Home

List pracovní list

20+ Best Pracovní listy images list, pracovní listy

Pohoda - skladové hospodářství - pracovní list.docx Pohoda - skladové hospodářství - testová úloha.docx Pohoda - daňové přiznání - pracovní list.docx Pohoda - daňové přiznání - testová úloha.docx Pohoda - účetní závěrka - pracovní list.docx Pohoda - účetní závěrka - testová úloha.doc 19_02_Fa_DUM_pracovní list (docx, 50.57 kB) 19_02_Fa_DUM_výuka (ppt, 3.48 MB) Savci - hmyzožravci 19_03_Fa_DUM_pracovní list (docx, 50.03 kB) 19_01_Fa_DUM_výuka (pptx, 3.30 MB) Savci - letouni 19_04_Fa_DUM_pracovní list (docx, 51.76 kB) 19_04_Fa_DUM_výuka (pptx, 3.31 MB) Savci - chudozubí 19_05_Fa_DUM_pracovní list (docx, 49.22 kB Pracovní list 4 Pracovní list 4 je součástí výuky modulu 4 (Masová komunikace a žurnalis-tika) Příručky mediální výchovy. Slouží k aktivnímu zapojení studentů do výuky. Obsahuje tři pracovní aktivity (jedna vyžaduje domácí přípravu) a námět na domácí úkol. Před zahájením pracovních aktivit je vhodné pro Pracovní list slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o slovních druzích - spojkách. Autor: Mgr. Silvie Šilhanová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: poznat a určit slovní druhy další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slov Title: Pracovní list PODNEBNÉ PÁSY _____ Author: tymrakova Last modified by: Helena Jedličková Created Date: 2/21/2005 3:07:00 P

Pracovní list: Vodík 1. V periodické soustav ě prvk ů vyhledej informace o vodíku: protonové číslo: , nukleonové číslo: , po čet. Jan Amos Komenský - pracovní list 1. J. A. Komenský se narodil v ( Čechách, na Moravě, Polsku ). 2. Je nazýván ( Otcem vlasti, Otcem českého národa, Učitelem národů )

Pracovní list - ŽAHAVCI Author: gibiec Last modified by: xy Created Date: 10/19/2009 6:04:00 PM Company: gymnázium Třinec Other titles: Pracovní list - ŽAHAVCI. Pracovní list Author: Jitka Tulachová Last modified by: havlova93@seznam.cz Created Date: 4/7/2020 9:26:00 AM Company: Energon Other titles: Pracovní list Pracovní list. bÁsnickÁ pojmenovÁnÍ 2 - figury - pracovnÍ list pro uČitele List se vytiskne a nastříhá; žáci (dvojice, jednotlivci) přiřazují uvedené příklady v prvním kroku k pojmu s definicí, ve druhém kroku pouze k pojmu

Pracovní list se skládá ze sedmi učebních úloh zaměřených na funkci a význam stonku jako rostlinného orgánu, rozdíl mezi stonkem bylin a dřevin, dále také na typy bylinných stonků a přeměny stonku. Nedílnou součástí pracovního listu jsou autorské fotografie. Z hlediska typu zadání jsou úlohy formulovány heterogenně. . Převažují učební úlohy s otevřenou. Pracovní list: Elektrické vlastnosti látek 1 1. Doplň stavbu atomu: atom 2. Elektrické pole se nachází kolem každého: a) elektrického tělesa b) zelektrovaného tělesa c) elektrovaného tělesa 3. Při vzájemném tření dvou těles z různých látek mohou z povrchových vrstev jednoho tělesa přejít na druhé těleso

E-GEO - soubor pracovních listů do zeměpis

pracovní list - stavba zemského tělesa Author: Eva Created Date: 12/15/2015 8:39:32 PM. Pracovní list - VIRY. 1. Popište stavbu bakteriofága a viru tabákové mozaiky. 2. Z následujících pojmů vyberte ty, které mohou být součástí virů: kapsida, chromozom, nukleová kyselina, bičík, specifické enzymy, ribozomy,. Pracovní listy pro předškoláky k procvičení počítání do 5, s tématikou zvířat z farmy. V tomto pracovním listu si děti zábavnou formou procvičí počítání do 5.Jedná se o pracovní list pro předškolní děti s tématikou zvířátek z farmy

