Home

A nebo pravopis

Čárka před spojkami nebo, anebo, či. Je řeč o několika možnostech, nebo nemáme na výběr? Někdy to není snadné rozhodnout. A v tom je celé tajemství spojky nebo.Zjednodušeně řečeno: Buď je nám předloženo několik nabídek, a pak čárku nepíšeme, anebo (jako právě v této větě) se možnosti navzájem vylučují, a čárku uděláme a nebo, aneb spojka t: ty zájm., 2. tebe (tebe se to netýká, od tebe) i tě (nebo jím se tě, to se tě netýká), 3. tobě i ti, 4. tebe i tě, 6. tobě, 7. tebou; v dopisech bývá Ty, Tebe, Tobě, Ti atd. z: zvonící (kdo nebo co zvoní Spojka nebo. Základní poučka zní: pokud je spojka nebo užita ve významu slučovacím, čárku před ní nepíšeme, pokud je ve významu vylučovacím, čárku píšeme. Ne vždy je ovšem lehké rozpoznat, o který význam jde. Typickými slučovacími spojkami jsou a, i: koupím jablka a (i) hrušky, tzn. obojí.Zvolíme‑li však spojku nebo, o čisté slučování nejde. Nahrazuje‑li x (nebo n) proměnnou číselnou hodnotu, je písmeno ustálený způsob psaní se spojovníkem: x‑stupňový, n‑tá odmocnina (viz Spojovník). Podle ČSN 01 6910 je v korespondenci dovoleno znak − (minus) nahradit pomlčkou -⁠, znak × (krát) malým x. Psaní číslic a číslove Pravidla českého pravopisu, psaní zkratek, písmena i a y, písmeno ě, psaní titulů

Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz Prodávej s Plať-Mobilem.cz. KONTROLA PRAVOPISU. Zde si můžeš zkontrolovat libovolný text a vyhnout se tak pravopisným chybám. Kontrola pravopisu . Studijní materiály . Založit tajný web . Kontrola pravopisu . Bazar učebnic . Slovník Studijní materiály. Většina lidí totiž podle jeho slov nerozlišuje mezi pravopisem a gramatikou - a mezi nimi je přitom velký rozdíl. Jak v rozhovoru s Janou Olivovou docent Štícha vysvětluje, gramatika je soustava pravidel, která se vytvořila přirozeně a spontánně v procesu komunikace, kdežto pravopis je soustava pravidel uměle zavedených Vyjmenovaná slova je nutné se naučit zpaměti. A to nejen proto, abychom věděli, kde máme napsat y/ý, ale také proto, abychom poznali tzv. slova příbuzná. To jsou výrazy, které mají stejný kořen slova jako slovo vyjmenované a nesou tudíž podobný význam, tzn. jsou významově i jazykově příbuzné. V následujícím přehledu se budeme věnovat vyjmenovaným slovům. Jaká konkrétní pravidla tedy o vánočních svátcích nejvíce oceníme a upotřebíme? Přeci ta, která se týkají Vánoc. Vánoce jsou totiž jedním z mála období roku, kdy posíláme pohlednice, dopisy, e-maily nebo smsky nejen svým přátelům, ale i svým známým, vzdáleným příbuzným, či dokonce nadřízeným Český pravopis je obtížný, ale není nenaučitelný. Připravili jsme pro vás proto seriál, ve kterém probereme klíčové jevy. Kurz je určen jak žákům, které na jaře čekají přijímací zkoušky, tak i komukoli jinému, kdo si chce ověřit své znalosti

