Home

Výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře cena

Výpis ze zdravotní karty - cena? - Diskuze - eMimino

800 Kč + cena laboratoře . V případě, že není pacient registrován u žádného praktického lékaře v našem zařízení online24, je třeba donést výpis z lékařské dokumentace od svého praktického lékaře. *Studenti, kteří přinesou potvrzení o studiu, mají 50% slevu na vydání posudk Výpis nemá platnost. Je to přece výpis toho, co se stalo, takže to platí pořád. Jiná věc je, jestli máš ten výpis někomu předložit. To pak nemůže platit pořád, protože po jisté době se zdravotní dokumentace změní, když probíhá léčba. A to by ti měl říct ten, kdo ten výpis požaduje. Upravil/a: nyjon Důležitým podkladem k jeho vyhotovení je výpis ze zdravotnické dokumentace praktického (registrujícího) lékaře zaměstnance. Pokud by se jednalo o zahraničního pracovníka, i zde by měl lékař vycházet z tohoto výpisu, který bude doplněn úředně ověřeným překladem do českého jazyka Po provedení vstupní prohlídky vydá poskytovatel pracovnělékařských služeb posudek o zdravotní způsobilosti. Pro posouzení zdravotního stavu může být nezbytné vyšetření u dalších specializovaných lékařů. Po uchazečích bývá požadován i výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře Nově zvolenému lékaři je stávající lékař povinen předat všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče. Při změně lékaře či zdravotnického zařízení obecně ovšem nelze požadovat předání celé dosavadní dokumentace, ale pouze všech informací, které bude nový lékař.

VZP-82 - Výpis ze zdravotní dokumentace. PDF [59 kB] VZP-83 - Protokol o předání pacienta. PDF [62 kB] VZP-85 - Hlášení o zastupování lékaře. PDF [103 kB] VZP-90 - Seznam nositelů výkonů. Cena za pořízení výpisu nebo kopie se hradí v ordinaci v hotovosti. V případě, že je žádost vyřízena poštou, platí žadatel také poštovné. 8) Pokud nebude dohodnuta jiná lhůta, budou výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace pořízeny do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby

cena; administrativní výkon na žádost pacienta (10 min.) 190 Kč : výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta (20 min.) 380 Kč : výpis úrazové pojistky (20 min.) 380 Kč : přihláška ke studiu: 190 Kč : vystavení duplikátu zdravotního dokladu: 190 Kč : zpráva pro policii, soudy apod. (20 min.) 380 K Protože výpis ze zdravotní dokumentace není hrazen zdravotními pojišťovnami, je třeba za výpis zaplatit. V případě, že je výpisu třeba pro zařazení do evidence závodního (smluvního) lékaře, hradí náklady na pořízení výpisu zaměstnavatel a nemůže ho od zaměstnance požadovat (ani v hotovosti, ani srážkou ze mzdy) V praxi se tedy i při přeregistraci pořídí výpis ze zdravotní dokumentace, který se doplní kopiemi potřebných lékařských zpráv (např. od odborných lékařů) a dalšími informacemi. Tento výpis bývá podrobnější než výpis pro závodní prohlídku - poskytování komplexní zdravotní péče u praktického lékaře je.

