Home

Kapraď osténkatá

Dryopteris carthusiana (kapraď osténkatá) BioLib

kapraď osténkatá Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. říše Plantae - rostliny » oddělení Monilophyta - kapradiny » třída Polypodiopsida » řád Polypodiales - osladičotvaré » čeleď Dryopteridaceae - kapraďovité » rod Dryopteris - kapraď Výška: 60 - 70 cm Květ: výtrusy, VII. - IX. Nádherná soliterní kapradina, jemně dělené listy.... Kapradina vhodná pro stinná místa v zahradě, do záhonů, vlhkých zákoutí, jako podrost pod stromy a keři, případně do nádob. Polystichum setiferum - kapraď osténkatá prospívá v polostínu až stínu

Rozšíření: Kapraď osténkatá má rozsáhlý areál zahrnující mírný pás Euroasie a východní a střední část Severní Ameriky. V Evropě neroste jen v nejjižnějších oblastech, vzácně se vyskytuje např. v Panonské nížině kapraď osténkatá - hlavní jméno pro Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs . Chorvatština tresetna paprat. Němčina Gewöhnlicher Dornfarn. Slovenština papraď ostnatá. Odkazy a literatura [1] Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako. kapraď osténkatá: Autor Michalcová, Dana : Datum 27.5.2016: Lokalita Brno-střed (okr. Brno-město): Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Stát Česká republika: ID fotografie 2668

Záměny: Kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana) se liší kratšími plevinami na řapíku, bez výrazného tmavšího středního pruhu. Kapraď podobná (Dryopteris expansa) má líc listů světle zelenou. Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn zákonem v Maďarsku a Srbsku. Fotografováno dne 4. 7. 2012 (Krkonoše) Kapraď osténkatá - Dryopteris carthusiana. 18.01. 2020 09:36 #41823. Kapraď osténkatá - Dryopteris carthusiana Kapraď osténkatá (Polystichum setiferum) má ráda výživnou půdu a na přídavek dobře vyzrálého kompostu reaguje nárůstem bohaté listové zeleně. Kapraď osténkatá (polystichum setiferu) se spokojí i se sušší lokalitou (Zdroj: Daniela Dušková) Autor: H. P. Fuchs S 4x - kapraď osténkatá ; Dryopteris cristata (L.) A. Gray S 4x C1 - kapraď hřebenitá ; Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray S 4x - kapraď rozložená ; Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jermy S 2x - kapraď podobná ; Dryopteris filix-mas (L.) Schott S 4x - kapraď samec ; Dryopteris remota (Döll) Druce A 3x C1. Kapraď osténkatá, ang. narrow buckler fern, spinulose wood fern Sexuálně se rozmnožující tetraploid. Počet chromozomů 2n=164 (Manton 1950). Zpátky na Dryopteris.. Popis | Ekologie | Reprodukční chování | Původ | Hybridizace | Rozšíření v ČR | Foto | Zdroje. Popis a určování . Rod Dryopteris patří do Eupolypods I, což se pozná podle tří a více menších kulatých.

Polystichum setiferum - kapraď osténkatá Zahradnictví

Dryopteris carthusiana - kapraď osténkatá

Český název: Kapraď osténkatá. Kategorie: Kapradiny. Velikost kontejneru: K9x9x10. Dostupnost v ks: 0 ks. Rostliny jsou vhodné do stinných a vlhkých partií zahrady, kde vynikne jejich přirozená krása. Vyžadují vlhký, humózní, propustný substrát. Rostliny na zimu zatahují. Na jaře odstranujeme staré suché listy

Flóra České republiky, mapy rozšíření a vlastnosti rostlinných druhů. Vegetační jednotky ČR, jejich popis, mapy a druhové složení. Data ke stažení Hodnocení produktu Polystichum setiferum Herrenhausen - kapraď osténkatá. Nákupní košík. Košík je prázdný. Uživatel. přihlášení uživatele.

