Home

Demokracie úvaha

Úvaha o stavu svobody a demokracie v České republice

bě demokracie, jindy dokonce k protivlnám, jak píše. Huntington v dějinách pozoroval tři vlny demokracie (1828 - 1926, 1943 - 1962 a po roce 1974). Protivlna pro něj představu-je zvrat, při němž se některé země vracejí zpět k autoritářským režimům (Huntington 2008) Demokracie versus kapitalismus; Nejkomentovanější články: Takový normální den učitelky MŠ (154) Milí Svědkové Jehovovi, (76) 6 důvodů, proč je trest smrti jen barbarským přežitkem (70) 5 důvodů, proč stojí české školství za nic (58) Demokracie versus kapitalismus (36) Náhodné články ÚVAHA DVĚ STĚ OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - DEMOKRACIE Pojem demokracie vychází ze dvou řeckých slov demos - lid a kratein - vládnout, to znamená vláda lidu. Je lid schopen si sám vládnout? V antickém Řecku toho..

Úvaha: Komunismus versus demokracie aneb lidská společnost

demokracie : každý se může aktivně zapojit , každý z nás má svůj díl odpovědnosti. Blíží se nové volby . Čím dál víc znechucených občanů se od politiky odvrací a říkají, že nepůjdou volit. To by bylo to nejhorší, co by způsobilo, že situace, kterou jsem tu vylíčil a se kterou nejsme spokojeni, by zůstala zachována Demokracie - úvaha - stažení souboru Inzerce kvalitního doučování na internetu zdarma. Možnost rychle zadat poptávku nebo nabídku doučování a sdílet tak své problémy nebo naopak vědomosti Úvaha o stavu svobody a demokracie v České republice. Sdílejte článek: Nikdo nepředstírá, že demokracie je dokonalá nebo samospasitelná. Říká se dokonce, že demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli..

Úvaha dne | Nenávist se stupňuje, fakta zamlčují | inadhled

Demokracie a její principy Označení politického zřízení městských států, které se nazývaly původně polis. První forma demokracie (vláda lidu) se zrodila v řeckých městských státech v 6.-4. století, kde se svobodní občané (muži) podíleli na rozhodování hlasováním úvaha o paradoxech demokracie: aby nám kandidáti . mohli vládnout. musí je nejdřív. vysypat z urny. Názory čten. Zkusme se z blízka podívat na to, co to ta demokracie je a co se pod tímto slovem skrývá. Úvaha o demokracii. Jan Čáka | 21.10.2009. Bohužel se nacházíme v době, kdy velkou část světa ovládaj.

Demokracie - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

 1. ÚVAHA: Nahrává demokracie bludům a konspiracím? včera. V posledních letech se vyrojila spousta pověr, bludů a konspiračních teorií. To za totality nebývalo. Byl jeden ten správný názor a pak ty domácí. Ale lidé tváří tvář bizarní realitě ctili zdravý rozum a snažili se jím řídit. Povoleny byly tak.
 2. Demokracie je pouze prázdná schránka - www.inadhled.cz Demokracie a EU jsou něco, co má k sobě velmi daleko. S rozšiřujícím se počtem členů schopných vytvářet různě výkonné ekonomiky, existujících v rozdílných sociálních, etnických a kulturních dimenzích, je jasné, že demokracie je de facto nemožným atributem společného soužití
 3. Úvaha nad krizí dnešní demokracie. Vydání: 2008/23 Osobnost kněze a šejka Aloise Musila, 3.6.2008 Příloha: Perspektivy Před nadcházejícími volbami do krajských zastupitelstev a do Senátu znovu vyvstává obávaná otázka: přijde alespoň polovina voličů
 4. Demokracie (řecky δημοκρατία dēmokratía, doslovně vláda lidu) či lidovláda je forma vlády, v níž o výkonu státní (obecní, krajské atd.) moci rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů, nejčastěji volbou.Způsob jak občané své mínění v demokratickém státě uplatňují určuje ústava.Může to být demokracie přímá, kde občané.