Zdravotní karta je fyzicky majetkem minulého lékaře a nikomu tuto kartu nesmí předávat.Takže manžel nebo nový lékař požádá o výpis ze zdravotní dokumentace. Lékaři to neradi dělají, je to hodně práce, ale je to jejich povinnost.Není třeba ničím hrozit, ale dejte najevo, že znáte svá práva Zavedenou praxí při změně registrujícího praktického lékaře anebo při přechodu pacienta od praktického lékaře pro děti a dorost k praktickému lékaři pro dospělé je, že stávající lékař předá originál zdravotnické dokumentace prostřednictvím pacienta nově zvolenému lékaři Pokud byste se chtěli vyhnout platbě za výpis ze zdravotní dokumentace, který mnozí lékaři požadují, pokud například odcházíte k lékaři jinému, též si kartu můžete ofotit, ale: Moc si neumím představit, že bych například přeposlal zaměstnavateli, resp. lékaři při přijímací prohlídce do zaměstnání pár. Žádost o výpis nebo kopii ze zdravotnické dokumentace musí obsahovat: jméno a příjmení pacienta, datum narození pacienta, adresa místa trvalého pobytu pacienta, název dosavadního poskytovatele zdravotních služeb, rozsah výpisu nebo kopie ze zdravotnické dokumentace. Žádost o výpis nebo kopii ze zdravotnické dokumentace V České republice ale neplatí povinnost být registrován u praktického lékaře, který by pak vydal výpis. Navíc naše společnost zaměstnává cizince, a v případě, kdy oni ve své zemi neplatí zdravotní pojištění, tak nemají lékaře ani tam. V rámci novely vyhlášky č. 79/2013 Sb. byl přidán do § 7 odst. 2 písm

Ordinace praktického lékaře. Benátky nad Jizerou. Telefon +420 734 110 754 . Adresa. 17. listopadu 565, 294 71 Benátky nad Jizerou Výpis ze zdravotní dokumentace na počkání: 300 Kč: Kopie zdravotní dokumentace: 200 Kč: plus cena za 1 stranu kopie: 3 Kč. Výpis z dokumentace praktického lékaře pro závodního lékaře není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Pokud lékař závodní preventivní péče požaduje od registrujícího praktického lékaře jako nezbytnou součást závodní preventivní péče podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace, jedná se o péči. Výpis ze ZD je NEJAKTUÁLNĚJŠÍM ZDROJEM ZDRAVOTNÍCH INFORMACÍ o posuzované osobě a pro lékaře zásadním podkladem pro vydání lékařského posudku. 2. Výpis ze ZD lze nahradit potvrzením o tom, že nebyla od posledního vydání výpisu ze ZD zjištěna změna zdravotního stavu, tzv

jak je to s výpisem z karty? - VZP Č

 1. Předoperační vyšetření - cena pro vyšetření před zákrokem, který není hrazen z českého veřejného zdravotního pojištění. u neregistrových nutný výpis ze zdravotní dokumentace: Potvrzení pro řidičský průkaz: Eduard Benc - Ordinace praktického lékaře Loučovice, Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou
 2. Zdravotní stav pro účely posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnělékařských prohlídkách se hodnotí nejen na základě výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření, ale také mj. na základě údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím praktickým lékařem
 3. Výpis ze zdravotní dokumentace (například pro závodního lékaře): 250 KčVystavení duplikátu PN, propustky, zdravotní dokumentace - dle rozsahu: 100-150 KčPozvánka do ordinace, pokud se pacient nedostaví například v pracovní neschopnosti: 50 KčPotvrzení Svářečského průkazu či jiné profesní dokumentace: 300 K
 4. ulostí, stále ale musíme občas při návštěvě ordinace sáhnout do peněženky. Platí se například za výpis ze zdravotní dokumentace, vstupní prohlídku do zaměstnání nebo potvrzení přihlášky na střední školu. Pacienti ale mají v poplatcích stále chaos
 5. Toto zákonné ustanovení určuje, že lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává poskytovatel na základě zhodnocení nejen výsledků lékařské prohlídky, ale právě také výpisu ze zdravotnické dokumentace od registrujícího poskytovatele - praktického lékaře. Je nutně vycházet ze zásady, že náklady na.

