Home

Gotika malířství

Gotika - Wikipedi

Hlavními centry gotického malířství byly na jedné straně severní Itálie (Duccio di Buoninsegna, Cimabue, Simone Martini, Giotto di Bondone, Bernardo Daddi, Andrea di Bonaiuto da Firenze, Pietro a Ambrogio Lorenzetti, Orcagna, Gentile da Fabriano), na druhé straně Francie Bratři z Limburka a dnešní Nizozemí (Melchior Broederlam, Hubert van Eyck a Rogier van der Weyden) Gotika plynule navazovala na románský sloh v druhé polovině 12. století a trvala až do 15. století, kdy volně přešla v renesanci.Vznikla ve Francii, odkud se postupně rozšířila do celé Evropy. Člověk se v té době ještě nacházel ve středověku, pod vlivem scholastické a mystické filozofie byl v zajetí víry a náboženství Gotika v Itálii se nikdy skutečně neetablovala. Po celá století se umělecká teritoria rozvíjela samostatněji než před a kolem roku 1300. Zde triumfuje vrcholná renesance Rafaelem (1483-1520) a Leopardem da Vinci (1452-1519) Gotické malířství Evropa České země Gotické malířství - všeobecná charakteristika Znaky plastické modelování , vyjadřování světla a stínu symbolika barev Náměty křesťanská mytologie, legendy madony, piety kultura rytířská, měšťanská Žánry, techniky sklomalba, fresky, desky, iluminace, tapiserie Přebohaté hodinky vévody z Berry Modlitební knížka s. GOTIKA Zařazení . první náznaky v polovině 12.stol především ve Francii a setrvává vzápadní a střední Evropě do počátku 16. století Malířství. typické je zobrazení napětí mezi všedním životem a životem duchovním vyobrazení náboženských motivů se pro veřejnost stává přístupnějším a běžnějším.

Gotika ARTMUSEUM.C

Malířství. V období gotiky malířství ještě nebylo vnímáno jako umělecká činost, ale jako pouhé řemeslo. Zde se pak k tomu, opět ještě připojují nedostatky, spojené se zákazem studia lidského těla. Existuje skoro jediná, náboženská tematika, líčící neustále opakované biblické události. Obličeje světců a okolo stojících mají stejný výraz a podobu České gotické malířství a sochařství. Charakteristika: Práce obsahuje gotické malířství-knižní malířství (především ve vrcholné a pozdní gotice)-deskové malířství (Mistr Theodorik, Mistr třeboňského oltáře, Mistr vyšebrodský, Mistr litoměřický, Mistr svatojiřského oltáře) -nástěnné malířství (raná, vrcholná a pozdní gotika s jeho představiteli i. Gotické umění Osnova Charakteristika doby Periodizace gotického umění Architektura Sochařství Malířství Charakteristika doby 2. polovina 12. století Oblast Normandie a kolem Paříže Z Francie se gotika šíří do okolních zemí a nakonec do celé Evropy Stává se univerzálním slohem nečerpá z antiky Periodizace 1. gotika raná 2. gotika vrcholná (13 Otázka: Malířství v baroku Předmět: Dějiny umění/Malířství Přidal(a): skate Malířství jako výtvarný obor nejméně spjatý s architekturou dovolovalo malířům poměrnou myšlenkovou volnost i v katolických zemích. Přesto i v malířství převládal ve Francii barokní klasicismus a v ostatních zemích Evropy radikální dramatické baroko

Gotické malířství — PS

Buďte součástí největší české sociální sítě zaměřené na sdílení fotografií Gotika - malířství. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Gotické malířství. bylo svázáno s předpisy (co se může malovat a jak) zlacené pozadí (výplň prostoru); dekorativnost; nejprve se gotika objevila v knižním malířství (konec 13. stol) v deskovém malířství a ve vrcholné a pozdní gotice i v malířství nástěnném ve vrcholné gotice - za Karla IV rozmach gotického malířství - * pražská malířská škol Vrcholná gotika je spojena s panovnickou dynastií Lucemburků (14. až počátek 15. století ) a pozdní gotika se označuje jako jagellonská (1471-1526). Do našich zemí pronikal gotický sloh pomocí řádu cisterciák Malířství v době vrcholné. Gotika. Gotika vznikla v druhé polovině 12. století ve Francii. V Evropě se pak tento styl užíval až do 16. století - a to především na církevních a chrámových stavbách. Prvky gotiky se objevovali už ve vrcholném období románského slohu. Tyto projevy později vyústili do samostatného slohu

