Home

Pracovní list slovesa 5. třída

VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5

Slovesa pro čtvrťáky Pracovní list, který může sloužit k procvičování nebo prověřování znalostí. Osoba, číslo, čas Pracovní list pro žáky 5. ročníku, ve kterém si procvičí zájmena zajímavou formou. kterým je třída zvyklá hodnotit své pokroky. My dáváme ve třídě hvězdičky, sčítáme je vždy za. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - slovesa, vyhledávání slovesných tvarů, slovesa jednoduchá a složená, určování kategorií sloves, podmiňovací způsob sloves, slova jsem/sem/jsi/si, tvoření sloves z podstatných jmen Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Život a dílo Boženy Němcové - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_04.pdf (183,5 kB) VY_32_INOVACE_7/5: Opakování přídavných jmen - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_05.pdf (189,9 kB) VY_32_INOVACE_7/6: Život a dílo Bedřicha Smetany - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_06.pdf (187,5 kB) VY_32_INOVACE_7/7: Opakování. 2. třída (zakončení na -ne) 3. třída (zakončení na -je) 4. třída (zakončení na -í) 5. třída (zakončení na -á) Protože nemají třídy kromě pořadí jiné označení, mohou se někdy špatně pamatovat. Studenti sice správně určí, že se jedná ten a ten vzor, ale už si nepamatují, jaké označení nese která třída

Ze slov sestav věty a sloveso to be dej do správného tvaru: not - at - be - home - you -.. school bag - be - red - her - not -.. be. Nejjednodušší je v tomto ohledu 5. třída, která má pouze jeden vzor, a to dělá.. Druh učebního materiálu: Pracovní list Využití výukového materiálu a metodické pokyny Vyjmenuje koncovky a vzory 1. a 2. slovesné třídy Přiřadí slovesa ke správnému vzoru Převede slovesa do určitého tvaru a určí třídu a vzo Slovní úlohy listopad 5.třída 1. PS 16/ 5, 6. Anglický jazyk: Časování slovesa To Be ( být ) naučit. Uč str 17/ 8 do sešitu napiš záporné věty. PS 13/ 5. Učte se básničku!! Budu opět rozdávat jedničky!! Matematika Vyplň interaktivní pracovní list

Pracovní list č. 26 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Slovesa - slovesný způsob 1. Roztřiď slovesné tvary podle způsobu. malovala bych si nemluv vynesete povídal kreslil bys nemluvíme přine Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění. VY_12_INOVACE_ČSV 5.041: 1. - 2. Žák se naučí roční období zima, pracovat s textem a informacemi. Pracovní listy k procvičování znalostí o ročním období zima. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění. VY_12_INOVACE_ČSV 6.042: 1. - 2 Pracovní list č. 25 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Slovesa - mluvnické kategorie (osoba, číslo a čas) 1. Z následujících vět vypiš slovesné tvary do tabulky a urči jejich mluvnické kategorie. Po škole za vámi přijdeme. Bydlím v Příbrami. Odpoledne pojedeme do města

Test - SLOVESA - ROZKAZOVACÍ A PODMIŇOVACÍ - pracovní list

 1. Pracovní list 1 - dum; Pracovní list 2 - dum; Vzory podstatných jmen rodu mužského. Přiřazování ke vzorům 1 - Školákov; Urči vzor 1 - Ryšavá; Přiřazování ke vzorům 2 (i předseda a soudce) - Umíme česky; Doplňovačka - zatím jen vzor pán a hrad - Školákov; Doplňovačka 1 - Umíme česky; Vzory.
 2. Pracovní list k procvičování počitatelných a nepočitatelných jmen. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky. Vy_22_Inovace_to be.17: 4.-6. Žák se naučí tvary slovesa to be v přítomném čase. Pracovní list k procvičování tvarů slovesa to be
 3. Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně,
 4. Slovesa: pracovní list: Shoda přísudku s podmětem: pracovní list: Literatura: pracovní list: Věta jednoduchá a souvětí.
 5. procvičování časování slovesa: Pexeso - tvary slovesa to be: hledání dvojic tvarů slovesa: Sloveso to be: Anglický jazyk 5. třída; milan@hlavica.email Napište nám Naše bannery. Partneři Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKO

Video: Slovesa - Digitální učební materiály RV

Slovesa: Žák: - u sloves určuje mluvnické kategorie - osoba, číslo, čas Anglický jazyk 5. třída; Napište nám Naše bannery. Partneři Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od thistlegirldesigns.com. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá. Úvod » 5.třída Ahoj páťáci, procvičování slovesa to have - sjeďte si dolu myší po kliknuí na odkaz a vyberte správný tvar a dejte check your asnwers, PRACOVNÍ LISTY Z MA V AJ; Vyhledávání Archiv Kalendář << listopad / 2020 >>. Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Zápisy 4.ročník. Výtvory 5. třída. Výtvory 4. třída. Výtvory 3. třída. Výtvory 2. třída. Výtvory 1. třída 5. třída . pátek 27. 11. 2020. Dnešní úkoly mi posílejte do neděle 29. 11. Doplňte pracovní list - najdete jej v příloze. Matematika: Doplňte pracovní list - najde jej v příloze . Angličtina. zda tam bude přivlastňovací zájmeno nebo tvar slovesa být (PS s. 66 2.3, 2.4, 2.5) 5. Vytvoř otázky k odpovědím a.

Počasí dnes: 5. 12. 2020. Bude polojasno až oblačno, místy až zataženo. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 6 až 2°C Pracovní list 1 - DUM; Pravoxeso - Pravopisně; Přiřaď správný slovní druh - Umíme česky; Rozřazování - Umíme česky; Ve větách - Brumlík; Slovesa a slovesné tvary: Větné vzorce: Vzorce souvětí 1 - Brumlík; Vzorce souvětí 2 - Školákov; Věta jednoduchá a souvětí - DUM; Literatura. Čtení s.

Slovesa - pracovní list - Úkolníče

český jazyk | procvičování učiva - 3-5

Slovesa osmisměrka Inkluzivní škol

Jméno: 1. Slovesa v závorce dej do minulého času. Kolem (projet) chlapci na kolech, slepice se (rozletět) po mezi. Chalupníci (vyběhnout) ven, aby jim (pohrozit). Chlapci už ale (být) pryč. Chalupníci (zahánět) slepice do zahrady, ty ale (neposlouchat) a (ukrývat se) v šípkovém keři Pracovní list č. 5 SRDCE A KREVNÍ OBĚH 1. Vybarvi þervenou pastelkou srdce. 2. Spoj arou, co k sobě patří. srdce roznášejí kyslík červené krvinky pohání krev bílé krvinky ničí zárodky nemocí 3. Doplň slova: tepen, srdce, žílami. _____ pracuje jako pumpa Pracovní list 5.třída; 1. Znáte své zuby? Pokud ano, jistě pro vás nebude problém poskládat správně obrázek zubu. Pozorně si prohlédni obrázek. Pak jej zamíchej a pokus se ho znovu složit. Klepnutím na kterýkoliv díl jej přemístíš na místo červeně orámovaného políčka Pracovní list - slovesa. Číst dál Pracovní list - slovesa; Pracovní list 5 - míry a váhy. Číst dál Pracovní list 5 - míry a váhy; Published: Tato třída je složena výhradně z žáků cizinců. Příručka tedy neřeší problematiku výuky dětí cizinců, integrovaných v běžných třídách základní školy..

slovesa | procvičování učiva - 3-5

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

 1. Lesson 5 song 77: pracovní list: People: pracovní list: What they are doing: pracovní list: Who is who: pracovní list: Draw the people: pracovní list: Verb MUST: pracovní list: Quiz: pracovní list: Cross word: pracovní list . PROJEKT EU A MŠMT. ODBORNÉ, KARÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK
 2. 5. ročník Evropa. 01 - křižovka - úvod k Evropě. 02 - poloha a povrch - zápis. 03 - slepá mapa Vodstvo. 04 - vodstvo - křižovka. 05 - podnebí - zápis. 06 - rostlinstvo a živočišstvo. 07 - obyvatelstvo a hospodářství - prac. list. 08 - střední Evropa - pracovní list. 09 - sousední státy ČR.
 3. Naše třída, Lubomír Šára, Přírodověda. Získání poznatků o lidském těle, základní funkce jednotlivých orgánových soustav. Náměty k podpoře vlastního zdravého způsobu života. - prezentace kůže - pracovní list - pracovní list Kůže - testík-5) Kostra (1 vyučovací hodina) - popis vyučovací hodiny
 4. 3. třída - Chit Chat 1 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition) Odkazy - různé Matematika Matematický trenér 1. třída Rok, roční období - interaktivní pracovní list; Roční období, měsíce,.