Výpis ze zdravotní dokumentace cena - Poradte

 1. V případě, ľe je zaměstnanec povinen absolvovat lékařskou preventivní prohlídku u lékaře pracovnělékařských sluľeb, musí si zaměstnanec přinést od svého praktického lékaře výpis ze zdravotnické dokumentace. Zaměstnanci nám předkládají tento výpis k úhradě, my to zatím odmítáme
 2. K této lékařské prohlídce si každý žák do 1.9. 2019 zajistí výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Náklady na vyhotovení výpisu vám budou proplaceny školou po předložení potvrzení o zaplacení nákladů
 3. Výpis ze zdravotní dokumentace uchazeče o zaměstnání*, zaměstnance* praktického lékaře. Tento výpis je požadován na základě Vyhlášky č. 385/2006 Sb., § 2, odst. e) o zdravotní dokumentaci v platném znění.
 4. Potřebuji výpis ze zdravotní dokumentace kvůli práci. Nemám praktického lékaře pro dospělé avšak brzy se budu jednoho registrovat. Sestřička mi řekla, že výpis vyplnit po registraci a vstupní prohlídce nemohou, protože prozatím nebudou mít moji kartu
 5. výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře-3x formulář vydaný zaměstnavatelem; ranní moč; zaměstnanci pracující v riziku se týden předem dostaví na odběry krve s formulářem vydaným zaměstnavatele
 6. Lékařům poskytujeme širokou škálu služeb od aplikací pro správu dokumentů a přenosu obrazu z čekárny pomocí WiFi kamery až po online objednávání pacientů Orfeo.Mějte svého lékaře k dispozici tehdy, kdy ho potřebujete a pečujte o své zdraví. Jste na správném místě
 7. Výpis ze zdravotní dokumentace Hledám praktického lékaře pro dospělé Lékařům poskytujeme širokou škálu služeb od aplikací pro správu dokumentů a přenosu obrazu z čekárny pomocí WiFi kamery až po online objednávání pacientů Orfeo.Mějte svého lékaře k dispozici tehdy, kdy ho potřebujete a pečujte o své.

Online objednávka - Výpis ze zdravotní dokumentace . zdravotní dokumentace. aktualizováno 31.10. elektronický výpis. Úplatných lékařů přibývá a zdravotní pojišťovny apelují na pacienty, aby jim s odhalování pojistných podvodů pomohli. Jde to jednoduše - stačí nahlédnout výpis ze zdravotní dokumentace dle rozsahu: 100,- až 300,-EKG vyšetření na vlastní žádost nebp před placeným chirurgickým zákrokem: 100,-očkování nehrazené ze zdravotního pojištění - aplikace + cena za očkovací látku - aktuálně nejnižší cenu od distributora: 150,- aplikace injekcí nehrazených ze zdravotního. Platný ceník od 9.9.2019: Částka: Výpis ze zdravotní dokumentace: 200 Kč: Sepsání úrazové pojistky: 300 Kč: Vyšetření před zahájením autoškoly: 400 Kč: Řidičský průkaz důchodci: 200 Kč: Zbrojní průkaz: 800 Kč: Zbrojní průkaz - prodloužení: 500 Kč: Řidičský průkaz pro vozy nad 7.5 tun: 500 Kč: Zdravotní. Poradna - vlastník výpisu ze zdrav.dokumentace Po absolvování vstupní prohlídky do zaměstnání mi sestry smluvního lékaře firmy odmítly vrátit originál mého výpisu ze zdravotní dokumentace, který jsem si musel doslova koupit od svého praktického lékaře

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost: 250,00 Kč: Posudek o zdravotním stavu k přihlášce na dětský tábor, sportovní a ozdravnou akci pořádané školou, plavecký a lyžařský výcvik v rámci školní výuky vystavený v rámci preventivní prohlídky - 150 Kč. vystavený mimo rámec preventivní prohlídky - 400 K Při změně praktického lékaře se vydává pouze výpis ze zdravotní dokumentace. Celá dokumentace je majetkem lékaře a ten je POVINEN ji archivovat, a to v papírové podobě. Nepovinně souběžně i v elektronické podobě, tj. v počítači

