Home

Dělení desetinných čísel 6 třída

Matematika: 6. třída - Desetinná čísla: Dělení desetinných ..

3-21 Sada kartiček M14 (Násobení a dělení desetinných

Zadání: B Jméno příjmení: Třída: 1. Zaokrouhli: na jednotky 9,08 na desetiny 4,327 na setiny 6,499 na desetiny 23,08 2. Vypočítej: a) ( 3,45 + 6,55 ) - 4,8 Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Opakování - početní operace s celými čísly (Mgr. Vladimír Hradecký) Dělení desetinných čísel se zbytkem (Mgr. Vladimír Hradecký) Příprava na 2. čtvrtletní písemnou práci (Mgr. Vladimír Hradecký

Základní postup práce při dělení desetinných čísel. - POZOR OMLOUVÁM SE ZA CHYBU - V čísle 145,3: 0,12 má vyjít výsledek 1210,83 a ne1210,93 Dělení desetinného čísla přirozeným číslem. Pokud již umíš dělit přirozeným dělitelem, můžeš pokračovat v dělení desetinných čísel. Postupujeme opět podle návodu ve vzorovém příkladu v následující animaci. Příklad: 2,47 : 5 = Postup při písemném dělení desetinného čísla přirozeným číslem

Desetinná čísla - Procvičování online - Umíme matik

 1. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 2. Porovnání desetinných čísel. čísla porovnáváme jednotlivé číslice a postupujeme z levé strany.. 1256,23 porovnat s 1244,58. Porovnáváme zleva.Nejdříve 1 jsou stejné, 2 jsou stejné, ale 5 je větší než 4 a proto je 1256,23 je větší než 1244,58.. Je důležité abychom porovnávaly stejné řády.Tisíce s tisíci, stovky se stovkami, desítky s desítkami
 3. Při dělení desetinného čísla 100 se desetinná čárka posune o 2 místa doleva. Při dělení desetinného čísla 1000 se desetinná čárka posune o 3 místa doleva atd. např.: Násobení desetinných čísel. Při násobení desetinných čísel si nejprve desetinné čárky nevšímáme a násobíme čísla jako čísla přirozená

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL - 1) máme-li desetin. čárku v čísle které dělíme, tak dělíme stejně jako s čísly přirozenými (bez desetinné . čárky) pouze až při dělení dojdeme k desetinné čárce, čárku opíšeme do výsledku a v dělení pokračujeme. př 8, 31: 3= 2,7

Matematika: 6. třída - Desetinná čísl

Dělení desetinných čísel: setiny K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek. Dělení desetinných čísel: tisíciny K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek. Kvíz 4. Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 1000 bodů mistrovství V této části se nachází procvičování učiva matematiky ze 6. ročníku. Všechny materiály vytvářela autorka webových stránek od roku 2010. Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura Pracovní list pro žáky k procvičení násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a přirozeným číslem. Obsahuje slovní úlohy pro pamětné řešení různých situací z praxe

Dělení desetinného čísla desetinným číslem :: Výuka

 1. Pracovní listy k procvičování desetinných čísel. 1PL - zápis čísla, porovnávání desetinných čísel, zaokrouhlování, sčítání a odčítání desetinných čísel, 2PL - násobení a dělení desetinných čísel a pořadí početních operací
 2. Dělení desetinných čísel desetinným číslem část 2. Již podruhé se můžete seznámit s látkou desetinných čísel - tentokrát se naučíte dělení mezi těmito čísly. Výklad formou animované prezentace na téma Dělení desetinných čísel desetinným číslem . Na konci výkladu je test na procvičení znalostí
 3. Násobení desetinných čísel jako 2,45 krát 3,6 K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Násobení desetinných čísel jako 0,847 krát 3,54 K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek
 4. Násobení a dělení desetinných čísel 2,3 . 3 = 6,9 činitel činitel součin 4,8 : 4 = 1,2 dělenec dělitel podíl 4.7.1. Násobení zpaměti . 6. ročník - 4. Desetinná čísla 6 Desetinné číslo násobíme 10, 100, 1000, tak, že posuneme desetinnou čárku o 1, 2, 3, . místa doprava ( podle počtu nul).
 5. Dělení desetinných čísel (desetinným číslem beze zbytku, se zbytkem); online dle rozvrhu na MS Teams. Český jazyk: Tvarosloví - podstatná jména - zvláštnosti ve skloňování. Online výuka dle rozvrhu v Teams. Anglický jazyk: Datum a čas, slovíčka ze 3. lekce, učebnice 26, Halloween - zadání v Teams a Pozn. bloku - Duší
 6. Násobení a dělení; Procvičování násobilky; 3. třída; 4. třída; 6. třída; 7. třída; Matematika - 6. třída . Převeď desetinné číslo na zlomek 2. Pexeso zlomky + desetinná čísla 1. Pexeso zlomky + desetinná čísla 2. Zaokrouhlování na miliony. Sčítání desetinných čísel, max. 1 desetinné místo. Zapiš.