 1. ROMANTISMUS A REALISMUS - MALÍŘSTVÍ. ROMANTISMUS: - směr 1. poloviny 19. století, který vznikl jako reakce na osvícenství, což byl myšlenkový směr - tento směr klade důraz na city, emoce, osobní prožitky - subjektivno a výjimečné zážitky nejvýrazněji se projevil v literatuře a malířství
 2. Ve Francii: raná gotika (12. st.) klasická a poklasická gotika (13. a 14. st.) pozdní gotika (15. st.) V Čechách a na Moravě: raná, přemyslovská gotika (13. st.) vrcholná, lucemburská gotika (14. st.) pozdní, jagellonská gotika (15. st.) b) Základní principy architektury, sochařství, malířství architektura Hlavní druhy.
 3. Pozdní gotika (15. století) ovlivněna anglickou architekturou plaménkového stylu (podle charakteristického motivu v okenních kružbách) Chrámy v Moulins (mulén), Saint-Riguier (sén-rikijé), Brou (brú) Světská architektura. Louvre v Paříži - v renesanci přestavěn na královský palác; hrad Cháteau-Gaillard; Bastilla v.
 4. Malířství - hlavní p řednášené okruhy: Gotické malířství v n ěmeckých zemích a ve st řední Evrop ě 1269-1290 - Lámaný styl Retábl pro Wiesenkirche v Soestu, Sv. Trojice, Panna Marie, sv. Jan, k. 1250 Kolínská škola (linearizující styl, 1300-1350, také Angli
 5. Gotika jako umělecký sloh se objevila jako výsledek technického vývoje nejdříve ve Francii ve druhé polovině 12. století a přetrvala do 15. století. V českých zemích měla zpoždění a vydržela téměř o století déle, stejně jako ve střední Evropě vůbec. Mnišské řády ji pod vlivem scholastiky a mysticismu šířily po celém kontinentu

Malířství JeskynNí malby. Nejčastěji zoomorfní náměty. Motivace - lov. Barva z drcených nerostů smíchaných s tuky nebo vodou. Nanášení prsty, nebo štětci ze srsti zvířat. Jeskyně Altamira - (Špa.) objevena 1879. Barvy - bílá, okrová, červená, černá, hnědá, žlutá. Zvířata v běhu, skoku.. Ústav pro dějiny uměn Gotika : architektura - plastika - malířství.Edited by Rolf Toman, Photo by Achim Bednorz. 1. české vyd. V Praze: Slovart, 2000. 521 s. ISBN 8072092480

Video: Dějiny umění - gotika

Výtvarné umění - Gotika

Gotika zasáhla a změnila i malířství, sochařství, módu a především myšlení lidí. Konečně Evropané vymysleli něco nového, co ukázalo, že se svět po nějakých sedmi stoletích od pádu Říma pohnul dopředu. První gotické stavby vznikly ve Francii ke konci 12. století, Itálie už nebyla jediným centrem kultury Gotika - architektura, malířství ( sochařství) Author: Jana Hlavinková Last modified by: Jana Hlavinková Created Date: 4/21/2020 8:36:00 PM Other titles: Gotika - architektura, malířství ( sochařství Váš průvodce světem umění. visits since Dec 19, 200

České gotické malířství a sochařství - Seminarky

 1. Italská gotika ( Dóžecí palác v Benátkách) je zvláštní především ornamentem na fasádě připomínajícím prvky Středního východu. Česká gotika dosáhla vynikající světové úrovně, zvláště v oblasti malířské (částečně i sochařské) je ceněna na nejpřednějším místě
 2. Otázka: Gotika v Čechách Předmět: Dějiny umění Přidal(a): johnyone ČECHY A MORAVA Gotika do Čech přišla za posledních Přemyslovců Nejprve vznikly cisterciácké kláštery KLÁŠERY Chrámy bez věží Bez vnějšího opěrného systému Bez ozdob PŘEDKLÁŠTEŘÍ U TIŠNOVA OSEK, VELEHRAD 1) GOTIKA RANNÁ - PŘEMYSLOVSKÁ 1230-1310 Vyznačuje se hmotnou architekturou.
 3. ismus, jenž byl stylovým vzorem českého rokokového malířství, dostoupil svého vrcholu ve freskách F. X. Palka (1724 - 67) a J. L. Krackera (1717 - 79), v nichž se původní podněty z okruhu G. B. Piazzetty (1682 - 1754) a G. B. Tiepolla zjednodušily v dílech vystupňovaného dekorativismu a zesilovaného.
 4. 2. vrcholná, lucemburská gotika (14. stol.) 3. pozdní, jagellonská gotika (15. stol.) Periodizace vychází především z dějin gotické architektury a monumentální skulptury; nástup gotického malířství se značně opožďoval

