Home

Rozmnožovací soustava 5. ročník test

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA. Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU Rozmnožování člověka v číslech - test (49_Pr8_multi) Těhotenství - prezentace (50_Pr8_multi) Rozmnožování, oplodnění - prezentace (51_Pr8_multi) Už vím, co a jak - rozmnožování člověka - test (59_Pr8_multi) Rozmnožovací soustava - doplňovací cvičení (57_Pr8_multi 5. ročník Člověk. 1. zařaď správně člověka. 2 Ochrana zdraví. 3 popis kostry. 4 popis horní končetiny. 5 popis dolní končetiny. 6 popis lebky. 7 popis hrudníku. 8 Hra běhavka OCHRANNÉ KRÉMY. 9 pohybová soustava PL. 10 řídicí soustava, smysly. 11 řídicí soustava orgány + člověk. 12 dýchací soustava PL. 13 Dýchací. Téma: Rozmnožovací soustava Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Přírodověda Ročník: 5. ročník Anotace: Žáci se seznámí s vývojem lidského plodu, s částmi mužského a ženského pohlaví, správně doplňují věty Klíčová slova: vývoj plodu, ženské pohlaví, mužské pohlav

Rozmnožovací soustava Author: Kristýna Krejčí Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Štěpánka Created Date: 8/29/2009 11:37:25 AM Document presentation forma Rozmnožovací soustava: - Pohlavní orgány - Menstruace a ovulace - Těhotenství, porod - Antikoncepce - Vývoj člověk

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA - Luštěnk

 1. Prezentace je zaměřena na výklad i na opakování učiva. Učitel může použít prezentaci v jedné hodině a aktivizační metodu v druhé. Aktivitu je vhodné zařadit při opakování učiva. Žáci si tak ověří, zda znalosti, které získali během výuky, jsou dostatečné. Touto aktivitou učitel rychle zjistí schopnost žáků propojovat získané informace (pomocí tzv.
 2. Pomůcky do vyučování v 5. ročníku základních škol. Lidské tělo a jeho fungování - prezentace rozmnožovací soustava - pracovní list-15) Opakování (2 vyučovací hodiny) - popis vyučovacích hodin-- osnova opakován.
 3. ZÁPISY z vyučovacích hodin 5. ROČNÍK: VLASTIVĚDA - dějepis: VLASTIVĚDA - zeměpis: PŘÍRODOVĚDA: 01. Opakování dějin - letopočty: 01. Praha a její okol
 4. Rozmnožovací soustava zajištuje vznik nového jednice, zabezpečuje existenci biologického druhu a přenos genetických informací. Je tvořena pohlavními žlázami, v nichž se uzrávají pohlavní bunky, a pohlavními cestami. Vývoj rozmnožovacího ústrojí je těsně spjat s vývojem ústrojí močového
 5. test Biologie-Pohlavní soustava . Autor: krt (33vlož. 273vyzk. +7% ø)... vloženo 8.10.2006. Test vyzkoušen 18024 krát, průměrný výsledek je 74.2%. Charakteristickým typem reprodukce pro člověka je..

Rozmnožovací soustava - ZŠ Havlíčkova Moravské

Adresa: Základní škola Kolín II. Kmochova 943 Kolín II 280 02 Kolín 2. Kontakt: Email:info@2zskolin.cz Telefon:321 722 433- kancelář IČ: 4866363 Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka.