Dělení desetinného čísla číslem přirozeným :: Výuka

Učebnice: str. 47 / cv. 8 -POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL. Početník: str. 12, 13 (již by mělo být hotovo) a 11. Pokud byste si s něčím nevěděli rady nebo se vám nedařilo něco stáhnout, tak mi napište. Přeji Vám pohodové podzimní prázdniny a těším se na Vás v úterý 3. 11. v 9:00! Příklady k procvičení... DĚLENÍ DESETINNÉHO ČÍSLA DESETINNÝM ČÍSLEM 21,62 : 9,4 = 34,72 : 5,6 matematika 6.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument Pracovní list slouží k procvičení učiva zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky. Žáci podle pokynů nejprve zaokrouhlí desetinná čísla na celé jednotky, které najdou na řádku a vybarví. Z vybarvených přirozených čísel jim vyjde velká barevná číslice Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky.

Dělení desetinného čísla deseti, stem a tisícem. Vypočítej a výsledek napiš do rámečku. (Výsledky zapisuj bez zbytečných nul.) Vzor: 453 : 10 Dělení desetinných čísel - pracovní list Mgr. Milena Dusová leden 2012 Matematika - 6.ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 na desetiny na desetiny 28,4 : 1,2 = 30,4 : 1,4 = na setiny na setiny 4,22 : 0,9 = 5,84 : 0,9 = na tisíciny na tisícin Tento týden se zaměříme na dělení desetinných čísel se zbytkem. Dávejte při vysvětlování pozor na zapisování zbytku. Otevři si sešit a napiš si datum a téma DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL SE ZBYTKEM. 1/ Opakování z učebnice. do sešitu piš výsledky str120/ 13(výsledky na str 132/ des čísla 13

5. Násobení a dělení desetinných čísel. 6. Jednotky hmotnosti, délky, obsahu a objemu. 7. Dělitelnost přirozených čísel. 8. Úhel a jeho velikost, trojúhelník Upozorňuji na nutnost pomůcek na geometrii (včetně úhloměru)! 9. Osová souměrnost a shodnost. 10. Celá čísla. 11. Krychle a kvád Dělení desetinných čísel 10,100 ; Dělení desetinných čísel 10,100 - další příklady ; Násobení desetinných čísel 10,100 ; Sčítání desetinných čísel ; Sčítání - procvičování ; Násobení 10, 100 Dělení 10, 100 Násobení zpaměti ; ČTVEREC, OBDÉLNÍK. Test na obsah čtverce ; Vzorce pro obvody a obsahy. Dělení desetinných čísel přirozeným číslem. Při dělení desetinného čísla číslem přirozeným postupujeme stejně jako v případě dělení přirozeného čísla. Pouze s tím rozdílem, že desetinnou čárku zapíšeme do podílu ihned, jakmile ji překročíme v dělenci Matematika 6. třída Vítám vás na stránce matematika 6. třídy. Násobení desetinných čísel 10, 100, 1 000, Dělení destinných čísel 10, 100, 1 000 . des_cisla - zápis, des. zlomek, znázornění na ose, zaokrouhlování.pps (990720 test + dělení des. čísel - PS 67/ 1,2. Test je připravený zde. Čtvrtek - online výuka v 9.00, dělení desetinných čísel 67/3, 68/5, 4. Pátek - samostudium - u čebnice: 112 pročti, 113/9 - vypočítej a zapiš do školního sešitu + odešli - PS 68/4 dokončit - někteří nemají stále vyplněný test - násobení des. čísel!

