Home

Pontské pohoří

Kačkar Dagi, Mont Kačkar - horský web Treking

 1. Pontské pohoří, zejména Kačkar Dagi, má svrchní sedimenty již značně erodované a je tvořeno obnaženým krystalickým jádrem z žulových hornin. Kačkar Dagi, jako podcelek Pontského pohoří, je sám tvořen vlastně dvěma jádrovými oblastmi, oblastí kolem vrcholu Mount Kačkar a menší oblastí kolem horského hřbetu Altiparmak, který měří přes 3 300 metrů
 2. Pontské pohoří. Pontské pohoří, turecky Kuzey Anadolu Daglart - v Turecku při pobřeží Černého moře, ohraničuje Anatolskou plošinu a Arménskou vysočinu. Nejvyšší h
 3. Pontské pohoří, turecky Kuzey Anadolu Dağlari - hornatina v Turecku u Černého moře; nejvyšší Kaçkar Daği, 3 937 m n. m. Tvořeno zejména krystalickými břidlicemi, místy lávové příkrovy a tufy
 4. Podobně jako Pontské pohoří i Taurus byl vyzdvižen alo - himalájským vrásněním ve třetihorách. Na rozdíl od Pontu na severu si Taurus na jihu zachoval ve svém reliéfu vrstvy usazených vápenců. Proto jsou v Tauru běžné ponorné řeky a vyvěračky. Pohoří jsou chudá na vodu a jezera a je v nich také řada jeskynních systémů. Klima v horách. Taurus spadá do oblasti subtropického klimatu
 5. Nad pobřežím Černého moře vystupuje Pontské pohoří, na východě seismicky aktivní Arménská vysočina s nejvyšší horou Ararat. Podél jižního pobřeží se táhne horská soustava Taurus, podél pobřeží Černého moře vystupuje pohoří Köroğlu. Vnitrozemí zaujímá Anatolská plošina

Vysoké, téměř čtyřtisícové Pontské pohoří zachycuje srážkovou oblačnost přicházející ze severu. Klima na pobřeží je tedy na zeměpisnou šířku Turecka poměrně chladné a hlavně dost vlhké. Prší tu docela často i v létě. Skály spadající do moře jsou většinou z přeměněných hornin, černé a smutné Z Černého moře se zvedají Pontské hory a pohoří Kaçkar. Mezi těmito pohořími se v centrální Anatolii rozprostírá náhorní plošina, v létě velmi suchá oblast s mnoha slanými jezery. Největšími z nich jsou jezero Van a jezero Tuz - pohoří: Mediterální pás-> rozhraní litosférických desek=> zemětřesení- Turecko, Írán, Anatolie= náhorní plošina, z J lemována pohořím Taurus, Pontské pohoří, Arménská vysočina=> nejvyšší hora- Arrarat (5165m), Íránská vysočina, Zagros, Elborz- pohoří v Íránu, Hindúkuš-Afgánistá -Taurus 2000 mm, Pontské pohoří 2500 mm, prameny Eufratu a Tigridu 800-1200 mm, horní Mezopotámie 400-200 mm-maximum srážek od října do května, leden únor v horách sněhové-srážky padají v chladné části roku - malý výpar - vysoké průtok Pontské hory, Gavur Daglar - Turecko. Stát. Nejvyšší kótou pohoří je vrchol Abdalmusa Tepesi (3331 m). Hora nese jméno středověkého avšak v kraji dodnes uctívaného muslimského světce a právě v jejím sousedství se nachází většina nejatraktivnějších jezer

Pontské pohoří Vševěd

This page was last edited on 18 February 2019, at 00:01. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Pohoří Turecka: A - Pontské pohoří: 1 Bolu Dağları, 2 Ilgaz Dağları, 3 Küre Dağları, 4 Canik Dağları, 5 Giresun Dağları, 6 Rize Dağları. Malý Kavkaz: 7 Karçal Dağları, 8 Šavšetský hřbet Pontské nebo Severoanatolské hory jsou soustavou alpinských pohoří táhnoucích se v délce asi 1000 km podél černomořského pobřeží Turecka. Lze je považovat za prodloužení balkánské větve Srednogorie. Jejich nadmořská výška postupně roste od západu k východu. U turecko-gruzínských hranic na ně navazuje Malý Kavkaz