Pracovní listy jsou nedílnou, samostatně prodejnou, součástí učebnice MÁME RÁDI ČEŠTINU pro 5. ročník. Propojení s touto učebnicí je uvedeno v záhlaví stran pracovních listů. Pracovní listy jsou však univerzální a lze je využívat k upevňování a procvičování učiva českého jazyka v 5. ročníku k jakékoliv. Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Zaokrouhlování čísel na 1000 3 115 28-29 1.-4. třída Násobení a dělení 10, 100, 1000 6 120 22-27 vpisování Opakování učiva 5. ročníku - počítání do 1000 15 2. Vypiš všechna sudá čísla :. 5. třída. Čtenářský deník U slovesa přicházeli urči mluvnické kategorie. 2. Skloňování podstatných jmen rodu mužského v jednotném i množném čísle. 3. UČ str. 59/ cv. 19 Vlastivěda Husitství - pracovní list odeslán emailem žákům. 16. 10. 202. Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Vlastivěda dějepis 5.roč 5. Vynálezy mění svět: 6. Romantismus: 7. Politické probuzen

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - opakujeme slovesa

 1. Pracovní list obsahuje obrázky činností a kartičky se slovy. Návod ke hře je přiložen. Očekávaný výstup: odvodí pravděpodobný význam nových slov z [] Slovesa pro čtvrťáky Pracovní list, který může sloužit k procvičování nebo prověřování znalostí. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště.
 2. Úvod » Anglický jazyk » 5.ročník » Věty » Prostý přítomný čas - pracovní list. Prostý přítomný čas - pracovní list. 17. 4. 2011. Pracovní list. DUM AJ 17 Pracovní list vhodný k úvodnímu seznámení nebo k procvičování přítomného času prostého. Menu Fotoalbum; Úvod; Český jazyk
 3. ulém čase mají slovesa tvar složený - hledal jsem, viděli jsme se
 4. Pracovní list - ČÍSLOVKY - procvičování Author: Lenička Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. L. Gregoríková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
 5. TŘÍDA 5.C ZŠ KLIMKOVICE. Menu. Close Menu. Úvod; STÁHNOUT Pracovní list - slovesa časování.docx. STÁHNOUT Slovesa časování.pptx. STÁHNOUT Jednotky času.pptx. STÁHNOUT Slovesa - budoucí čas.pptx. STÁHNOUT Česká republika jako součást Evropy - doplňovací zápis.docx
 6. Sčítání a odčítání 83+5,88-5 - 10 cvičení: Slabiky ži, ši, či, ři, ci, ji - 10 cvičení: Domácí mazlíčci - 10 cvičení : Sčítání a odčítání 32+20,52-20 - 10 cvičení: Slabiky di, ti, ni - 10 cvičení: Jarní rostliny - 10 cvičení : Sčítání a odčítání 65+ 7, 72-7 - 11 cvičen
 7. Slovní druhy pracovní list 5. třída. Slovní druhy - určování. 0% Splněno ze všech cvičení. 84 cvičení v kategorii. pouze pro přihlášené? 9. třída ZŠ. Střední škola. Typ cvičení • Český jazyk 3. třída. • Slovní druhy. - vyjmenuje slovní druhy. - pozná podstatná jména, slovesa a předložky v textu

Pracovní listy datakabinet

- vyjmenovaná slova po S - pracovní list - uč. str. 96/4 a 97/5 - pracovní sešit Hravá čeština str. 40 a 41 : Čtení - každý den 15 minut číst - vypracuj pracovní list Jablečný závin (bude zaslán emailem) - Hravá čítanka - O´Bluda, str. 60, 61 : Psaní - 2 stránky z písanky : Matematik ZŠ a MŠ Mrákotín, příspěvková organizace Mrákotín 114 588 54. IČ: 70994846 IZO: 150014953 REDIZO: 650014944 Identifikátor DS: xj5mdtc. E-podatelna Slovesa pracovní list 2. třída • Český jazyk 4. třída. Slovesa. Žák: - u sloves určuje mluvnické kategorie - osoba, číslo, čas. - rozeznává slovesné tvary jednoduché a složené. - určí zvratná slovesa Perfektivní slovesa děj fotografují, jako by zachycovaly na fotografii jeho výsledek nebo jediný moment Na pracovní listy se vztahují autorská práva! 5. třída. 50 pracovních listů, 50 listů s řešením; 280 úkolů s řešením . BONUS: hra Tajemné slovo hra Černý Petr - tvary slov velikonoční pracovní list, závěrečná prác

