Home

Neumělecký text pracovní list

Pracovní list obsahuje tři různé typy textů odborného stylu, se kterými žáci pracují prostřednictvím otázek, jež se k těmto textům vztahují. Klíčová slova neumělecký text , odborný styl , práce s textem , státní maturit Pracovní list obsahuje tři různé typy textů publicistického stylu, se kterými žáci pracují prostřednictvím otázek, jež se k těmto textům vztahují. Klíčová slova neumělecký text , publicistický styl , interpretace , státní maturita , práce s texte

DUMY.CZ Materiál Interpretace neuměleckého textu ..

Studijní materiál Charakteristika neuměleckého textu (funkční styly) už se na Tebe teší v rubrice Literatura, Neumělecký text, Ostatní, Rozbory textu. Nenech ho čekat dlouho :-) Pracovní list je vhodný jako příprava z českého jazyka. Zdroje a použité materiály: 1. DYK, Viktor. Krysař , ISBN 80-86019-27-6 2. POLÁŠKOVÁ, Taťána. Literatura nakladatelství VYUKA. 207 stran, ISBN 80-902571 Obrázky a schémata byly vytvořeny pomocí nástrojů programu MS Word, 2007

ústní zkouška z češtiny pracovní list 2 (úryvek uměleckého textu Williama Shakespeara ze hry Othello a úryvek neuměleckého textu o žárlivosti) ústní zkouška z češtiny pracovní list 3 (úryvek z díla Květy zla od Charlese Baudelaira a neumělecký text zabývající se tématem odsouzeného vraha, který spáchal sebevraždu Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 1 Analýza neuměleckého textu pro přípravu k maturitě žáků s OM Jako neumělecký text se v maturitě může objevit například výňatek z učebnice nebo zákona, pozvánka, úryvek z novinového článku či plakát. Samotný rozbor není obtížný, je ale třeba dát si pozor na drobnosti, jež obyčejně nevnímáme

Analýza neuměleckého textu Inkluzivní škol

 1. istrativního, odborného a publicistického, zaměření na porozumění textu, na určení slohového postupu a útvaru, rozbor jazykových a syntaktických prostředků), vhodné k procvičování před maturitní zkouškou
 2. neumělecký text. Jak a proč jste se vlastně stal překladatelem? Mohl jste jít tradiční cestou univerzitního pedagoga. Na počátku sedmdesátých let byla moje existence na fakultě nejistá. Nebyl jsem ve straně, pracovní smlouvy s námi byly uzavírány vždy na rok, takže jsme nikdy nevěděli, jestli ji dostaneme na ten další
 3. Materiál obsahuje pracovní list určený k z uměleckého díla Na západní frontě k samotné ukázce, tak i k širšímu kontextu autorovy tvorby, včetně zasazení díla do kontextu světové literatury. Součástí materiálu je i možné řešení, tedy odpovědi na zadané otázky. Pracovní list je vhodný jako pří
 4. Výňatek. Neumělecký text Civilizační choroby . Civilizační choroby je souhrnný název nemocí, na jejichž vzniku se podílí neovlivnitelné faktory, jako jsou rodinná zátěž nebo pohlaví, a faktory ovlivnitelné, které jsou způsobené moderním životním stylem, jako je nadměrná konzumace vysoce kalorických potravin, nedostatek pohybu, nekvalitní spánek, stres, alkohol.
 5. Myslíte, že je to neumělecký text?-----Zřejmě jde o rozbor cvičného textu k maturitě. Nevím, zda máte oba texty, proto vkládám na ně odkaz. Uvádím to, co jsem našla ve zdroji. Pracovní list je koncipován jako cvičný maturitní pracovní list, který slouží k přípravě na ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a.
 6. - Pracovní list k ústní zkoušce - umělecký text - Pracovní list k ústní zkoušce - neumělecký text - Závazná struktura ústní maturitní zkoušky R.U.R. - Odpovědi RUR - ústní státní maturita - vyšš
 7. 2) Výňatek - neumělecký text: Koho ale budu chválit a do nebe vynášet? Tomáše Kargera za roli pivovarského sládka. Přirozenost, nenásilnost, přesvědčivost. Tři hlavní charakteristické rysy jeho hereckého výkonu. Výkonu, který si zaslouží více než obdiv