test Smyslová soustava . Autor: DevisionCZ (1vlož. 5vyzk. +7% ø)... vloženo 16.9.2015. Test vyzkoušen 2312 krát, průměrný výsledek je 70.2%. Kolik až vůní může člověk vnímat? 100 000. 10 000. 5 000. Jaké 4 základní chutě máme? Sladkost, slanost, kyselost, sladkoslanost Svalová soustava Dýchací soustava Oběhová soustava Trávicí soustava Vylučovací soustava Kožní soustava Smyslová soustava Nervová soustava Rozmnožovací soustava TESTY K VYTISKNUTÍ MATEMATIKA Slovní úlohy - 5. ročník HUDEBNÍ VÝCHOVA TRAMPSKÉ PÍSNĚ Jan a František Nedvědovi Novější písně VLASTIVĚDA 4 Domácí výuka přírodopisu pro 8. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko 5. Ročník. 1. Země ve vesmíru - úvod.doc (82944) 2. HVĚZDY A SOUHVĚZDÍ.docx (39143) 3. STAVBA ZEMĚ, STŘÍDÁNÍ DNE A NOCI.docx (15652) 4. NEROSTY A HORNINY - ÚVOD.docx (15111) 5. RUDY, DRAHÉ KOVY, DRAHOKAMY.docx (68485) ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA.docx (14971) Úvodní stránka; Zápisy ke stažení. Pro 5. ročník . Vážení rodiče, Příští týden si napíšeme test na znalosti o České republice. V dějepisu si shrneme a dokončíme Dobu vlády Marie Terezie a Josefa II. přírodověda. Budeme se věnovat vesmíru, opakovat získané vědomosti

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

5. ročník Člověk www.skolabelkovice.c

 1. 5/15 Jaký živočich loví nejvíce hmyz? krtek; netopýr; ježura; jezevec; 6/15 Co je to mžurka? 3. víčko u ryby; mylá rybička; rozmnožovací soustava ryb; konec ocásku; 7/15 Jaký živočich odhazuje ocas? kobra; krokodýl; ještěrka; užovka; 8/15 S kým symbiozuje rak poustevníček? se sasankou; s kaprem; se žralokem; s.
 2. Rozmnožovací soustava člověka Pohlavní orgány muže Varle v dosp ělosti délka 4-5 cm v kanálcích se tvo ří spermie (denn ě až stovky milion ů). Mají hlavi čku (zde je jádro s genetickou informací) a bi čík, který spermii slouží k pohyb
 3. Rozmnožovací soustava Účelem rozmnožovací soustavy je produkce gamet (pohlavních bun ěk) a pohlavních hormon ů. V pohlavních orgánech ženy navíc dochází k vývoji jedince p řed narozením. Orgány rozmnožovací soustavy se vyvíjejí spole čně s orgány vylu čovací soustavy, proto mohou mít n ěkteré části (nap ř. mo.
 4. Lebka - puzzle (04_Pr8_multi) Typy kostí - třídění (05_Pr8_multi) Kostra člověka - popis (06_Pr8_multi) Kostra končetin - třídění (07_Pr8_multi) Kostra - křížovka (08_Pr8_multi) Opěrná soustava - pracovní list - doc - pdf (04_Pr8_doc) Opěrná soustava - prezentace (47_Pr8_multi) Kostra - páteř - test (09_Pr8_multi) Stavba a růst kostí - test (10_Pr8_multi
 5. Revision Test 3. Unit 4- Time, prepositions of time. present simple, questions, negatives Březen Free time, daily routins, my day - Project. Revision Test 4 Duben. Unit 5 - My room, prepositions of place. there is / there are. rooms and furniture Květen. Revision Test 5. Unit 6 - People, describing people. have got/ has got is/are.
 6. Rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém) je soustava orgánů mnohých živočichů, která slouží k rozmnožování.. Jejím úkolem je zajištění vzniku pohlavních buněk (gamet) a přenosu jejich dědičné informace na potomky, tedy pohlavní rozmnožování.. Zpravidla rozlišujeme samčí (mužskou) a samičí (ženskou) rozmnožovací soustavu