Dovolená v Turecku | O Turecku

Pontské pohoří (známé také pod názvem Severoanatolské) se nachází v asijské ásti Turecka - Anatolii. Z úzkého pásu níţin se pohoří příkře zvedá, jeho výška stoupá od západu k východu a vrchol Mysy. Mys Čeljuskinův, Mys Děžněvův, Mys Buru, Mys Baba. Moře. Karské, Laptěvů, Východosibiřské, Beringovo, Ochotské, Japonské, Žluté, Filipínské. Asie/Evropa: pohoří Ural (východní úpatí) - řeka Ural (řeka Emba) - SZ pobřeží Kaspického moře (to je celé v Asii!) - Kumo-manyčská sníženina (dolní tok řeky Kuma - jezero Manyč - řeka Manyč) - ústí řeky Don - Azovské moře - Kerčský průliv - Černé moře - Bospor - Marmarské moře. Turecko: Pohoří Pontské, Taurus, Antitaurus, Arménská vysočina (Ararat 5165 m) Sýrie: Pohoří Libanon, Anti-Libanon, Syrská poušť Izrael: Galilejský hřbet, proláklina Mrtvého moře (-394 m) Jordánsko: Syrská poušť S. Arábie: pouště Ar Rub Al-Khálí, Nafú

Yeşilırmak odvodňuje pontské pohoří Kaçkar směrem na západ, vlévá se do Černého moře. Çoruh sbírá vodu z Kačkaru směrem na východ. Je velmi oblíbený vodáky. Vlévá se do Černého moře za hranicí Gruzie. Aras je malebná řeka protékající suchou oblastí východního Turecka. Odtéká do Arménie a nakonec se. Na severu tuto pánev ohraničuje od Černého moře Pontské pohoří (nejvyšší hora Kackar Dagi, 3 937 m). Na jihu, při pobřeží Středozemního moře, pohoří Taurus (nejvyšší hora Demirkazik, 3 756 m). Na západě leží Západoanatolská vysočina, která se směrem k pobřeží mírně snižuje V 7. a 8. století se pohoří stalo místem zrodu bulharského národního státu. Právě zde vytvořili bulharští chánové feudální říši, kterou historici nazývají první bulharské království V úterý, 3. 11. 2015 proběhla další, ze série cestopisných besed s MUDr. Schubertem. Tak jako vždy, perfektně připravená podívaná. Skupina cestovatelů vyrazila z Istanbulu na východ přes Pontské pohoří až k hoře Kačkar ( 3.973 m ). Zde se jim stala malá nehoda, - ztratil se jeden člen výpravy. Dobře to ale dopadlo, našel se Pokračování textu Východní.

PPT - ASIE Přírodní podmínky PowerPoint Presentation, free

Pontské pohoří

Hřebenem Ilgaz Dagi (též Ilgaz Daglari) kulminuje v západní část Pontských hor, což je pohoří, které lemuje na severu malé Asie po celé délce pobřeží Černého moře.Zatímco většina cizinců o existenci tohoto místa vůbec nemá tušení, mezi domorodci jde o poměrně známou destinaci, neboť zde leží jedno z mála lyžařských center v Turecku Pestrý krajinný reliéf (průměrná nadmořská výška je 2 200 m) nabízí malebné pobřeží Černého moře, Pontské pohoří, úrodné náhorní plošiny, vysokohorské průsmyky s vodopády a starými mosty, úpatí hory Ararat, překrásná jezera kolem Vanu, dramatická údolí prudkých horských řek, horní tok řeky Tigris až. - Turecko- Taurus a Pontské pohoří - Mezi Irákem a Íránem je Zagros - Írán- Elborz - Jemen- Libanon - Nížiny podle perského zálivu a na Arabském poloostrově mezi Eufrat a Tigris (Mezopotámie= meziříčí), v úzkých pruzích podél pobřeží. Vodstvo - Typické vád

