Home

Předzápis zču

Toto je předzápisový portál ZČU určený pro studenty, kteří ještě nemají konto v systému ORION.. Do portálu se přihlásíte svým studijním osobním číslem a heslem, které Vám bylo vytvořeno studijním oddělením. Heslo se obvykle skládá z písmena x (malé x) následovaného rodným číslem zapsaným bez mezer a lomítek.V případě problémů kontaktujte Vaše. Předzápis jste měl(a) povolen pouze do datum, respektive Předzápis máte povolen až od datum - při předzápisu libovolného předmětu. V tuto chvíli je pro vás předzápis zablokován. Přečtěte si pozorně v aktuálním pokynu prorektora informace o organizaci předběžného zápisu, kdy budete mít povolen předzápis V aplikacích určených pro předzápis je tento portlet ve speciální verzi, která zobrazuje i informaci o termínech standardního a kroužkového předzápisu studenta. Pokud k aplikacím uživatel přistupuje mimo tyto termíny, portlet zobrazuje varovná hlášení. CIV-SIS ZČU, Nápověda aktuální k 04. 12 Předzápis slouží k zapsání předmětů studia na následující akademický rok. Výuka předmětů probíhá v rámci rozvrhových akcí předmětu (dále jen RA) — přednášek, cvičení a seminářů. CIV-SIS ZČU, Nápověda aktuální k 06. 12 Webové stránky ZČU - předzápisový portál pro studenty Vstupní stránka portálu ZČU - předzápisový portál pro studenty Nepřihlášený uživatel Přihlásit Englis

Ke státnicím se podobně jako k ostatním zkouškám přihlašujete přes Portál ZČU, a to už v době, kdy provádíte předzápis do posledního ročníku vašeho studia. Náš studijní a zkušební řád pak doslova říká, že musíte splnit všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem příslušného. Pro přihlášení k portálu klikněte na tlačítko v přihlašovacím portletu. budete přesměrováni na standardní přihlašovací stránku ZČU WebAuth, kde použijte svoje ORION uživatelské jméno a heslo Novinky ze ZČU. Více zpráv. Pozvánky. Další pozvánky. Studium na ZČU. Studujte u nás. Vyberte si z nabídky 130 studijních programů naší univerzity ten, o kterém jste snili Webové stránky Ekonomické fakulty Západočeské univerzity. Našim studentům nabízíme nejen moderní výuku v přátelském prostředí, ale také možnost absolvovat stáže ve firmách a na univerzitách po celém světě Doktorský studijní program P6801 Nikola Mašková - výzva k vyzvednutí písemnosti na studijním FPR ZČU Konečné výsledky doplňovacích voleb do Akademického senátu FPR konané ve dnech 27. a 28.6.2018 Akademický senát korespondenčně hlasoval o Strategickém záměru FPR ZČU Strategický záměr byl senátory přijat

Předzápis předmětů na FF ZČU pro studenty, kteří studují standardním způsobem, lze provést formou tzv. kroužkového předzápisu. Tato varianta předzápisu je studentům doporučena nejen pro odlehčení nároků na databázi Oracle (Stag), ale zejména pro urychlení a usnadnění předzápisu studentům tak, aby si mohli zapsat. Co si zapsat v příštím roce na ZČU aneb přehled zajímavých předmětů. Již tento týden nás, studenty, čeká předzápis předmětů. Studenti FEL a FF mohou využít standartního (kroužkového) předzápisu ve středu 16.5. od 9.00 hodin. Předzápis do 3. a vyššího ročníku bakalářského studia, do 4. a vyššího. Předzápis bude funkční od 19. 8. 2020 od 8 hodin do 31. 8. 2020 do 23 hodin. Studentům 1. ročníku jsou v souladu se Studijním a zkušebním řádem automaticky předzapsány všechny povinné předměty, které nesmíte měnit. Při předběžném zápisu si student volí pouze předměty povinně volitelné (B) a výběrové (C) ZČU Fakulta Úvod Studium Tvůrčí činnost Zahraniční vztahy Kontakty Facebook Katedra chemie > Studium > Menu. O katedře předzápis na LS. Studenti, kteří budou studovat chemii jako vedlejší sloup, si zapíší následující C předměty:.