Desetinná čísla - souhrnné opakován

Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem (výklad učiva) Násobení: str. 24 / 4, 5 str. 25 / 5, 6 str. 26 / 1. Dělení : přečíst zelené rámečky na str. 29 a vypočítej str. 29 / 4, str. 30 / 1, 4. Všechna cvičení sdílej ve své složce v Teams. PDVL . Oběhová soustava str. 59 přečíst a zapsat 6 : 6 = 1 zbytek po dělení je 0, připíšeme č. 4 a dělíme: 0: 4: 2: 4 : 6 = 0 nulu zapíšeme do výsledku, připíšeme č. 2 a dělíme 42 : 6 = 6 : 0: 8: zbytek po dělení je č. 0, připíšeme č. 8 a dělíme 8 : 6 = 1: 2: zbytek po dělení je č. Kalkulačka dělení desetinných čísel. Zadejte výraz s desetinnými čísly. 5,2 / 0,5 = 10,4. Kroky výpočtu. Dělení: 5,2 / 0,5 = 10,4; Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace s desetinnými čísly, celými čísla, zlomky a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní informace o výpočtu krok za krokem Téma: Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000. Očekávaný výstup: násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, 1000. Domácí úkol: Vyřeš tajenku v zadání (viz níže) a pošli ke kontrole na mail Ahoj šesťáci, dnes se potkáme online v TEAMSech - ODKAZ. Nejprve si zopakujeme, co už umíme, malou aktivitou 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Zpráva pro všechny Podpora výuky. Desetinná čísla_řady čísel_1. Příloha: 6-des_cisla_priprava-test. Dělení desetinných čísel - pravidla a odvození. Příloha: deleni-desetinnych-cisel. Převody jednotek čtverečních, krychlových.

Matematika - 6.ročník - 2. ZŠ Kolí

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Pracovní listy k procvičování dělení desetinných čísel desetinným číslem. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je. Vy_42_Inovace_Dělení desetinných čísel přirozeným číselm.04: 6. - 9. Žák se naučí dělit desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování dělení desetinných čísel 1) Zavedení zlomků a desetinných čísel a) Zlomek jako část celku: prezentace b) Desetinná čísla: prezentace c) Sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel: prezentace 2) Procvičování zlomků a) určujeme velikost části: procvičení b) určujeme počet minut: procvičení c) názorné vyznačení zlomků: pracovní lis

Dělení desetinných čísel se zbytkem domácí příprava Výsledky 1. a) 2,59 b) 0,73 c) 12,5 d) 7,6 e) 0,308 2. a) 5,7 (zb. 0,026 Čtvrtek 5.11. - samostudium - násobení a dělení - PS s. 59 a 60. Pátek 6.11. - samostudium - převádění jednotky délky - PS s. 64/1. - 4. stačí jen a)b), 64/5. V pátek 6.11. - test v Teamsech od 11:00 do 11:20 - sčítání a odčítání desetinných čísel včetně slovních úloh - příprava PS s. 51 až 55. DÚ do DS na tento. Násobení desetinných čísel deseti, stem, tisícem Dělení desetinných čísel (zpaměti) Vytvořeno v rámci projektu EU - Moderně nejen v přírodních vědách na ZŠ Letohrad, Komenského 26