Rusko, Arménie, Turecko, Kavkaz (v nadm. výšce 1200-2000 m n. m.), Pontské pohoří. V rozmezí od 400 do 2200 m n. m. Do Evropy introdukovaná v roce 1840, na území ČR poprvé vysazená na Sychrově v roce 1845. Popis: Stálezelený jehličnatý strom, u nás výšky 25-30 m, v domovině až 60-80 m Asie: fyzickogeografické jednotk Na severu je Pontské pohoří, dosahující výšky téměř 4000 m. Díky příkrým svahům hor je krajina neobyvatelná a osídlení je možné pouze v ústí řek. Pohořím protéká nejdelší řeka Turecka Kizilirmak, která je přibližně třikrát delší než Vltava. Teploty v této oblasti jsou nízké a bývají zde silné srážky Celé pontské pohoří je tak součástí alpinsko-himálajského systému mladých horstev táhnoucích se Evropou do Asie. Během tohoto vrásnění došlo k vyzdvižení druhohorních sedimentů do velehorských výšek a k významnému rozpraskání zemské kůry. Na nových zlomech došlo k výlevu lávy a vzniku do nedávna aktivních sopek

Aladaglar - trekin

Pouze Pontské pohoří nechává volný úzký pás země podél pobřeží Černého moře, aby se pak mohlo vypínat nad vlnami až do výšky 3937 m. Podobně vypadá také pohoří Taurus u Středozemního moře. Úrodné naplaveninové nížiny se nachází pouze u ústí řeky Antalya a na východě u ústí řeky Adana Je obklopená mladšími ve třetihorách vyvrásněnými pohořími: na severu to je Severoanatolské (Pontské) pohoří, z jihu pak pohoří Taurus (Toros; Erciyas Dag˘i, 3 917 m n. m.). Východní část vyplňuje složitý systém Arménské vysočiny (max. Ararat, 5 165 m n. m.). Nížiny se rozkládají jen podél pobřeží

Vlajka Turecka, hlavní město, nejvyšší hora, rozloha

Turecko - on-line průvodce CK Mund

Dominantou severu země je Pontské pohoří, ve středu země se nachází hornatá Anatolie, východní část lemuje Arménská vysočina s nejvyšší horou země Velkým Araratem. Na jihu je pohoří Taurus. Turecko omývají vody tří moří. Na severu Černé moře, na západě Egejské a na jihu Středozemní - ve Starém zákoně lid Hetejský nebo synové Het - hebrejský originál: Hittim - podrobnější (Chetité, Dějepis referát

Tento stát leží na místě zemských zlomů, podél kterých vznikají častá zemětřesení. Území Turecka je poměrně hornaté (Pontské pohoří, pohoří Taurus, či Malý Kavkaz). Nejvyšším bodem Turecka s 5 165 m výškou je hora Ararat. Nížiny jsou jen v malých pásech při pobřeží povrch: Pontské pohoří a Taurus ( Turecko ), Íránská vysočina, Hidžáz a Asír ( Arabský pol. ), Zagros ( Írán ), Mezopotámská nížina ( Irák ) pouště: Syrská poušť, Nafúd a Rub at - Chálí ( Arabský pol. ), Velká Solná poušť ( Írán [6] Pontské pohoří se dělí na západní a východní část, mezi nimiž leží předěl mezi řekami Kizilirmak a Yesilirmak. Východní část, geologicky mladší, je pokryta silnými vrstvami vulkanického původu. Průměrná výška Pontského pohoří je 2500 m Chetité. CHETITÉ - ve Starém zákoně lid Hetejský nebo synové Het - hebrejský originál: Hittim - podrobnější rozbor informací z Bible Chetité bydleli S od země Kanaán (území dnešního Izraele a Jordánska Pontské pohoří a Arménskou vysočinu. Důležitá tranzitní místa Asyrské říše zmiňuje okrajově řada dochovaných epigrafických památek, včetně tzv. Stély z Kur-chu (853 nebo 852 př. n. l.), popisující činy krále Salmanasara III. Je zde mimo jiné líčeno, jak se král v čele armády s váleč