Předzápis podle jednotlivých předmětů. Jste přihlášeni do IS/STAG, v menu jste si vybrali položku Předzápis. V podmenu si vyberte položku Předzápis podle jednotlivých předmětů. V odstavci Předměty si vyplňte libovolné kritérium hledaného předmětu, minimálně zkratku katedry, která předmět nabízí jméno a příjmení úřední hodiny místnost; Tomáš KASÍK: 10.12. - 11.12.2020 NEJSEM PŘÍTOMEN - DOVOLENÁ: UK408, CD237: Osobně jsem na fakultě v Plzni. Předzápis je možný jen přes stránky portálu i v učebnách ZČU. Pokud máte při předzápisu potíže, prostudujte sekci problémy a řešení v doplňujících informacích. S technickými problémy se obraťte na adresu , nebo hlaste problém zde.. Fakulta pedagogická - Zápis a předzápis

Portál ZČU - předzápisový portál pro studenty - Vítejt

Předzápis se provádí na webových stránkách predzapis.zcu.cz. Standardní (předzápisové) rozvrhy naleznete: Vyhláška děkana č. 11D/2020 o organizaci akademického roku 2020/21 na FEL ZČU 05.06.2020 Informace o studiu 2020/21. Západočeská univerzita - Fakulta právnická. Česky English Hledaný termín:. Důležité odkazy ZČU O fakultě Studium Výzkum a vývoj Zahraniční vztahy International Kontakt

Student má povinnost se nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne ukončení studia dostavit na studijní oddělení fakulty strojní a zde předložit doklad o vypořádání pohledávek vůči ZČU (srovnat účet v menze, vrátit knihy vypůjčené v univerzitní knihovně a JIS kartu) a výkaz o studiu (index) Předzápis na FEK ZČU. Kategorie: Západočeská univerzita v Plzni Zobrazit reakce: od nejnověj Dostala jsem se totiž na FEK i FF (Politologii) na ZČU a rozhodla jsem se pro studium FEK. Když se ale snažím vytvořit si svůj budoucí rozvrh, tak mi to jaksi nejde. Přihlásila jsem se do STAGu a ten mi neustále ukazuje, že jsem. Sport na ZČU; Regionální inovační centrum elektrotechniky; Předběžný zápis (předzápis) V souladu se Studijním a zkušebním řádem (SaZŘ), článek 19, je každý student FEL povinen provést předběžný zápis (předzápis) na další akademický rok. Student se při předzápisu volí svůj osobní studijní plán, tj. kopírování a tisk, obědy v menzách a bufetech ZČU a platby na kolejích ZČU. Předzápis. Informace a termíny předzápisu. Předzápis pro první ročníky pro studenty bez konta Orion. Portál. Portál ZČU je informační zdroj pro studijní účely. Nápověda k portálu Vám pomůže se zorientovat v tomto systému Petra Sutnerová, tel. 377 632 010, sutnerov@fav.zcu.cz (bakalářské studium - prezenční forma, přijímací řízení a imatrikulace, stipendia) / (Bachelor's degree study programs) Monika Brabencová, tel. 377 632 011, mbrabenc@fav.zcu.cz (magisterské studium, kombinovaná forma studia, vyřazení absolventů a promoce) / (Master's degree study programs

IS/STAG - Problémy a řešen

Jednotlivé weby ZČU mají různé správce, proto není jednoduché sjednotit design všech webů. Sjednocení vzhledu bylo záměrem i Jednotného vizuálního vzhledu, zatím však nedošlo ke shodě v této otázce. předzápis - ve Win (slovenská verze) je v anglické podobě, nemožnost přepnout do české verze Doplnění pokynu prorektora č. 3P/2016 k organizaci předběžného zápisu studentů FPE ZČU v Plzni pro akademický rok 2016/2017 Pokyn prorektora č. 3P/2016 k organizaci předběžného zápisu na ak. rok 2016/17 Pokyn proděkana pro studium č. 1PD/2016 k organizaci upřesňujícího zápisu na LS 2015/16 Předzápis Pokyn č. 03PD. Kompletní informace týkající se poplatků za delší a další studium jsou uvedeny na stránkách Informačního a poradenského centra