Video: Dryopteris carthusiana (kapraď osténkatá) - Jména BioLib

Flora of the Czech Republic, distribution map, plant traits. Vegetation types, their description, maps and species composition. Data to download Flóra. Přirozenými společenstvy submontánního borového rašeliniště (Pino rotundatae-Sphagnetum) jsou reliktní porosty borovice blatky (Pinus rotundata).. Vtroušena je krušina olšová (Frangula alnus) a bříza bělokorá (Betula pendula).Vícepatrové společenstvo je nápadné bohatými porosty rojovníku bahenního (Ledum palustre) a vřesovcovitých rostlin K. Kapraď hřebenitá; Kapraď osténkatá; Kapraď podobná; Kapraď rezavá; Kapraď rozložená; Kapraď samec; Kapradina Braunova; Kapradina hrálovit

Dryopteris carthusiana kapraď osténkatá :: BOTANICKÁ

Rod kapraď (Dryopteris) se vyskytuje v mírném pásu a na horách v tropech. Zástupci jsou kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana s. str.). čeleď papratkovité (Woodsiaceae, syn.: Athyriaceae) - jsou skoro kosmopolitní rostliny. Řapík obsahuje dva centrální svazky, které se ve vřeteni. ZIMA - přezimují pouze kořeny a oddenek Na jaře opět z oddenku vyraší listy KAPRAĎ SAMEC JE VYTRVALÁ BYLINA Zástupci kapradin Kapraď samec Kapraď osténkatá Papratka samice Kapraď samec Papratka samice Kapraď osténkatá Přesličky a plavuně Příbuzné kapradinám V ČR chráněné Černé uhlí Prvohorní stromovité. dryopteris kapraď; Kapraď rezavá - Dryopteris affinis; Kapraď samec - Dryopteris filix-mas; Kapraď podobná - Dryopteris expansa; Kapraď plevinat

Na území PR Kršle můžeme nalézt druhy typické jak pro květnaté bučiny, jako jsou např. pšeníčko rozkladité (Milium effusum), ostřice lesní (Carex sylvatica), svízel vonný (Galium odoratum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), černohlávek obecný (Prunella vulgaris), starček Fuchsův (Senecio ovatus), violka lesní (Viola reichenbachiana) a mléčka zední. kapraď samec. kapradina osténkatá. Kategorie Kapradiny. kapradina osténkatá Polystichum setiferum. český název: kapradina osténkatá. V porostech vřesovcovitých rostlin se sporadicky vyskytuje kapraď osténkatá (Dryopteris carthu­siana) bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Zubateček zavěšený, foto Ing. Josef Hláse kapraď samec. osladič obecný. Obrázky poznávačky kapradiny-zástupci. kapradina osténkatá Polystichum setiferum. český název: kapradina osténkatá. Dryopteris carthusiana (Kapraď osténkatá): popis, kultivary, návody na pěstování a množení a prodej

kapraď osténkatá Dryopteris carthusiana (V ILLARS) H. P. F UCHS. zralost výtrusů: červenec-září. Dryopteris (Kapraď): popis, kultivary, návody na pěstování a množení a prodej KAPRAĎ OSTÉNKATÁ PLAVUŇ VIDLAČKA. OSLADIČ OBECNÝ. Autor: Mgr. Zuzana Šimečková. Ve výukovém materiálu jsou použity autorské texty a autorský obrázek. ANOTACE. Materiál je určen pro výuku přírodopisu 6.třídy. Jedná se o závěrečný test pro zopakování uzavřeného . tématu: Kapradiny Častý je výskyt těchto druhů: z kapradin hasivka orličí (Pteridium aquilinum), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana agg.), z travin např. psineček obecný (Agrostis capillaris), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), z dalších druhů např. vrbka úzkolistá (Epilobium ­angustifolium), vrbka horská (E. montanum. 4.1 Dryopteris carthusiana - kapraď osténkatá. 4.2 Dryopteris filix-mas - kapraď samec. čeleď: Polypodiaceae - osladičovit.