Pracovní listy z českého jazyka pro základní školy ke stažení - 7. třída - český jazyk pro základní školy online info@icestina.cz Prosím, použijte minimálně 3 znaky Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci bude i nadále probíhat výuka žáků v podobě distanční výuky. Od 2.11.2020 bude žákům navýšen počet online hodin

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

Úvod > Základní škola > Třídy > 9. třída > Výuka 9. > pracovní list časování sloves. pracovní list časování sloves. Štítky: Němčina; Datum konání: 20.10.2020. vyčasovat slovesa dle instrukc. Angličtina, pracovní list 5, Nature [PDF, 384 kB] Angličtina, pracovní list 6, Prepositions (A) [PDF, 524 kB] Angličtina, pracovní list 7, Numbers from 1 to 100 [PDF, 485 kB] Angličtina, pracovní list 8, Food and drink [PDF, 649 kB] Angličtina, pracovní list 9,What are they doing [PDF, 635 kB Pracovní list pro prvňáky - pyramidy - 1 Stáhnout Pracovní listy pro první třídu jsou jsou ideální formou procvičování důležitých dovedností jako je např. zrakové vnímání, počítání, logické myšlení nebo základy čtení Číst v učebnici na str. 16 - 17 a zároveň vyplnit pracovní list č. 1 Společná kontrola. Pracovní list č. 2 - práce ve dvojici 3. Reflexe: záznamový list Žáci vyplní záznamový list a nalepí jej do sešitu. Společná reflexe Přílohy a zdroje: Text - Přírodověda pro 5. ročník: Člověk a technika. 1

Slovesné třídy a vzory - Moje čeština - Čeština na

 1. Aj 5. třída. Online výuka bude probíhat v úterý a ve středu podle rozvrhu. Ve středu na společné hodině probereme záporný tvar slovesa to be a jeho zkrácené tvary. 3) Ve čtvrtek vás čeká samostudium, kde si vyplníte pracovní list- Countries, verb to be a v pracovním sešitu na straně 13 cvičení 7. Procvičte si.
 2. Učebnice se skřítkem KVÍTKEM: strana 81/5 napsat do sešitu. Pracovní list - slovesa poslat. SLOVESA - pracovní list poslat. Zadání (Dobrovolné) Tvrdé souhlásky (vypracovat) Psaní slov se skupinami dě Psaní skupin bě PRAVIDLA bě bje (jen přečíst) PRAVIDLA mě (jen přečíst) Zadání (7. 4. - 20. 4. 2020
 3. Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky: 05b: Zobrazena cvičení 1-5 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv
 4. ulý čas slovesa BE - klad, zápor a otázka zadání: AJ-01-C-02 klíč: AJ-01-C-02K Aktivní slovní zásoba: grep, hroznové víno.
 5. Druhy zájmen - Zájmena: druhy - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů
 6. Tento pracovní týden byl trochu kratší, doufám, že sis úterní volno užil a nyní nastává čas udělat také úkoly do školy. Podívej se na úkoly, které najdeš pod odkazy níže a nezapomeň vše vypracovat do pátku 12.00! Měj se pěkně. Úkoly na 4. týden pro všechny. TEST- Sport (do pátku-12:00) 5. týden. Milý žáku

Slovesa se vždy učíme v infinitivu - např. heißen, wohnen, kommen. Chceme-li však sloveso použít ve větě, musíme jej časovat. Pravidelná slovesa časujeme tak, že oddělíme koncovku a nahradíme ji koncovkou typickou pro jednotlivé osoby - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, V Učivo: minulý čas slovesa být - procvičování - online cvičení zde otázka a krátká odpověď - učeb. str. 29 zde celou projděte, nahrávka 1.29 zde pracovní sešit str. 18 cvič. 4,5, zkontrolujte zde pracovní list Was, were zde, můžete vytisknout a vyplnit nebo si jen poznamenat správné odpovědi, poté zkontrolujte zde. Domácí úkoly Výuková videa Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy.Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám: ročník: 1. díl, 2. díl, 3. díl (Aktualizované vydání 2018-2019) ročník: 4. díl, 5. díl (Aktualizované vydání 2019-2020), 6. díl (výuková videa pro aktualizovaný 6. 7. třída. Chválím všechny, kteří v tomto pololetí pilně pracovali, i přes všechny komplikace, a přeji všem krásné prázdniny. na straně 75 minulý čas slovesa být, Vkládám sem pracovní listy i s řešením na procvičování. Pracovní listy vyplň a zkontroluj. Na mail mi pošli jen stranu 70 z pracovního sešitu. Slovesa: Osoba, číslo a čas u sloves: 10: Zobrazena cvičení 1-10 (10 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Slovesné třídy a vzory pracovní list