Úvaha o demokracii a soudcokracii. Je to cosi jako pohádka o kohoutkovi a slepičce, kde se jedna událost řetězí s druhou. Nelze zde ovšem hledat železnou logiku řetězce. Demokracie je pak v této představě postavena proti soudcokracii a mediokracii, což je obal, který v určitých kruzích musí dobře prodávat Ideologie a ideologické proudy . 1. Vymezení základních pojmů ideologie (idea=myšlenka) - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny, zabývá se základními problémy společnosti a státu, vnitřní i mezinárodní politiky, problematikou hospodářského a sociálního vývoj

Úvaha o demokracii • RESPEK

 1. Je demokracie v pořádku? - www.inadhled.cz O důsledcích prosazování demokracie i tam, kde je prostě nepoužitelná, nás přesvědčuje množství cestujících neturistů na gumových člunech přes Středozemní moře
 2. Demokracie - Práva, či povinnosti? Úvaha. V první řadě je třeba ujasnit si, co demokracie znamená. Demokracie, jejíž základy sahají již do dob antických, je forma vlády založená na principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách. Tato forma vlády je v dnešní době nejrozšířenější na světě, avšak není vždy.
 3. ParlamentníListy.cz » Profily » doc. JUDr. Petr Pithart » Články » Úvaha na téma demokracie versus populismus. Jiří Kuželka má dnes narozeniny. Gratulujeme! Josef Táborský (mimo zastupitelskou funkci) má dnes narozeniny. Gratulujeme! Pavel Matějka (bez pozice ve straně) má dnes narozeniny. Gratulujeme
 4. Demokracie - z řeckého dēmokratía = vláda lidu (démos - lid, kratos - vládnout Velmi často v dnešní době používáme výraz demokracie, který považujeme za jakési zaklínadlo. Měli bychom si ale uvědomit, jak to s demokracií bylo v historii a jaká ponaučení z historického vývoje plynou i pro dnešní dobu
 5. Pithart (KDU-ČSL): Úvaha na téma demokracie versus populismus. 28. 6. 2019 10:00. Úvaha Petra Pitharta, která zazněla na nedělní demonstraci na Letné, kam dorazilo kolem čtvrt milionu lidí. Bývalý předseda Senátu se však největší protestní akce od roku 1989 ze zdravotních důvodů nezúčastnil, jeho dopis tak přečetl.

Úvaha o demokracii a soudcokracii. Je to cosi jako pohádka o kohoutkovi a slepičce, kde se jedna událost řetězí s druhou. Nelze zde ovšem hledat železnou logiku řetězce. V pohádce to dopadá tak, jak se zamane vypravěči Úvaha o demokracii, která nemá pointu. 2. 11. Faktem je, že o smyslu demokracie uvažovali už v její rodné vlasti, Římě, když stavěli vedle sebe alternativy osvícený diktátor nebo smečka ničemů v parlamentu. Co by tedy mohlo být naší alternativou demokracie

Demokracie - úvaha

Již dříve jsme se zabývali otázkou o přímé a nepřímé demokracii, uvažovali o jejich výhodách a nevýhodách a uzavřeli svou úvahu v tom smyslu, že převažovat musí nepřímá demokracie, tj. reprezentativní demokracie a přímé demokracii bude vyhrazeno pole působnosti v podobě referend v regionech, okresích a krajích, případně v zemích a jen v případech nutnosti. První otázka, kterou úvaha Stanislava Křečka klade, se týká legitimní vlády nad tekutostí (post)moderní společnosti. Liberální demokracie je pokusem vládnout tekutě nad tekutostí společnosti. Tekutá vláda nad tekutostí je udělaná z názorů, diskurzů a dohod mezi lidmi, není daná přírodou, minulostí nebo. Je otázkou, zda-li by se systém přímé demokracie (každý člověk by se mohl ke všemu vyjadřovat přímo pomocí referend) příliš neprodražil. Osobně jsem zastáncem demokracie zastupitelské, ale nepovažuji systém v ČR za zastupitelskou demokracii, ale za totalitu, která je oděna do hávu rádoby - demokracie Úvaha o demokracii skrze nedělní zákaz hypermarketů. 4.9.2011 13:09 | Přečteno: 3577× | Poly tika Pročetl jsem si v poslední době několik diskuzí (především tuto, extrakt) a narazil na několik zákonů a začal jsem filozofovat o morálce a právu.. Dospěl jsem k závěru, že jakožto pro občana ČR a EU pro mě platí, či za chvíli začnou platit, následující tvrzení