Baroko - malířství - dějiny umění Dejiny-online

Umělci - Gotika

Gotika. Úvod; Novinky; Literatura. Poezie; Čtenářské deníky; Referáty; Malířství. Renesanc Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

Deskové malířství. Sv. Jeroným od Mistra Theodorika (1370) Roudnická madona (1380) Knižní iluminace. Dalimilova kronika, fragment latinského překladu podle první redakce, pergamen z roku 1330 - 1340. Foto: Michal Maňas. Knižní iluminace. Gotika Last modified by Gotika (12. - 16.století) e= kultura vrcholného středověku, která navazuje na románský sloh. Byla pojmenována v 16. st. italskými renesančními humanisty podle kmene Gótů. Gotika reaguje na nové potřeby společnosti a nové dovednosti v technice

Malířství Velké množství námětů fresek v hrobkách. Osobitý projev. Římské umění Aplikují znalosti převzaté od Etrusků, a zároveň pokračují v řecké tradici. Výsledkem je nová kultura. Řím založen 753 př. n. l. Centrum světového obchodu, umění. Datace období republiky do 1. stol. Př. n. l Gotika znamená nový úsek v dějinách umění: středověk se otevírá renesanci a začíná světské malířství. Jestliže středověký člověk ve svém světě idejí ještě zůstával v myšlenkách na posmrtný život, gotický umělec hledá inspiraci v životě samém a nachází nové pravdy Gotika. Architektura, plastika, malířství [Red.]: Toman, Rolf. [Z německého originálu přeložila]: Pscheidtová, Blanka. a v Anglii 300 Regine Abeggová Gotická plastika ve Španělsku a v Portugalsku 372 Ehrenfried Kluekert Gotické malířství — desková, nástěnná a knižní malba 386 Brigitte Kurmannová-Schwarzová. Gotika je další titul z velké řady publikací o umění. V širokém záběru se zabývá projevy tohoto uměleckého hnutí v celé Evropě. Kniha je doprovázena obrovským množstvím ilustračních fotografií, nákresy a v neposlední řadě velmi zasvěceným komentářem Gotika vzniká jako výsledek technického vývoje. Období, o kterém budu teď hovořit je středověk, kde nad rozumem a poznáním stojí církev. Obyčejní lidé se cítí bezvýznamní. Duši doby vystihuje Gotická katedrála. Nacházíme se na počátku 12. století v Normandii a v Ile - de - France. Z těchto zemí se sloh šíří do celé Evropy a stává se univerzálním

Gotika - Umění - Referáty Odmaturu

Klíčová slova -gotika, znaky, architektura, malířství, sochařství Druh učebního materiálu - prezentace Druh interaktivity - výklad Cílová skupina - 13-14 let Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání - druhý stupeň Celková velikost - 289 KB Gotika 12-16 stol Přehled studijních materiálů > Umělecké obory > Malířství > Gotika. DETAIL: Gotika. gotika-ve Francii od 1.poloviny 12.st., u nás ve 2.plolvině 12.st., doznívá u nás v 16.st., zatímco v Itálii se od 15.st.rizvíjí renesance ANGLICKÁ GOTIKA-architektura má místní ráz, dlouhé široké lodě, horizontalita, převýšení. Malířství Katedrála v Chartres, rozeta a okenní stěna ze 13. století Sochařství Vlevo je: Madona s dítětem ( 1324-1339 ) Vpravo je: socha melancholického apoštola mezi lety ( 1245 - 1248 ) shrnutí Gotického slohu Gotika je umělecký sloh, plynule navazující na sloh románský

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Gotika se moc neprosadila.Dávali přednost horiz. před vert., prosvětlenému prostoru, plné zdi a vnější opěrný systém nepřijali vůbec.Dóm v Miláně, dóžecí palác v Benátkách, florentská radnice (pojata jako pevnost). MALÍŘSTVÍ Nizozemí Jan van Eyck (Gentský oltář - obsahuje Zvěstování P. Marii, podobizny.