Kroužkový předzápis - IS/STA

Grafický předzápis - IS/STA

Předzápis pro roky 2011 / 2012 - když najedete na portal.zcu.cz a vyberete možnost předzápis v levém sloupci, měly by se tam objevit 2 možnosti - Předzápis a Kroužkový předzápis [ Pokračování článku Zápis předmětu tělesná výchova na ZČU Plzeň Každý student má možnost zapsat si předmět tělesná výchova jako volitelný (céčkový) předmět. Dále má každý student možnost zapsat si kurz dle vlastního výběru z nabídky KTS On-line RP předzápis na akademický rok 2020/21 se uskuteční 4. června od 15:00 hod Pro vyzkoušení vašeho přihlášení znovu prosím zopakujte váš původní požadavek na adresu webové služby. V případě přetrvávajících potíží nebo ohlášení chybné funkčnosti služby prosím kontaktujte operátorské pracoviště, kde sdělte váš a alespoň přibližný čas výskytu chyby Toto konto umožňuje přístup do hlavního informačního systému ZČU - Portálu (www.portal.zcu.cz), kde je řeba zadat zejm. číslo bankovního účtu v bance na území ČR pro vyplácení stipendia v prezenční formě studia (Portál - Studium - Moje údaje - Bankovní účet), předzápis (Studium - Předzápis.

Jak na předzápis rozvrhu na příští rok. Příspěvky od Redakce Dione 12.5.2015. A je to tady! Neoblíbené zkouškové období je před námi. S koncem letního semestru se ale pojí také předzápis předmětů do dalšího roku! Jak a kdy se na tento proces vrhnout vám poradí Dioné IS/STAG je informační systém určený pro administraci studijní agendy vysoké školy.Pokrývá funkce od přijímacího řízení až po vydání diplomu. Umožňuje evidovat studenty prezenční i kombinované formy studia, studenty celoživotního vzdělávání i účastníky univerzity třetího věku.Systém vznikl a je vyvíjen Centrem informatizace a výpočetní techniky. +420 377 632 601 math(at)kma.zcu.cz http://www.kma.zcu.c

Portál ZČU - předzápisový portál pro studenty - Prohlížen

 1. První krůčky po výpočetním prostředí ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI CENTRUM INFORMATIZACE A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Informačnı́ Bulletin CIV Prvnı́ krůčky po výpočetnı́m prostředı́ ZČU 3 Srpen 2005 — kapesnı́ vydánı́ — Přı́spěvky uvedené v bulletinu jsou dı́lem kolektivu autorů CIV
 2. Portál ZČU Webová aplikace ZČU, která je projena s aplikací IS/STAG a s Coursewarem. Studenti tam najdou svůj rozvrh, přihlašují se na zkoušky, vidí známky a také tam mohou dohledat základní informace ke všem předmětům na ZČU
 3. V rámci ZČU jsem pracoval na několika projektech (sémantický web v EEG / ERP portálu, OEN ontologie, vývojová koordinační porucha u dětí, kontrola pozornosti řidiče, analýza EEG u myší, asistenční systém řízený mozkovými vlnami pro osoby se sníženou pohyblivostí, BodyInNumbers)
 4. Zápis a předzápis; Studenti 1. ročníku; Státní závěrečné zkoušky; Kvalifikační práce; Grantové soutěže; Zahraniční stáže; Doktorské studium; Formuláře; Courseware (předměty) » Portál ZČU (studium) » Univerzitní knihovna » Studijní oddělení; Místa na školách; Zahraniční studenti; Pro vás a vaše dět

Předzápis na akademický rok 2019/20 na ZČU Veškeré informace o průběhu předzápisu získáte na adrese predzapis.zcu.cz. Prohlížení IS/STAG - stag-predzapis. Zašedlé neprokliknutelné položky jsou přístupné jen přihlášenému uživateli a případně i jen osobám s právem na dané informace