Ceník lékařských zákroků - On-line24

3. Mimořádná prohlídka. Mimořádná zdravotní prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance tehdy, je-li důvodný předpoklad, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo dojde-li ke zvýšení míry rizika Na žádost závodního lékaře jsem si nechal vypracovat výpis ze zdravotní dokumentace potřebný k následné mimořádné-periodické zdravotní prohlídce od svého praktického lékaře, za který jsem zaplatil oproti potvrzení v hotovosti 300,-Kč. Zaměstnavatel mi sdělil, že ona částka 300,-Kč mi bude dána do výplaty a. od 600 Kč do 1 000 Kč Vyplnění formuláře pro pojišťovnu: od 200 Kč do 300 Kč: CENÍK vybraných placených služeb v ordinaci PRAKTICKÉHO LÉKAŘE pro dospělé 2020. Ceny zahrnují aktuálně platnou DPH. Název Cena; Výpis ze zdravotní dokumentace: 200 Kč.

druh práce. Tento lékař smí výpis použít pouze k tomuto posudku a nesmí z dokumentace nic sdělovat nikomu dalšímu (ani zaměstnavateli). ___ Pokud tedy po Vás zaměstnavatel požaduje výpis ze zdravotnické dokumentace od Vašeho registrujícího praktického lékaře, NEJSTE POVINEN jej předložit Hradí ipořízení výpisu ze zdravotní dokumentace, pokud je kprohlídce vyžadován. Částku za pořízení výpisu, který si od svého praktického lékaře vyžádáte na pokyn zaměstnavatele pro účely provedení pracovnělékařské prohlídky, vám tady má proplatit Od 65 let věku a u vyjmenovaných nemocí hradí očkování zdravotní pojišťovna, pro ostatní je cena cca 1 500,- Kč. Klíšťová encefalitida Používáme vakcínu FSME Immun. Základní schéma očkování je 1. dávka, 2. dávka za 1 měsíc od podání 1. dávky a 3. dávka do 1 roku od podání 2. dávky JUDr. Anna Janáková. Nahoru Účel výpisu ze zdravotnické dokumentace. Výpis ze zdravotnické dokumentace je jedním z podkladů pro zhodnocení zdravotní způsobilosti k práci posuzované osoby v případě, kdy posuzovaná osoba není u posuzujícího lékaře (oboru všeobecné praktické lékařství) zároveň registrována Výpis ze zdravotní dokumentace Pokud tedy po vás zaměstnavatel požaduje výpis ze zdravotnické dokumentace od vašeho registrujícího praktického lékaře, máte povinnost jej předložit. Ovšem nikoli zaměstnavateli, ale příslušnému lékaři, který pro něj provádí pracovnělékařské prohlídky..

Kolik měsíců trvá platnost výpisu ze zdravotní dokumentace

 1. istrativní prac.), vyšetření ke zdravotní způsobilosti ( práce ve výškách, svářeči, ) 300 Kč: výpis ze zdravotní dokumentace: 200 Kč: výpis z dokumentace pro závodního lékaře
 2. Zdravotnická dokumentace je významnou součástí medicínské praxe praktického lékaře. Vedení záznamů je součástí poskytované preventivní, diagnostické a léčebné péče, přičemž také úzce souvisí s problémy lékařské etiky. Z forenzního hlediska představuje zdravotnická dokumentace podklady k odborné
 3. Výpis ze zdravotní dokumentace: 200 Kč: Oznámení pojistné události z úrazového pojištění: 300 Kč: Hodnocení bolestného: 300 Kč: Hodnocení trvalých následků: 400 Kč: Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění (cena bez očkovací látky) 150 K