 1. . na tém
 2. Tvarosloví, pravopis - pracovní list Praktická cvičení z tvarosloví, pravopisná cvičení: Prac. list - tvarosloví, pravopis.doc Sokolská.
 3. Pracovní list zaměřený na slovesa. Žáci v něm procvičí určování osoby, čísla a času. Poznají rozdíl mezi určitým a neurčitým tvarem slovesa a mezi jednoduchým a složeným tvarem slovesa
 4. PRACOVNÍ LIST - HORNINY Author: pc Last modified by: pc Created Date: 1/19/2011 4:16:00 PM Other titles: PRACOVNÍ LIST - HORNINY.
 5. Pracovní list je vhodný zejména pro 2. ročník základní školy. Soubor obsahuje dva listy. Na jednom jsou vyobrazené rostliny, na druhém je jejich očíslovaný seznam. Úkolem dětí je nasat správné číslo ke správnému obrázku rostliny

Pracovní listy datakabinet

Pomůcky: obrázek kufru, úryvek z knihy Robinson Crusoe (upraveno pro žáky 1. stupně), papír, psací potřeby, barvy, obrázek běžce - sportovce, příběhy uprchlíků, pracovní list k příběhům, Pětilístek - pracovní list. Klíčová slova: uprchlík, emigrace, domov. Cíle lekce: Žák dokáže definovat pojem uprchlík. Pracovní list č. 1 - Základní tabulka čísel od 1 do 10, zahrnuje číslice a obrázky. Pracovní list č. 2 - Dítě má za úkol spočítat věci v rámečcích a spojit rámečky se správnou číslicí. Pracovní list č. 3 - Dítě má za úkol spočítat věci v rámečcích a zakroužkovat správný počet v řádku pod obrázkem Využijte při návštěvě expozice hotové pracovní listy připravené našimi zaměstnanci, nebo si díky našemu novému on-line systému vytvořte pracovní list sami. Věkové doporučen Pracovní list č. 7. m s a l á m P . a l m i l á o . s a e a í m s . o l l e p a O . s ů l m l e s . E m a Á p ů l . Pracovní list č.8. Sů mi lé po PE Mů . se lů pí Me lo pu. osel, lama, sele, lípa. lísá se, musí, maso, pes, salám, malé, málo. Hned na úvod je třeba zmínit fakt, že pokud se jedná o dlouhodobou práci pro jednoho zaměstnavatele na živnostenský list bez uzavření pracovní smlouvy jde o porušení zákona o zaměstnanosti a úřady mohou podnikatele pokutovat a to i přesto, že lidé, kteří takto pracují s výkonem práce na živnostenský list souhlasí

Autorské řešení PRACOVNÍ LIST - Kost, kostra 1. lebka, obratlů,hrudníkost,žebra,hrudníobratle, horní,dolní 2. 2,3,4,1 3. organické,anorganick imprimis, s. r. o. Tychonova 43/5 160 00 Praha 6 IČ: 25699288 DIČ: CZ25699288 tel.: 737 48 38 48 e-mail: imprimis@imprimis.c Rozvoj průmyslu v českých zemích na konci 19. stol.-pracovní list a test . Dvacátá léta - politický a kulturní vývoj - pracovní list. hodnocení lekce . Velmoci na konci 19. století - pracovní list Title: PRACOVNÍ LIST PRVOCI - řešení Author: Renata Tomášková Last modified by: Renata Tomášková Created Date: 10/30/2006 7:01:00 PM Compan Pracovní list byl vytvořen jako doplnění prezentace W. Shakespeare. Je určen žákům k prohloubení probraného učiva a k procvičení čtenářských dovedností. Obsahuje výňatek z uměleckého a neuměleckého textu a otázky pro práci s nimi. Testové úlohy a cvičení jsou autorsky vytvořeny přímo pro učební materiál.