Dělení desetinných čísel - YouTub

 1. Třída 6. - učivo - ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206. Přejít k obsahu webu dělení přirozených čísel, římská čísla učebnice 6. třída 1. díl. Týden 21. 9. - 25. 9. Geometrie - bod přímka, kolmice, rovnoběžky. Týden 29. 9. - 2. sčítání desetinných čísel, opakování porovnávání a zaokrouhlování.
 2. 6. třída ZŠ . Přehledová stránka kapitoly pro 6. třídy ZŠ. (sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinného čísla děliteli 10, 100, 1 000), využívá komutativnost a asociativnost sčítání a násobení ovládá a používá pravidla pro zaokrouhlování desetinných čísel; provádí odhady početních.
 3. Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51
 4. Téma: Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000. Očekávaný výstup: násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, 1000. Domácí úkol: PS str. 41-42/ cv.4 Ahoj šesťáci, dnes budete pracovat samostatně. Nejprve si opište pravidla pro dělení desetinných čísel 10, 100, 100 do školního sešitu ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO.
 5. - násobí a dělí součet nebo rozdíl dvou čísel - používá závorky při výpočtech - řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání,násobení, dělení - řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu x krát více, x krát méně : Závislosti, vztahy a práce s daty: Žák: - čte a sestavuje tabulky násobk
 6. Násobení a dělení desetinných čísel. Pouze kladná čísla: použít Opakování desetinných čísel. Počet příkladů v testu: Zadejte číslo mezi 10-50 příklady: Počet členů v příkladu: Zadejte číslo mezi 2-5 členy: Používat čísla od 1 do : Vyberte číslo: Pouze kladná čísla: použít.
 7. Od 16.11. je online výuka podle stanoveného rozvrhu vedena v učebně Google Classroom v kurzu 6.B Matematika a vstup na meeting je přes tlačítko tam ! Najdete tam také všechny materiály, přílohy, úkoly. Řešení úkolů přikládejte a odevzdávejte přímo na stránce kurzu. Při kontaktu učitele používejte školní mailové adresy

Nuly na konci desetinných čísel nemusíme psát. 23,5 0 = 23,5 34,6 00 = 34,6 45,03 0 = 45,03. V některých případech je zvykem nuly psát. Třeba: ceny ⇒ 23,50 Kč; hmotnost ⇒ 0,200 kg (= 200g) čas ⇒ 9,40 s; Za poslední desetinné místo (na konec desetinného čísla) můžeme připsat nuly. 1,9 = 1,9 0 45,8 = 45,8 0 23,15 = 23. - 6. třída 20,- . Psaní bě/bje, pě, vě/vje 3. Dělení čísel v oboru 1 - 50 2. Násobení a dělení desetinných čísel 5. - 6. třída 20,- . Dělení se zbytkem 3..

Dělení desetinných čísel 10, 100, 1 000 atd. Dělíme-li desetinné číslo deseti (stem, tisícem), posuneme desetinnou čárku o jedno (dvě, tři ) místa doleva. 218,3 : 10 = 21,83 547,6 : 100 = 5,476 618 : 1000 = 0,618 . Dělíme-li číslo desetinné číslem celým, pak dělíme jako u čísel celých a př Opravná práce na zaokrouhlování desetinných čísel. Osová souměrnost. Pracovní sešity z matematiky. 6. třída‎ > 12. 2011 5:43, autor: Eva Kopcová V pátek si napíšeme desetiminutku na dělení desetinného čísla desetinným. Jestliže si chcete dopsat jakoukoliv opravu na předchozí malé písemky, buďte v pátek v. Matematika 6. A - Sčítání a odčítání desetinných čísel. Vybrané příklady z PS od strany 51 po stranu 56. Vybrané příklady z učebnice str. 84 - 86; Slovní úlohy; Násobení a dělení des. čísla 10, 100, 1 000 - PS str. 59; Matematika 6. B - Sčítání a odčítání desetinných čísel ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Porovnávání desetinných čísel | datakabinet

Základní pojmy: Opakování sčítání, odčítání, násobení a dělení do 10 000, hory světa. hodnocení lekce . Opakování sčítání, odčítání, násobení a dělení do 10 000_Praděd_pracovní list s výsledky Písemné sčítání desetinných čísel. hodnocení lekce . Písemné odčítání desetinných čísel. Odčítání desetinných čísel 6 Někdy musíme sčítat a odčítat současně Výrazy se sčítáním a odčítáním desetinných čísel 7 Násobit a dělit deseti je snadné - ukážeme si to Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1 000,... 8 Vysvětlíme vztahy mezi různými jednotkam