Pracovnělékařské prohlídky a jejich úhrada - Podnikatel

K potvrzení o zdravotní způsobilosti (výkonnostní a vrcholoví sportovci) je nutné předložit výpis ze zdravotnické dokumentace od praktického lékaře (pouze sportovci do 18 let), požadavek je dán legislativou. 2. Jaký typ prohlídky potřebuji k potvrzení pro zdravotní způsobilost ke sportu Pracovně lékařská péče - prohlídky do zaměstnání (vstupní, periodické, výstupní a mimořádné prohlídky na žádost zaměstnavatele) Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta nebo zaměstnavatele Vyšetření žadatele o řidičský průkaz - nový, rozšíření nebo držitelé ŘP nad 65let Vyšetření žadatele k držení zbrojního průkazu Vyšetření. - výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře, ti který tak učinili loni stačí dodat změny oproti výpisu (aktualizace) - všichni budou nasnídaní !!! Je možnost přiobjednat si i komplexní měření: 13/14 stránkový výstup s podrobnou analýzu a popisem: zahrnuje vzorový jídelníček z naměřených hodnot, křivku. To, ľe nemáte ľádné zdravotní problémy, nevadí. Vy, stejně lékaři pracovnělékařské péče musíte přinést výpis ze zdravotní dokumentace od Vaąeho praktického lékaře a ten Vám to potvrdí

Zmatky kolem nové úhrady za vstupní lékařskou prohlídku

Výpis ze zdravotní dokumentace od obvodního lékaře - 200 - 500 Kč, lékař jej obvykle nevystavuje na počkání a navíc není vyžadován vždy. Formulář zdravotního posudku od zaměstnavatele* Kartičku pojištěnce; Očkovací průkaz (pokud máte MUDr.Jurčíčková má specializaci všeobecné lékařství s praxí od r.1990.Smlouvy se zdravotními pojišťovnami: VZP -111,OZP -207,ZP MVČR -211,VOZP- 201,ČPZP-205 ordinace praktického lékaře, Výpis ze zdravotní dokumentace 300 Kč. MUDr. David Palatka Žižkova 368 Vysoké Mýto, 566 01 465 420 345 davidpalatka@gmail.co

Předání zdravotnické dokumentace při změně lékaře

Povinnosti vedení zdravotnické dokumentace konkretizuje vyhláška č. 98/2012 Sb., která ve své příloze č. 3 stanovuje, že zdravotnická dokumentace o zdravotní péči poskytované registrovaným poskytovatelem v oblasti všeobecného praktického lékařství se uchovává 10 let od změny registrujícího poskytovatele Chtěl bych se zeptat, jestli nějak lze dostat svou zdravotní kartu pacienta od praktického lékaře, od kterého jsem odešel k jinému. Nechce mu ji poslat, poslala jen VÝPIS ze zdravotní karty, kde skoro nic není. Mám tam záznamy z dětství o problémech s páteří, se kterou mám teď problém, a které mohou být důležité Výpis ze zdravotnické dokumentace od praktického lékaře uchazeče o zaměstnání (v případě vstupní lékařské prohlídky) nebo zaměstnance samotného (v případě periodické a mimořádné prohlídky) má bezesporu zásadní význam

Tiskopisy - VZP Č

Posudek o zdravotní způsobilosti pro sportovní účely: 300,-Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu: 100,-Předoperační vyšetření před zákroky nehrazenými ze zdravotního pojištění: 600,- Administrativní úkony: Výpis ze zdravotnické dokumentace: 250,-Výpis ze zdravotnické dokumentace na počkání : 500, V případě, že potřebujete výpis ze zdravotní dokumentace k absolvování prohlídky do zaměstnání, nemusíte si vysedět frontu v čekárně, ale stačí si zavolat sestřičce s daným požadavkem, nebo napsat email na ordinacedvur@seznam.cz a my vám výpis většinou do dvou pracovních dní připravíme

Poučení o zdravotní dokumentaci klientů MOJE AMBULANCE

• pokud nejste registrováni u nás, pak doložte výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho registrujícího praktického lékaře - v čitelné v podobě, v českém jazyce či latině, který nebude starší více jak jeden měsíc • vzorek moči - v případě vyšetření v odpoledních hodinách, ne starší jak dvě hodin Závodní preventivní péči poskytujeme v ordinaci na základě uzavřené smlouvy se zaměstnavatelem. Každý zaměstnavatel / fyzické i právnické osoby / má zákonnou povinnost zajistit pro své zaměstnance lékařské pracoviště závodní preventivní péče - praktického lékaře ( § 40 zákona č.20/1966 Sb.,O péči o zdraví lidu, v platném znění)