otřebujete lépe procvičit svůj pravopis? Přesně pro vás připravujeme ucelené diktáty, cvičení, testy a doplňující materiály, díky kterým můžete zlepšit své znalosti češtiny a jejího správného psaní. Jsme tu s vámi déle než 4 roky a měsíčně pomáháme více jak 250 000 žákům ZŠ a SŠ z celé České republiky. A nejenom těm Tedy ano, není-li spojka nebo ve významu slučovacím, čárku před nebo v tomto případě píšeme. Obdobně čárku před spojkou nebo píšeme, pokud za ní následuje výraz spíše, vlastně nebo lépe. Vše zařídím buď já, nebo můj syn. Tento přístup bude mít malý, nebo spíše opačný účinek A dárky kupujete na poslední chvíli těsně před Vánoci, nebo před Vánocemi? Pokud některou z těchto otázek řešíte, je tento článek určen právě Vám. Ač se to nezdá, i tak krátký text, jakým je přání či PF, obsahuje mnoho slov, jejichž pravopis nám může dělat potíže. Pojďme se na ně postupně podívat Všechny aplikace Microsoft Office umí kontrolovat pravopis a většina umí kontrolovat gramatiku. Pokud zjistíte, že kontrola pravopisu nebo gramatiky nefunguje, jak by měla, přečtěte si článek Kontrola pravopisu a gramatiky nefunguje podle očekávání.Pokud byste chtěli zkontrolovat pravopis nebo gramatiku v jiném jazyce, než je váš výchozí jazyk, přečtěte si článek.

Word označí pravopis, gramatiku a stylistické problémy prostřednictvím podtržení. Pravým tlačítkem myši klikněte na podtržené slovo a potom vyberte požadovaný návrh nebo si přečtěte další informace o této chybě a o tom, jak ji opravit. Nebo otevřete podokno Editoru a vyřešte problémy podle kategorie Velikonoce a pravopis. Vydáno dne 04.04.2015 od Jana Skřivánková. Podívejme se společně na správné psaní velkých a malých písmen u slov, která souvisí s Velikonocemi. Kromě jiného si objasníme také rozdíl mezi slovy jidáš a Jidáš a jako bonus si přidáme poučení o správném skloňování slova Velikonoce Stejně tak mě a mně nebo ů a ú nerozpoznáte, ani kdybyste se rozkrájeli. I přes extrémní množství výjimek se ale jedná o pravidla, která se s velkým úsilím naučit dají, gramatiku je do jisté míry nutné mít zažitou, vzhledem k její komplexnosti a proměnlivosti

Čárka před spojkami nebo, anebo, č

 1. Pravopis je procvičován nejen pomocí pracovních listů, ale také online diktátů s okamžitou sebekontrolou po každé napsané větě nebo slovním spojení. Všechny materiály na webu jsou ověřené mnoha rodiči, pedagogy a dětmi různých škol po celé republice, kteří si v předešlých měsících videa vyzkoušeli
 2. Jedná se o jednu z nejčastěji opravovaných chyb při korekturách češtiny. Se špatnými zápisy se setkáváme dnes a denně téměř všude: na cedulích v obchodech, na poštách, dokonce i v novinách, reklamních letácích, katalozích apod. Použití ti nebo -ti je vždy špatně! Ani jedna varianta z výše nabízených není samozřejmě správná
 3. Pravopis slova byste. Co to vůbec to byste je? Jde o kondicionálový (podmiňovací) tvar pomocného slovesa být, s jehož pomocí se spolu s příčestím činným tvoří podmiňovací způsob 2. osoby čísla množného, například: Pokud byste měli zájem, vysvětlím vám to podrobněji. Podle časového příznaku se rozlišují dva typy podmiňovacího způsobu (kondicionálu), a.
 4. Doleva nebo do leva? Jedeš doleva nebo doprava? Nikdy nechoď do leva doleva. Zleva nebo z leva? Nikdy nepíšeme z leva zleva s mezerou. Zleva čteme a píšeme. Počkáme na ně na Čáře (ulice Česká v Brně), mají přijít zleva. Zleva není sleva. Vlevo nebo v levo? Ať už vlevo nebo vpravo, vždy dohromady. Zboží je slevněné.
 5. Chybný nebo specifický pravopis názvu zapsaného v obchodním nebo obdobném rejstříku se považuje za směrodatnou součást názvu (například zápis části názvu velkými písmeny, nedodržení pravidel o psaní velkých písmen na začátku slov, označování hlásek písmeny a přepis cizojazyčných a přejatých slov, hranice a.
 6. Pravopis: SS nebo ß? Může se nám zdát, že německý pravopis se mění možná častěji než u jiných jazyků. Němci se totiž snaží o to, aby spolu byly mluvená a pravopisná část jazyka v určitém souladu, na rozdíl od např. angličtiny, která je díky zachovávání starého pravopisu pro mnoho lidí neproniknutelná
 7. Kontaktní informace. Lingea s.r.o. Vackova 9, 612 00 Brno Tel.: + 420 541 233 160 E-mail: info@lingea.c