Učební texty - Střední průmyslová škola Ostrava

Pracovní list č. 2 slouží k rozvoji orientace v textu - v našem případě otvírací doby fitness center. Jde o nesouvislý text - tabulku, ve které jsou údaje zaznamenány. Žáci mají za úkol vyhledat z tabulky potřebné informace a na jejich základě zodpovědět na otázky k textu Přečtěte si o tématu Pracovní list. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Pracovní list, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Pracovní list Pracovní list 5.třída; 1. Znáte své zuby? Pokud ano, jistě pro vás nebude problém poskládat správně obrázek zubu. Pozorně si prohlédni obrázek. Pak jej zamíchej a pokus se ho znovu složit. Klepnutím na kterýkoliv díl jej přemístíš na místo červeně orámovaného políčka Pracovní list: Kationty a anionty 1. Spoj slova ve sloupcích: atom obal iont kladný iont elektron jádro proton neutrální neutron záporný iont kation jádro anion kladný nebo záporný 2. Když atom uvolní nebo přijme jeden či více elektronů, mění se v ion

8. ročník ZŠ Štěpánkovic

Title: PRACOVNÍ LIST - KROUŽKOVCI Author: hana.drabinova Last modified by: hana.drabinova Created Date: 1/29/2009 2:33:00 PM Company: gymnázium Třine Jeden list obsahuje pravdivé věty ve vztahu k pracovnímu listu se zvířátky (žába je nad slonem), druhý list obsahuje nepravdivé věty (slon je nad krávou). Věty rozstříháme a dáme třeba do klobouku. Děti postupně losují a čtou věty, porovnávají s Pracovní list - Písmena Author: Týna Created Date

Spojky - pracovní list - Digitální učební materiály RV

 1. Pracovní list na téma šnek zdarma je pro předškolní a školní děti, které si na něm procvičí grafomotoriku a prostorové vnímání. Nejprve najdou správnou ulitu pro šnečka, pak se pokusí nama lovat spirály a nakonec obtáhnout a vybarvit celého šnečka. Mrkněte i na další naše pracovní listy ke stažení zdarma
 2. Pracovní listy. Kompletní nabídka pracovních listů k výukovým programům ZOO Liberec. Bližší informace k jednotlivým programům najdete v sekci Zoo pro školy. Český les. Autorem výtvarné podoby je Jana Modrá, tisk finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Pracovní list - Český les Jací jsm
 3. Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění
 4. bÁsnickÁ pojmenovÁnÍ 2 - figury - pracovnÍ list pro uČitele List se vytiskne a nastříhá; žáci (dvojice, jednotlivci) přiřazují uvedené příklady v prvním kroku k pojmu s definicí, ve druhém kroku pouze k pojmu
 5. erálních vod těžba hnědého uhlí řeka, pramení v Německu pozůstatký sopečné činnosti Krušné hor
Český jazyk :: dd11trivis

Jan Amos Komenský - pracovní list

 1. Cílem pracovního listu je zopakovat učivo řády ptáků. Očekávaný výstup: rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin Ptáci - opakování.doc SOBOTKOVÁ, Elena. Pracovní list - ptáci. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 25. 01. 2011, [cit. 2013-01-15]. Dostupný.
 2. Pracovní list si pokud možno vytiskněte, popřípadě překreslete do sešitu. Na základě definice funkce zkuste vyřešit alespoň nějaký úkol. Vše budeme dělat při on-line hodině, ale ať máte pracovní list připravený. Ten najdete také v Teams ( Soubory - Výukové materiály)
 3. pracovní list. Lišejníky jsou podvojné organismy. Jejich stélka je tvořena houbovými vlákny a řasami nebo sinicemi. Houby jsou heterotrofní organismy, nejsou schopny samy si vytvářet organické látky potřebné pro růst. Proto si je musí získávat jiným způsobem. Řasy a zelené rostliny jsou schopny fotosyntézy (mohou.
 4. pracovní list. Tato čeleď zahrnuje stromy, keře i byliny velmi rozmanitého vzhledu. Na kořenech mají hlízky se symbiotickými bakteriemi. Listy jsou jednoduché nebo složené, většinou s vytrvalými palisty. Mají charakteristické květy, plodem je lusk nebo struk. Bobovité jsou hospodářsky velmi významnou čeledí, pěstují se.