STOCKHOLM A UPPSALA: Vikingové, poklady románského umění, gotika, renesance, barokní klasicismus a moderní malířství. 06.05.2021 - 10.05.202 STAV VIZ NÁHLED. ROZMĚR FOTOGRAFIE - 13 x 18 cm. Platbu proveďte nejpozději do 7 dnů od ukončení dražby. Více vydražených polože

České malířství * GOTIKA A RANÁ RENESANCE - popis fota v náhledu _ZZ55 (6972716300) Vystavit v této kategorii. Aukro Sběratelství Pohlednice Malířství . Aukro Sběratelství Pohlednice Malířství . info . Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných Gotika - architektura, malířství, sochařství Přepište si zápis do sešitu a poté si nakreslete obrázky z učebnice na s. 71 (rozeta, opěrný pilíř, okna, portál). Vyhledejte obrázky gotických staveb uvedených v zápise a vytvořte z nich prezentaci (buď v google prezentace nebo v powerpointu) a odevzdejte ji přes učebnu nebo. Edice Architektura českých zemí. Praha: Levné knihy KMa, ©2005. 182 s. ISBN 80-7309-273-5. 8°, Brož., lamino úprava. Velmi dobrý stav Německé gotické malířství. Takzvaný lámaný nebo lámavý styl který se rozvíjel od počátku 13. století, lze už považovat za počátek gotického malířství. Retábl pro Wiesenkirche - kol. 1250, lámavý styl nejranější němecé gotiky Křídlový oltářík s Ukřižováním a scénami legendy sv. Akácia - kol. 1310 Sv

Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Nástěnné malířství ve východních Čechách v letech 1370−1420 Veronika Tobiášová 175 Nástěnná malba na území litomyšlské diecéze ve vztahu k tamním biskupům (1344-1421) Jihočeská pozdní gotika 1450-1530 (Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, 1965) MALÍŘSTVÍ: -Masaccio Masaccio - realistická tendence, průkopník perspektivy, považován za prvního renesančního malíře, dokázal včlenit postavy do správně perspektivně pojaté architektury, uměl vytvořit skutečné lidské bytosti - své současníky, bohaté i chudé, lidi šťastné i zoufalé. Jeho obrazy studoval mladý. ISBN: 8072096680 9788072096688: OCLC Number: 85161920: Notes: Terminologický slovník. Description: 520 s. : il. (převážně barev.) ; 32 cm: Responsibility

Co je gotika? - Alíkoviny - Alík

Aovytvarnaskola.cz je nejenom web o umění, ale i o běžném životě. Najdete zde veškeré informace o umění v dobách gotiky, romantismu, baroka, ale také články o kráse, malířství a životě. umění, malířství, gotika, krás Gotika (1150-1500 Evropa) Renesance Ranná renesance (1350-1500 Itálie) malířství ve svém článku v Mercure de France: Umělecké dílo musí být 1. ideové, protože jeho jediným ideálem je vyjádření ideje, 2. symbolické, protože vyjadřuje tuto ideu tvary, 3

Přednášené okruhy: Raně křesťanské umění, Byzantské umění, Karolinské umění, Evroé gotické sochařství, Italské malířství duecenta a trecenta, Středověké evroé malířství, Románské umění ve Francii, Románské umění Anglie, Itálie, Španělska, Umění italské renesance, Barokní umění v Itálii. Slavní Malíři - Světoví, Čeští a známí Malíři. Abecední seznam světových a českých Malířů, Databáze významných a slavných Malířů, Malíři podle abecedy, horoskopy slavných, významní Malíři, Horoskop Portaro - Webový katalog knihovny. redakce Rolf Toman ; fotografie Achim Bednorz ; [z německého originálu přeložila Blanka Pscheidtová

Gotika architektura, plastika, malířství architektura gotika malířství stavitelstv í. Moje hodnocení. Gotika v evropě Gotika je umělecký styl 12.-15. stol. v Evropě. V malířství se kromě fresek objevuje malba na skle, dále pak knižní malba v ručně psaných knihách (knihtisk byl objeven až v pol. 15. stol.) a deskové obrazy k výzdobě oltářů. Náměty jsou stejně jako v sochařství převážně náboženské

architektura, plastika, malířství redakce Rolf Toman ; fotografie Achim Bednorz ; [z německého originálu přeložila Blanka Pscheidtová] 1. české vyd Gotika. Gotická kultura k nám pronikala zhruba od 2. poloviny 13. století z Francie, kde v 2. polovině 12. století vznikla. Datujeme ji přibližně až do roku 1470. Nositeli gotické kultury byli obyvatelé měst, kteří užívali nových, dokonalejších nástrojů a zařízení

