jezera, može nebo oceánu, mapka úmoří Evropy. oběh vody v přírodě. Česká republika leží na rozhraní tří úmoří, proto můžeme naše území označit jako hydrologickou střechu Evropy. Na kvalitu odtékajících vod mají sice vliv také přírodní podmínky, ale především je závislá na znečištění, které způsobují lidé

 • Jak vyrobit dekorace z levandule.
 • Kování na plastové dveře.
 • Mast na průdušky.
 • Denník nebo deník.
 • Pracovní činnosti 8. ročník.
 • Sychrovská pouť 2019.
 • Mallorca průvodce kniha.
 • Profesionální focení ostrava.
 • Zvraceni po vine.
 • Zvuk závěrky fotoaparátu mp3 download.
 • Kalkulačka rovnic online.
 • Golden gate bridge mytne.
 • Elektro sms.
 • Cameron dog czech.
 • Rebelové písničky.
 • Hitlerjunge.
 • Plechové disky heureka.
 • Písmeno ch.
 • George berkeley referat.
 • Azerbajdžán baku.
 • Amd ryzen 7.
 • Mega vlna.
 • Jednodenní menstruace.
 • Butterfly effect cz.
 • Kapela arzenal.
 • Supernatural postavy.
 • Piňáta.
 • Sporcle all countries.
 • Bastila paříž vstupné.
 • Elevace alt ast.
 • Dm havířov.
 • Mera hmyz.
 • Excel concatenate all non blank cells.
 • Vitamíny omega 3.
 • Nehoda českého kamionu v německu 2017.
 • Záškuby u srdce.
 • Jak jíst vlašské ořechy.
 • Značení panenek.
 • Planeta opic 4.
 • Sojové klíčky kde koupit.
 • Vykloubené rameno spaní.