Prostudováním dokumentace eventuálně odborného nálezu. Obsah a rozsah výkonu: Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost ZP. Dodatečného nebo zpětného vystavení PN, nebo vystavení PN na doporučení specialisty. Vystavení žádosti o podporu při ošetřování člena rodiny Na prohlídku : ranní moč, vyplněný zdravotní dotazník (bude rozdán od vedoucího týmu a každý hráč ho donese na test), výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře, sportovní oblečení + obuv, ručník, nebýt na lačno. Adresa : Partyzánská 7, Praha - Holešovic Mezi Vaše práva patří požadovat výpis z dokumentace. Lékař je povinen Vám ho vydat a ze zákona je stanovena lhůta 30 dní pro jeho vyhotovení. V případě změny očního lékaře je dle zákona pacient povinen donést výpis z dokumentace. Rádi Vám tento výpis z dokumentace vyhotovíme, stejně tak ho po Vás budeme vyžadovat Výpis ze zdravotní dokumentace: 350 Kč: Vyšetření k vystavení zdravotního průkazu: 300 Kč: Vyšetření pro žadatele o zbrojní průkaz: 700 Kč: INR a CRP vyšetření nehrazené zdravotní pojišťovnou - samoplátce: 400 Kč: EKG vyšetření + popis - na vlastní žádost: 400 Kč: Vyšetření nebo výpis k rekondičnímu.

Výpis z karty pro závodního lékaře - Ordinace

Toto zákonné ustanovení určuje, ľe lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává poskytovatel na základě zhodnocení nejen výsledků lékařské prohlídky, ale právě také výpisu ze zdravotnické dokumentace od registrujícího poskytovatele - praktického lékaře Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Právě jsem si sehnala brigádu (DPČ). Společnost mi dala žádost o výpis ze zdravotní dokumentace pro mého praktického lékaře a následně jsem absolvovala prohlídku u jejich závodního lékaře. Za každé jsem platila 200 Kč. Mám nárok na proplacení od zaměstnavatele, když mají ve smlouvě uvedeno: Obě strany se dohodly, že veškeré. Re: Pracovnělékařské prohlídky a úhrada Ano, musíte doložit výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře. Náklady na vstupní prohlídku nese zaměstnavvatel, pokud se nedohodl se zaměstnancem jinak, může být i ústní formou Hradí i pořízení výpisu ze zdravotní dokumentace, pokud je k prohlídce vyžadován. Částku za pořízení výpisu, který si od svého praktického lékaře vyžádáte na pokyn zaměstnavatele pro účely provedení pracovně lékařské prohlídky, vám tady má proplatit Ordinace praktického lékaře MUDr. Markéty Kourové a MUDr. Ludmily Adámkové MK Medical s. r. o. Plzeň, kterou jsme převzaly od MUDr. Dagmar Hübschové, poskytuje komplexní služby praktického lékaře pro dospělé - očkování, preventivní prohlídky, vstupní prohlídky, vyšetření a další

Ceník placených služeb - Klinika pracovního a

případě, že zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání je registrován u praktického lékaře Poskytovatele, není výpis ze zdravotnické dokumentace Poskytovatelem vyžadován. 4.3 Objednatel se zavazuje, že do jednoho měsíce od podepsání této smlouvy předá koordinujícímu lékaři Poskytovatele uvedenému v čl. 3, odst. 3.3 Výpis ze zdravotní dokumentace: 300 Kč: Vyplnění posudku pro účely komerčního pojištění: 300 Kč: Aplikace očkovací látky mimo vakcinací hrazených ze ZP: 200 Kč: Pracovně-lékařské vyšetření do zaměstnání: 500 Kč: Vyšetření pro řidičské a zbrojní průkazy: 500 Kč: Potvrzení pro studium, brigády, zdravotní.