Gotika

Gotika: referát - iReferaty

Gotika (2. polovina 13. století - 2. polovina 15. století ) Jedná se o umělecký sloh, který nahradil dosavadní sloh románský. Vznikl sice již ve století 12., ale do zemí českých se dostal někdy ve druhé polovině 13. století, aby vydržel až do sklonku 15. století, kdy byl opět vystřídán renesancí c) Stručný popis vývoje ostatních druhů umění-GOTIKA-malířství-knižní malby-trojdílné gotické oltáře-dřevěné desky potažené plátnem-Mistr vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik a Mistr Třeboňského oltář Vrcholná česká gotika periodizace: 1. ranná - přemyslovská gotika (13.st) - české gotické malířství se opozdilo za architekturou a sochařstvím - zpočátku převládala knižní malba, poté nástěnná a desková malba - hl.malíři žili na královském dvoř Gotika - architektura Katedrála sv. Víta v Praze Katedrála Notre Dame v Paříži. Gotika - malířství Bičování Krista (mistr litoměřického oltáře) Trůnící madona (Duccio di Buoninsegna

Františka - vrcholná gotika - kostel v Kolíně - Karel IV.- podporoval stavební činnost. Impresionismus; Francouzští a Čeští impresionistésté, díla. Vznikl na konci 60. let 19. st. ve franc. malířství (v La Grenouillere, malých lázních na Seině, kde se Monet s Renoirem soustředili na pozorování odlesk Gotika Author: ucitel Last modified by: Martin Created Date: 12/19/2011 1:06:59 PM Document presentation format: Znaky gotiky Gotický opěrný systém katedrál Rozeta Gotický portál Sochařství, malířství Vzdělanost Literatura Podtrhni stavby z doby gotické Řešení Snímek 14.

Gotika-malířství-van Eyck - vytvarkapostupicka - album na

Gotika narozdíl od románského slohu již nedosáhla plného rozšíření po celé Evropě, ale především její západní a centrální části. Pro postavy, které zobrazovalo gotické sochařství a malířství, bylo rovněž typické směřování vzhůru - byly vysoké a štíhlé, mírně prohnuté do tvaru písmene S. Jejich. Gotika v jihozápadních Čechách. malířství a uměleckého řemesla, a to v rámci oddílů Města, Sakrální architektura, Hradní architektura, Desková a nástěnná malba, Knižní malba, Sochařství a Užité umění, a dále několik exkurzů, které se napříč uměleckými druhy zaměřují na funkci, ikonografii nebo.

Gotika-malířství-Giotto - vytvarkapostupicka - album na

13. Malířství a sochařství v českých zemích ve 14. století 14. Mezinárodní gotika - malířství a sochařství v západní Evropě v letech 1380-1450 15. Renesanční malířství a sochařství 15. století v Itálii 16. Raný nizozemský realismus II. Malířství a sochařství raného novověku do 1850. 1 J. Fajt: Gotika v západních Čechách (1230-1530) III, katalog výstavy, Praha 1996 Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550, I- IV. Katalogy výstav v Brn ě, Olomouci a Opav ě. 2000 M. Ottová: Socha řství 15. století v severních a severozápadních Čechách, FUUD UJEP, Ústí n. Labem 200

Gotika - malířství - susterka - album na Rajčet

Sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích jsou zpřístupněny od roku 1958. V současné době se nacházejí ve čtyřech objektech na území města. Expozice zahrnují díla gotiky, renesance, baroka, 19. a 20. století, naivního umění a art brut. Galerie pořádá pravidelné výstavy www.gymkvary.c Gotika je umělecký sloh, který navazuje na románský sloh Začala se projevovat od druhé poloviny 12. století a trvala přibližně do konce 15. století V českých zemích nastupuje gotika o něco později než ve zbytku Evropy - asi ve druhé polovině 13. století ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín Vznik Název gotika nebo. Gotický sloh dominoval evroé estetice po několik století. Výrazně se uplatnil v architektuře, zejména stavby katedrál a kostelů, i v umění - malířství, sochařství, vitráže, iluminované rukopisy a fresky. Gotika je silně..