Webová prezentace - Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ZČU. Informace pro nově přijat Předzápis. V rámci předzápisu každoročně vybíráte, jaké předměty budete v příštím roce studovat. Výběr provádíte v souladu se svým studijním plánem. Podrobný návod najdete na stránkách Fakulty filozofické

ZČU organizováno v jednotném celouniverzitním prostředí, charakterizovaném těmito (předzápis), při němž si student volí v termínech stanovených prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost (dále jen PR-P) a v souladu s Harmonogramem . Portál ZČU | Centrální stránka pro správu vašeho studia. V sekci Moje studium naleznete rozvrh, zápis na zkouškové termíny, známky ze zkoušek, prostředí pro odevzdávání odborných prací, předzápis předmětů pro následující ročníky a především informace o průběhu studia včetně stipendijního systému. portal.zcu.c První ročník navazujícího studia: Oborový projekt: vypracování vědeckého či výzkumného projektu; termín výběru tématu ve spolupráci s vedoucím a odevzdání žádosti o zápis předmět je dán rozhodnutím vedoucího katedry (typicky první týden v září). Podrobné instrukce na Courseware: OPSWI pro studenty oboru SWI, OPIPS pro studenty oboru IPS a OPPG pro studenty.

Průvodce studiem - zcu

Předzápis pro účastníky CŽV upravuje Pokyn č. 3DP/2019 děkanky Fakulty ekonomické ZČU ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9PRAV > O předmětu Vzhledem k dlouhotrvající nečinnosti došlo k odpojení uživatele z portálu Webové stránky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Přijímací řízení 2021/2022. Opatření děkanky č. 11/2020, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/202 Najděte na portálu ZČU Váš studijní program a obor a zjistěte z jakých povinně volitelných předmětů (typ B) si můžete vybrat. Vyhledejte jaký je jídelníček menzy Bory na dnešní den. Vyhledejte jaká skripta jsou aktuálně nabízena na burze 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Sport na ZČU Den otevřených dveří Přijďte nás navštívit, získáte tak více informací o aktuálně otevíraných studijních oborech, prohlédnete si prostředí, ve kterém probíhá výuka, můžete diskutovat s odbornými asistenty i se studenty

Portál ZČU - Vítejt

Martina Neumanová, K MA , FAV - ZČU Ing. Kateřina Vokáčová, K MA, FAV - ZČU Tento projekt byl financován z Fondu pro rozvoj vysokých škol. Obsah prezentace Uznání předmětů. Podat žádost o uznání předmětů je dle studijního řádu povinné Koordinátoři FEL ZČU, Plzeň. 737 To se mi líbí. Oficiální Facebooková stránka KOO FEL ZČU Přihlášku a další náležitosti doručí osobně nebo zašle na stanovenou adresu (ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň) ve stanovené lhůtě a dostaví se k přijímacímu řízení. Termíny přijímacího řízení jsou obvykle v červnu (přihlášku je nutno podat před koncem května) a v. UJEP - Tvoříme příležitosti tam, kde nechybí nadšení. 10 000 studentů na 1 000 000 příležitost

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Štefánikova 5670 760 01 Zlín e-mail: dekanat@fhs.utb.cz web: www.fhs.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Bankovní spojení: 27-1925270277/010 V knihovně jsou k dipozici i elektronické zdroje, tedy knihy, které je možné prohlížet/stáhnout ve formátu PDF. Pokud chcete elektronické zdroje prohlížet z pohodlí domova, je třeba nainstalovat a spustit na vlastním počítači VPN (virtuální přihlášení do sítě ZČU). Jak na to poradí opět Support ZČU Předběžný zápis studentů (dále jen předzápis) na akademiclcý rok 201812019 končí dnem 31. 8. 2018 včetně, organizace předběžného zápisu se řídí pokynem prorektora č. 5P/2018. Povinnost účastnit se předzápisu a provést registraci předmětů do 3 1. 8. 2018 se !ýká všec Shrnu-li to, je důležité říci, že všechny tři nastíněné způsoby předzápisu jsou legální a v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU. To je jedna část. Předzápis ale zcela neřeší právo studenta zvolit si vyučujícího, jak je zaručeno zákonem o vysokých školách a zachyceno i ve Studijním a zkušebním.