DRYOPTERIS DILATATA (Hoffm

 1. Kapraď osténkatá - Dryopteris carthusiana Synonyma: Dryopteris austriaca var. spinulosa, Dryopteris spinulosa Čeleď: Dryopteridaceae - kapraďovité Doba kvetení: červenec, srpen, září, Kapraďorosty A-
 2. Kapradiny - výtrusné zelené rostliny - stavba těla: str. 18 - obrázek nebo v prezentace. oddenek = podzemní stonek, uložen v zemi vodorovně s kořeny (rostou svisle) zpeřené listy - na jejich spodní straně se tvoří v létě výtrusy, kterými se kapradiny a jim příbuzné rostliny rozmnožují
 3. nephrodium - kapraď nephrodium expansa - kapraď horská nephrodium cristatum - kapraď hřebenitá polypodium cristata - kapraď hřebenitá nephrodium spinulosum - kapraď osténkatá polypodium carthusiana - kapraď osténkatá nephrodium affine - kapraď plevinatá nephrodium filix mas - kapraď samec polypodium filix mas - kapraď same
 4. Složení těchto porostů je podobné předcházejícím. V rostlinném patře jsou navíc zastoupeny další druhy jako žindava evroá (Sanicula europaea), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), rozrazil horský (Veronica montana) a další
 5. Tato skutečnost se promítá i do hmotnostních aktivit Cesia 137 na 1 kg u rostlin, kdy u kapradin v oddencích a listech byly zjištěny diametrálně rozdílné hodnoty podle míst sběru i podle druhů např. kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana) listy až 3844 Bq, bukovinec osladičolistý (Phegopteris connectilis) kořeny až 633.
 6. V mokřadní olšině nacházející se pod hrází rybníka roste kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), k. rozložená (D. dilatata), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) aj. Bohatá je fauna obojživelníků, žije zde např. rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), čolek horský (Triturus.

Kapraď osténkatá

Na suťovém rozpadu s bohatším substrátem je bylinné patro obohaceno o pitulník horský (Galeobdolon montanum) a o některé druhy kapradin, mezi něž patří např. kapraď samec (Dryopteris filix-mas), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana) a papratka samičí (Athyrium filix-femina) (kapraď osténkatá), Oxalis acetosella (šťavel kyselý), na humóznějších místech např. Geranium robertianum (kakost smrdutý). Na humusem obohacených půdách se dále přidávají: Mercurialis perennis (bažanka vytrvalá), Actaea spicata (samorostlík klasnatý) nebo Impatiens noli-tangere (netýkavka nedůtklivá) Flóra Evropy - prodej semen a rostlin - KPR - Klub pěstitelů rostlin - Prodej více než 10 000 druhů semen a rostlin z celého světa - palmy, cykasy, exotické a mrazuvzdorné dřeviny, kaktusy a sukulenty, masožravé rostliny, jednoletky, trvalky, okrasné traviny, zelenina, sadba hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus)

Chudý oligotrofní podrost tvoří zejména borůvka černá (Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana) a k. rozložená (D. dilatata) Rozsáhlé porosty kapradin náleží ke druhu kapraď osténkatá, méně často se vyskytuje papratka alpínská. Svahy Čertova dolu pokrývá horská smrčina s charakteristickým bylinným patrem. Nápadné růžice tvoří kapradina žebrovice různolistá, šťavelu kyselému se pro typický tvar listů říká zaječí jetel, kvete. čí (Pteridium aquilinum), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana agg.), z travin např. psineček obecný (Agrostis capillaris), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), z dal­ ších druhů např. vrbka úzkolistá (Epilobium angustifolium), vrbka horská (E. montanum), vrbka čtyřhranná (E. tetragonum agg.), ko V podrostu rozsáhlých mokřadních olšin na slatinných glejích pod hrázemi Podsedku a Humlenského rybníka rostou lilek potměchuť, ďáblík bahenní, přeslička bahenní, tužebník jilmový, ostřice prodloužená, rozpuk jízlivý, kosatec žlutý, bazanocev kytkokvětý, karabinec evroý, kapraď osténkatá a řeřišnice.

Přírodní památka Andrejšky se nachází v okrese Plzeň - město nedaleko Starého Plzence, ve svahu kopce Radyně. Na území o rozloze 2,015 hektaru a v nadmořských výškách od 428 do 473 metrů se kromě vypreparované buližníkové skály nachází i reliktní bor Kód: _____ Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiál Na nábězích chůdových kořenů pak roste lilek potměchuť a kapraď osténkatá. Vzhledem k charakteru stanoviště je pravděpodobný výskyt řady druhů bezobratlých živočichů, především brouků, vázaných na olšiny

V rozvolněných místech se šíří bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea agg.), borůvka černá (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinka (Vaccinium vitisidaea), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), větší plochy pokrývají místy porosty plavuně pučivé (Lycopodium annotinum. Také zde rostou kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), ostřice šedavá (Carex canescens) a ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia). V mechovém patře blatkových borů dominuje rašeliník prostřední (Sphagnum magellanicum), v sušších okrajích přistupují travník Schreberův (Pleurozium schreberi), rokytník skvělý.