Výňatek 1 Neumělecký text - sspbrno

 1. PRACOVNÍ LIST GYMNÁZIUM JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Výňatek Neumělecký text S knihami jsem začala, když jsme dokončili první film Lord of the Sky. Bylo nutné sehnat peníze na další film a já jsem velice chtěla dělat příběh o Gilgamešovi, což je první příběh svět
 2. isterstva najdete zde. Ke každému titulu ze seznamu bude vytvořen pracovní list s názvem, např. Josef Škvorecký - Zbabělci, a ten bude obsahovat úryvek textu z daného díla (text umělecký) a např. novinovou anotaci či recenzi (text neumělecký)
 3. (čte): Roboti světa, nařizujeme vám, abyste vyvraždili lidstvo. Nešetřte mužů. Nešetřte žen
 4. Neumělecký text [] Ve zprávách zasílaných z těchto cest nikdy nechyběly zmínky o dámách. Pražské ženy byly považovány za okouzlující a plné života. Všichni cestovatelé se shodovali v postřehu, že se jejich svůdná těla vyznačovala plnými zaoblenými křivkami

Pracovní list je koncipován jako cvičný maturitní pracovní list, který slouží kpřípravě 1.2 Neumělecký text -2. výňatek 5 tipů, jakprodloužit výdrž baterie notebooku /AMI Communications/2. března2012 Pokud vlastníte notebook, často cestujete anemáte možnost jej mít neustále zapojený. PRACOVNÍ LIST - CVINÝ Karel Poláek Bylo nás pět 127 Výňatek Umělecký text My, kteří bydlíme v Palackého ulici, jsme přátelé, ale ostatní jsou nepřátelé. My jsem ti nejudatnější, pročež jsme postrachem všech nepřátel. Kteří jsou nepřátelé: To jsou Ješiňáci, ti nejzlejší PRACOVNÍ LIST GYMNÁZIUM JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO STARÝ ZÁKON EXODUS Výňatek Umělecký text 14 8Hospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili odejít. 9Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i celé jeho vojsko - a dostihli je, když tábořili u moře u Pi-chirotu před Baal-cefonem

skenování0001A

Chytří lidé! Co je to neumělecký text a jak jej zpracovat

PRACOVNÍ LIST SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY ESKÝ JAZYK A LITERATURA - VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŢNOSTI ART SPIEGELMAN Neumělecký text: RŮŽIýKA, Lukáš. Ludvík Vaculík: Komiks je ideální žánr pro toho, kdo neumí psát ani kreslit. Komiksárium [online]. [cit. 2011-06-13] Poté, co si vylosujete lísteček s číslem zadání a dostanete svůj pracovní list, strávíte příjemných dvacet minut na potítku, kde si budete snažit vytáhnout z vygumované paměti jakoukoli použitelnou informaci. Předejděte tomu a ještě před dnem D si alespoň rámcově připravte postup, jak text analyzovat Pracovní listy. a) umělecký + neumělecký text + obecná struktura zkoušky. b) umělecký + neumělecký text + rozpracovaná struktura zkoušky. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1. www.cermat.cz; www.novamaturita.cz. pozitivní vliv na objektivitu hodnocen PRACOVNÍ LIST. Charles Baudelaire - Květy zla. Umělecký text. Abel a Kain. Ty, Abelův rode, jez, pij, žij si, Abelův rode, tul se doma Abelův rode, přijde chvíle, Bůh k tobě vlídným zrakem zří, uprostřed svých si břicho hřej! že dodáš mrchou půdě hnůj Pracovní listy Pracovní list obsahuje: a) výňatek z uměleckého textu; b) výňatek z neuměleckého textu; c) strukturu zkoušky. Struktura ústní zkoušky je tvořena třemi částmi: 1. analýza uměleckého textu; 2. literárněhistorický kontext literárního díla; 3. analýza neuměleckého textu