Dělení dvojciferným dělitelem - Publi

 1. - 4. 12. budeme s probírat dělení desetinných čísel. S 6.V při on-line hodinách budeme používat školní sešit, doma budete vypracovávat úkoly do pracovního sešitu, 6. V bude mít výuku ve škole podle rozvrhu. Domácí úkol do 29. 11. Vypracovat pracovní list z online hodiny 26. 11. Online 26.11. Odevzdávejte do Zadání.
 2. Při dělení desetinných čísel číslem přirozeným dělíme nejprve celé číslo. Při propadnutí desetinné čárky do ocásku, ji připíšeme do podílu. Příklad: 36,9 : 3 = 12,3 43,2 : 8 = 5,4 06 3,2 0,9 0 0 0 0 Zkouška: 12,3 x 3 = 36,9 5,4 x 8 = 43,
 3. Ciferný součet Rozklad na prvočinitele Najdi dělitele Největší společný dělitel Nejmenší společný násobek Procenta slevy Kombinatorika slovní úlohy Zjednodušení zlomků Sčítání zlomků Odčítání zlomků Násobení zlomků Dělení zlomků Tabulka 100 Záhadné sčítání Záhadné rovnice Magický čtverec Slovní.
 4. Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy: Autor: www.jiridobry.c

Pravidelný šestiúhelník můžeme složit z 6 shodných rovnostranných trojúhelníků Pracovní list + informace o včele medonosné Jak vypočítáme obvod pravidelného šestiúhelníku? Zkoumáme vlastnosti pravidelného šestiúhelníku Pracovní lis Arial Wingdings Calibri Body 1_Body SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 2 2 Zápis desetinných čísel 3 Zobrazování desetinných čísel na číselné ose, Porovnání desetinných čísel 4 Zaokrouhlování desetinných čísel 5 Sčítání a odčítání desetinných čísel 6 Násobení a dělení desetinných čísel čísly 10, 100, 1 000, 10 000 7 Násobení desetinných čísel 8 Dělení desetinných čísel Pracovní listy pro ZŠ speciální, 6.,7.ročník. Materiál slouží k procvičování numerace do 100 po desítkách, porovnávání čísel, číslo před a za, rozklad čísel, zápis čísla číslicí, sčítání a odčítání desítek, slovní úlohy na sčítání a odčítání. Odkaz ke stažení. Numerace do 10 Násobení a dělení desetinných čísel zpaměti. Určeno pro žáky..

karta 5 - nÁsobenÍ desetinnÝch ČÍsel, dĚlenÍ desetinnÝch ČÍsel, nÁsobenÍ desetinnÝch ČÍsel pŘirozenÝm ČÍslem, dĚlenÍ desetinnÝch ČÍsel pŘirozenÝm ČÍslem karta 6 - geometrie - ÚhlopŘÍČky Aritmetika — Sčítání a odčítání, Násobení a dělení, Záporná čísla, a další Základy geometrie — Přímky, Úhly Třída. 3. Třída. 4. Třída.

Dělení desetinných čísel číslem desetinným - YouTub

Matematika pro 2.ročník ZŠ 6.díl podle RVP ZV /Alter/ - Eichlerová M.,Vlček O. a kol. - A4 . Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100, násobení a dělení 2,3,4. Pracovní sešit obsahuje sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100 dĚlenÍ desetinnÝch ČÍsel pŘirozenÝm ČÍslem Karta 6 - GEOMETRIE - ÚHLOPŘÍČKY, TROJÚHELNÍKY 3. Sčítání dvou desetinných čísel (libovolný počet desetinných míst) PRAVIDLO: Při písemném sčítání MUSÍ být všechny desetinné čárky pod sebou! 3. 1. Stejný počet desetinných míst Vzorové příklady. Návod: Napiš čísla správně pod sebe a sečti, jakoby desetinná čárka neexistovala