Pravopis, též ortografie či starším pravopisem orthografie, z řeckého ορθογραφία, což je složenina ze slov ορθος (orthos) správný a γραφος (grafos) píšící, je ustálený způsob záznamu zvukové podoby spisovného jazyka systémem grafických znaků.Obecně bývá uznáván pravopis vyhlášený příslušnou státní nebo vědeckou institucí. Čj pravopis my byli Milena Kurelová 3.1.2019 22:22. Potřebuji vysvětlit / věta -Já a Pavel jsme byly v kině. Je správně shoda podmět s přísudkem, tedy tvrdé y po l je správně? A nebo je měkké i jako my všichni? Děkuji . Počet odpovědí: 1 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | Odpovědě Pravopis souhláskových skupin a párových souhlásek. a) v mnoha případech je možné jednoduché zdůvodnění jiným tvarem slova nebo příbuzným slovem. např. stezka - stezička, bez stezek.., stříška - bez stříšek, nožka - nožička, bez nožek, prudký - bez proudu, blízký - blizoučko, rukáv - bez rukávu, plot bez plot PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN - popsán v PČP (Pravidla českého pravopisu) - podrobněji v akademické verzi, stručněji ve školní, obě verze jsou z r. 1993 - v č. se neobejdeme bez věcných znalostí (tj. znalostí věcí ve světě) - ve víceslovných názvech se píše velké písmeno jen u prvního slova (Orlické hory Pravopis Hajo Libor. 2015-04-29 09:48:10. Jazyk hraje v našem životě mimořádnou roli. Ať jej užíváme obratně a zkušeně, nebo spíše nejistě a s nedostatky, vždy tak činíme do jisté míry veřejně - nemáme kam ustoupit, za co se schovat, čím svou mateřštinu nahradit. Přitom.

Í, NEBO I - spojení. PRAVOPIS V KONCOVKÁCH - roboti. HLEDÁNÍ CHYB V TEXTU. PRAVOPISNÉ SMĚSKY . MIX I, NEBO Y - zahraj si s roboty. MIX Y, NEBO I 1. MIX Y, NEBO I 2. MIX Y, NEBO I 3 . HLÁSKY VE SLOVECH - zahraj si s roboty. PRAVOPISNÝ MIX 1 . PRAVOPISNÝ MIX 2. PRAVOPISNÝ MIX 3. MIX Í, NEBO I. MIX I, nebo Y. MIX v písni Tomáše. Pravopis a stavba slova. České slovo se může skládat z těchto částí: předpona - kořen - přípona - jako je například psaní n/nn, bě/bje, vě/vje, mě/mně nebo s/z/vz, je při zdůvodňování třeba myslet na to, jak je slovo utvořeno. c) Hlavně je zapotřebí rozeznat kořen slova, jinak se ostatní části slova těžko. Psát ovi nebo ovy? Pravopis a příklady psaní koncovky 16. 12. 2018 14. 12. 2018 infovnice žádný koment. Používá se ve významu, kdy dva či více subjektů musí v závislosti na sobě dělat správně určitou činnost. Z hlediska pravopisné stránky je třeba dát pozor na kořen slova. Ten totiž zní čin. A jak praví pravidla českého jazyka, pokud kořen slova končí na n, je třeba ve slovech odvozených ještě jedno n přidat Skončit, nikoli zkončit (pravopis) « Škodní událost, nikoli škodná událost; Skrupule, nikoli skurpule Pomáhají nám analyzovat návštěvnost, zobrazovat personalizované reklamy, nebo vám usnadnit používání některých služeb webu. Cookies jsou používány výhradně za účelem zkvalitňování služeb a nejsou nijak.

a nebo: pravidla českého pravopis

jenž/jež/již — užitečné, nebo neužitečné? Myslíte si, že daná vztažná zájmena beztak nepoužíváte a jsou nemoderní? Pravda, do svého statusu na FB je asi nepoužijete. Nejčastěji se používají synonymická vztažná zájmena který/která/které, v nichž (snad) nelze pochybit Vlastnosti jsou z jedné oblasti, nebo jsou dokonce, jako v tomto případě, skoro synonyma. Přívlastek postupně rozvíjející - bez čárky . zimní olympijské hry - 1. Pořadí přívlastků nemůžeme změnit. (Olympijské zimní hry zní divně.) - 2. Mezi přívlastky si nemůžeme říct a