Charakteristika neuměleckého textu (funkční styly

Ústní zkouška - Státní maturita z češtiny ONLINEStátní

WILLIAM SHAKESPEARE: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY PETRUCCIO: Buďte tak laskav! Počkám na ni tady - a budu se jí dvořit jako vzteklý. Ať si jen láteří PRACOVNÍ LIST. Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie. Umělecký text. Teď, měsíčku, nechme elegie Hory, skály ohromnější ještě, a přejděme v heroický tón: než jest hloupost mezi národy, nebo co ti teď chci vypravovat, vedle cesty propast bezedná jak. to byl čertův shon. drška armády Pracovní list obsahuje: a) výňatek z uměleckého textu b) výňatek z neuměleckého textu c) obecnou strukturu zkoušky Obecná struktura zkoušky je tvořena dvěma částmi: 1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zařazením do literárněhistorického.

Rozbor neuměleckého textu u maturity - StudentMa

2. charakterizuje neumělecký text Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání. Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl: Světová a eská literatura do konce 18. st. min. 2 literární díl Neumělecký text. Vypuknutí povstání. Podnětem pro nepokoje v Praze se stalo oznámení vydané 4. 5. 1945 protektorátní vládou o zrušení nařízení týkající se dvojjazyčného úřadování, dvojjazyčných nápisů a zákazu vyvěšování československých vlajek. [2

dovednosti, dále aby přiměřeně analyzoval a interpretoval umělecký i neumělecký text, a to zkušební maturitní komise pracovní list, následuje 20minutová příprava. Vlastní ústní zkouška trvá maximálně 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu Jedná se připravený pracovní list k maturitě. Máš nedostatek banánů ?Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících

CVIýNÝ PRACOVNÍ LIST Petr Bezru Slezské písně Výňatek Umělecký text Maryka Magdonová Šel starý Magdon z Ostravy domů, fěrtoch máš na o v bartovské harendě večer se stavil, hořké a ohnivé krůpěje s lící, s rozbitou lebkou do příkopy pad. co je ti, Maryčko Magdonova? Plakala Maryčka Magdonova Pracovní list. Edgar Allan Poe. Havran. Výňatek. Umělecký text. Jednou o půlnoci, maje horečku a rozjímaje. nad divnými svazky vědy prastaré a záslužné − když jsem klímal v polospaní, ozvalo se znenadání. velmi jemné zaťukání na dveře − a pak už ne. Je to návštěva, či zdání, bylo to tak nezvučné Připojil k nim opravdu příšerný pracovní list z nejmenované školy - ovšem z doby, kdy se ještě zvažovala vyšší a nižší úroveň, tedy z roku 2012 (aby toho nebylo málo, chyběl v PL neumělecký text a otázky k jeho rozboru). Že je to zcela unfair mu opět nevadilo, ačkoliv jej na tento fakt upozorňoval i kolega Soukal

Český jazyk 1 - DUM gymje

 1. Komunikační situace neumělecký text. Umělecký text v jazycích různých modalit [] Dne 16. ledna 2020 proběhla v hlavní budově FF UK akce s názvem Aktuální situace v tlumočení českého znakového jazyka ve vzdělávání.Akce probíhala formou panelové diskuze a v panelu zasedli zástupci různých oblastí - Ing komunikační situace (účel, adresát). zodpovědět otázku.
 2. Vrtá mi však hlavou, jestli úplně stejný list budeme mít i u maturity. My se třeba musíme učit, že ukázka z určitého díla je ze začátku knihy a neumělecký text recenzi (u ní nám řekla, že bude chtít v textu najít režiséra, kdo hraje hlavní roli atd.). Tím pádem mě docvaklo, že asi budeme mít ten stejný pracovní.
 3. Komedie plná omylů - pracovní list - kuželková download Stížnost Komentář