Krásné venkovní kapradiny Prima nápad

kapraďovité - Aspidiaceae

Dryopteris carthusiana kapraď osténkatá 55/80/150 25-80cm, odolná domácí kapradina do polostínu až stínu, svými krajvkovitými listy připomíná mrkvovité rostliny, upřednostňuje hlinitou zahradní půdu, částečně na zimu zatahuje, na podzim barví do žluta Dryopteris dilatata (D. austriaca) kapraď rozložená 5 Roste zde i kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), ostřice šedavá (Carex canescens) nebo ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia). V mechovém patře dominují suchomilnější mechorosty - rašeliník prostředn.

polypodium cristata - kapraď hřebenitá polypodium carthusiana - kapraď osténkatá polypodium filix mas - kapraď samec polypodium dilatata - kapraď širolistá polypodium setiferum - kapradina bodlinkatá polypodium lonchitis - kapradina hrálovitá polypodium aculeatum - kapradina laločnatá clinopodium - klinopá

Kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana) cz František Pleva Kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana) cz Radim Pauli. Kapraď osténkatá: Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs Kapraď rozložen. Základní údaje: Přírodní rezervace Ropice představuje lesní porosty v severovýchodní části Moravskoslezských Beskyd v prostoru Ropické rozsochy, okrsku Lysohorské hornatiny.Rezervaci tvoří dvě oddělené části, Ropice I a Ropice II. Větší část, Ropice I, obklopuje vrcholy Ropice (1082 m n. m.) a Velký Lipový (999 m n. m.) a je převážně situována na strmých. Dryopteris carthusiana kapraď osténkatá 1 i Dryopteris filix-mas kapraď samec 1 i Elytrigia repens pýr plazivý 2 i Epilobium angustifolium vrbovka úzkolistá 1 i Epilobium hirsutum vrbovka chlupatá 1-2 i Epilobium montanum vrbovka horská 1 i. Dryop carth Dryopteris carthusiana 0 0 0 kapraď osténkatá Dryop mas Dryopteris filix-mas 0 0 0 kapraď samec Elym cani Elymus caninus 0 0 0 pýrovník psí Festu gigan Festuca gigantea 409 81 0 -1 0 kostřava obrovská Ficar verna Ficaria verna bulbifera 0 0 0 orsej jarní.

Seznam kapradin Č

 1. VY_32_INOVACE_02-09 Kapradiny - Polypodiophyta Charakteristika a přehled kapradin v regionu Kapradiny - Polypodiophyta listy oddenek kořeny sporofyt gametofyt Kapradiny - Polypodiophyta vytvářejí trofosporofyly i listy s oddělenou funkcí prokel je jednodomý patří k úspěšnějším skupinám výtrusných rostlin Kapradiny - individuální vývoj sporofyt výtrusnice s výtrusy.
 2. Kapraď samec Papratka samičí. Osladič obecný Kapraď osténkatá. Přesličky podzemní oddenek dutý stonek Rozmnožování - výtrusy (ve výtrusnicovém klasu) - oddenky . Druhy přesliče
 3. Kapraď osténkatá. Kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana) je druh kapradiny patřící do čeledi kapraďovité (Dryopteridaceae). Nový!!: Kapradiny a Kapraď osténkatá · Vidět víc » Kapraď podobná. Kapraď podobná (Dryopteris expansa) je druh kapradiny z čeledi kapraďovité (Dryopteridaceae), poprvé popsaný v Německu.
 4. Z dalších nápadných druhů rostou v podrostu roztroušeně například kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), k. rozložená (D. dilatata), či plavuň pučivá (Lycopodium annotinum). V borkovaných partiích borů přežívají suchopýry (Eriophorum vaginatum, E. angustifolium) a klikva bahenní (Oxycoccus palustris)
 5. Vaccinium myrtillus (borůvka černá), Dryopteris carthusiana (kapraď osténkatá), Oxalis acetosella (šťavel kyselý), Potentilla erecta (mochna nátržník), Agrostis stolonifera (psineček obecný), Calamagrostis villosa (třtina chloupkatá), Calamagrostis epigeios (třtina křovištní), Equisetum sylvaticum (přeslička lesní)
 6. čeština: Kapraď osténkatá Deutsch: Gewöhnlicher Dornfarn eesti: Ohtene sõnajalg suomi: Metsäalvejuuri Nederlands: Smalle stekelvaren norsk: Broddtelg русский: Щитовник картузианский, Щитовник игольчатый, Щитовник шартрёзски