- výpis ze své zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře (pouze pacienti neregistrovaní ke zdravotní péči v naší ordinaci) - řidiči sk. C nad 7,5t a sk. D, DE kopii o platném psychologickém vyšetřen VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE pro prac. lékaře. v zákonné lhůtě do 10 prac. dnů 300,- expresně- na počkání + 300,-POTVRZENÍ OMLUVENKY DO ZAMĚSTNÁNÍ ZDARMA. VYSTAVENÍ OMLUVENKY DO ZAMĚSTNÁNÍ 50, Předoperační vyšetření k výkonům nehrazených ZP ( cena laboratorního vyšetření) 800Kč. Výpis lázní - příspěvkových 400Kč - Komplexních 200Kč. Potvrzení pro studium 200Kč. Výpis ze zdravotní dokumentace 250Kč. Nepovinné očkování ( cena aplikace ) 150Kč. Vyhotovení posudku o bolestném 400K Cena: 1500 Kč; Na zdravotní prohlídku si vezměte: doklad totožnosti; brýle nebo čočky- pokud užíváte, je nutné si je k prohlídce přinést. výpis ze zdravotní dokumentace vašeho praktického lékaře není potřeb Zdravotní způsobilost k práci (pouze kategorie 1) 300,- Vyšetření a poučení na zdravotní průkaz: 250,- Lékařské potvrzení pro svářečský průkaz: 150,- Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost - do týdne: 200,- Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost - do druhého dne (platba předem) 400,

Podle vyhlášky č. 114/2013 Sb. lékař posuzující zdravotní způsobilost žijícího dárce tkání nebo orgánů musí údaje uvedené dárcem ověřit podle výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře nebo jiného ošetřujícího lékaře, pokud takový lékař má dárce ve své péči praktického lékaře pro dospělé Odběry krve provádí zdravotní sestra vždy od 8:00 do 12:00 mimo středy. • Příjem pacientů končí 30 minut před skončením ordinační doby. novému registrujícímu lékaři na jeho žádost výpis ze zdravotní dokumentace. Výpis Výkon Cena [Kč] Výpis ze zdravotnické dokumentace pro závodního lékaře: 250: Výpis ze zdravotnické dokumentace pro komerční účely: 400: Lékařská prohlídka pro osobní řidičský průkaz pro osoby starší 70 le

 • Zapojení sporáku 3 fáze.
 • Komiksový obchod.
 • Tričko finisher spartan race.
 • Jak vyrobit dekorace z levandule.
 • Jak formulovat přání.
 • Tři oříšky pro popelku 2017 program.
 • Skladba podlahy v patře.
 • Hrnek menici barvu podle teploty.
 • Csfd nebezpecna znamost.
 • Clubhotel riu karamboa tripadvisor.
 • Tyflopedie oftalmopedie.
 • Pneumonie v těhotenství.
 • Aleppo dnes.
 • Dary na 60.
 • Thriller michael jackson.
 • Eet pro malé živnostníky.
 • Suchá oční víčka.
 • Hummel boty na házenou.
 • Jak poznat kvasinkovou infekci.
 • Aston martin engine.
 • Nemam dluhy recenze.
 • Facebook password sniper verification code.
 • Jak dlouho se leci sepse.
 • Dřevěný zahradní nábytek z masivu polsko.
 • Čírka modrokřídlá.
 • Řadový dům vratislavice nad nisou.
 • Apc decals.
 • Cleaner na nehty drogerie.
 • Minecraft minihry ke stažení.
 • Jak utisit cvrcky.
 • Motyle.
 • Sitotisk literatura.
 • Norovirus infekcnost.
 • Volné stanovisko.
 • Kiwi alergen.
 • Maus.
 • Těžká stařecká demence.
 • Outlook podpis html.
 • Neumělecký text pracovní list.
 • Digitální vodoznak.
 • Osamělá holubice csfd.