Dokumenty nám můžete zaslat pouze elektronicky, poštou nebo kurýrem. Více inf Bychom, bysme, nebo by jsme? Jak se už nikdy nesplést. 1. 7. 2017 Lukáš Houdek Vstoupit do diskuse. Témata: česká gramatika, gramatika, pravopis. Tvary podmiňovacího způsobu jsou i pro rodného uživatele jazyka značný problém, jelikož se spisovná norma výrazně rozchází s běžnou mluvou V Pages, Numbers nebo Keynote na Macu můžete také vybrat Ignorovat pravopis, pokud již nechcete, aby aplikace dané slovo označovala jako pravopisnou chybu. Chcete-li přidat, upravit nebo odstranit slova na seznamu ignorovaných slov v iWork, zvolte Pages > Předvolby, pak Auto korektura a klikněte na Ignorovaná slova

Pravopis číslovek. Pokud píšeme řadovou číslovku číslicí, musíme za ní psát tečku (5. strana, 3. místo).; Je-li číslice za podstatným jménem, tečka se nepíše (rok 1989, strana 27). Tečku nepíšeme za datem napsaným zlomkem a za letopočtem (3/6, 1914).Jednoduchá slova píšeme v textu číslovkou - slovem (Oba dva se setkali brzy) Shlédnout, nebo zhlédnout? To je, oč tu běží... Když vyslovujeme obě slova, tak v obou případech jasně dominuje na začátku písmeno s. Ale psaný rozdíl mezi s a z je markantní. Proto jsme i v našich českých korekturách všimli, že s tím je problém. Význam a příklady zhlédnout (hovorově zhlídnout)

Psaní čárky před spojkami nebo , či - CA

Buď zkuste nějakého křížence z útulku nebo si na hlídání spelic pořiďte ještě dvě krůty a krocana nebo husy a housera. Krocan či houser vám je ohlídá rozhodně lépe než pětikilový psík. Zapomeňte na drobnější psíky z řady jezevčíků, foxteriérů, typu shiba inu apod PRAVOPIS I/Y PO TVRDÝCH, MĚKKÝCH A OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH ┌─────────┬───┬──────────────────────────────────────────────────┐ │i chlapci │ nebo │je možná shoda i podle nejbližšího │. Zdůvodni pravopis a doplň správné písmeno. Pak stiskni KONTROLA. Zlomený prs d t , obě d t a večeře, se d t a leh, rychlý strakapou d t , studený le d t , javorový lis d t , nebezpečný je d t , velký chrous d t , výcho d t a zápa d t , devě d t a pě d t , zavřený obcho d t , ořechový dor d t , zpívající droz d t. To, zda se rozhodnete v textu nebo dopisu napsat velké písmeno, neboť kultivovat jazyk a pravopis je velmi třeba. Jen je trochu škoda, že se, vedle pravopisu, také nezamýšlíte nad skutečným nešvarem, kterým je používání frází a zejména floskulí. Sama se jedné takové dopouštíte ve Vašem textu: Existuje celá. Děti byly, nikoli děti byli (pravopis) U výrazu děti je shoda přísudku s podmětem poněkud složitější než v jiných případech. Je totiž potřeba si pamatovat, že zatímco dítě (v jednotném čísle) je rodu středního, děti (v množném čísle) jsou rodu ženského