Rozmnožovací soustava Funkce: rozmnožování Přírodověda pro 5. ročník (Nová škola) Inovace spočívá v tom, že pracovní listy umožní zrychlené zápisy z hodin přírodopisu a umožní chybějícím žákům rychleji si doplnit zmeškanou látku Přírodověda 5. ročník. Referáty. Stránka třídy 8. A. Aktuality 2020/2021. Dokumenty ke stažení Anatomie - rozmnožovací soustava. POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE - pohlavní žlázy. Přírodověda pro 5.ročník . Močová soustava Rozmnožovací soustava: Třídíme rostliny - listnaté dřeviny: Nervová soustava Smyslová ústroj. Rozmnožovací soustava - pracovní list 32. pracovní list . Stupeň: Základní 1. stupe. Nervová soustava. Už víme, že: Veškeré dění, které probíhá v lidském těle, řídí nervová soustava. Řidicí centrálou nervové soustavy jsou mozek a mícha. Nervová soustava je nejlépe vyvinutá u člověka. Na rozdíl od ostatních živočichů člověk dokáže myslet, dorozumívat se pomocí řeči a uvědoměle pracovat

Výukový materiá

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_49 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Jméno autora: Ing. Lenka Kubištová Název sady: Zdravotní nauka pro I. a II. ročník oboru Sociální činnost Název práce: Rozmnožovací soustava - pracovní list (křížovka Přírodověda 5. ročník. Test rostliny a živočichové ; Sluneční soustava ; Sluneční soustava 2 Vesmírná tělesa ; Vesmírná tělesa 2 ; Opakování - vesmírná tělesa 1 ; Opakování - vesmírná tělesa 2 ; Botanická zahrada ; Životní prostředí člověka Rozmnožovací soustava.notebook Stáhnout. 715 kB. verze 2 . Rozmnožovací soustava . Přidejte se k Paximu na cestě naší sluneční soustavou, od skalnatých vnitřních planet blízkých Slunci, přes obří planety až k mrazivému okraji, domovu komet ; Share Rozmnožovací soustava 5. ročník ; Výstupný test zo SJL - 5. ročník. 8. Test - oběhová soustava . Žáci prokazují své vědomosti z učiva oběhová soustava v lidském těle. Materiál navazuje na výkladovou část z této oblasti. Formou písemného opakování třídí a upevňují si znalosti. Na posledních dvou snímcích jsou vyhotoveny pracovní listy, které žáci vypracují podle úvodních snímků. 1 5. ročník - Přírodověda: Př. Člověk v přírodě Př: Lidské tělo - dýchací soustava Př: Lidské tělo - kůže Př: Lidské tělo - kostra Př: Lidské tělo - nervová soustava Př: Lidské tělo - oběhová soustava Př: Lidské tělo - rozmnožovací soustava Př: Lidské tělo - srdce Př: Lidské tělo - sval

Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Přírodopis. Tématický okruh: Člověk. Téma: Pohlavní soustava. Anotace: Pracovní list slouží žákům k procvičení a prohloubení daného učiva. Žáci pracují samostatně, případně ve dvojici nebo skupině Přírodověda 5.ročník,oblast Lidské tělo, část Rozmnožovací soustava. Žáci si otázkami k zamyšlení, doplňování slov do textu, křížovkou a podobnými úkoly ujasní základní pojmy týkající se rozmnožování. Součástí prezentace je i video Byl jednou jeden život, část Zrození Do Mš: 2 698 254 + 5 842 366 = 7 145 210 - 3 998 257 = ANGLICKÝ JAZYK - přítomný čas průběhový i v otázce a záporu. učebnice - lekce 21 - str. 57/ lekce21 - vypiš si slovíčka a nauče se je; učebnice 49/3,4 ; pracovní sešit str. 54; PŘÍRODOVĚDA - rozmnožovací soustava. prezentace - projdi s Smyslová soustava. Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ R ajhrad. Smyslová soustava nám prostřednictvím smyslových orgánů umožňuje vnímat podněty z okolního prostředí. DÝCHACÍ SOUSTAVA - . přírodověda 5. ročník gabriela mikulková 2012. dÝchacÍ soustava. nosohltan. dutina nosní ; Pracovní listy pro 5. ročník ZŠ Pohlavní soustava muže zajišťuje tři základní funkce: Jsou párové pohlavní žlázy vejčitého tvaru o velikosti 4 až 5 cm se smíšenou funkcí. Jsou uloženy v Zpravodaj - Liga proti rakovině - ročník 21/1). Graf č. 1 Srovnání incidence karcinomu prostaty s ostatními zeměmi. (Zdroj: Zpravodaj - Liga.