8./ JIHOZÁPADNÍ ASIE - BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD BLÍZKÝ VÝCHODNeklidná oblast Blízkého východu hrozí neustálým válečným výbuchem.Proto většina států s takřka ideálními podmínkami pro turistický ruch,místo aby bohatla,chudne a vy-držuje si nákladné armády.Navíc,vedle boje Židů s Araby,zmítají řadou zemí národnostní a náboženské konflikty.Blízký. Orta Toroslar-Taurus, Küzey Andadolu Daglari-Pontské pohoří, Agri Dagi-Ararat, Malyj. Kavkaz-Malý Kavkaz (Aragac), Bolšoj Kavkaz-Kavkaz (Elbrus, Kazbek, Dyhtau), Jabal. Lubanan-Libanon, Anti Lebanon-Antilibanon, Asîr, Alborz-Elborz (Damâvand), Kopetdag, Kűhhâ ye Zagros-Pohoří Zagros, Hindúkuš (Tirich Mir), Pamír (Garmo-Pik Komunizma

Mapa Turecka ČeskoTurecko

Ve vnitrozemí převažuje Anatolská plošina, kterou na severu lemuje Pontské pohoří a na jihu masiv Taurus. Na východě dominuje Arménská vysočina s nejvyšší horou Starat. Evroá část je od asijské oddělena Marmarským mořem B 16 Pontské pohoří G 15-17 Porcupine, lavice, oc. dno E 6 Povolžská vrchovina, poh. E 17,18 Praha E,F 11,12 Pripět', ř. E 14 Prut, ř. F 14 Psël, ř. E 15 Punta la Marmora, h. G 10,11 Puy de Sancy, h. F 9 Pyreneje, poh. G 8,9 Pyrenejský poloostrov G,H 7,8 Q Qom I 18,19 R Rabat viz ar-Ribāţ I 7 Raz, mys F 7,8 Razzáza, jez. I 17. Na severu se nachází Pontské hory, jih a jihovýchod země lemuje pohoří Taurus. Středozápad země pokrývá poměrně velká náhorní plošina. Tureckem protéká několik významných řek, k těm největším patří Eufrat, Tigris, Kızılırmak, Velký Menderes a Araks. V Turecku se nachází také více než 250 jezer, k těm. TURECKO je země dvou světadílů.Z menší části Evropy a z větší Asie. Evropu od Asie zde oddělují úžiny Bospor a Dardanely s Marmarským mořem. Většina území asijského Turecka je hornatá (Pontské pohoří, Taurus) s nejvyšší bájnou horou Ararat (5165m). Naproti tomu evroá část je spíše plochá, ale místy zasahují hory až k moři

Turecko je mořem omýváno dokonce ze tří stran - na severu Černým mořem (Kara Deniz), na západě Egejským mořem a na jihu mořem Středozemním. Severní Černé moře není skrze čtyřtisícové Pontské pohoří zachycující srážkovou oblačnost příliš vhodné pro přímořskou rekreaci Turecké vnitrozemí je vyschlou vysoko poležnou plošinou, kterou na severním okraji ohraničuje Pontské pohoří a na jihu Taurus a Antitaurus. Na východě se nachází Arménská vysočina s nejvyšší horou státu jakou je Ararat. Na jihu turecka má krajina stepní ráz. Nejdelší řekou je Kizilirmak, kouskem Turecka protéká i.

JZ Asie Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2012, říjen obecná charakteristika: povrch je většinou hornatý, kvůli nízkým srážkám velmi suchý, pouštní nebo polopouštní pohoří: Kavkaz,Taurus, Antitaurus, Arménská vysočina, Libanon, Antilibanon, Elborz, Pontské pohoří, Zagros, Hindúkuš, Iránská vysočina, Kopet Dag, Kohrúdské. podnebí, pohoří (čtyři pohoří), pouště (tři pouště) a významné řeky (dvě řeky), - co je typické pro území jihozápadní Asie (tři věci). Pusťte si tuto prezentaci, kde se vám budou postupně zobrazovat země které ji tvoří (tyto země se naučíme, abychom uměli, které to jsou) Na severu se nachází Pontské pohoří. Téměř čtvrtinu území Turecka pokrývají smrkové, borovicové a cedrové lesy. Foto: Manavgat, vodopády. Jelikož je Turecko opravdu rozlehlou zemí, má v různých částech odlišné podnebí. Na pobřeží panuje středomořské podnebí, díky kterému trvá hlavní turistická sezóna od. Kontakt: Tomáš Holubec Ústí 116, 755 01 Vsetín IČO: 68152833 zemepis@holubec.cz tel./fax: 571 419 428 GSM: +420 603 773 30 V roce 1950 povzbudil Dr. Filón Ktenides pontské Řeky žijící tehdy již v Řecku, aby postavili nový chrám ke cti Panagie Sumela. A skutečně, chrám byl postaven na místě uprostřed makedonských hor v Řecku. Tímto místem se stalo místo s názvem Kastania ve Vermiu