Úvaha Budouctnost demokracie a svobody Jsem toho názoru, že aby něco vůbec mohlo fungovat, je potřeba tomu dát náležitou péči. Jenže se tomu v dnešní době asi moc nedává. Všechno sice nějak funguje, avšak otázkou je, jak dlouho ještě bude Znaky demokracie * Hlavní principy: o 1) Držitelem moci jsou dohodnutým způsobem určení zástupci většiny. o 2) Periodické volby. -maturitní slohová práce, úvaha, prosím názor (1)-Jake spolecenske vrstvy existovaly ve starovekem Rime? (1)-Co je latex v krvi (0 Charakteristika: Tato práce obsahuje maturitní otázku zpracovávající téma demokracie. Formou poznámek definuje pojem demokracie, jmenuje tři hlavní představitele, kteří se jí zabývali podrobněji. Uvádí obecné zásady demokracie a její formy, i kritiku demokracie

Demokracie - úvaha - poradna Odpovidat

Ve světle politického dění posledních dní znovu vyvstává i otázka dělby moci. Jedná se o jeden ze základních pilířů demokracie: Moc ve státě není koncentrovaná do rukou jedné osoby nebo instituce, ale je téměř roztříštěna mezi řadu institucí a úřadů. Žádný z nich přitom nedisponuje mocí absolutní, kterou by prosazoval na úkor ostatních Volný pád: úvaha o konci demokracie. Znáte film Volný pád? Tento text Miroslava Balaštíka je pro mě nejtrefnější analýzou krize demokracie z poslední doby. Znepokojivou otázkou je, kolik lidí kolem už vystoupilo z auta nebo se k tomu chystá

Program Strany Přímé Demokracie; Důležité dokumenty. Stanovy Strany Přímé Demoklracie; Kodex Strany Přímé demokracie; Úvaha o důchodovém systému, nezaměstnanosti a demografickém průzkumu; Novinky. Zajímavá videa (youtube) Spolupracující iniciativy, hnutí a strany. Odhodlaní; Už stačilo; Revoluce 2012; Kontak cipativní demokracie, ale i dalších problémů, které tento severočeský kraj tíží. Rozhodli jsme se tak sestavit tuto publikaci, která by přines-la trochu jiný pohled na situaci na Ústecku. Naším zájmem ale nebylo sestavit bezmyšlenkovitě soubor tex-tů vycházejících z konferenčních příspěvků, ale spíše něco, co b Studená válka (anglicky Cold War, rusky холодная война) probíhala zhruba v letech 1947-1991.Byl to stav politického a vojenského napětí mezi komunistickými státy, zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci, a západním světem, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci.. Esej je odborná úvaha, kde jako hlavní mají být jeho myšlenky a jeho názory, samozřejmě se to musí opírat o fakta. Teď jsem jednu psala, ale ze sociální oblasti(pěstounské péče). Pokud jsem se Te nejak dotkla, tak se omlouvám, politolog nejsem, ale toto bych napsala

Demokratura je neologismus složený ze slov demokracie (demos - lid; kratos - vládnout) a diktatura (z latiny: dictator), který označuje diktaturu vydávající se za demokracii. Termín pravděpodobně definoval švédský spisovatel Vilhelm Moberg v roce 1965, který jako demokraturu chápal režim, ve kterém jsou média využívána k manipulaci s veřejným míněním za účelem. Slovo demokracie je celkem běžně přijímáno například jako synonymum pro svobodu, rozumné chování, mírumilovnost, otevřenost k názorům ostatních, ale zejména je pojmem demokratický velmi často užíván prostě místo dobrý či správný

Písemná maturitní práce z českého jazyka | Schola Humanitas

Součástí je kosmopolitní demokracie a úvaha nad reformou OSN. Zda demokracie v dnešním světě vůbec existuje či ji něco nahrazuje v podobné formě. Dále je připomenuta demokracie v souvislosti s lidskými právy, která demokracie garantuje. V poslední části diplomové práce je demokracii rozpracována v brzké perspektivě Demokracie v právním státě. 3. 08. 2020 10:39:01. Úvaha pro zákonodárce, soudce, svéprávné občany. Vláda demokratického státu je založená na třech pilířích. Prvním a nejvyšším pilířem je moc soudn. NÁZOR: Úvaha o Berniem, Hitlerovi a demokracii 5. 7. Ecclestonova nechuť vůči zásadám demokracie se dá do určité míry pochopit, jeho vyjádření o Hitlerovi jsou ale úplně mimo. Největší mráz po zádech běhá z jeho poznámek o tom, že Hitler dělal věci, o kterých nevím, jestli je chtěl dělat nebo ne.