Title: DUM 248 - ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA PL Author: user Created Date: 3/24/2013 5:18:40 PM Keywords ( Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c Rozmnožovací soustava (ppt) Upozornění na autorská práva: Přehledy i prezentace jsou autorským dílem a jsou určeny především pro žáky ZŠ Na Planině. Ostatní návštěvníci stránek je mohou využít využít pro osobní potřebu, pedagogové je mohou použít i pro výuku. Text ani obrázky v žádném případě nelze bez.

 1. Trávicí soustava, ústa, zuby, jícen, tenké střevo, tlusté střevo, žaludek, konečník, vitamíny Druh učebního materiálu Test Druh interaktivity Test Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání - druhý stupeň Typická věková skupina 14 let / 8 . ročník Období tvorby DUM 11 /201
 2. Pohlavní soustava ženy . Pohlavní žlázy = vaječníky. v dutině břišní; smíšená žláza (vylučuje pohlavní buňky a hormony) Pohlavní buňka = vajíčko. mnohem větší než spermie (patří k největším buňkám lidského těla, je viditelné pouhým okem) je nepohyblivé; tvoří se periodicky (menstruace) a je jich méně.
 3. Rozmnožovací soustava_kostra_test. Základní pojmy: Základní pojmy: Oběhová soustava. hodnocení lekce . Šestý - devátý ročník. Jízdní kolo . Poskytnutí pomoci - otravy . Poskytnutí pomoci - léto . Poskytnutí pomoci- zima . Poskytnutí pomoci - celoroční úrazy

Přírodověda 4.-5. ročník. Zde pro Vás máme připraveny soubory v pdf formátu vztahující se k učivu přírodovědy ve 4. a 5. ročníku ZŠ zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona. Keře-prezentace; Kořeny-hudebních-stylů-prezentace; Kosterní-soustava-prezentace; Krevní-oběh-vylučovací-a-nervová-soustava-test

B - TEST - Rozmnožovací soustava Flashcards Quizle

Pohlavní soustava Vyberte správnou odpověď pro všechny otázky. Zobrazit všechny otázky najednou <= => Nadvarle je dlouhé asi 5 cm a je uloženo vpředu nahoře na varleti. ? Sperma je mírně alkalická tekutina obsahující spermie a sekrety nadvarlete, semenných váčků, prostaty a bulvotrubicových žláz.. dýchací soustava - prez oběhová soustava geologické děje semenné rostliny rostlinné orgány - kořen, stonek, list dinosauři květ soustava kožní třídění plodů člověk - orgánové soustavy rozmnožovací soustava oko a ucho dvouděložné rostliny mozek základy ekologie I základy ekologie II vesmír pěvci třídění savců. Řešení 1. Očísluj názvy orgánů dýchací soustavy v pořadí tak, jak jimi při vdechu prochází vzduch: 3 průdušnice 1 dutina nosní 2 hrtan 4 průdušky 6 plícní sklípky 5 průdušinky 2. Popiš části dýchací soustavy Obor vzdělání: Kosmetické služby(69-41-L/01) 3.ročník Název výukového materiálu: Nervový systém - tištěný test znalostí Popis využití: Výukový materiál na zjištění znalostí probraného učiva Čas: 15 - 20min VY_32_INOVACE_ZDRK34060FI Test - Nervová soustava - vypracoval Mgr. František Hudek. Základní pojmy: Součástí testu je i soubor, kde jsou vyznačeny správné odpovědi. Devátý ročník. Opakování 10_ Vnitřní geologické děje . Opakování 11_ Vnější geologické děje . Laboratorní práce č. 1 - vypracoval Mgr. František Hudek.