Pontské hory – Wikipedie

Jihozápadní Asie, Z - Zeměpis - - unium

 1. , středozemní moře Atlantského oceánu mezi jihovýchodní Evropou a Malou Asií. Přes průlivy Bospor, Dardanely a Marmarské moře spojeno se Středozemním mořem, Kerčským průlivem s mořem Azovským.Max. délka ve směru západ - východ 1 150 km, sever - jih 580 km, plocha 413 500 km 2, max. hloubka 2 245 m, střední hloubka 1 315 m, na severu a západě velká plocha šelfu.
 2. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. Ochrana soukromí - cookies.
 3. Anatolskou náhorní plošinu obklopují pohoří Taurus a Pontské pohoří. Osmdesát procent země leží v nesmírně činné tektonické zóně, která způsobuje častá zemětřesení. Mezopotámská nížina se prostírá mezi řekami Tigris a Eufrat. Nejvyšší horou je Ararat (5 165 m) ve východní Anatolii
 4. Na severu tvoří hranici Pontské pohoří, na jehož severních svazích často prší a společně se zdejšími mírnými teplotami jsou tu ideální podmínky pro růst bujných, vlhkých.
 5. Pohoří Taurus na jihu země je paralelní ke Středozemnímu moři a jeho průměrná výška se pohybuje kolem 2.500 m (některé vrcholy však dosahují až 4.000 m). Pohoří Pontské na severu je paralelní k Černému moři, jeho výška je kolem 1.500 m, ale směrem na východ dosahuje až 3.600 m
 6. Apalačské pohoří, Velké planiny (prérie), Skalisté hory, Velká (solná) pánev, Pobřežní hory, Kaskádové pohoří, Sierra Nevada, Mexická náhorní plošina, Sierra Madre Occidental a Oriental, Amazonie, Brazilská a Guayanská vysočina, Andy (Altiplano, Aconcagua), Gra

Asie vodstvo - Univerzita Karlov

Malá Asie – Wikipedie

Trek v pohoří Gavur a jezera v národním parku Artabel

Kontakt: Tomáš Holubec Ústí 116, 755 01 Vsetín IČO: 68152833 info@holubec.cz tel./fax: 571 419 428 GSM: +420 603 773 30 •Pontské hory, pohoří Taurus •Občas vulkanismus •Relativně častá zemětřesení. Podél severního pobřeží se rozkládají Pontské hory s nejvyšším vrcholem Kockar (3937 m). Na západě se střídají nižší pohoří s hlubokými údolími řek a náplavovými nížinami. Jižní pobřeží tvoří tři hřebeny pohoří Taurus, jehož vrcholy přesahují 3000 m. Několik lokalit skalnatého pobřeží je hojně.

Category:Pontic Mountains - Wikimedia Common

Na jihu se rozkládá pohoří Taurus, na severu Pontské hory. Pobřeží v Turecku je tvořeno krásnými plážemi a je dlouhé asi 8000 km. Nejkrásnější a nejnavštěvovanější pláže se nacházejí na Turecké riviéře, mezi nejvýznamnější letoviska patří například Antalya, Belek, Konakli či Alanya Původ: severní a severovýchodní okraj Malé Asie (Rusko, Arménie, Turecko), západní část Malého a Velkého Kavkazu, Pontské pohoří. Vertikální rozmezí od 400 do 2 200 m n. m. První introdukce v Evropě je uváděna z roku 1840, na území ČR poprvé vysazená na Sychrově v roce 1845 (A. M. Svoboda ji dokládá už z roku 1840)