KAPRADINY - KAPRAĎ SAMEC STAVBA TĚLA: KOŘENY - příjem vody, uchycení k podkladu ODDENEK - podzemní stonek - zásobní látky, přezimování → VYTRVALÁ BYLINA ZPEŘENÉ LISTY - fotosyntéza, tvorba výtrusů Kapraď samec KAPRAĎ OSTÉNKATÁ. ODKAZY Kapraď blanfordova Kapraď horská Kapraď hřebenitá Kapraď nízká Kapraď osténkatá Kapraď plevinatá Kapraď podobná Kapraď rozložená Kapraď rozložená Kapraď samec Kapraď širolistá kapradíčkovitá, Azola Kapradina kapradinkovitá Kapradina křehká Kapradina ozbrojená Kapradina srpovitá Kapradinka zlatá kapradinkovitá.

Dryopteris carthusian

 1. Na nábězích chůdových kořenů pak roste lilek potměchuť (Solanum dulcamara) a kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana). Do zpevněných míst na obvodu olšiny proniká jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), bříza bělokorá (Betula pendula) s krušinou olšovou (Frangula alnus), roste tu také bazanovec kytkokvětý (Naumburgia.
 2. Name Authority; Aspidium spinulosum (Retzius) Swartz: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa (Müller) Schinz & Thellung: Dryopteris austriaca var. spinulos
 3. Dryopteris carthusiana kapraď osténkatá:: BOTANICKÁ
 4. Fotogalerie DF: kapraď osténkatá 1 Profizahrada
 5. Kapraď osténkatá - Další jazyky - Wikipedi
 6. Category:Dryopteris carthusiana - Wikimedia Common

Dryopteris carthusiana´ Školky Haup

 1. Kapraď osténkatá 1 - garten
 2. Dryopteris carthusiana - kapraď osténkatá Pladias
 3. Polystichum setiferum Herrenhausen - kapraď osténkatá
 4. Dryopteris carthusiana - kapraď osténkatá • Pladias
 5. Národní přírodní rezervace Červené blat
 6. Kategorie:Kapraďovité - Wikipedi

Kapradí nikolas,fotografie,rodokmen,fotbal

Level 3 - Poznávačka (BiO) A,B - MemriseLevel 3 - Skupina zelených řas a vyšších rostlin (1DRYOPTERIS DILATATA (HoffmDryopteris carthusiana - WikispeciesStezky | dohájePPT - M1: LESNICKÁ BOTANIKA SYSTÉM KAPRAĎOROSTŮ PowerPoint
 • Bazos lps doga.
 • Svetla aura.
 • Odkoupení dluhopisů.
 • Yakuza kalhoty.
 • Cool karta design.
 • Substrát tesco.
 • Kalkulačka rovnic online.
 • Harry potter a kámen mudrců stručný obsah.
 • Levné látky ostrava.
 • Bonsaje eshop.
 • Vyprodeje24 sleva.
 • Total eclipse movie.
 • Kombinovaná lednice černá.
 • Id3 tag editor.
 • Bed of roses youtube.
 • Taveni hydroizolace.
 • Černá kočka kreslená.
 • A great big world.
 • Očkování cervarix nežádoucí účinky.
 • Stříbřenka na hroby.
 • Červená barva na tetování.
 • Joj plus program.
 • Adobe illustrator mac.
 • Ďáblice historie.
 • Patofyziologie nečas.
 • Tiny jpg.
 • Hul pro mazoretky.
 • Biodeur mast.
 • Perlové korálky.
 • Format png wiki.
 • Fuji 18 55.
 • Sojové klíčky kde koupit.
 • Protiklad synonyma.
 • Sever a jih 1985 online.
 • Potkan siamský.
 • Brankářská maska florbal.
 • Tiliger.
 • Profesor astrokocour: hranice vesmíru.
 • Upíří deníky 1x01 online ke shlédnutí.
 • Živogošče kemp dole mobilhome.
 • Eldorado film.