Prostá úvaha říká, že ne. Každá strana se dostává k moci na základě podpory určité části občanstva. Demokracie je však vláda, řídící se vůlí občanstva jako celku. Toto si začíná uvědomovat rostoucí počet občanů a toto vědomí inspiruje rostoucí počet aktivistů a debatérů, které se etablovaná media dosud. Kategorie: Základy společenských věd Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka uvádí hlavní znaky a podmínky demokracie.Vysvětluje, co je to právní stát a popisuje dělbu i kontrolu moci. Rozlišuje mezi přímou a nepřímou demokracií a představuje jejich formy

Demokracie (respektive její různé formy od oligarchické po zcela liberální). Následující úvaha navazuje na spekulace, které se aktuálně vedou nad rozhodnutím ruského prezidenta Putina výrazně změnit ústavu RF v souvislosti s dobrovolným odstoupením ruské vlády o kterém nebyli předem informováni ani její ministři Úvaha profesora Tomáše Halíka nad myšlením v relacích dobré vůle. Hledáme optimální řešení pro všechny, i když to nutně bude řešení kompromisní? Obvyklá demokratická odpověď bývá, že rozhoduje většina. 1 - Podle Aristotela je demokracie formou přátelství mezi lidmi Úvaha o velikosti státu by nebyla úplná, kdyby na závěr nezaznělo něco, co do této chvíle mohlo promlouvat mezi řádky. Pro někoho nostalgie a pro jiného poznání, že takový stát, který měl svoji váhu a naši předkové v něm v minulosti žili, tu byl Demokracie a pohádky o politické volbě tak jsou pouhou kamufláží, která má posílit představu, že stávající chaos je pouze naší vlastní vinou nebo volbou. Úvaha Gilada Atzmona The Democratic Facade vyšla na osobních stránkách autora 7. listopadu 2020 Avšak nezaujatá úvaha musí vést k chápání toho, že vláda politických stran, ať jedné nebo několika, již podle definice nemůže nikdy být demokracie. Každá politická strana, i teoreticky, hájí zájmy určité kategorie občanů

Citáty Václav Havel Objevte zajímavé a ověřené citáty · Václav Havel byl český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu a pozd Během posledních dnů mě poměrně překvapilo velké množství reakcí, které označují případnou povinnou vakcinaci populace za zásadní ohrožení liberální demokracie. Opravdu? Osobně se mi tato úvaha zdá téměř až paranoidní. Jako kdybychom se měli vydat na strmou cestu, která vede přímo do náručí totality Bez emocí není demokracie, říká politoložka Anna Durnová Celá moje úvaha o emocích má ukázat, jaké podmínky vůbec ve veřejné debatě panují, koho zvýhodňují, a identifikovat prostory pro potenciální zmírnění této nerovnosti. Myslím, že nějaká forma znevýhodnění bude existovat vždy, ale je dobré se o tom. Demokracie závisí na dělbě moci, systému rovnováh a vzájemných kontrol, kde si všichni koukají na prsty, jestli toho pod nimi moc nemizí a jestli se nějak prakticky pohybujeme kupředu. Zda v konkrétním vládním křesle sedí Pavel, nebo Šavel, je vcelku jedno, dokud se drží pravidlo, že v křesle naproti bude sedět ten druhý Dnes tu máme demokracie, to, o čem Havel tolik mluvil a za co hrdě bojoval. Ale podívejme se na realitu dnešníma očima, tedy z pohledu virtuálního světa, který nás doslova pohltil. Můžeme si vybrat to, co, koho a kdy budeme poslouchat, nikdo neomezuje ani neovlivňuje informace, které jsou nám volně k dispozici 24 hodin denně.