Balkanidy – Wikipedie

Seznam hor a kopců v Turecku - Wikipedi

Pontské hory - Giresun Province, Turecko Sygic Trave

Turecká republika leží v malé Asii a jihovýchodní Evropě.Turecko je obklopeno moři: Egejským,Středozemním a Černým.Najdete zde spoustu hornatého pohoří .Na jihu- Turecké riviéry se rozprostírá krásné pohoří Taurus.Na severu najdeme Pontské hory.K místum která stojí za to vzhlédnout v Turecku určitě patří Istanbul - který leží na evroém a asijském. Pontské ostrovy. Pontské ostrovy jsou i přes svoji velkou atraktivitu, turisty stále opomíjeny. Vy to ale se svojí plachetnicí můžete napravit a prozkoumat třeba ostrov Capri, který je obložený útesy, do jehož hlavního města v horách vás z přístavu dopraví lanovka Na severu leží Pontské hory, na jihu a jihovýchodě pak pohoří Taurus. Ve středozápadní části země se nachází rozsáhlá náhorní plošina. Složitá geologická struktura Turecka je příčinou občasného vulkanismu a relativně častých zemětřesení. Na východě země mimo jiné pramení velké řeky Eufrat, Tigris a Araks Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 18 feb 2019 alle 00:01. I file sono disponibili secondo la licenza indicata nella loro pagina di descrizione

Podél severního pobřeží se táhnou Pontské hory vrcholící na východě masivem Kackar (3937 m). K jižnímu pobřeží se prudce sklánějí tři hřebeny více než 3000 m vysokého pohoří Taurus kam bude směřovat naše vodácká výprava Pontské Alpy: Kačkar Daglar (s nejvyšším vrcholem Mt. Kačkar 3937 M), Ala Daglar (s nejvyšším vrcholem Demirkazik 3756 m) či Dogu Karadeniz Daglar. Treky se dají podnikat i v pohoří Urartu v podhůří Araratu (5205 m) u íránských a arménských hranic, kde podle bible kdysi přistála Noemova archa Strážci pokladu se po dokončení svého úkolu v řecké metropoli mění v tyrany. S posvěcením svého velitele mohou bez milosti vraždit své nepřátele, kteří straní Římu. Na území Malé Kappadokie (v dnešním Turecku) se po válkách následníků Alexandra Velikého (356-323 př. n. l.) zrodí Pontské království

Asie - Přírodní podmínky - Skompasem

Chci vám ale teď vyprávět o svém nezapomenutelném zážitku,kdy mé síly už nestačily. Asi 50 kilometrů od Bibinje se nachází ohromné pohoří ,národní park Paklenica.V minulých letech,se vždy našlo pár odvážlivců, kteří se vydali na celodenní túru tímto pohořím. Byli to většinou trénovaní jedinci Během rissu se vytváří hlavní terasa Moravy, lze srovnat s králickou terasou Hornomor. úvalu Eolické sedimenty - spraše - většinou 1-10 m mocné, PK až do holsteinského interglaciálu Váté písky - značně rozšířené, především Záhorská nížina. Původ - fluviální písky nebo panonské či pontské písky Která pohoří se nacházejí v Turecku? (vyberte 4) Elborz. Kohrúdské hory. Taurus. Antitaurus. Zagros. Arménská vysočina. Pontské hory. Hindukúš. Která je největší hora Turecka? Kaçkar Dağı. Ararat. Demirkazik. Které pouště leží v Íránu? (vyberte 2) Nafúd. Dašt-e Kavír. Dahná. Rub al-Chálí. Lút. Negevská poušť. Asi čtvrtina rozlohy je ve výškách nad 1200 m n. m. a méně než 40 % leží níže než 460 m n. m. Nejvyšší hory se nacházejí na východě, kde leží i nejvyšší hora Turecka Ararat s nadmořskou výškou 5165 metrů. Na severu leží Pontské hory, na jihu a jihovýchodě pak pohoří Taurus