Ekumenická rada církví a Česká biskuá konference vydala na podzim roku 2019 Pracovní list č. 1 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století. První pracovní list má téma: Na prahu třicetileté války PRACOVNÍ LIST - UŽITÍ CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN V TEXTU 8 1. Doplň jména v závorkách ve správných tvarech Povrch EUROASIE je velmi složitý. Táhne se od ALP až k HIMALÁJI. Nejvyšší horou je MOUNT EVEREST na hranici ČÍNY s NEPÁLEM . Tichomořský pás zahrnuje pohoří ČUKOTKY, KAMČATKY Pracovní list č. 1. Pracovní list č. 2. Pracovní list č. 3. Pracovní list č. 4. 11 . 8 8 o (e) 11 ('013 . Author: Krobot Ivo Created Date: 9/18/2020 8:49:08 AM. Tento pracovní list byl vytvo řen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Sídla Vyzkoušejte se: 1) Vysv ětlete pojmy: a) venkovská sídla rozptýlená, seskupená b) prostorové uspo řádání venkovských sídel: návesní, liniové c) urbanizace, suburbanizace, funkce m ěst d) velkom ěsto, sv ětové velkom ěsto, aglomerac

Stonek: pracovní list Výměna zkušeností Biologie a

Karel Čapek. Válka s Mloky . Výňatek. Umělecký text . DER NORDMOLCH. Nemnoho let po osazení prvních mločích kolonií v Severním a Baltském moři zjistil německý badatel dr. Hans Thüring, že baltský Mlok vykazuje - patrně vlivem prostředí - některé odlišné tělesné vlastnosti; tak prý je o něco světlejší, kráčí vzpřímeněji a jeho lebeční index svědčí. Pracovní list - STAT 01 - Základní pojmy Příklad 1: Napiš alespoň 4 oblasti života, pro které je statistika důležitá. k Příklad 2: Na základě tabulky vpravo uveď příklady použitých znaků Kvantitativní znaky kvalitativní znaky alternativní znak Pracovní list - Ryby 1. Pohyb ryby zajiš ťují krom ě svalové soustavy ploutve. Jak se nazývají? 2. Vypiš, které z ploutví jsou párové a které nepárové Pracovní listy jsou věnovány výše zmíněným deseti tématům, které respektují zkušenosti dětí a současně pomáhají rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. Základní námět má vždy tři situace, které na sebe mohou, ale nemusí navazovat. Čtvrtá situace je určena vlastnímu řešení dítěte na prázdný pracovní list

Vánoční pracovní listy na téma vánoční stromeček | i

Pracovní list - moře Aktivity , Pracovní listy | Někdo byl na dovolené u moře - někdo ne, ale asi není moc dětí, které by neměly rády vodu a zvířátka Pracovní list si můžete stáhnout v níže uvedené příloze. Foto: ukázka z Pracovního listu č. 2 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století Příloha: Pracovní list č. 2 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. stolet Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Poznáš, který krtek se dostane k jablíčku? Víš, že krtek žije v podzemních chodbách a potravu si hledá pomocí sluchu a čichu? Kdybychom si měli takto obstarávat jídlo my, asi bychom se moc neuživili . Tento pracovní list - bludiště je určen zejména pro tří a čtyřleté děti. pracovní list KRTEK Pracovní list je navazujícím materiálem ke stejnojmenné prezentaci. Obsahuje 10 úkolů zaměřených zejména na období dekolonizace v 70. letech - osvobozovací boje a občanské války v portugalských koloniích Angola a Mozambik, severoafrický problematický region Západní Sahara a ugandského diktátora Idi Amin Dada

Pracovní listy pro předškoláky - počítání do 5 - list 2

PRACOVNÍ LIST. OPAKOVÁNÍ - PRAVĚK. Sestav ze slov věty : rozdělit Pravěk na dobu můžeme železnou, kamennou, bronzovou . změnou ve vývoji Důležitou ohně objev byl . člověka. _____ opicím byli předchůdci podobní Nejstarší člověka.. STAVBA SLOVA - pracovní list č.1 1. Doplňte předpony a vhodné podstatné jméno: ____padkový _____ ____kutálené _____ ____pažené _____ ____měrná ____ Pracovní list - Sopky a sopečná činnost - řešení 1) Do mapy zakreslete následující sopky: a. Etna b. Hekla c. Manua Kea d. Fujisan e. Krakatoa f. Ključevskaja g. Colima h. Stromboli 2) Využijte školního atlasu k doplnění informací o sopkách do tabulky Matematika. Pracovní list pro počítání do 6. Porovnávání, počítání, určování počtu Analytická geometrie-A Pracovní list č. 1 Souřadnice bodů, vzdálenost dvou bodů, střed úsečky 1) Sestrojte dané body: a) A B C D > 5 , 4 , 2 , 0.