Úvaha nad demokracií Demokracie konečně půjde možná svou cestou. A jsme u onoho NATO. Byla jedna země, která se jmenuje Srbsko. Její součástí byla provincie Kosovo. Pro Srby velmi citlivá oblast. Tady, na tzv. Kosovském poli, kdysi podlehli Turkům a na dlouho ztratili svou samostatnost. Žila tam dlouho albánská menšina. [3 min. čtení] Úvaha pro zákonodárce, soudce, svéprávné občany. Vláda demokratického státu je založená na třech pilířích Na prvním místě je tu úvaha o kolosální stupiditě Vilém Besser / Zpráva Michal Horáček k Brexitu: Vyhrála demokracie a to je nejpodstatnějš To (s)prosté slovo demokracie Aneb obyčejná nevědecká, úvaha selského rozumu o tom, jak je chápána demokracie politiky a horními deseti tisíci. Nejfrekventovanější slovo nejen našich..

Úvaha o demokracii a soudcokracii - Česká justic

Nová úvaha nad prezidentskými volbami v USA The Saker takže ani výsledek nebude nijak prolidový. Očekával bych omezování demokracie a nějaký druh technicistní totality. Doba koronavirová, nám dovoluje poznat, jaké možnosti se pro totalitu nabízejí. Především je burcující poznatek, že lidi lze ohlupovat dle potřeby. Proto, aby mohl stát Izrael existovat i do budoucna, vedla úvaha telavivských jestřábů k strategickému rozhodnutí zapojit do ochrany svého státu i své nejbližší bohaté a technicky vyspělé komplice. A právě z tohoto důvodu spatřila světlo světa 2. fáze sionistické ideologie, která má poněkud odlišná specifika od. Feminismus není snadné definovat. Nejde o ucelenou soustavu idejí, které by měly své nezpochybnitelné klasiky. Spíše se jedná o názorový vývoj skládající se z různých odnoží snah o emancipaci žen. Složená povaha tohoto myšlenkového směru by měla vést k jeho pluralistickému popisu jako feminismů nejrůznějšího zabarvení

 1. K zamyšlení — Úvahy, eseje, zamyšlen
 2. Úvahy Idealisty - Úvaha Dvě Stě Osmdesátá Čtvrtá - Demokracie
 3. Demokracie - referát - Seminárky, referáty, maturitní
Úvaha: Internet nás nerozvíjí, jenom z něj blbnemeDěláte ze mě blba, nechte si ty kecyPíseň, co mě učil 17Moderní-DějinyKoalice s ČSSD je teoreticky možná, míní SchwarzenbergKonec zastupitelů? Podle politiků nesmysl - Berounský deníkZajímavosti | Prezident se částečně mýlí | inadhled
 • Pískovcové skály královéhradecký kraj.
 • Doplatky léků na předpis 2017.
 • Aston martin cabrio.
 • Práce v německu bez znalosti jazyka 2019.
 • Detektivka online.
 • Kv radiostanice.
 • Webkamera flošna hradec králové.
 • Adc m5.
 • Jak fotit světlo.
 • Jak poznat nevěru.
 • Kolona usti nad labem.
 • Spadlé měkké patro u psa.
 • Práce zdravotní sestra hradec králové.
 • Jahodova blond barva na vlasy.
 • Realismus autoři česko.
 • Wow destruction warlock rotation.
 • Hyundai tucson 2017.
 • Abigail breslinová filmy.
 • Diagnostika skoda superb 2.
 • Radiologický asistent magisterské studium.
 • Pythie biodeur nail cena.
 • Ford mustang příslušenství.
 • Sokolak pronajmy.
 • Kapilární jevy prezentace.
 • Novoluní 2017.
 • Existencialismus v umění.
 • Canterburské povídky mp3.
 • Kuřecí karbanátky fitness.
 • Estadio da luz.
 • Chaty na prodej vysočina.
 • Elektrická koloběžka harley.
 • Shutterstock zkušenosti.
 • Vana do prostoru.
 • Saténové kombiné.
 • Pojistky.
 • Oplechování parapetu.
 • Úskalí vztahu s cizincem.
 • Geotropismus.
 • Bažant satyr prodej.
 • Bagels recept.
 • Eet pro malé živnostníky.