Gotika: styl, který sjednotil Evropu | Ábíčko

gotika Výtvarná výchov

Kniha: Gotika() a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk Aby sme vám vedeli čo najlepšie odporúčať knižky, a tiež na marketingové účely, potrebujeme si do vášho prehliadača uložiť údaje - takzvané koláčiky alebo cookies Okruhy otázek pro Státní závěreþnou zkoušku, GRAFICKÁ TVORBA MULTIMÉDIA od akademického roku 2019/2020 • Dvořák F. Současné exlibris.Odeon Praha, 1979 Gotika je další titul z velké řady publikací o umění. V širokém záběru se zabývá projevy tohoto uměleckého hnutí v celé Evropě. Kniha je doprovázena obrovským množstvím ilustračních fotografií, nákresy a v neposlední řadě velmi zasvěceným komentářem. Gotickým památkám v našich zemích jsou věnovány rozsáhlé pasáže

dějepis.co

Materiál je určen pro výklad gotického malířství na vyšším stupni gymnázia. Autor: christologický cyklus, madona, atribut světce, lineární malba, tapiserie, gotika,. Gotika je titul z velké řady publikací o umění. V širokém záběru se zabývá projevy tohoto uměleckého hnutí v celé Evropě. Kniha je doprovázena obrovským množstvím ilustračních fotografií, nákresy a v neposlední řadě velmi zasvěceným komentářem. Jistě potěší, že gotickým památkám v našich zemích j..

PPT - Tympanon na antickom chr á me PowerPoint

Gotika Autor Rolf Toman, Achim Bednorz. Architektura. Sochařství. Malířství. Tato kniha dokumentuje vývoj gotiky v celé její rozmanitosti. Vychází z počátků a fascinujícího rozkvětu gotické architektury ve Francii a sleduje její přijímání v sousedních zemích Gotika není starý zapomenutý sloh, gotika je filosofie a životní styl Kocour. Vyrábím gotický nábytek i nábytek inspirovaný gotikou. Jako předlohy používám nejen dochované kusy z celé Evropy, ale i deskové či nástěnné malířství, iluminace a plastiky. Tam všude je nábytek zachycen - křesťanství - znaky a symboly; umění katakomb; stavitelství a malířství této doby, nová kritéria 8) Předrománská a románská doba - vznik a šíření mnišských řádů, znaky stavitelství, malířství, nové poslání - románská doba u nás 9) Gotika. Česká gotika * pozdní gotika * české malířství * desková malba * gotické malířství * renesanční malířství * renesance * české výtvarné umění * gotické výtvarné umění * dějiny umění * renesanční výtvarné umění: Forma a žánr * obrazové publikace: CNB: cnb000502920: GBS: OCLC:290445 Česká gotika dosáhla vynikající světové úrovně, zvláště v oblasti malířské (částečně i sochařské) je ceněna na nejpřednějším místě. Pro postavy, které zobrazovalo gotické sochařství a malířství, bylo rovněž typické směřování vzhůru - byly vysoké a štíhlé, mírně prohnuté do tvaru písmene S

 • Novoluní 2017.
 • Hudební festival v harrachově.
 • Vinařství pálava.
 • South park watch online.
 • Kurz obrábění kovů.
 • Troublegang samolepka.
 • Krizkove lazne karlova studanka.
 • Zaandam.
 • Velikost 56 miminko.
 • Koncert, vrbno pod pradědem, 8. června.
 • Pracovní deska ikea recenze.
 • Pravý red velvet.
 • Hlídání dětí zkušenosti.
 • Osoba zdravotně znevýhodněná 2018.
 • Pravidla placení svatby.
 • Oxid uhličitý lahev.
 • Kašírování se škrobem.
 • Rok po hysterektomii.
 • Prezidentské volby slovensko 2019 preference.
 • Nedostatek bílých krvinek diskuze.
 • Dýha pardubice.
 • Korea hlavní město.
 • Kompas obrázek.
 • Pečení kachny v elektrické troubě.
 • Rentgen nohy.
 • Html editor mac.
 • Kapilární jevy prezentace.
 • Bernský salašnický pes chovná stanice.
 • Beat up ostrava 2018.
 • Barva eternal.
 • Usb mikroskop.
 • Santa caterina ski map.
 • Think different překlad.
 • Erika song.
 • Tiliger.
 • Obezni zeny.
 • Chlamydie novorozenec.
 • Tiger džungľový ussurijský.
 • Dáma a král počet dílů.
 • Barvy vlajek u moře.
 • Jak poznat zánět šlach.