Internetová jazyková příručka: Značky, čísla a číslic

Pravidla českého pravopisu - Pravidla

 1. Při rozlišení, zda ve větě napíšeme s sebou nebo sebou, musíme zohlednit, jestli se věta týká jenom nás (sebou) nebo nás a jiné věci nebo osoby (s sebou). Vzali jsme si s sebou pláštěnku. - Jedná se o nás a o pláštěnku, takže S SEBOU. Trhnul sebou. - Je tam jenom jedna osoba, takže SEBOU
 2. Pravopis jsem měl vždy hrozný. Můj otec, velký češtinář, pročítaje po mně články psané tehdy na psacím stroji nebo rukopisně, vždy lomil rukama
 3. Český pravopis 1.0.4.0 download - Usnadnění psaní českých,anglických a ruských textů Usnadnění psaní českých a anglických textů s možností přidán
 4. Jestliže nemáte možnost tisknout oboustranně, můžete listy v tiskárně vždy otáčet, nebo k sobě příslušné listy po vytisknutí nalepit (přední + zadní strany kartiček). Češtinářské špeky - pravopis a gramatik
 5. Pravopis a jeho kodifikace Slovo pravopis je překladem řeckolatinského výrazu ortografie. Rozumí se jím dohodnutá, odborně vypracovaná pravidla pro užívání písma, která mají usnadnit komunikaci lidí, zajistit jednoznačnost sdělení. Český pravopis je středně obtížný (obtížnější pravopis má např. francouzština nebo
 6. Toto rozdělení má vliv nejen na pravopis, ale i na skloňování a časování. U skloňování proto rozlišujeme měkké a tvrdé vzory. Těmito vzory se řídí psaní i/y a í/ý v koncovkách. Pro psaní těchto samohlásek po obojetných souhláskách v kořenech, předponách a příponách existuje seznam vyjmenovaných slov, v nichž - a ve slovech od nich odvozených - se.
 7. Kontakt: 365tipu@gmail.com nebo přímo na @365tipu na Twitteru. Případně přímo na Daniel Bradbury Dočekal, daniel@justit.cz Veškerý obsah zde uveřejněný je CC-BY-NC-SA Štítek: Pravopis

Vzpoměla nebo vzpomněla pravopis? PORADNA www.encykloprdie.cz Všeobecná online poradna - auto moto - dům a byt - zahrada - vaření - zdraví - sport - PC - kutilství - společnost - móda - zvířata Pokud se tyto souhlásky vyskytují ve slovech, která jsou vyjmenovaná nebo jim příbuzná, pak se po nich píše tvrdé y, v ostatních případech i měkké. Seznam všech vyjmenovaných slov můžeme najít například v pravidlech českého pravopisu. Psaní i a y v koncovkách podstatných jme

Video: KONTROLA PRAVOPISU - SMS

Nemusím si hned nad každým špatně zvoleným slovem nebo hrubkou honit vlastní ego a dát to chybujícímu sežrat. To byla pointa mého sdělení. Nekolik desitek vcelstev na ramkove mire 2/3 Langstroth, Dolnomoravský úval 160 - 200 m.n.m Kontrola pravopisu a gramatiky na Macu. V mnoha aplikacích macOS je pravopis kontrolován při psaní a chyby jsou opraveny automaticky. Tyto funkce můžete vypnout a použít jiné možnosti při psaní e‑mailů, zpráv nebo dokumentů Pravopis už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (3

Letopočty můžeme číst jako číslovky řadové nebo základní - roku 1600 = roku tisícího šestistého (šestnáctistého), roku tisíc šest set (šestnáct set). Mezi číslovky neřadíme slova jako trojka (známka), sedmička (láhev), desítka (pivo), která mají funkci podstatného jména Doplňovačky, diktáty a další pravopisná cvičení se někdy pro děti stávají naprosto nezajímavými a nezáživnými. Naše sady Kolíčky a pravopis mohou velmi zábavnou formou procvičovaní pravopisných jevů ulehčit. Na kartičce jsou vždy dvě slova k doplnění. Úkolem je umístit kolíček na správnou slabiku, písmenko nebo i/y Je to spravne nebo spatne? Me to uplne kole oci, ale tchyne je presvedcena, ze to pise spravne Treba jo, ja si jako cizinka nejsem vubec jista. Co rikate? Tak pokud se napr. jeji kozy jmenovaly Zuzy, a posly ji, tak ma y spravne. Takovy povzdech. Kozy (Zuzy), posly mi. Pokud chtela at ji neco posles, posli s i Dni nebo dny - pravopis. Učebnice obsahuje větu: Ještě nám zbývají dva volné dni. Myslím si že by tam mělo být dny. Snad jsou možné i oba dva tvary, ale zajímalo by mě, jak k tomu autoři knihy došli. Děkuji za vysvětlení. Témata: pravidla českého pravopisu