Otevření knihovny. Vážení čtenáři, v souladu s nařízením vlády ČR a 3. stupněm protiepidemického systému (PES) a s omezením počtu osob - 1 osoba na 15 m2 (včetně personálu) - je od čtvrtka 3. prosince 2020 otevřena Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v režimu: Hlavní budova, Smetanovy sady 2 po-pá 8:00-19:00 výdej a vracení knih registrace čtenářů. Správně vidíme jen srdcem - Já to dokážu - jatodokazu. Správně vidíme jen srdcem; co je opravdu důležité, je očím neviditelné. Antoine De Saint-Exupery Nejvíce dáme na své srdce, řídíme se city a srdečním vzplanutím, zatímco bychom měli pořádně otevřít oči

Výpočetní prostředí ZČU IS/STAG Informační systém studijní agendy IS/STAG představuje aplikaci, která zabezpečuje veškeré evidence týkající se uchazeče od podání přihlášky až po vystavení závěrečných dokumentů absolventa včetně matriky studentů, VKP (vysokoškolské kvalifikační práce) a SHK (studentské. Od roku 2005 rovněž pedagogicky působí na Právnické fakultě ZČU v Plzni, kde mimo jiné vyučuje předměty Simulovaný proces a Soudní praxe, jejichž vznik inicioval spolu s JUDr. Kristýnou Spurnou. Hovoří plynně anglicky a německy

Západočeská univerzita v Plzn

Poprvé se IS/STAG použil v roce 1993 na ZČU. V současnosti je na ZČU provozována v rutinním provozu již třetí vývojová verze tohoto systému. IS/STAG je celouniverzitní systém určený pro administraci studia nikoliv pro podporu studia. IS/STAG eviduje jak kreditní, tak i nekreditní systém studia Kroužkový předzápis LS 2014/15 Str. 6/6 Příloha č. 2 Chyby CHYBY IS STAG v modulu předzápis Pokud se některá z následujících chyb objeví v oficiálním termínu předzápisu, ihned nám to, prosím, oznamte! Provádění této operace je časově omezeno a v současné době není povoleno. Předzápis ještě nemáte povolen

zcu.cz - Naší vizí je Váš úspěch

Průvodce prvákapoZČU 2015 e c d o Prův U Č Z o p a k á v r p 5 1 0 2 Milé studentky, milí studenti, těší mě, že jste si po několik následujících let zvolili jako svého společníka Západočeskou univerzitu v Plzni

 • Hrad buchlov.
 • Billa slogan.
 • Opera.
 • Zateplení bez hmoždinek.
 • Sony xperia m1.
 • Stolova deska.
 • Habr ve stínu.
 • Basic šaty.
 • Jak vzrusit muze diskuze.
 • Nový jízdní řád čd 2019 pdf.
 • Nalejvaj se pupence.
 • Zneužití státní vlajky.
 • Pronajem opel adam r2.
 • Časování španělských sloves minulý čas.
 • Mikina alfa romeo.
 • Nejrychlejší závodní auto.
 • Regaly net.
 • Formy autizmu.
 • Divoke stene.
 • Způsoby otevírání oken.
 • Výměna dřevěných zárubní.
 • Havarijní pojištění čsob.
 • Nepečené dezerty z tvarohu.
 • Horns csfd.
 • Xbox 360 live free.
 • Sušenkový nepečený dort.
 • Nahrávání obrazovky.
 • Ořechové řezy s marmeládou.
 • Wow destruction warlock rotation.
 • Feng shui projekt domu.
 • Skupina metallica.
 • Rozmnožovací soustava 5. ročník test.
 • Rady nebo radi.
 • Záškuby u srdce.
 • 1.9 tdi 77kw vačka.
 • Cv 5 yorktown.
 • Kolmé vektory.
 • Bolest pihy.
 • Luke evans family.
 • Tondach hranice.
 • Krajta mřížkovaná.