Přírodověda pro 4. - 5. třídu. Výukové materiály jsou určeny žákům pátého ročníku. Prvních deset z nich je zaměřeno na lidské tělo. Seznamuje žáky s jednotlivými orgánovými soustavami člověka. Druhá polovina učebních materiálů třídí živé organismy podle společných znaků Písemné sčítání Písemné odčítání s pomůckou NOVÉ Písemné odčítání Počítání Pyramidy 4 úrovně Odčítací pyramidy 4 úrovně Pyramidy 5 úrovní Odčítací pyramidy 5 úrovní Trojúhelníky 4 úrovně Trojúhelníky 5 úrovní Trojúhelníky s neposedy 3 úrovně Trojúhelníky s neposedy 4 úrovně Trojúhelníky s podmínkou 3 úrovně Trojúhelníky s podmínkou. Soustava souřadnic - hledání bodu v rovině podle souřadnic (Aj) Soustava souřadnic - určování souřadnic bodu v rovině (Aj) Tabulky - matematické tabulky online + názorně : Tělesa - slož si těleso jeho sítě: Test z matematiky a geometrie: Test z matematiky pro 4. a 5. ročník: Základní geometrické útvary - výklad. Přírodověda 5. ročník. Referáty. Stránka třídy 8. A. Aktuality 2020/2021. Dokumenty ke stažení opěrná (kosterní) soustava Anatomie - pohybová soustava Anatomie - rozmnožovací soustava Anatomie - smyslové orgány Anatomie - tkán. 1. Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky. Pohlavní soustava se zakládá u obou pohlaví stejně. Vývoj varlat i vaječníků začíná indiferentním stádiem, během kterého nelze rozlišit, zda se jedná o mužské, nebo o ženské pohlavní žlázy

(nervová soustava, zrak, rozmnožovací soustava a těhotenství). Test se bude psát: od 11:00 do 11:15!!! 9.D V pátek 6. 11. Budeme psát dlouho přesouvaný opakovací test z látek 20, 26, 27 a 28 (nervová soustava, zrak, rozmnožovací soustava a těhotenství). Test se bude psát: od 10:05 do 10:20!!! 5. Vlastnosti minerál Základní škola- sborovna 553 650 587 Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398 Školní družina: 553 775 425 Jídelna: 553 662 62 VY_32_INOVACE_11.15 5/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem Škola na mír Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube ñ.ročník Týden od ñ. ñ. do í. ñ. î ì î ì Český jazyk Učivo: Opakování a procvičování zájmen -110/5,6,7 Anglický jazyk Učivo: A) Spoj anglická slovíčka s jejich českým překladem. at the weekend domácí úkol get up časopis finnish začínat TV vstávat (ráno) homework spolupráce přes internet put on kabá

Podmínky života na Zemi . rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/podminky_zivota_na_zemi.htm. docs.google.com/presentation/d. kosta.ppt (948,5 kB) kůže.ppt (577,5 kB) nervová soustava.ppt (692 kB) oběhová soustava.ppt (556,5 kB) rozmnožovací soustava.ppt (714,5 kB) svaly.ppt (508 kB) trávicí soustava.ppt (982,5 kB) vylučovací soustava.ppt (758,5 kB Sluneční soustava • Slunce, 8 planet, jejich měsíce, planetky, komety a meteoritická tělesa Slunce • naše nejbližší hvězda • zdroj světla a tepla pro Zemi světlo doletí na Zemi za 8 minut Planety • osm planet: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptu

Rozmnožovací soustava - přírodověda - 5. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. Windows XP Professional PowerPoint Přírodověda - Mgr. Helena Holovská, Ing. Antonín Rükl - Alter Přírodověda - Jiří Matyášek, Věra Štiková - Nová škol DUM 21 - 8. ročník - HORMONÁLNÍ SOUSTAVA.pptx DUM 22 - 8. ročník - HORMONÁLNÍ SOUSTAVA 2.pptx DUM 23 -8. ročník - HS - OPAKOVÁNÍ.pptx DUM 24 - 8. ročník - MUŽSKÁ POHLAVNÍ SOUSTAVA.pptx DUM 25 - 8.ročník - ŽENSKÁ POHLAVNÍ SOUSTAVA.pptx DUM 26 - 6. ročník - PRVOCI 1.pptx DUM 27 - 6. ročník - PRVOCI 2.pptx DUM 28 - 6. Biologie ryb - Pohlavní soustava. 13.7.2017 - Tomáš Lotocki. V pokračování našeho seriálu o biologii ryb nyní zaměříme svoji pozornost na pohlavní soustavu, rozmnožování a vývoj rybího organismu Svalová soustava A. Test ~1 správná odpověď: zakroužkujte písmeno správné odpovědi: 1. Svalové barvivo, které váže kyslík, se nazývá a) hemoglobin b) myozin c) myoglobin 2. Stah svalu, při kterém zůstává délka stejná, ale napětí se zvyšuje, se označuje jako a) izometrick

Ročník 4. Datum vytvoření 13. 1. 2014 Anotace Výklad nové látky Dýchací soustava Prezentace Metodický pokyn prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů auto 5. Části kůže jsou označeny číslicemi 1 až 4. Funkce, které tyto části především zajišťují, jsou uvedeny pod písmeny a) - e). Přiřazením písmen k číslům vytvořte pravdivé odpovědi. 1 d 2 b 3 c,e 4 a 6. Do škáry nezasahují : d) kožní barvivo 7 Třídní stránky 5. B, ZŠ Starý Jičín. 2019 / 2020 ZŠ Starý Jičí číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0158 číslo šablony III/2 Inovac e výuky pomocí ICT předmět/ třída (ročník) Výchova ke zdraví/sekunda pořadové číslo DUM 11 datum 4.12. 2012 název DUM Pohlavní soustava ženy - pracovní list metodická poznámka k využití Pracovní list prověřující znalostí žáků Rozmnožovací soustava XXL (140 x 100 cm) Nástěnný obraz pro výuku přírodopisu a biologie na všech typech škol i k domácímu využití. 5. ročník 2. stupeň ben blug computer media čgs d+h nakladatelství didaktis epava fortuna 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník.

Rozmnožovací soustava - Digitální učební materiály RV

Trávicí soustava- trubicovitá . Rozmnožovací soustava- pohlaví oddělená- u některých jedinců je vývoj přímý, mořští jedinci se vyvíjí přes larvu. podtřída: Rakovci- dělení podle charakteru končetin. 1) desetinožci- rak, humr, krab, langusta a garnát- podle 5 párů nohou. 2) různonožci- různě dlouhé končetin Soustava žláz s vnitřní sekrecí, nebo endokrinní systém (endokrinní = s vnitřním vyměšováním, sekrece = vylučování), je kontrolní systém endokrinních žláz, které vylučují chemické posly zvané hormony, které cirkulují v těle v krevním oběhu na ovlivnění vzdálených orgánů.To nezahrnuje exokrinní žlázy (exokrinní = s vnější sekrecí) jako např NERVOVÁ SOUSTAVA 1. Základní stavební a funkční jednotkou NS je: a) nefron b) neuron c) nerv 2. Při nedostatku kyslíku odumírají mozkové buňky: a) přibližně po 3 - 5 min b) přibližně po 15 min c) přibližně po 1,5 hod 3. Základem procesu učení je: a) narůstání počtu neuronů v mozk

1) Test - Člověk - hormonální a rozmnožovací soustava /najdeš v příloze, až budeš hotov, pošli mi to na mail 2) Člověk a průmysl ( uč. 68- 69, PS) , Člověk a zdroje informací (uč. 70-71, PS) Výtvarná výchova, pracovní činnosti Doporučuji práci se stavebnicí - např. Lego.. Tělesná výchov Aktuální informace pro 1. a 2. ročník od středy 18. listopadu 2020. Učivo: Rozmnožovací soustava, sexualita, antikoncepce Test k ověření výstupů výuky a k přípravě na prověrku ZDE. Test je dobrovolný, sběr výsledků probíhá automaticky Trávicí a vylučovací soustava člověka - test 278 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:04: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_210.doc Zobrazit Stáhnout: Rozmnožovací soustava člověka - test 271 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:04: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_211.doc Zobrazit Stáhnout: Nervová a hormonální soustava člověka. Rating 28.5% Počet řešení 14 Testy, ve kterých je daná otázka použitá, obsahují tématicky podobné otázky. Dané testy můžete celé zkopírovat nebo použít jenom některé otázky. 0 Mozek má 12 párů nervů a mícha 31 :An