Matematika 6

Desetinná čísla - Diktáty a příklad

2) Shrnutí Dbej na to, aby desítky byly pod desítkami, jednotky pod jednotkami, desetinná čárka pod desetinou čárkou a tak dále. Když to nedodržíš, nemůžeš se dostat ke správnému výsledku DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL SE ZBYTKEM - PL Tento pracovní list vypracuj až po tom, co so přečteš vysvětlení a zápis učiva. Teprve potom ho pošli do 14. 5. na adresu nenahlova@zs-sever.cz Vypočítejte - příklady budou vypočítány podle vzoru, který je v zápisu učiva, budou písemně pod sebou, bud Dělení desetinných čísel - pracovní list Na zvláštní papír vypočítej příklady s přesností na: • desetiny (1 desetinné místo): 28,4 : 1,2 = 30,4 : 0,14 = • na setiny (2 desetinná místa): 4,22 : 0,9 = 5,84 : 0,09 = • na tisíciny (3 desetinná místa): 9,26 : 6 =. TŘÍDA; PORADNA; CITACE; Celkem 146508 Materiál Dělení desetinných čísel. DUM číslo 31645. Nová.

Video: DESETINNÁ ČÍSLA - Výukové materiály - Martina Balov

Matematika: 6. třída: Dělení desetinných čísel navzáje Dělení desetinných čísel 2. část Matematika - 6. ročník Dělení desetinných čísel Dělení desetinného čísla číslem přirozeným Postup při dělení desetinného čísla číslem přirozeným (beze zbytku): 15,4 : 4 = 3,8 5 34 20 0 3, 85 · 4 1 5, 4 0 1 Dělení desetinných čísel číslem desetinným 9 dubna, 2020 Od Alexandra Zálešáková . Navigace pro příspěvek 6. třída. 7. třída. 8. třída. 9. třída. Jak spolupracovat Tutorial pro učitele. Nejnovější výklady. Oskarova prvouka - Léto; Slabikář DI TI NI Dělení desetinných čísel číslem přirozeným 9 dubna, 2020 Od Alexandra Zálešáková . Navigace pro příspěvek 6. třída. 7. třída. 8. třída. 9. třída. Jak spolupracovat Tutorial pro učitele. Nejnovější výklady. Oskarova prvouka - Léto; Slabikář DI TI NI

Dělení desetinných čísel 2. část Matematika - 6. ročník Dělení desetinných čísel Dělení desetinného čísla číslem přirozeným Postup při dělení desetinného čísla číslem přirozeným (beze zbytku): 15,4 : 4 = 3,8 5 34 20 0 3, 85 · 4 1 5, 4 0 1. Dělíme jako dvě přirozená čísla, dokud není třeba připsat. Přehled učiva matematiky ZŠ Přehled učiva 6. - 9. ročníku základních škol 6. ročník Desetinné číslo Sčítání a odčítání desetinných čísel. Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným a desetinným číslem. Vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly. Řešení slovních úloh a úloh s více početními operacemi Násobení a dělení desetinných čísel Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem. ID: 405845 Language: Czech School subject: Matematika Grade/level: Grade 5 Age: 10-11 Main content: Desetinná čísla Other contents: Převod jednotek délky Add to my workbooks (3 Dělení desetinných čísel. Cvičení je určené k procvičení dělení desetinných čísel. Do příslušných políček doplň výsledky a pomocí tlačítka odešli ke kontrole. Okamžitě se dozvíš, jestli máš příklady vypočítané správně. 0.15 : 0.5= 2.8 : 0.7= 1.5 : 0.03= 0.021 : 0.7 Násobení a dělení desetinných čísel zpaměti. Určeno pro žáky 5. a 6. ročníku. Karty s příklady - didaktická pomůcka, slouží k procvičování početních výkonů ve vyučování, na pomoc škole hrou