Pracovní list - České země v revolučním roce 1848 : 5. VY_32_INOVACE_8_42.pdf (510914) VY_32_INOVACE_8/43: Pracovní list - Česká kultura a společenský život : 5. VY_32_INOVACE_8_43.pdf (512377) VY_32_INOVACE_8/44: Pracovní list - Hospodářský rozvoj českých zemí, Pracovní list - Vznik Rakouska - Uherska a život jeho obyvatel. Zdrojový list (pdf) Pracovní list a zadání (xlsx) Hledat na mapě stránek: Poslední aktualizace stránky: 16. října 2012 16:28:59. Optimalizováno pro MS Internet Explorer. Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytváří a fotografiemi zásobuje Ing.. Tag: Pracovní list. 8.11.2017 24.1.2020. Martin na bílém koni - pranostika aneb tématický pracovní list s pieráčky. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. Pokud na svatého Martina napadne sníh vydrží celý měsíc. Jedna z nejznámějších lidových pranostik. Svatý Martin slaví svůj svátek 11.11

Věci kolem nás - test | datakabinet

DUMY.CZ Materiál Poezie - pracovní list

Pracovní list slouží k procvičení a upevnění učiva o válci. Výstup: Žák si osvojí řešení příkladů s využitím povrchu a objemu válce. Klíčová slova: Válec, průměr kružnice, poloměr kružnice, obsah podstavy, obsah pláště, povrch válce, objem válce 22_10_Fi_DUM_pracovní list (doc, 93.00 kB) 22_10_Fi_DUM_pracovní list (xls, 70.50 kB) 22_10_Fi_DUM_výuka (ppt, 5.22 MB) Odívání 22_11_Fi_DUM_pracovní list (doc, 128.00 kB) 22_11_Fi_DUM_pracovní list (xls, 73.00 kB) 22_11_Fi_DUM_výuka (ppt, 1.78 MB) Těhotenství 22_12_Fi_DUM_pracovní list (doc, 94.50 kB) 22_12_Fi_DUM_pracovní list. Pracovní list č. 13 OSTATNÍ KORÝŠI Pracuj s učebnicí na str. 80. Přečti si text o drobných korýších a postupně odpovídej na otázky: 1. Zopakuj si a napiš, co je plankton: _____ 2. Vedle tzv. fytoplanktonu, tvořeného řasami a sinicemi, žije ve vodě také zooplankton Pracovní list: 1. čím se obojživelníci liší od ryb? Porovnej podle uvedených znaků a odpovědi napiš do tabulky: ZNAK RYBY OBOJŽIVELNÍCI pohyb kůže dýchání srdce vývin 2. Doplň v textu chybějící slova

Tvarosloví, pravopis - pracovní list Základní škola

Obyvatelstvo ČR - pracovní list. Hlavní město Praha. Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj. Karlovarský kraj. Kraj Vysočina. Královéhradecký kraj. Liberecký kraj. Moravskoslezský kraj. Okres Nový Jičín. Zobrazit další materiály. Skupiny materiálů a dat Novinky a aktualizace Anotace Pracovní list s názvem Voda může být použit samostatně či lépe společně se stejnojmennou prezentací. Formou doplňování, zaškrtávání, spojování, počítání a vybarvování si žáci upevní základní znalosti týkající se tohoto tématu. Pracovní list může nahradit výpisky do sešitu, důležité poznatky. pracovní list : Hospodářská zvířata: pracovní list : Ovoce: pracovní list : Moje rodina: pracovní list : Zájmy a záliby: pracovní list : Rodina (křížovka) pracovní list : Dny a měsíce v roce: pracovní list : Advent: pracovní list : Vánoce (křížovka) pracovní list : Zdravý životní styl: pracovní list : Části dne. Pracovní list. Nejen pro učitele, ale i pro širokou veřejnost, která si chce otestovat své znalosti o aleji, jsem vytvořili pracovní list. Stažení pracovního listu (PDF) Stažení pracovního listu (docx