Pracovní list: Karel Čapek - Bílá nemoc : AS

KONCEPT MATURITNÍHO OKRUHU K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Stránka 1 z 3 / Jeptiška Co potřebuji ke studiu/přípravě: studijní příručky z jednotlivých ročníků (Český jazyk a komunikace, Literatura, Kapitoly z literární teorie), poznámky z výuky (sešit), vypracovanou interpretaci, popř. internet Jakou má zkouška koncepci: na potítko k. PRACOVNÍ LIST. Výňatek. Umělecký text. EPOS O GILGAMEŠOVI. Tammuzovi, milenci tvého mládí, rok co rok určuješ lkaní. Pastýřka, pestrého ptáčka, jsi milovala, udeřilas jej a peruť jsi mu zlomila. Sedí teď v lese a volá: ‚Má peruť.' Milovala jsi lva dokonalé síly, sedm a sedm jam jsi pro něho kopat dala Saturnin Zdeněk Jirotka I Teorie doktora Vlacha Přijal jsem sluhu Příhoda s lupičem Doktor Vlach mluví o zdravém rozumu, výstražných tabulkách a Pythagorov

3.3 porovná umělecký a neumělecký text 3.4 analyzuje neumělecký text 3.4.1 charakterizuje typické rysy příslušného neuměleckého textu; 3.4.2 provede stylovou a jazykovou charakterizaci textu; 3.5 formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Základní specifikace zkoušk Neumělecký text: 3. Charakteristika (typické rysy) textu; 4. (vyšší úroveň) Porovnání obou textů. Alexander Sergejevič Puškin (1799 - 1837): Piková dáma (1834) Budou doplněna pravidla hry faraon. Český jazyk a literatura - Pracovní list 241: Obecná struktura zkoušky: Umělecký text: 1 Po vylosování maturitního tématu, obdrží student pracovní list, jehož vypracování si připravuje na potítku a podle něj je celá zkouška organizována. Neumělecký text je obvykle část nějaké odborné publikace nebo článku, student však neuplatňuje znalosti odborné, nýbrž pouze češtinářské. (1) Státní. Žák analyzuje umělecký text. Žák charakterizuje literárněhistorický kontext literárního díla. Žák analyzuje neumělecký text. Žák formuluje své výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Zadání ústní zkoušky představuje pracovní list. Každý pracovní list přitom tvoří

Pracovní listy jsou neveřejné, přístup k nim bude mít jen určený autorizovaný učitel. Žák nezná pracovní list 1) do 30. září příslušného školního roku, kdy žák maturuje (tj. 30.9.2012) škoda stanoví a zveřejní školní seznam literárních děl, které jsou určeny pro dílčí ústní zkoušku, ze kterého učitel. Pracovní list. George Orwell. Farma zvířat . Výňatek. Umělecký text. Velké útrapy, které musela snášet zvířata, byly částečně zatlačovány do pozadí skutečností, že život je dnes důstojnější než dříve. Více se zpívalo a více řečnilo, konalo se víc průvodů 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik

Pracovní list obsahuje umělecký text s ukázkou z vylosovaného díla, neumělecký text, který může či nemusí mít s uměleckým textem souvislost, a školní osnovu ústní zkoušky. Předm tem hodnocení jsou následující oblasti Vypracovávám pracovní list k maturitě, kde je jako neumělecký text část zákona o rodině ($24 a $24a) a mám jej zařadit do slohového útvaru a nevím, jako co ho mám označit. Předem moc děkuji za odpověď.Doplňuji:Na tento odkaz jsem se dívala předtím, než jsem sem otázku dala, ale nebyla jsem si jistá, zda berou zákon. Nové učivo: Anglická literatura - učebnice s. 91 - 95, výpisky do sešitu; pracovní sešit - s. 93/1, 2; s. 94/1,3,8,9; s.95 - 10 a přečíst výňatek A; T: 27 Český-jazyk.cz - ČÍTANKA: Ukázky z děl českých i světových autorů (úryvky i celé texty knih všech žánrů - próza, poezie, beletrie, knihy pro děti, romány, novely, fantasy

Co znamená souvislost mezi výňatky uměleckého a

Poté, co si vylosujete knihu, dostanete papír (říká se mu pracovní list), na kterém bude úryvek z díla, které jste si vylosovali a úryvek jiného textu. Odborně se tomu říká umělecký text a neumělecký text PRACOVNÍ LIST. Franz Kafka. Proměna. Výňatek. Umělecký text. Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř, a když trochu nadzvedl hlavu, uviděl své vyklenuté, hnědé břicho rozdělené obloukovitými. Zkoušený si vylosuje pracovní list, který obsahuje text umělecký (úryvek z díla ze seznamu) a s ním související text neumělecký. Zkouška je založena na všestranné práci se textem uměleckým (analýza jazykových a uměleckých prostředků, odůvodnění pravopisu a interpunkce, interpretace celého díla Pracovní list. George Orwell. Farma zvířat. Výňatek. Umělecký text Velké útrapy, které musela snášet zvířata, byly částečně zatlačovány do pozadí skutečností, že život je dnes důstojnější než dříve. Více se zpívalo a více řečnilo, konalo se víc průvodů