Pracovní list - 5 částí, na každý den jedno cvičení. Soubor ke stažení: Čj_5_pracovní_list. Při online vyučování zopakujeme obě části - Slovní druhy, Přídavná jména. Procvičování - najdi podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída. 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Střední škola. Nově můžete hlasovat o kvalitě vysvětlení. (Minulý prostý čas (pravidelná slovesa)) Talking about the past To do, to have, to be in past simple, Present simple tense. Cvičení. Přiřaďte k sobě slovesa a jejich mluvnické kategorie: 1. bojíš se c) 2. byla d) 3. stát se a) 4. nezáleželo e) 5. může b) a) infinitiv činný, vid dokonavý, 2. třída, vzor mine b) 3. osoba, číslo jednotné, zp. oznamovací, čas přítomný, rod činný, vid neurčujeme, 1. třída, vzor peč

Učebnice po str. 5, pracovní sešit po str. 5/5 Učíme se časovat sloveso HAVE GOT (učebnice str.76), opakujeme osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they), spolujeme s tvary slovesa TO BE (i am, you are, he/she/it/ is). V pátek 18. 9. test slovíčka a fráze CH2 + HAVE GOT v kladných větách Anotace Pracovní list je určen k procvičování a opakování učiva 1. ročníku - slovesa. Různé druhy úkolů a cvičení mohou sloužit k ústnímu opakování a doplňování znalostí pod vedením učitele. Pracovní list je možné využít i jako kontrolní cvičení a lze jej tedy vypracovat i písemně Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly plní přímo do pracovního listu. Vy_51_Inovace_Kouření.56: 6. - 7. Žáci se seznámí s problematikou kouření a pochopí jeho negativní dopad na zdraví. Pracovní list podává základní informace o kouření, vede žáka ke čtení s porozuměním 5. třída ZŠ V páté třídě se už žáci dostávají k náročnějším pravopisným jevům , které mohou potrápit jejich mozkové závity. I proto jsou diktáty v této sekci záludnější a mohou plnit svou funkci jak v podobě procvičení učiva ve škole, tak jako obtížnější domácí úkol 19_06_Fa_DUM_pracovní list (docx, 48.38 kB) 19_06_Fa_DUM_výuka (pptx, 5.29 MB) Savci - hlodavci 19_07_Fa_DUM_pracovní list (docx, 49.33 kB) 19_07_Fa_DUM_výuka (pptx, 3.49 MB) Savci - kočkovité šelmy 19_08_Fa_DUM_pracovní list (docx, 50.07 kB) 19_08_Fa_DUM_výuka (pptx, 6.01 MB) Savci - psovité šelmy 19_09_Fa_DUM_pracovní list.

Matýskova matematika pro 4Český jazyk 3

5. třída - výuka :: Páťáci na Bab

První pracovní list je na zopakování slovesa have got. V 1. cvičení se po vás chce, abyste opravili věty a použili slova v závorkách, máte uvedený i příklad. Ve cvičení 2 doplníte tyto tvary: have got/has got/haven´t got/hasn´t got a v posledním cvičení číslo 3 přepíšete věty a použijete dlouhý tvar sloves Protože není celá třída přihlášena do Google Suit, budu vám úkoly a videa posílat na tuto známou adresu. Kdo chce odebírat obědy, přečtěte si, prosím, následující řádky: 10. ČJ - doplnit pracovní list (z vyjmenovaných slov - podstatná jména zapisovat ke správným vzorům, které jsou předepsané na listě Tag: pracovní list. Křížovka - oblečení Angličtina online zdarma: slovíčka, slovní zásoba, gramatika, fráze, testy, nepravidelná slovesa. Pro děti, samouky, začátečníky a mírně pokročilé studenty. Obrázky ke stažení a k tisku. Přání - texty a pohlednic