-pohoří: Pontské, Taurus, Antitaurus, Arménská vysočina, Íránská vysočina,-pouště: Velká solná, Nafúd, Syrská-proláklina Mrtvého moře, Mezopotamská nížina Podnebí-převládá kontinentální, suché, subtropické podnebí-při pobřeží Středozemního a Černého moře - středomořské klim Druhá skupina skalních útvarů v pohoří souvisí s jeho synklinálním stavem a jeho zdvihem. WikiMatrix. Později ještě silnější vrásnění a patrně i rozsedání pontské denudační úrovně znásobilo negativní vliv posunů v paralelním synklinálním pruhu Na severu leží Pontské hory, na jihu a jihovýchodě pak pohoří Taurus. Ve středozápadní části země se nachází rozsáhlá náhorní plošina. Alanya (výslovnost [ɑˈlɑnjɑ] IPA) je turecké město vzdálené 120 km od Antalye. Počítáno i s periferiemi má skoro 400 000 obyvatel Pohoří je reliktem třetihorního stratovulkánu tvořeného vrstvami pevných lávových proudů a vulkanoklastů. WikiMatrix V nově vzniklých zelených břidlicích mohou pak být nalezeny relikty lawsonitu a glaukofánu, nebo pseudomorfózy klinozoisitu s albitem a paragonitem po lawsonitu Geomorfologický podcelek Mutěnická pahorkatina je členitá pahorkatina o rozloze 365 km 2, střední výšce 224 m a středním sklonu 3°07´.Na Z až SZ je vymezena Ždánickým lesem, na S ji převyšuje pohoří Chřibů.Východní až jih.-záp. hranice je vymezena Dolnomoravským úvalem.Mutěnická pahorkatina leží ve střed. až jih.-záp

Dimitrios Ioakimidis se narodil 4. června 1933 v malé horské obci Langadia v severním Řecku jako nejmladší ze šesti dětí. Jeho rodinu velmi těžce postihly události 20. století. Jednoho dědu v Gruzii zavraždili Turci a druhý zemřel na tyfus během stěhování z Gruzie do Řecka, kam ve 20. letech minulého století odešli se třemi syny i rodiče pamětníka Pontské hory. Pontské nebo Severoanatolské hory (turecky: Kuzey Anadolu Dağları) jsou soustavou alpinských pohoří táhnoucích se v délce asi 1000 km podél černomořského pobřeží Turecka. Nový!!: Pontus a Pontské hory · Vidět víc » Provincie. Provincie (z latinského provincia. Nový!!: Pontus a Provincie · Vidět víc. Kavkaz je mohutná horská hradba v jihozápadní Asii mezi Černým a Kaspickým mořem, která měří na délku 1 200 km[1]. Někteří geografové[kdo?] považují jeho severní úpatí, nebo jeho hlavní hřeben, za hranici mezi Evropou a Asií. Rozšířená a na českých školách vyučovaná[2][3] koncepce nicméně vede tuto hranici o něco severněji Kumomanyčskou sníženinou.

 • Samsung galaxy s iii.
 • Živočichové v černém moři.
 • Moneta money bank navyseni kontokorentu.
 • Pendolino občerstvení.
 • Obchod s detskymi potrebami praha.
 • Egyptska zenska jmena.
 • Kranjska gora v létě.
 • Csgo fps config 2019.
 • Aplikace diktování textu.
 • Předložky na další řádek.
 • Samsung s7 sim.
 • Domácí prstové barvy.
 • Fazole po kovbojsku.
 • Win 10 lock screen locations.
 • Struktura svarového spoje.
 • Gwint ke stažení.
 • Oprava elektrického podlahového topení.
 • Adacel reakce.
 • Qr kod monkey.
 • Tokyo ghoul ghoul type.
 • Bolest ruky z mobilu.
 • Mochyně peruánská.
 • Gta 5 ovládání kola.
 • Zelené oči barva vlasů.
 • Vysavač dirt devil equ 8.
 • Obyčejný dort.
 • Básnička o růži.
 • Nakladatelství omega sídlo.
 • Sigma 70 300 f 4 5.6 apo dg macro.
 • Lev jihoafrický bílý.
 • Za jak dlouho zabere antikoncepce na akné.
 • Oregánový olej kapsle.
 • Svěření dítěte do péče 2018.
 • Hokejová maska.
 • Commercial free icons.
 • Slova protikladná pexeso.
 • Aukro optika.
 • Přemet vzad nácvik.
 • Seznam souborů total commander.
 • V čem pečete chleba.
 • Rsj winkler.