Šumperk /FOTOGALERIE/ - První studenti šumperského gymnázia okusili v pondělí 16. května dopoledne, jak vypadá v reálu nová podoba státní maturity. Na škole začala ústní část zkoušky - čeština a cizí jazyk jako společná část a k tomu dva volitelné předměty podle zájmu a zaměření studenta Datum tvorby 6.11.2013 Anotace Pracovní list slouží k upevnění znalostí ve výuce českého jazyka a literatury. Metodický pokyn Doporučeno jako součást výkladu ve vyučovací hodině i jako materiál k samostudiu. Neumělecký text. Výchozí text Druh výukového zdroje: Pracovní list . Očekávaný výstup: Žák aplikuje teoretické poznatky z oblasti stylistiky při práci s publicistickými texty. Rozpozná funkční styl a útvar, určí slohový postup, posoudí neumělecký text z hlediska slohotvorných činitelů Na jejím začátku si student vylosuje pracovní list, který má dvě části. První je úryvek uměleckého textu (např. povídka, román, epos), druhou pak neumělecký text (např. úryvek z novin nebo odborného textu). Ke každé části přísluší zadání, na jehož vypracování má student 20 minut na potítku Neumělecký text. Výchozí text. Katastrofy a mimořádné události, hrozby a rizika z pohledu ochrany obyvatel. Celá řada katastrof a jejich řešení má různou intenzitu, různé dopady a různou dobu nápravy a návratu do normální situace

PRACOVNÍ LISTY-ERNEST HEMINGWAY : STAŘEC A MOŘE. UMĚLECKÝ TEXT. Vytáhl stěžeň a skasal plachtu a přivázal ji ke stěžni. Pak hodil stěžeň přes rameno a začal šplhat nahoru. A právě v tom okamžiku si uvědomil, že je velice unaven. Zůstal chvilku stát, ohlédl se a uviděl v odrazu pouliční lampy ohromný rybí ocas. Anotace: Pracovní list zaměřený na komplexní rozbor textu po stránce formální i obsahové, slouží jako procvičení zaměřené na ústní část maturitní zkoušky (neumělecký text), použití při práci v hodině, případně jako písemnou práci. 6. Text link: PRACOVNÍ LIST - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Edgar Allan Poe. Pak k tomu dostanu pracovní list, kde je úryvek z té knížky a nějaký neumělecký text, který slouží k testování slohu. Pak jdu na potítko na 15 minut, kde si to připravuji. Právě mě hodně zarazilo, že letos, kdy je nová maturita, to ani tak nebylo o ději té knihy! Teda u toho učitele, kde jsem byla Pracovní listy jsou uloženy ve formátu PDF vhodném pro tisk. PDF soubor se otevře po kliknutí na obrázek. Pracovní list č. 1 - počítání příkladů v oboru 0 Pracovní list č. 10 - stavby z kostek a jejich plány, spojování stavby se správným plánem, tvorba plánu pro stavbu, určení počtu kostek ve stavb

Pracovní list č. 5 - Nácvik psaní čísel, šipky v obrázku vyznačují směr psaní V této sekci najdete pracovní listy a další materiály vztahující se k jednotlivým nedělím liturgického roku. Materiály vznikaly ve spolupráci s Komunitním centrem sv. Prokopa v Praze - Nových Butovicích. KZEL Pracovní list - 5 ročník - Český jazyk - vyjmenovaná slova.pdf. Téma: Historie železniční dopravy v českých zemích - II. stupeň ZŠ, SOU a SŠ. Základní charakteristika: Na dvanácti panelech historické expozice najdou návštěvníci mimořádné množství informací o vývoji železniční dopravy v. - Umělecký a neumělecký text - https: - vyplňte si druhý pracovní list ( str. 26 ) - veškerá řešení pro kontrolu budu opět průběžně zasílat na společný chat - všechny pracovní listy si pečlivě zakládejte...po návratu do školy je budete odevzdávat ke kontrole. - redigoval časopis Květy, Vlastimil, Posel z Prahy, vydával politický list Selské noviny - Dekret Kutnohorský, Rozervanec, Poslední Čech, Strakonický Dudák aneb Hody divých žen Karel Hynek Mácha (1810-1836) - básník a prozaik, nejvýznamnější představitel českého romantismu - studoval filozofii na UK a práv