Seznam cvičen

6. třída - plán učiva do 27. 3. dělení desetinných čísel - pracovní sešit str. 107/ 2, 5 pracovní sešit str. 109/ 11, 12 3) Práce s pracovním listem - pracovní listy je možné vytisknout a po příchodu do školy odevzdat učiteli, který po domluvě s žákem může snahu ohodnotit známko Sčítání a odčítání desetinných čísel: Dělitelnost: Násobení desetinných čísel: Nejmenší společný násobek, největší společný dělitel: Dělení desetinných čísel 1 : Dělení desetinných čísel 2 : Dělení desetinných čísel 3 : Počítání s úhly : Převod stupňů na minuty : Převod minut na stupně a minut Kontakty. Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace 679 34 Knínice 210 IČ: 620 730 61. E-mail: info@zskninice.cz Základní škola: +420 515 556 142 Mateřská škola: +420 515 556 144 Přístup ke školnímu e-mailu přes web Třída 6.C Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. ČJ - stavba věty, přívlastek, práce s textem, M - násobení a dělení desetinných čísel deseti. Út: ČJ - souvětí, mimočítanková četba, M - násobení a dělení desetinných čísel deseti, PDVL - opakování.

Hry na výuku matematiky 6

Desetinné číslo na číselné ose: U jednotlivých číselných os zapisuj, která čísla leží na ose v bodech označených písmeny A, B, C nebo D Písemné dělení desetinných čísel se zbytkem. Anotace: Źák provádí písemně dělení desetinného čísla desetinným číslem. Ve zkoušce ověřuje správnost násobením a přičtením zbytku. Precizuje znalost změny zbytku po úpravě (násobením 10. 100, dělence a dělitele

PÍSEMNÉ DĚLENÍ VELKÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM DĚLITELEM. Doplň do okýnek správný postup písemného dělení. Proveď i písemnou kontrolu. Pak stiskni KONTROLA. 25 236 800: 8 = veliká mezera: 17 208 317: 7 = k: k: * 8 * 7: X: 21 927 312: 6 = 67 430 328: 7 = k: k: * 6 * 7: Kontrola Nápověda . OK Navigace: Naše třída > Ke stažení > 11.5. Dělení desetinných čísel přirozeným číslem Dělení desetinných čísel přirozeným číslem Soubory ke stažen Dělení desetinných čísel přirozeným číslem (včetně 10, 100, 1000) Anotace Pracovní listy k procvičování dělení desetinných čísel. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je. Autor Mgr. Petr Hrazdíra Vzdělávací oblast Matematika Očekávaný výstup Žák se naučí dělit desetinná čísla Třída 6 - 9

TYGŘÍCI Z ÁČKA: ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Násobení a dělení desetinných čísel . Desetinná čísla můžeme násobit stejně, jako kdyby to byla celá čísla - na začátku ignorujeme desetinnou čárku, poté spočítat desetinná místa a umístit desetinnou čárku na správné místo ve výsledku - posune se o tolik desetinných míst, kolik jich měli původní čísla dohromady např. C24 - Kontrolní písemná práce za 3. čtvrtletí - V. třída (Převádění desetinných zlomků na des. čísla, zaokrouhlování a porovnávání des. čísel, sčítání, odčítání násobení a dělení des. čísel zpaměti a písemně, převádění jednotek, obvod a obsah čtverce a obdélníku, rýsování pravoúhlého. Kvten Dělení desetinných čísel 10 a 100 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem Dělení desetinných čísel přirozeným číslem Závisle a nezávisle proměnná Jednotky času Geometrie: - Obsahy složitějších obrazců - Tělesa - Povrch krychle a kvádru - rozšiřující učiv

1.2.21 Dělení desetinných čísel p řirozeným číslem I Předpoklady: 010220 Pedagogická poznámka: Tato hodina obsahuje p říklady pouze na 20 minut. ve zbytku hodiny píšeme písemku. Pokud za čnete hledat pravidlo pro d ělení v příkladu 2, snadno ji protáhnete na 45 minut matematika 3. třída. navŠtivte nÁs na naŠÍ novÉ adrese. skolakov.eu nÁsobenÍ a dĚlenÍ do 100 : učíme se násobení a dělení. nÁsobenÍ a dĚlenÍ 6: nÁsobenÍ a dĚlenÍ 7: nÁsobenÍ porovnÁvÁnÍ ČÍsel : sČÍtÁnÍ a odČÍtÁnÍ do 1 000 zpamĚti Matematika 6. třída :: Fikarová Ivana. ODČÍTÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slid Pro násobení desetinných čísel platí stejná pravidla jako pro násobení přirozených čísel. Desetinná čísla násobíme čísly 10, 100, 1000 atd. tak, že posunujeme desetinnou čárku doprava o tolik nul, kolik je jich v činiteli Desetinná čísla, vyjádření desetinných zlomků desetinným číslem a porovnávání desetinných čísel. Zaokrouhlování desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel. Násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 1000. Převádění jednotek délky, obsahu a hmotnosti