Ad pravopis - vzdělaný člověk působí lepším dojmem - není na něm hned vidět, jestli to je tyd*t. Ber to tak, že žiješ v komunitě a ona má jistá pravidla - třeba nepsaná. Tak se snaž jimi řídit. Nebo to aspoň více skrývat před okolím, svou originalitu Pravopis - i/y - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Pravopis - i/y. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Toto je procvičování českého pravopisu. Program nabízí 18 témat pro procvičení češtiny. Nejdříve začíná se základy. To znamená procvičování psaní Ů a Ú, pravidla pro psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách. Dále následují testy pro procvičování vyjmenovaných slov, psaní koncovek u podstatných a přídavných jmen, psaní předložek S/Z, párové. Nejlepší a nejmodernější aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu, například cestou do školy nebo do práce, jak na telefonu, tak na tabletu. A protože nejlepší je škola hrou, díky propojení s Google Games můžeš sbírat odznáčky, body a soupeřit se svými kamarády nebo zbytkem světa. Aplikace také obsahuje jednoduché taháky na vyjmenovaná slova a.

Jaký je vlastně rozdíl mezi gramatikou a pravopisem

Hlasuji proto, aby porušování pravidel (nyní mám na mysli konkrétně pravopis) řešili pouze moderátoři vložením komentáře nebo SZ. Ostatní uživatelé mohli pouze přes odpovídající funkci nahlásit příspěvek, protože mě už vážně štve, jak tu někteří za každou cenu rozpoutávají flame a zaflamovávají každý. pravopis. škola. vedení školy; 2020 Vážení rodiče, prosíme, abyste v případě potřeby kontaktovali vyučující telefonicky nebo e-mailem. Do obou budov školy vstupujte jen ve v případě řešení neodkladných záležitostí. Vstup do všech prostor školy je povolen pouze se zakrytými ústy. Děkujeme za pochopení

Vše o vyjmenovaných slovech po písmenu B! PRAVIDLA

Velikonoce a velká písmena: malé, či velké V? | Czech tongueVyjmenovaná slova po M

Kontrola pravopisu a gramatiky v Office - Podpora Offic

Výřivky nebo vířivka - EuroWellness sČíslovky - test | datakabinetNěmčina | cKlubDruhy smluv — ČT edu — Česká televizeVyjmenované slovo po V vyžle

STAVBA SLOVA A PRAVOPIS Prima úč

Pravopis my / m

Gramatika VIVýchova v MŠ | Anglicko-české doplňovačky | NakladatelstvíVyjmenovaná slova po P | datakabinet
 • Trachea bílý lesk.
 • Vyjádření hygieny ke kolaudaci.
 • Předložky na další řádek.
 • Paprikova pomazanka.
 • Paralyzer panther recenze.
 • Změkčovač vody watex.
 • Medicinální kyslík cena.
 • Mixování hudby česky.
 • Scitani pravdepodobnosti.
 • Ibiza wiki.
 • Jak správně lézt.
 • Xen tan deep bronze luxe.
 • Lebeda politolog.
 • Sjezd svědků jehovových 2018 ostrava.
 • Brslen choroby.
 • Šneci z listového těsta pro děti.
 • Nejhrozivější horory.
 • Winamp pro.
 • Zverimex ústí nad labem hraničář.
 • Runové znaky.
 • Alexandra richards.
 • Obchod s detskymi potrebami praha.
 • Disperze lepidlo.
 • Volta river.
 • Očkování cervarix nežádoucí účinky.
 • Ae/af vypnuto.
 • Roztrousena skleroza prvni priznaky.
 • Největší chemické havárie.
 • Bramborové knedlíky s omáčkou recepty.
 • Kamenna kura olomouc.
 • Typy značek marketing.
 • Vývojové fáze dítěte freud.
 • Burning man program.
 • Hemangioendoteliom.
 • Pánské účesy do ztracena.
 • Jak se zbavit stafylokoka.
 • Objemový průtok.
 • Telefony lenovo.
 • Hliníková pergola bazar.
 • Ubytování valtice.
 • Technické písmo vzor.