Video: Český jazyk :: dd11trivi

PRACOVNÍ LIST. SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Neumělecký text. Přepravní kontrola, Dopravní podnik hlavního města Prahy. Cestující je povinen dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif, dbát pokynů a příkazů pověřené osoby. Přídavná jména - pracovní list. K dispozici je pracovní list na skloňování přídavných jmen - s přehlednou tabulkou a pomůckou pro začátečníky. Lze využít jako výklad, jako opakování, jako samostatnou práci - záleží na potřebách konkrétního žáka v konkrétní situaci Čeština s maňásky. Zábavná aplikace na. V něm najdete část uměleckého textu a neumělecký text. V jeden den nelze losovat stejný pracovní list dvakrát. U zkoušky můžete použít pouze psací potřeby, žádné jiné pomůcky nejsou dovoleny. Cizí jazyk Maturita ověřuje dosažení výstupní úrovně znalosti jazyka B1 podle Společného evroéh U zkoušky vás pak čeká pracovní list. V něm najdete část uměleckého textu a neumělecký text. V jeden den nelze losovat stejný pracovní list dvakrát. U zkoušky můžete použít pouze psací potřeby, žádné jiné pomůcky nejsou dovoleny. Cizí jazyk Maturita ověřuje dosažení výstupní úrovně znalosti jazyka B1 podle.

Audience - rozbor uměleckého i neuměleckého textu Rozbor

3.2 charakterizuje neumělecký text 3.2.1 postihne základní charakteristické znaky textu; 3.3 formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání. Váha ústní zkoušky v rámci celé zkoušk Následně se věnuje autorovu životu, především si všímá jeho politických názorů. Druhá část obsahuje pracovní list, který se skládá z ukázky z knihy a rozboru souvisejícího neuměleckého textu, včetně cvičných otázek a odpovědí Anotace: Krátký literární test na téma Saturnin. Autor: Mgr. Martina Komsová (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla další materiály k tomuto očekávanému výstupu ». Speciální vzdělávací potřeb Text, jeho charakter a výstavba (1.6; 1.7) 10-15 Text a jiný text (1.8; 1.10) 10-15 . Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání. Accepted nastavil pohanka. None nastavil pohanka. Do didaktického testu budou od jara 2015 přidány otevřené úlohy se struŜ爀渀漀甀 漀搀瀀漀瘁ᬀ搀. Pracovní list. Giovanni Boccaccio . Dekameron. Výňatek. Umělecký text. Kdykoli šla po ulici, všude cítila takový zápach hadrů, že nedělala nic jiného, než že kroutila nosem, jako by zápach vycházel z každého, koho viděla či potkala. Leč nechme stranou mnoho jejích jiných nepěkných politováníhodných způsobů

Maturita: Český jazyk a literatura v podobě pracovních

Procenta pracovní list. Pracovní listy. Naše tvoření a články jsou... originální a autorské. Pracovní list v pdf verzi ke stažení. Dokreslování trojúhelníků - grafomotorika Procenta - pracovní list ZŠ. náhled materiálu (1 z 1). Složitější úlohy pro žáky na procenta.Úkoly jsou z knihy Sbírka náročnějších úloh z matematiky Požadované vzdělání Neumělecký text funkční styly + útvary odborný styl (styl odborných publikací, časopisů, učebnic, obsahuje termíny) publicistický styl (titulek, podtitulek, perex, článek obsahuje publicismy) administrativní styl (jednací, úřední, stručný, výstižný, věcný) umělecký styl (má estetickosdělnou funkci) prostě. Číslo projektu. CZ.1.07/1.5.00/34.0687. Číslo a název šablony klíčové aktivity . I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnost Pracovní list: Spalovač mrtvol Máme, nejčistší, život před sebou. Máme, nadoblačná, otevřený svět. Je nám otevřeno nebe, ukázal a pohlédl na strop, jako by upozorňoval na hvězdy, nádherný obraz nebo zjevení, nebe, na které