Slovesa - pracovní list - Úkolníče

Pracovní listy pro předškoláky k procvičení počítání do 5, s tématikou traktorů. V tomto pracovním listu si děti zábavnou formou procvičí počítání do 5.Jedná se o pracovní list pro předškolní děti s tématikou traktorů, určený tedy především pro kluky Synonyma, antonyma pracovní list VY_ 32_INOVACE_Čj.Žá.12 Synonyma a antonyma PRACOVNÍ LIST K zastaralým a básnickým výrazům uveďte synonyma, která běžně užíváme. Pracovat můžete se slovníkem. 1. choť luna fešný natropit rov maštal lapka oř okuláry 2

Po té může vybarvit bílou barvou koníka. Níže si můžete list stáhnout ve formátu .pdf a vytisknout. Na výběr máte dvě varianty. Doporučujeme vytisknout na barevný papír a na práci použít bílou pastelku. Pracovní list Martin na bílém koni (ve fotrmátu .pdf) Pracovní list Martin na bílém koni (ve formátu .pdf Popis: Pracovní list k laboratorní práci - vlastnosti obrazu tvořeného kulovými zrcadly ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Odraz světla, rovinná zrcadla, kulová zrcadla (list 2) Elektrické siločáry, elektrický proud jako fyz. děj (list 2) Volné pracovní místo. Rovinné zrcadlo - FYZIKA 007 SHRNUTÍ

Pracovní list zdarma - Jarní rostliny - poznávačka

KYSLÍK - pracovní list KYSLÍK - text pro skupinovou práci-latinský název Oxygenium pochází z řeckých slov oxys (kyselý) a gennao (tvořím)-protonové číslo 8-umístění v periodické tabulce: 2. perioda, VI.A skupina -objeven v roce 1774 - vlastnosti: bezbarvý plyn, bez zápachu, podporuje hoření, při hoření uhlí vzniká oxid uhličit Title: Zobrazení čočkou - pracovní list Author: Ing. Jiřina Ovčarová Subject: DUM III/2 Fyzika č. 6 Keywords: čočka. spojka, hranol, rozptalyka, oko, sítnic Pracovní list OXIDY 1. SPOJ PŘÍPONY SE SPRÁVNÝM OXIDAČNÍM ČÍSLEM +I +II +III +IV +V +VI +VII +VIII -itý -ičitý -ný -ičelý -ičný/ečný -natý -istý -ový 2. ZAKROUŽKUJ OXIDY 3. VYTVOŘ Z NÁZVU VZOREC 4. VYTVOŘ ZE VZORCE NÁZEV oxid dusný oxid sírový oxid osmičelý oxid mangannatý oxid železitý oxid uhelnatý oxid sodn

Pracovní list: Kdo a proč utíká? Občankář

Plzeňský kraj - pracovní list 1) Vybarvi Plzeňský kraj, vyznač a pojmenuj krajské město. 2) O Plzni se říká, že leží na soutoku čtyř řek. Tyto řeky ale netvoří jeden soutok, stékají se postupně a vzniká řeka Berounka. a. Rozlušti, o jaké řeky se jedná: b ČESKÝ JAZYK A LITERATURA • PRACOVNÍ LIST C SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH PRACOVNÍ LIST C Charles Baudelaire Kv ty zla Vý xatek z um leckého textu Víno vrahovo (úryvek) Má žena mrtva, volný jsem. Po chuti mohu zpít se dnes. Když vracel jsem se bez pen z, drásala nervy pok ikem. Jsem nyní š astný jak král

Pracovní list - starověká literatura 2/2 C:\USERS\MICHAL\DESKTOP\LOUNY\VM\1\PRACOVNÍ LIST - STAROVĚKÁ LITERATURA.DOCX b. Caesar_____ 13. Přiřaď uvedená díla k autorům: Zpěvy pastýřské, Umění milovat, Proměny, Aeneis a.. Pracovní list - teploměr: 1. Vybavte si situaci, událost, zážitek, který je pro Vás nejpříjemnější, kdy se cítíte dobře, spokojeně. Zapište jej na nejnižší řádek pomyslného teploměru. 2. Nyní si představte naopak situaci, ve které jste v maximálním vypětí, naštvaní, těsně před vybuchnutím