- 1 - PŘÍRODOPIS Kroužkovci Ročník 6. 2.7.- 4.7.2012 Autor: Mgr. Margita Havlíková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. stolet Rozmnožovací soustava 5. ročník> 20 vecí, ktoré vám v škole pravdepodobne neukázali - Vedelisteze.sk. Škola nás toho mnohé naučila, no najlepšie sa učí na príkladoch. Pozrite sa na 20 animácii, ktoré vám trošku rozšíria všeobecný prehľa 18_Oběhová_soustava_PL.doc .doc 626,00 kB 0× 19_Rozmnožovací_soustava_etika_dospívání_PL.doc .doc 1,01 MB 0× 2_Ochrana_zdraví.doc .doc 330,00 kB 0× 20_souhrnný_test_člověk.doc .doc 1,66 MB 0× 3_popis_kostry.ppt .pp

Lidské tělo a jeho fungování Pomůcky do vyučování v 5

čtvrtek 7. 5. 2020: PŘÍRODOVĚDA: Rozmnožovací soustava, těhotenství a vývoj plodu - pracuj s učebnicí (str. 64, 65) nebo dostupnou literaturou, doplň si zápis (vytiskni nebo přepiš), podívej se na video o vývoji člověka od početí po narození a popovídej si s rodiči o věcech, které tě v této oblasti zajímají. MATEMATIK Přírodověda pro 5. ročník kostra a kůže; svalová soustava; nervová soustava; cévní soustava; dýchací soustava; vylučovací soustava; trávicí soustava; rozmnožovací soustava K1, K3, K4, K10, K11 VV - různé techniky chápe akt vzniku nového jedince ČJ - sloh - popis zná a umí vyjmenovat jednotlivá vývojov

Luštěnky Zápisy 5

Rozmnožovací soustava :: Lidské těl

Soustava rovnic představuje více rovnic, které řešíme dohromady. V soustavě rovnic obvykle také míváme více proměnných než jednu a snažíme se tak najít takovou kombinaci čísel, které když dosadíme za všechny proměnné, tak všechny rovnice mají smysl. Příkladem soustavy rovnic může být tato soustava EUROGRAPHICS Svalová soustava 1000 dílků . Číslo karty:5549 Rozměr složeného puzzle:48,89 x 67,63 cm Materiál:Papír Rozměry krabice (balení):36 x 26 x 6 cm Přibližná velikost dílku:1,5 - 2,5 cm Počet dílků:1000 Puzzle pro všechny, které zajímá anatomie lidského těla tak prosílám odkaz na online procvičování z přírodopisu 8. ročník. Můžete si zkusit, co zvládnete a taky se seznámit s tím, co jsme nestačili probrat. Vypněné test pošlete do pátku 12.6 do 14. 00. 5. - 29. 5. 2020 Rozmnožovací soustava - učebnice 62 - 63. Tematické plány pro 5. ročník ZŠ Školní rok - 2020/2021 ŠVP - Škola porozumění Český jazyk - Alter, Čítanka - Nová škola Matematika - SPN Přírodověda - SPN Vlastivěda - SPN Informatika Anglický jazyk - Project 1 Tělesná výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Hudební výchova - Nová šk.. 7 (11) NERVOVÁ SOUSTAVA Funkcí NS je především vědomé i nevědomé řízení organismu a zpracování informací ze všech smyslových orgánů. Nervovou soustavu tvoří: Centrální nervová soustava (CNS) - mícha a mozek. Periferní nervstvo (PNS) vystupuje z CNS NEURON - nervová buňka - základní funkční i.