Pracovní list - český jazyk Pracovní list slouží k procvičení slovních druhů, vedlejších vět, větných členů a prověřuje znalost českých přísloví. ID: 1427479 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 6. třída Age: 12-13 Main content: Slovní druhy Slovesa by hloukr: Korespondecni úkol 2 by. Pracovní list č. 3 je dalším příkladem nesouvislého textu. Jde o obchodní leták s nabídkou výhodného telefonování. Opět zde procvičujeme orientaci v textu, ale tentokrát v odlišné formě. Žáci získávají informace z letáku, zjišťují, co je účelem reklamy, jaké informace jsou více a méně důležité, a rovněž. Jméno ,příjmení: Třída : Úkol PVCh —13.11.2020 6.A a 7. Třída ( D.Kiňa,L. Sopek,S.J.Valuš) chlapci . V rámci PVCH - Provoz a údržba domácnosti vypracuj následující pracovní list: Zjisti a napiš, jak platí rodiče úhradu za bydlení,elektřinu,vodu a plyn

Pracovní listy - zs

4. ročník Čj - Procvičován

Zábavné procvičování angličtiny online - slovíčka i gramatika, tradiční i netradiční úlohy Archiv rubriky: 5. třída Pořád ale máme spoustu práce - musíme si pořádně upevnit používání slovesa have - takže hurá na to! Také děkuji za úkoly, které jste mi poslali. Zde je zadání na 18. - 24. 11. 2020. Termín odevzdání: 24. 11. Pracovní list - není nutné tisknout,.

Třídy ZŠ › 8. třída › Matematika. Úterý 17. listopad 2020, 20:58. pracovní list - listopad 5. věnovaný mínusu před závorkou v rovnici. Termín splnění: Středa 25. listopad 2020 Počítáme do 5: Řetězce příkladů Počítáme do 10: Číselní řada 1 až 5: Slovní úlohy - 2: Rozklad čísel 3, 4 a 5: Čísla do 20 - čtení, zápis, posloupnost: Porovnáváme: Čísla do 20 - číselná řada: Sčítání a odčítání do 3: Čísla do 20 - porovnávání: Sčítání a odčítání do 5.10. ČJ. Opakuj na zítřejší test-nauka o slově-opakuj učebnice str. 9-15, pracovní sešit str. 6-12. M. Opakuj jednotky délky. AJ - čtení a překlad článku v učebnici str. 11. Zde odkaz na poslech: Listening p. 11. 2.10. ČJ. Oprav do sešitu (chybovníček) chyby z pracovního listu. Pracovní list str.7/1,2. Nemocní: ČJ.

Kostra - pracovní list Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Soustava opěrná - kostra Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Tělesná výchova Cílová skupina: 1. ročník oboru ošetřovate Must/mustn't patří mezi modální slovesa. Modální (způsobová) slovesa jsou důležitá slovesa, která vyjadřují schopnost, možnost, povinnost, příkaz, zákaz, atp.Mezi způsobová slovesa patří např. CAN, které už znáte. Gramatika modálních sloves je jednoduchá, mají stejný tvar ve všech osobách (dokonce i ve 3.os.č.j.), a proto se poměrně snadno učí Druhy číslovek - pracovní list do 13.11.docx (16.65 kB) Psaní teček za číslovkami řadovými - pracovní list do 18.11.doc (35 kB) Skloňování číslovek - pracovní list do 20.11.doc (30 kB) Přímá řeč - prezentace do pravopisných praktik.ppt (523.5 kB) Přímá řeč - cvičení.doc (34 kB z eurosložky si vytáhněte list, kde je ručně napsáno Pracovní list F a CH, k němu si nachystejte 5 pastelek. Budeme hledat, kroužkovat a spojovat slova, která se nacházejí v kruhu kolem písmenka CH. Slovo najdi, zakroužkuj a spoj s obrázkem. Slabikář str. 99 čtení textu Chumelí

Pracovní list č. 3. Přečtěte si ukázku popisu: Natrhejte dvě a půl stránky novin na maličké kousky, dejte je do mixéru a přidejte pět větších šálků vody. Mixér dobře uzavřete a zapněte ho. Přístroj nechejte běžet tak dlouho, až se z papíru udělá kaše. Do pekáče nalijte vodu do výšky 2,5 cm a dejte do ní. Rozbory - 4. třída. Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách 5. třída - školní týden 14. 4. - 17. 4. 2020. Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice.online.. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa obsahující výklad učiva n