Pracovní list: Guy de Maupassant - Kulička : AS

- analyzuje umělecký a neumělecký text - charakterizuje literárněhistorický kontext literárního díla + kontext díla v autorově tvorbě Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání, ústní zkoušku koná s pracovním listem Neumělecký text Román Demian dodnes nachází své čtenáře zejména u mladší generace, Hermann Hesse jej však napsal již v roce 1917 a to jako čtyřicetiletý ve svém těžkém životním období, kdy mu zemřel otec, jeho žena byla internována v psychiatrické klinice a v Evropě zuřily hrůzy I. světové války There was a problem previewing this document. Retrying... Retrying... Downloa Pracovní listy pro žáky jsou zajištěny k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu 3. analyzuje neumělecký text přiřadí text k funkčnímu stylu, slohovému útvaru, určí slohový postup (slohové postupy)

Český jazyk a literatura - Pracovní list 139: Obecná struktura zkoušky: Umělecký text: 1. Obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla; 2. Charakteristika (analýza, interpretace) uměleckého textu; Neumělecký text: 3. Charakteristika (typické rysy) textu; 4 Máme 50 otázek z kosmetiky (teoretické) protože praktickou už mám za sebou.Pak pokračuji zdravovědou kde máme 25 otázek a k každý bude nějaký pracovní list. Nakonec mám češtinu která se dělí na umělecký a neumělecký text George Orwell: Farma zvířat čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další Neumělecký text může být vybrán z odborné literatury, novin a časopisů, internetových zdrojů atd. Zkouška je dialogem se zkoušejícím, který kromě samotného zkoušení dbá i na časové rozvržení Pracovní list žáka obsahuje vše, co potřebujete vědět o průběhu ústní zkoušky, tzn. tematické okruh 3.3 porovná umělecký a neumělecký text 3.4 analyzuje neumělecký text 3.4.1 charakterizuje typické rysy příslušného neuměleckého textu; 3.4.2 provede stylovou a jazykovou charakterizaci textu; Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání. Váha ústní zkoušky v rámci cel Žákovský průvodce maturitní zkouškou - zde jsou opět souhrnné informace k maturitní zkoušce. Popis jednotlivých částí, informace k organizaci i hodnocení zkoušky - 2016

 • Lego e shop cz.
 • Stereoizomery.
 • Vision avengers actor.
 • Dětské trenýrky 92.
 • Kožní útvary.
 • Jak se stát rytířem.
 • Satjam grande.
 • Japonské sladkosti pocky.
 • Kanvas metráž.
 • Vanilkové muffiny s krémem.
 • Blepharoplastika diskuze.
 • Youtube tanky pro děti.
 • Kiwi alergen.
 • Hecht 50.
 • Pomazánka se sardinkami.
 • Kde prameni reka tigris.
 • Řetězy thule k summit.
 • Cleaner na nehty drogerie.
 • Unesco.
 • Záchranný padák cena.
 • Kování na plastové dveře.
 • Listovní tajemství firemní pošta.
 • Ďáblice historie.
 • Lyžařská kombinéza 164.
 • Šintoismus prezentace.
 • Stahovací podprsenka.
 • Jak naformátovat poškozený flash disk.
 • Calzedonia com loyalty.
 • Nejlepší fotbalista roku.
 • Celostátní kolo svojsíkova závodu 2017.
 • Veselé vánoce německy.
 • Ford focus 1.6 ti vct 77kw 2017.
 • Klub araukana.
 • Soukromé kuřácké kluby.
 • Poštovní schránky české budějovice mapa.
 • Paralyzer panther recenze.
 • Vosk na auto turtle.
 • Hydrie.
 • Žralok citronoví.
 • Program na instalaci her.
 • Nejošklivější pes 2017.