Biologie-Pohlavní soustava - Biologie — testi

 1. Step up test protokol.doc ————— Biologie člověka (3. ročník) Rozmnožovací soustava 31.05.2017 19:27. Materiály pro studenty týkající se rozmnožování člověka Pohlavní soustava člověka.pdf.
 2. 8. ročník . Zprávy. Angličtina - doplňkové materiály pro všechny žáky. doplňkové materiály celý text. Centrální nervová soustava, hormonální řízení celý text
 3. Bi 76 - rozmnožovací soustava - popis aktivity.pdf (499,9 kB) Bi 76 - rozmnožovací soustava.pdf (429,2 kB) Bi 77 - cévní soustava - popis aktivity.pdf (499,1 kB
 4. Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 338 Autor: Mgr. Věra Malcherová Datum: 15.12. 2011 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Biologie člověka Téma: Hormonální soustava
 5. Přírodopis 6. ročník Třída: 6. C a 6. D test. Protože se tak nestalo, počítejte s tím, že se budete psát velmi brzy po návratu do látky = vylučovací a rozmnožovací soustava o látka 23 systém + sys. savců Orientační termín do 20.3
 6. 9. ročník - 3. Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými 4 L 2 = 5.2 + 3.4 = 22 P 2 = 22 L 2 = P 2 4. etapa : zkouška potvrdila správnost kořenů rovnic : x = 2 y = 4 Příklad 4 : Vyřešte soustavu rovnic sčítací nebo odčítací metodou

Přírodověda - 5.ročník - 2. ZŠ Kolí

29. dÝchacÍ soustava.doc (167,5 kb) 30. trÁvicÍ soustava1.doc (1012736) 31. vyluČovacÍ soustava.doc (84,5 kb) 32. kŮŽe.doc (138 kb) 33. nervovÁ soustava - mÍcha.doc (347,5 kb) 34. nervovÁ soustava - mozek.doc (579584) 35. obvodovÁ nervovÁ soustava.doc (178,5 kb) 36. smysly.doc (225,5 kb) 37. ŽlÁzy s vnitŘnÍm vymĚŠovÁnÍm.doc. Přírodopis 9. ročník Denisa Džisov Termíny testů a kontroly portfolií: Opakovací test dýchací soustava 18. 9. Opakovací test oběhová soustava 25. 9.!!! Opakovací test trávicí soustava 4. 12. !!! Kontrola práce v době distanční výuky Informace k hodnocení vaší práce

 • Rickettsie lecba.
 • Ulnární epikondylitida.
 • Připojení klávesnice k televizi lg.
 • Kočičí útulek ústecký kraj.
 • Eet pro malé živnostníky.
 • Bob ross wikipedie.
 • Základní biochemie krve hodnoty.
 • James swallow ghost česky.
 • Levné vysoké květináče.
 • Na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy.
 • Mustang shelby 1968.
 • Ubytování valtice.
 • Studentský intranet upce.
 • Mražené slávky recepty.
 • Asfaltový šindel bobrovka baumax.
 • Fitness obrázky.
 • Eurocity vlak jízdní řád.
 • Modelová voda.
 • Skolne na vysoke skole.
 • Tapetovací lepidlo.
 • Květinářství brno střed.
 • Ples upírů cd.
 • Julie benz rich orosco.
 • Ragů pravopis.
 • Bed of roses youtube.
 • Falesny krb.
 • Závojnatka wikipedia.
 • Gasherbrum i.
 • Hobo webgames.
 • Potlesk mp3.
 • Řasa nori kaufland.
 • Devadesátá léta oblečení.
 • Fb banners size.
 • Muzske pozy.
 • Jak vytvořit účet na xbox 360.
 • St. james park.
 • Multiplayer hry na mobil ios.
 • Sůl do bazénu recenze.
 • Sony digital filter app.
 • Lefaucheux náboje.
 • N'kata del gormo.