Umíme česky - Online procvičování češtin

matematika 8.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument Výuka v Teams - pondělí a středa podle rozvrhu: 7.A oba dny od 9.00 hod. 7.V pondělí od 11.00 hod., středa od 8.00 hod. NA KAŽDOU HODINU SI PRÍPRAVTE DIÁŘ A VOLNÝ LIST PAPÍRU!!! DISTANČNÍ VÝUKA 30.11. - 4.12. 30.11. - pracovní list č. 4 - Prvoci PL ke stažení: Prvoc STÁLE MI OD NĚKTERÝCH CHYBÍ VYPRACOVANÉ PRACOVNÍ LISTY!!!! Bude zohledněno při hodnocení. 31.5. Tento týden se vrátíme k minulému času. Už víme, že tvar minulého času od slovesa to be je was/were a v záporu wasn´t / weren/´t. U pravidelných sloves vytvoříme minulý čas velmi jednoduše. Ve všech osobách přidáme ke. Slovní druhy dělíme na ohebná (mění svůj tvar, tzn. dají se časovat a skloňovat) a neohebná (nemění svou podobu).. Ohebné slovní druhy. Mění svůj tvar, tzn. dají se skloňovat a časovat, reagují tedy na změnu pádu, rodu, čísla (skloňování u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek) a osoby, čísla, času, vidu a způsobu (časování u sloves)

4

Český jazyk 4. ročník - Základní škola a mateřská škola Žabe

Vyjmenovaná slova - procvičování. DIKTÁTY A PRAVOPISNÁ CVIČENÍ: Podstatná jména VZORY PODSTANÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO: VZORY PODSTANÝCH JMEN RODU STŘEDNÍH 8. třída: Nepravidelná slovesa. 31.03.2020. Abychom mohli v budoucích týdnech pocvičit naši schopnost využívat minulý a předminulý čas, je třeba, opět, připomenout důležitost nepravidelných sloves. Většina z vás už zvládla naučit se druhý sloupeček, ale ono je třeba dobře se seznámit i s tím třetím (trpný. Přídavná jména - stupňování, pracovní list s řešením. 18. Y,I,Ý,Í u přídavných jmen, jak na to. 19. Y,I,Ý,Í u přídavných jmen - pracovní list s řešením. 20. Zájmena - druhy zájmen. 21. Vyhledám v textu zájmena a určím jejich druh - pracovní list s řešením. 22. Zájmeno JÁ - skloňování a pracovní list s. Početník dodělat do str. 7 včetně. Učebnice str. 11/ cv. 5, 6. Jsou to slovní úlohy, prosím o zápis do sešitu a na Teams nafotit a poslat do chatu. Pracovní sešit str. 4/ cv. 6,7,8. Český jazyk: Stavba slova - procvičování: Pracovní sešit str. 19 /cv. 1,2. Na Teams uložen pracovní list. Anglický jazyk

 • Počasí sierra nevada.
 • Normální puls.
 • Chřest sazenice.
 • Dopravní značky 2019.
 • Jamie lynn spears jamie watson.
 • Zdravé večeře.
 • Braun mixér 4162 4191 4193 4199 nůž sekací br67050146.
 • Co pomáhá na otoky pod očima.
 • Restaurace líšnice u prahy.
 • Hasiči nové město na moravě zásahy.
 • Vybaveni sanitky.
 • Chování němců.
 • Volejbal blok.
 • Wt metall vozík pro psy.
 • Sazenice hortenzie.
 • Tapetovací lepidlo.
 • Rbbb lah.
 • Online display calibration.
 • Beat up ostrava 2018.
 • Treat you better chords.
 • Významový slovník online.
 • Nejdražší film.
 • Totalsportek ajax tottenham.
 • Chrysler 300c interior.
 • Čerstvý křen cena.
 • Bud spencer plavec.
 • Jak fotit architekturu.
 • Jirka král náramek.
 • Pharrell williams yellow light.
 • Tv stolek 150 cm.
 • Afty na dasni u deti.
 • Akreditované vysoké školy.
 • Rok po hysterektomii.
 • Apacare liquid.
 • Taptapi 6 12.
 • Přezky na opasek.
 • Richard lví srdce sourozenci.
 • Vinařství pálava.
 • Dimenzování vodičů norma.
 • Stožár kl4.
 • Operace nadočnicových oblouků.