Desetinná čísla Aritmetika Matematika Khan Academ

Procvičování desetinných čísel Početník 2. díl - str. 24, cv. 2 Do sešitu: Učebnice str. 108, př. 1,4,5,9,11 Učebnice str. 109, př. 15 - Domácí úkoly: - Ověření učiva: Online cvičení na sčítání a odčítání desetinných čísel zde Online cvičení na zaokrouhlování desetinných čísel zde . PŘÍRODOVĚDA - Učivo Přípravná třída První stupeň 23.-27.11. Dělení desetinných čísel. Výchova k občanství. Dobrý den, posílám vám na středu a čtvrtek procvičování desetinných čísel. Rozložte si následující cvičení a trénujte: Pracovní sešit: s. 33, cv. 6 a 8 s. 37, cv. 1, 2, 3 Výsledky pište čitelně! Držím vám palce, ať vás desetinná čísla baví! Mějte se hezky : ČT: ČJ - skloňování přídavných jmen, práce s textem, PS s. 26, M - sčítání desetinných čísel PÁ: Dopravní hřiště (seřízená helma s sebou), PDVL - mírný pás 25

Dělení čísel je opačný proces k násobení čísel. Zároveň je dělení dobrým zdrojem humoru, protože, jak každý ví, nemůžeme dělit nulou, neboť by nám shořel sešit. Co je to dělení čísel # Dělení si můžeme představit na příkladě rozdělení nějakého velkého celku na stejně velké menší dílky Násobení celých čísel - tři čísla; Násobení celých čísel - čtyři čísla; Dělení celých čísel; Racionální čísla Převod zlomků na desetinná čísla; Převod desetinných čísel na zlomky; 8. třída. Mocniny Druhá mocnina přirozených čísel do 15; Druhá mocnina celých čísel od -15 do 1 Test Unit 6 úvod do učebnice Project 2 MATEMATIKA T10 Rozšiřování učiva o desetinných číslech (násobení a dělení desetinných čísel) opakovací testík - násobení a dělení desetinných čísel

 • Špunty na sluchátka samsung.
 • Pouzdro skryté nošení.
 • Restaurace líšenský dvůr.
 • Modelová voda.
 • Tvarohový dezert do skleničky s ovocem.
 • Perineurální cysta.
 • Auto čechák, hodolanská 36/38, hodolany, 779 00 olomouc.
 • Určete hmotnost země jestliže měsíc obíhá ve vzdálenosti.
 • Ovulační testy levně.
 • Piňáta.
 • Ploty hradec králové kukleny.
 • Čanj počasí.
 • Zrcadlení pc na tv wifi.
 • Nejlepsi cyklostezky jizni morava.
 • Milky way cokolada.
 • Milky way cokolada.
 • Poměr signál šum.
 • Dukla u prioru.
 • Warframe archwing defense.
 • Windsurfing kurz.
 • Guggenheim museum tickets.
 • Philips oneblade pro qp6620/20.
 • Ruský automobil.
 • Myslivecká trička s výšivkou.
 • Pravidla placení svatby.
 • Sada malířských štětců.
 • Wc sedátko delta.
 • Extended ascii.
 • Taveni hydroizolace.
 • Hooters menu.
 • Jared leto 2018.
 • Ticketportal slavia.
 • Phenacogrammus.
 • Brielle barbusca.
 • Teleskopický obušek esp.
 • Apple music.
 • Pražský studentský summit 2017.
 • Ps diagram.
 • Winternitzova vila swing.
 • Granule pro maltézáčka.
 • Tetování šíp význam.