Pracovní listy - počítání do 10 Maminkám

Pracovní listy dopravní prostředky, dopravní značky, pracovní list, semafor 1 komentář u textu s názvem Značky a semafor Vlak-vybarvování dle diktát Pracovní listy grafomotorika, podzim, pracovní list, ptáci Žádné komentáře u textu s názvem Před odletem-vodorovné čáry Ježek a déšť-svislé čárk

Pracovní listy - VIDA! Brn

Hmyz - pracovní list 2. 1) Přiřaď názvy a příklady ústního ústrojí hmyzu k obrázkům: kousací lízavě-sací sací bodavě-sac Tvoření-podstatných-jmen-popis-obrázku-pracovní-list Tvoření-podstatných-jmen-slovní-fotbal-had-pracovní-list Vlastnosti-a-hmotnost-látek-laboratorní-prác

Stránky 1.B třídy - Pracovní listy - čten

PRACOVNÍ LIST - MINERÁLY (NEROSTY) Author: pc Last modified by: pc Created Date: 12/14/2010 4:55:00 PM Other titles: PRACOVNÍ LIST - MINERÁLY (NEROSTY). Katka vyplñovala za domácí úkol tabulku, ale udélala v ní néjaké chyby. UrEi, zda vypsané nadmotská výška [km] 10 200 E 400 800 100 Ústecký kraj pracovní list 1. Pracuj s atlasem, odpovědi zapiš do poznámek: a) Popiš polohu Ústeckého kraje. Se kterými kraji sousedí? b) Sever území kraje vyplňuje jeden z výběžků. Jak se jmenuje? 2. Přiřaď k městům správné údaje: Ústí nad Labem -historické město na Ohř

Tady si můžete stáhnout pracovní list Slavíme a máme party - A1 Pracovní list M - Úterý 7. 4. 2020 1) Opakování 1 7 4 3 8 1 : 6 = 2) Zapiš tyto zlomky 6 9 Jak na to? Napiš lomítkovou čáru, spočítej si všechny dílky a číslo napiš dolu pod čáru, spočítej vybarvené dílky a číslo napiš nahoru. 3) Vyřeš slovní úlohu - stačí výpočet a odpově

Středočeský kraj | datakabinetLidské orgány - E-shop Porozumím autismuVlaštovky – Dětské stránkyPracovní listy | Nápady pro AničkuTrávení a zdravá strava | datakabinetcvičení-testyPracovní listy pro děti | i-creative
 • Gripy na kolo author.
 • Lak na interierove dvere.
 • Václav klaus.
 • Jak nakreslit psa krok za krokem.
 • Obchod s detskymi potrebami praha.
 • Realismus autoři česko.
 • Autorádio s androidem.
 • Pomazánka se sardinkami.
 • Power joga beroun.
 • Roubenka beskydy.
 • La ferrari.
 • Hry na pc střílečky.
 • Ten druhý život vyškov.
 • Rekonstrukce panelákové lodžie.
 • Blancheporte objednávka.
 • Těsnění dveří karavanu.
 • Bring me the horizon mother tongue.
 • Opravy vysavačů plzeň.
 • Twinkleshop.
 • Streptococcus pyogenes hemolysis.
 • Skalník prodej.
 • Úhly v krychli.
 • Samsung galaxy s iii.
 • Mamologická poradna praha.
 • Jogova studia praha.
 • Gm gross margin.
 • Estadio da luz.
 • Bedřich smetana kdy se narodil.
 • Malování interieru.
 • Prani anglicky.
 • Bolest pod klíční kostí při nádechu.
 • Skvrny na játrech.
 • Kovové ploty obi.
 • Lymfa a hubnutí.
 • Bobby mcferrin net worth.
 • Tragédie dílo.
 • Romero ufc.
 • Poruchy zraku.
 • Pudl střední.
 • Žaludeční vředy vyšetření.
 • Hokejovedresy.com recenze.